haritada ara :   km  
Nurdağı'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
Olucak mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 54'' D, 36° 41' 45'' K
Karaburçlu mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Karaburçlu
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 36'' D, 36° 41' 58'' K
Gökçedere mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Dönek [ Türkçe "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 52'' D, 36° 42' 27'' K
Kurudere mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 13'' D, 36° 43' 25'' K
Başpınar mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 41'' D, 36° 43' 40'' K
Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1665 📖 : Kâfirdağı (dağ)
1847z 📖 : Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı’nın adı 1961’de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976’da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu’na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevkide inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur.
■ Koord: 37° 10' 35'' D, 36° 44' 18'' K
Bademli mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 13' 4'' D, 36° 44' 29'' K
Belpınar mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Tibikanlı [ Kürtçe "aş." ]
1917h 📖 : Belpınar
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Sakarat (Emirler), Kırışkal, Yaylacık, Katrancı(Torunlar), Gedikli, Kömürler, Gözlühöyük, Toplamalar, Balıkalan, Mesthöyük, Belpınar, İncegedik(Kürdikanlı) ve Nurdağı merkezde yaşamaktadırlar.
■ Koord: 37° 13' 12'' D, 36° 45' 50'' K
İncegedik mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Kürdikanlı [ Kürtçe "aş." ]
1917h 📖 : Kürekanlı
Kürt-Sünni (Çelikan) yerleşimi
■ Çoğunlukla Çelikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 3' 39'' D, 36° 45' 51'' K
Sayburun mahalle (Gözlühüyük bağ) - Nurdağı - Gaziantep
Yörük yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 23'' D, 36° 46' 41'' K
Gözlühöyük mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Kemezanlı [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt, Sayburun mahallesi Türkmendir. SN
■ Çelikan ve Bruki aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 8' 24'' D, 36° 46' 50'' K
Toplamalar mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 : Toplama
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Çoğunlukla Çelikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
■ Koord: 37° 5' 1'' D, 36° 46' 52'' K
Kırkağaç mezra - Nurdağı - Gaziantep
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 15'' D, 36° 47' 25'' K
Katrancı mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 : Katrancı
Kürt-Sünni (Cilkî) yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 0'' D, 36° 48' 23'' K
Kömürler mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Kömürler
1915hb 📖 : Kömürlü
Kürt-Sünni (Bruki/Çelikan) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu’ndan aldığı anlatılır. SN
■ Çelikan ve Bruki aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 9' 50'' D, 36° 48' 33'' K
Mesthöyük mahalle - Nurdağı - Gaziantep
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Çelîkân) yerleşimi
■ Koord: 37° 13' 5'' D, 36° 48' 48'' K
Gençobası mezra - Nurdağı - Gaziantep
Müslüman Arap yerleşimi
■ El Hasan Aşireti: Suriye kökenlidirler. Gaziantep’in Kılcanlı, Yılanlı, Bidevir köylerinden 1952 yılında gelmişlerdir. İlçemiz İçerisu, Gençobası ve Dörtevlerde yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 9' 55'' D, 36° 49' 39'' K
Gedikli mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Gedikli
1917h 📖 : Karahöyük
Alevi-Kürt veya Zaza (Cilikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
■ Koord: 37° 13' 8'' D, 36° 49' 47'' K
Durmuşlar mahalle - Nurdağı - Gaziantep
1928 📖 : Durmuşlar
Türk yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
■ Koord: 37° 6' 17'' D, 36° 50' 0'' K
Ökkeş Ziyareti mevki - Nurdağı - Gaziantep
1665 📖 : Hz. Ukkaşe
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. Üzerinde bulunduğu dağın adı daha önce Kâfir/Gâvur Dağı iken Cumhuriyet döneminde Nur Dağı olarak düzeltildi. SN
■ Koord: 37° 4' 48'' D, 36° 50' 13'' K
İçerisu mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: Famaxan
■ Kısmen Müslüman Arap (Ammar) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 57'' D, 36° 50' 42'' K
Çakmak mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : MuhacirinCedit [ Türkçe "yeni muhacirler" ]
1917h 📖 : Çakmak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çakmak köyü Kafkas göçmeni Türkler ile Çerkeslerden oluşmaktadır.
■ Nurdağında üç tane Çerkez köy vardır. Hamidiye, Çakmak, Nogaylar. Bu üç köy de karışıktır. Hamidiyede Atmalı aşiretine mensup 20 Kürt ev var. Çakmakta Çerkez olmayan aileler var. Nogaylarda Aydın ilinden gelen Yörükler vardır.
