Nizip'de 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Boyluca mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Binamlı [ Kr binamê "namlı" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Dayıdağı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Küçük Binamlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tosunlu mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kübik
  Sekili mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Orul
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Eski bir Türkmen köyü olduğuna ilişkin yaygın bilgi yanıltıcıdır. SN
  Adaklı mah - Nizip - Gaziantep
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Yağcılar mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Munis
  Kocatepe mah - Nizip - Gaziantep
1543t 1917h 📖 📖 Tell Fâr [ Ar tell fâr "farehöyük" ]
  Çatalca mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Çatalca
Alevi yerleşimi
  Salkım mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Xayyam
  Uluyatır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Mizar [ Ar/Kr "ziyaret yeri, yatır" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Gaziantep'in büyükşehir olmasıyla birlikte belde de mahalle olmuştur. Burak Atay
  Gökçeli mah - Nizip - Gaziantep
1770z 1917h 📖 📖 Kirab / Kürab [ Kr kûrav "derinsu" ]
■ Kısmen Türkmen (Barak) yerleşimi
■ 1770 Kurâb/Kirâb (قراب): Suya yakın kuyu (Arapça) 1854 Kürâb/Kirâb (قراب): Suya yakın kuyu (Arapça) أبو البراء
■ Köy halkının çoğunluğu Barak Türkmeni'dir. Türkmenler'in yanı sıra Arap ve Kürt aileler de yaşamaktadır. Burak Atay
  Altındağ mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Kefercebel [ Ar/Sür kefr cebel "dağköyü" ]
  Oğuzlar mah Tatlıcak - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Mağaraderesi
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy mağaralı dağların arasında derenin geçtiği çukurda kurulmuştur. ctnfrt
  Karaburç mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Karamezra
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yarımtepe mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Yarımtepe
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Bahçeli mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Xayr
1915hb 📖 Sahricül Xayrat [ Ar "hayrat sarnıcı" ]
  Söğütlü mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Söğütlü
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Yeniyazı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Cidet
1543t 📖 Cided
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Korucak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Zerdekom [ Kr "sarı ağıl" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Cinfelek mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Cinfelek
  Düzbayır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 îzan
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Tuluktaş mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Fenk [ Erm vank "manastır" ]
  Gaziler mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Amonun Obası
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Şıhsinan mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Şeyxhasan Obası
  Mehmetobası mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Mehmetobası
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Samanlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Xamîs [ Ar "beşinci" ]
  Kurucahöyük mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kurucahöyük
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kesiktaş mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kürdlü Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kıratlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kertûşe
1915hb 📖 Kertiş [ Sür kfer ? ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Duraklı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Taxtik [ Kr "kürsücük" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çanakçı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Çanakçı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Atbatıran mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Atbatıran
  Yağmuralan mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Mizirin
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Akkuyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Binamlı Akkuyu
  Tatlıcak mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Çağud [ Erm cağud "kazıklı" ]
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
  Turlu mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Torlu [ Tr tor "abdal, derviş" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Doğrular mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Keferşeyx [ Ar/Sür "şeyhköy" ]
  Kayalar mah - Nizip - Gaziantep
Eski adı: Müskülük
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kızılcakent mah - Nizip - Gaziantep
1915hb 📖 Kızılcakend
  Alahacı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Büyük Alahacı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güder mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Küştam
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gürbaşak mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Cobur
  Akçakent mah - Nizip - Gaziantep
1915hb 📖 Ağcakend
  İkizce mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 İkizce
  Çakmaktepe mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Torun Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. SN
  Yeniyapan mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Yeniyapan
  Özyurt mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Derbil
