haritada ara :   km  
Nizip'de 96 yerleşim bulundu.
sırala 
Boyluca mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Binamlı [ Kr binamê "namlı" ]
Kürt (Sünni) (Binam) yerleşimi
■ Binam Aşireti Rışvanlarin Bir Koludur. Eski Adı: Peşke Binamlı Dilôk
Dayıdağı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Küçük Binamlı
Kürt (Sünni) (Binam) yerleşimi
Tosunlu mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kübik
■ Kürt (Sünni) (Rışvan/Peçikan) yerleşimi Kürtçe Adı: Simolar Dilôk
■ ■ Kürt (Sünni) (Rışvan/Peçikan) yerleşimi. TÜRKMENOĞLU
■ Kürt (Sünni)(Rışvan) yerleşimi Memo
■ Kürt köyüdür Kürtçe Simolar derler. Köy halkı aslen Nizip Hasanmolla ve Oğuzlar köylerinden gelerek buraya yerleşmiştir. Çoğunlukta Rışvan Peçikan Kürtleri olsada Dökenli Kürtleride bulunmaktadır. Bedevî
■ Kürt Sünni yerleşimi Zorro
Sekili mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Orul
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Eski bir Türkmen köyü olduğuna ilişkin yaygın bilgi yanıltıcıdır. SN
■ Nizip -----Kaza(1520)---Rakka---Halep Eyaleti Osmanlı Devleti (Devleti Ali Osmaniye), Mufassar Tahrir Devletlerinde adı geçiyor,20.yy da kurulduğu bilgisi gerçek değildir. Köyde 2 aile Ermeni olup,onlarda Müslüman olmuşlardır. Köy büyük oranda Beğdilli Türkmenleri'dir. Hüseyin
■ 1543 tahrir defterlerinde köyde 70 hane Ermeni olarak görülmektedir. Dilôk
Adaklı mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Keret
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Adaklı oymağı tarafından kurulmuştur Dilôk
Yağcılar mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Munis
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Kaynak: Ilyas Göğebakan Barak Türkmen Aşiretleri Dilôk
Yukarı Salkım mz - Nizip - Gaziantep
Eski adı: Hayyam
■ Müslüman Arap yerleşimi Hayyam Arapça Çadırcı anlamına gelir. Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Müslüman Arap yerleşimi Zorro
■ Müslüman Arap yerleşimi Canpolat kabilesine mensuptur aslen Reyhanlı Canpolat köyünden gelmişlerdir. Ayrıca Samanlı Samandöken Bağlıca Güzelköy Turnalı ve Dutlu köyleride bu kabileye mensuptur. Bedevî
Dernek mz - Nizip - Gaziantep
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Karaburç köyüne bağlı bir mezradır. Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Salkım mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Xayyam
Türkmen yerleşimi
■ Köyde tarihi bilinmeyen eski bir köprü vardır. Mecit
■ Yukarı Salkım mezrası Araplardan oluşur. Dilôk
■ Yukarı mezrası Araplardan oluşur. Memo
■ Yukarı Salkım mahallesi Araplardan oluşur. Zorro
■ Yukarı Salkım mezrası Canpolat kabilesine mensup ARAP yerleşimidir. Bedevî
Kocatepe mah - Nizip - Gaziantep
1543t 1917h 📖 📖 Tell Fâr [ Ar tell fâr "farehöyük" ]
Türkmen yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Kaynak: Ilyas Göğebakan Barak Türkmen Aşiretleri Dilôk
Çatalca mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Çatalca
Türkmen (Barak) yerleşimi
Uluyatır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Mizar [ Ar/Kr "ziyaret yeri, yatır" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Gaziantep'in büyükşehir olmasıyla birlikte belde de mahalle olmuştur. Burak Atay
■ Geçmişte Arap aşiretlerinin köyüydü Şimdi Türkmenlerden oluşmaktadır Dilôk
Gökçeli mah - Nizip - Gaziantep
1770z 1917h 📖 📖 Kirab / Kürab [ Kr kûrav "derinsu" ]
■ Kısmen Türkmen (Barak) yerleşimi