■ Koord: 37° 11' 37'' D, 36° 50' 50'' K
Kırışkal mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Kırışkal
Kürt-Sünni (Çelikân/Bruki) yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 36'' D, 36° 51' 6'' K
Salmanobası mezra - Nurdağı - Gaziantep
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 11'' D, 36° 51' 7'' K
Tüllüce mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 3'' D, 36° 51' 43'' K
Dörtevler mezra - Nurdağı - Gaziantep
Müslüman Arap yerleşimi
■ El Hasan Aşireti: Suriye kökenlidirler. Gaziantep’in Kılcanlı, Yılanlı, Bidevir köylerinden 1952 yılında gelmişlerdir. İlçemiz İçerisu, Gençobası ve Dörtevlerde yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 9' 40'' D, 36° 51' 47'' K
Kırkpınar mahalle - Nurdağı - Gaziantep
1915hb 📖 : Kırk Mahalle
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 38'' D, 36° 51' 59'' K
Nogaylar mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Muhacirin Atik [ Türkçe "eski muhacirler" ]
1917h 📖 : Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Nogaylar köyü Yörük Türkmenlerden oluşmaktadır.
■ Köy halkı Aydın'dan gelen Yörük Türkmenler ile Çerkeslerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 13' 46'' D, 36° 52' 11'' K
Hamidiye mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Danacık Kafkas göçmeni Türklerden oluşmaktadır.
■ Köy halkı Çerkeslerden oluşmaktadır eski ismi Danacık fakat köyde 20 ev Atmalı aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 6' 29'' D, 36° 52' 35'' K
Atmalı mahalle - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 : Qolikon
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 54'' D, 36° 52' 42'' K
Balıkalan mahalle - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 : Balıkalan
■ Koord: 37° 18' 10'' D, 36° 53' 6'' K
Yaylacık mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 2'' D, 36° 53' 21'' K
Ataköy mahalle - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 : Xortan [ Kürtçe "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 55'' D, 36° 53' 54'' K
Künesler mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 29'' D, 36° 54' 5'' K
Kuzoluk mahalle - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 : Ğozoluk
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 12'' D, 36° 54' 12'' K
Hisar mahalle (Nurdağı bağ) - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 : Hisar
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Hisar karışık bir mahalledir Arap var, Atmalılar var. Besniden gelen Hevediler var. Ayrıca Türkmenler de vardır. Çoğunluğu Kürttür Arap ve Türkmen büyük azınlık.
■ Koord: 37° 9' 0'' D, 36° 54' 18'' K
Yalankoz mezra - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: Yalangoz
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Koord: 37° 13' 40'' D, 36° 54' 34'' K
Naimler mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 26'' D, 36° 55' 2'' K
Tandırlı mahalle - Nurdağı - Gaziantep
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 1'' D, 36° 55' 29'' K
Sakçagözü mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk 📖 : Sakçagözü [ Türkçe sakça "saklı, mahfuz" ]
Y180 📖 : Gerbedisso [ Süryanice kfar dêşo? ]
1928 📖 : Keferdiz (idari bölge) [ Süryanice kfar "köy" ]
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. Malatya Doğanyol ilçesi de Keferdiz adını taşır. SN
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Müslüman Arap yerleşimi azınlık olarak yaşayan Sünni Türkler ve Sünni Kürtlerde mevcuttur. Geçmişte Alevi Kürt köyüydü.
■ Sakçagözü beldesinde Naim arap aşireti var. Türk alevisi var. Atmalı Kabalar ve Ketiler vardır. Muştan gelen Atmalılar var. Gözlühöyükten giden Çelikanlılar vardır. Hurşitağaların Ermeni oldukları söylenirdi. Hevedili Rışvanlar vardır. Daha sayamadağım çeşitli aşiretlerde yaşamaktadır. Çoğunluğu Arapların oluşturduğu beldede Türk ve Kürtler önemli bir azınlığı oluşturur.
■ Koord: 37° 10' 25'' D, 36° 55' 41'' K
Hocalar mezra - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: Mudaris
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 15'' D, 36° 55' 51'' K
Demirler mezra - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 11'' D, 36° 56' 14'' K
Emirler mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Emirler
Eski adı: Sakarat
■ Koord: 37° 17' 21'' D, 36° 57' 1'' K
İncirli mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 : Havran + Havranpınarı [ Arapça Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
■ Naim Aşireti: Aslen Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkez, Naimler, Hocalar,Yalangoz, Sakçagözü ve İncirlide yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 15' 33'' D, 36° 57' 8'' K
Kovacık mezra - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 32'' D, 36° 57' 14'' K
Beydilli mahalle (Sakçagözü bağ) - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 : Kötüoba
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 45'' D, 36° 57' 47'' K
Keçikuyusu mezra - Nurdağı - Gaziantep
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 18'' D, 36° 58' 23'' K
Şatırhöyük mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 : Şatırhöyük [ Türkçe şatır "şen, neşeli" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
■ Atmalı ve Sinemilli aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 13' 11'' D, 36° 58' 33'' K
İkizkuyu mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : İkizkuyu
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Atmalı aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 8' 24'' D, 36° 58' 36'' K
Kartal mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Kartal
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 25'' D, 36° 58' 45'' K
Terken mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Tirkân [ Kürtçe "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Terken köyü Türkleşmiştir aşiret olarak Terikanlı aşiretine mensup Kürt kökenli olsalarda yöre halkı kökeni unutmuş ve Türk olduğunu söylemektedir Kürtlükle uzaktan yakından bir alakası kalmayan köylülerle yaptığım görüşmede Kürdüz diyen görmedim.
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 37° 0' 26'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.