  Mağaracık mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Mağaracık
  Mercanlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Mercanlı
  Nizip ilçe - Nizip - Gaziantep
E1136 📖 Nisib
Y550 📖 Nísibis / Nisibina [ Sür ]
1543t 📖 Nehrülcevz (idari bölge) [ Ar "Ceviz Irmağı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Antik adı Nusaybin ile aynı olup, eski metinlerde iki kent sık sık karıştırılır. 16. yy'da Nehrülcevz nahiyesi merkez kasabası idi. SN
■ Nizip'in yerlisi Türkmenlerden oluşmaktadır. Nizip'in kuzey kesimi genelde Rışvan aşireti mensubu Kürd köyleri barındırmaktadır; ancak bu Kürd köyleri arasında Türkmen köyleri ve Çepni Türkmen Alevi köyleri de yer almaktadır. Ancak Nizip'in güney tarafı Karkamış sınırına kadar Barak Türkmen aşiretlerinin köylerinden oluşmaktadır. Cagitli
  Eskikonak mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Düveyli [ Ar ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Ballı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Habib
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Burnuz mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Burnus
  Köseler mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Köseler
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kızılin mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kızılin
  Sarıkoç mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Sarıkoç
  Nahırtepe mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kerzîn [ Sür kfer ? ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Tanır mah - Nizip - Gaziantep
1543t 1927h 📖 📖 Kilisecik
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Halep'ten gelme Türkmenler'dir. Burak Atay
  Keklik mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Zergil
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Gümüşgün mah - Nizip - Gaziantep
E1902 1928 📖 📖 Ehneş
Y429 📖 Kapersana [ Sür Kfar San'a ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik Çağ'da mutlak sükût yeminiyle tanınan Kefersana'lı Aziz Salamanes'ten kilise tarihi yazarı Kilisli Theodoret söz eder.. 19. yy'da köy yakınında Surp Sarkis Ermeni manastırı bulunmaktaydı. SN
  Hazımoğlu mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Hazımoğlu
  Dazhöyük mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Dazhöyük
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kale mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kale
  Rumkale mv - Nizip - Gaziantep
S1190 📖 Hesno d'Rhomaye [ Sür "Rum kalesi" ]
E1136 📖 Hromgıla [Romkıla] Յռոմկլա [ Erm "Rum kalesi" ]
A870 📖 Qalˁat er-Rûm [ Ar "Rum kalesi" ]
■ Fırat nehrine hakim görkemli kale Ortaçağ'da Bizans-Arap çatışmalarında odak noktası ve 12. yy'da bir süre Ermeni kilisesinin yönetim makamı idi. Ptolemaios Coğrafya'sında anılan Urima mevkii burası olamaz. SN
  Kamışlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kemişli
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yolçatı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Çirkiş
  Erenköy mah - Nizip - Gaziantep
1884hk 📖 Kâxtın
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gevence mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Gevence
  Toydemir mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Acemi + Xoromhöyük
  Kalemeydanı x - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kalemeydanı
■ Birecik Barajı gölün altında kaldı. SN
  Samandöken mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Keriz
1543t 📖 Kehriz [ Tr "kanal, yeraltı tüneli" ]
  Turnalı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Xalefan [ Kr "halifeler" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Yukarıçardak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Yukarı Çardak
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aşağıçardak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Aşağı Çardak
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dutlu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kefertût [ Sür kfar tûtho "dutköy" ]
Türkmen yerleşimi
  Bozalioğlu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Bozali
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Mihrap mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Mihrab
  Belkıs x - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Belkıs [ Yun palaio kástro "eski kale" ]
Y17 📖 Seleukeía Euphratês | Zeûgma [ Yun "boyunduruk, köprü" ]
■ Fırat'ın en önemli geçit noktalarından birinde bulunan Seleukeia epi tou Zeugmatos (`köprülü Selevkia`) kenti MÖ 300 dolayında kurulmuş, MÖ 1. yy'dan itibaren sadece Zeúgma olarak anılmıştır. Zeugma ören yeri ve bitişiğindeki Belkıs köyü 2000 yılında kısmen baraj gölü altında kaldı. SN
  Bağlıca mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kubîn
Türkmen yerleşimi
  Güzelköy mah - Nizip - Gaziantep
1946 📖 Tayba
1917h 📖 Tayyiba [ Ar ]
Türkmen yerleşimi
  Hancağız mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Hancağız
  Günaltı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Tilmiyen
1915hb 📖 Tell Miyan [ Ar/Kr "orta höyük" ]
Türkmen yerleşimi
  İntepe mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Tell Mağara [ Ar/Sür tell mağar "mağara höyük" ]
  Yukarıbayındır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Suboyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kefre [ Sür kafrô "köy" ]
  Gülkaya mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Hümeyli [ Ar ]
  Karşıyaka mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Han + Ziyaret
  Aşağıbayındır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Saray mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Saray
Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km