■ 1770 Kurâb/Kirâb (قراب): Suya yakın kuyu (Arapça) 1854 Kürâb/Kirâb (قراب): Suya yakın kuyu (Arapça) أبو البراء
■ Köy halkının çoğunluğu Barak Türkmeni'dir. Türkmenler'in yanı sıra Arap ve Kürt aileler de yaşamaktadır. Burak Atay
Altındağ mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Kefercebel [ Ar/Sür kefr cebel "dağköyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Geçmişte Arap ve Süryani ailelerin yaşadığı bir köy iken Şimdi Türkmenlerden oluşmaktadır Dilôk
Oğuzlar mah Tatlıcak - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Mağaraderesi
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy mağaralı dağların arasında derenin geçtiği çukurda kurulmuştur. ctnfrt
■ Rışvan aşiretinin Doki (Dökenli) oymağına mensuptur. Yaşarlar mezrasıda Rışvan/Dökenli Kürtlerinden oluşmaktadır. Dilôk
■ ■ Kürt (Sünni) (Rışvan/Dökenli) yerleşimi. TÜRKMENOĞLU
Karaburç mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Karamezra
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Yukarı Kızıklar diye bilinen bölgeye yakın bir köydür. Köy de Kürt nüfusun yanı sıra Kızık Türkmenler'ide yaşamaktadır. Burak Atay
■ Karaburç eski adı ile Karamezra Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensup Kürt köyüdür ayrıca Dernek ve Tosunlu mezralarıda Rışvan/Peçikan Kürtlerindendir. Dilôk
■ Kürt(Peçikan) yerleşimi TÜRKMENOĞLU
Yarımtepe mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Yarımtepe
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Kaynak: Ilyas Göğebakan Barak Türkmen Aşiretleri Dilôk
Bahçeli mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Xayr
1915hb 📖 Sahricül Xayrat [ Ar "hayrat sarnıcı" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
Söğütlü mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Söğütlü
Türkmen (Rumiyanlı) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymağına mensuptur. Dilôk
■ Köy halkı Karakeçili Aşiretinin Kürdili oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
■ Barak Türkmen köyüdür. Bedevî
■ Barak Türkmen köyüdür Memo
■ Türkmen Barak yerleşimi Zorro
Yeniyazı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Cidet
1543t 📖 Cided
Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Köyde geçmişte Arap aşiretleri yaşamış Dilôk
Korucak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Zerdekom [ Kr "sarı ağıl" ]
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Cinfelek mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Cinfelek
Türkmen (Barak) yerleşimi
Düzbayır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 îzan
Türkmen (Barak) yerleşimi
Tuluktaş mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Fenk [ Erm vank "manastır" ]
Türkmen yerleşimi
■ 16. yüzyılda Ermeni yerleşimi Dilôk
Gaziler mah - Nizip - Gaziantep
K 📖 Amika [ Kr "Amo'lar" ]
1917h 📖 Amonun Obası
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur köyün eski adı: Ahmet obası Dilôk
Kesiktaş mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kürdlü Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymağına mensuptur. Kaynak: Köyün eski adı Kürdülü adını taşır. Dilôk
Şıhsinan mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Şeyxhasan Obası
■ Kürt (Sünni)(Rışvan/Peçikan) yerleşimi Dilôk
■ ■ Kürt (Sünni) (Rışvan/Peçikan) yerleşimi. TÜRKMENOĞLU
■ Kürt (Sünni)(Rışvan) yerleşimi Memo
■ Kürt köyüdür Kürtçe Şıhhasanê derler. Çoğunluk olarak Hasanmolla bölgesinden gelen Rışvan Peçikan Kürtleri bulunur. Bedevî
■ Kürt Sünni yerleşimi Zorro
Mehmetobası mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Mehmetobası
■ Mehmet obası eski adıyla Pela'dır ve 3 mezradan oluşur. Hasan-i Molla, Haci-Molla, Ahmed-i Ali. Köy Reşwan aşiretinden olup tamamen Kürtdür. 1990 yılında kadınları ve yaşlıları Türkçe bilmezdi. Köylerin çoğu şehir merkezindekii Çıksorut, Gazikent gibi Kürt mahallelerinde otururlar. (edit: Türkmenoğlu kardeş, sözü edilen mevki benim köyümdür. Biz Reşwanız, Kurmancız, Kürdüz. Halen sağ olan bazı yaşlılarımız Türkçe bilmezler. Şu an özellikle gençler iyi Türkçe biliyorlar. Çünkü malum merkezi yönetimle bugün hakkarideki çocuklar dahi Türkçe öğreniyorlar. Yani bu benim köyüm Kürt iken, Kürt olduğunu söylememin neresi ırkçılık anlayamadım.) KARAYILAN
■ Mehmetobası 1 köy 2 mezradan oluşur. Köy halkı Türkmen kökenli Rumiyanlı aşiretine mensuptur.Rumiyanlı aşireti ise Rışvanın 7 Türkmen kökenli oymağından biridir. Köye bağlı Hasan Molla ve Ahmed-i Ali mezraları Rışvanların Peçikan oymağına mensup olup Kürtlerdir.Köy her ne kadar Karakeçili Türkmenleri gibi kürtleşmiş olsa da gerek folklör gerek sözlü gelenek bakımından Türkmenliğini korumuştur. (edit:Karayılan kardeş. Ben bu köyün yerlisiyim.) (bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri,Tahrir Defteri sayfa 217 sene 943 (1536-1537) Rumiyanlu Cemaati-Rışvan Taifesinden-Türkmen-Hane sayısı 54-Mücerred 10-Malatya -Gerger Kazasında ikamet ederler. TÜRKMENOĞLU
■ Türkmen Rumiyanli yerleşimi Zorro
■ Türkmen Rumiyanli yerleşimi Memo
■ Türkmen Rumiyanli köyüdür.Köye bağlı 3 mezra Rışvan/Peçikan Kürtlerinden oluşmaktadır.Eski Adı: Pela Dilôk
■ Türkmen Rumiyanli yerleşimi Aslen Karkamış ilçesinin tek Rumiyanli yerleşimi olan Yarımca köyünden gelmişlerdir. Daha önceleri ise İran Urumiye kentinde ikamet etmişlerdir.Mehmetobasi eski adı ile Pela köyü Nizip ilçesinin bir mahallesidir.Köy halkı Türktür.Köyde Güngör,Çevik soyadları çoğunluğu oluşturur.Köye bağlı Hasanmolla,Hacimolla ve Ahmeteli adında 3 mezrası bulunur.Bu mezralarda Rışvan aşiretinin Peçikan oymagina mensup Kürtler yaşamaktadır. Bedevî
Samanlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Xamîs [ Ar "beşinci" ]
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
■ Müslüman Arap yerleşimi Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Müslüman Arap yerleşimi Zorro
■ Samanlı, Gaziantep ilinin Nizip ilçesine bağlı bir mahalledir. Samanlı köyü eski adı ile Xamis Arap kökenli bir köydür.Xamis Arapça beşinci anlamına gelir.Yörede Hamuş köyü olarak bilinir.Aslen Reyhanlı Canpolat köyünden gelmişlerdir.Canpolat Arap kabilesine mensuplardır.Ayrica Yukarısalkım Samandöken Dutlu Turnalı Bağlıca ve Güzelköyde bu kabileye mensup Araplardan oluşur. Bedevî
Kurucahöyük mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kurucahöyük
Türkmen (Barak) yerleşimi
Kıratlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kertûşe
1915hb 📖 Kertiş [ Sür kfer ? ]
Kürt (Sünni)/Türkmen (Rişvan) yerleşimi
■ Köy, Rışvan ve Barak aşiretlerinin çatışması sonucu Osmanlı bürokratları tarafından Türkmenler ve Rışvanlar arasında sınır köy olarak addedilmiştir. Köyde Kürt ve Türkmen nüfus vardır. Niziplican
■ Kıratlı köyünde geçmişte Türkmen nüfus bulunsada zamanla şehre göç etmişlerdir. Köyde şu anda Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensup Kürtler yaşamaktadır. Türkler şehire göç etmiştir. Dilôk
■ Kürt(Sünni)(Rışvan/Dökenli)/Türkmen Yerleşimi TÜRKMENOĞLU
Duraklı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Taxtik [ Kr "kürsücük" ]
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Kürt (Peçikan)Yerleşimi TÜRKMENOĞLU
■ Köy halkı Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Şıhsinan mezrasıda Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensup Kürtlerden oluşur. Dilôk
Çanakçı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Çanakçı
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
Atbatıran mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Atbatıran
Türkmen (Barak) yerleşimi
Yağmuralan mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Mizirin
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Kaynak: Ilyas Göğebakan Barak Türkmen Aşiretleri Dilôk
■ Barak Yerleşimi. Köyü Rumi aşireti kurmuş olup 19.Yüzyılda yapılan iskan sonucu köye Baraklar yerleşmiştir. TÜRKMENOĞLU
Akkuyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Binamlı Akkuyu
Kürt (Sünni) (Barak) yerleşimi
■ Rışvanlar ve Baraklılar arasında geçen savaş Şanlıurfa/Karacadağ'dan sökün edilen Barak Türkmen Aşiretleri'nin günümüzdeki Barak Ovasına iskanı sırasında Rışvanlılar ile arasında çıkan çatışmayı ifade eder. Rışvanlılar, günümüz Barak Ovası olarak adlandırılan bölgeyi kışlak olarak kullanmaktaydılar. Yani bu bölgede yerleşik bir düzenleri yoktu. Suriye ile Barak Ovası arasında yaylak/kışlak yaşamışlardı. Niziplican
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Kaynak: Ilyas Göğebakan Barak Türkmen Aşiretleri Dilôk
■ Barak Türkmen köyüdür. Bedevî
■ Türkmen Barak yerleşimi Memo
■ Türkmen Barak yerleşimi Zorro
Hasanmolla mah - Nizip - Gaziantep
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Eski adı: Hasan-i molla Mehmetobasına bağlı olan bu mezra Rışvanların Peçikan oymağının reisi Hasanmolla tarafından kurulmuştur. Dilôk
Tatlıcak mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Çağud [ Erm cağud "kazıklı" ]
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
Küçükalahacı mz - Nizip - Gaziantep
K 📖 Gunde Hamar
Turlu mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Torlu [ Tr tor "abdal, derviş" ]
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Turlu adında 16.yy'da Nizip bölgesinden Suriye'ye iskan edilen bir Türkmen oymağı bulunmaktadır. Tor, Türkçe ''abdal'' anlamındadır. Büyük ihtimal o zamanlar bu Türkmen oymağından boşalan köye, Rışvan Aşireti iskan edilmişti. 16. yy'da Suriye'ye yapılan Türkmen iskanlarında söz konusu Nizip bölgesinden Suriye'ye Cağıtlı oymağı adında bir Türkmen oymağı iskan edilmişti. Hulasa, Turlu, Rışvan Aşiretine mensup bir Kürt köyüdür. Niziplican
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
Hacimolla mz - Nizip - Gaziantep
Eski adı: Hacımolla
■ Kürt (Sünni)(Rışvan/Peçikan) yerleşimi Dilôk
■ ■ Kürt (Sünni) (Rışvan/Peçikan) yerleşimi. TÜRKMENOĞLU
■ Kürt (Sünni)(Rışvan) yerleşimi Memo
■ Kürt köyüdür. Rışvan Peçikan ağalarından olan Hacımolla tarafından kurulan bir köydür. Köyde Peçikan Kürtleri bulunur. Bedevî
■ Kürt Sünni yerleşimi Zorro
Doğrular mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Keferşeyx [ Ar/Sür "şeyhköy" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
Kayalar mah - Nizip - Gaziantep
Eski adı: Müskülük
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Reşwan adlı arkadaş sanırsam Nizip'in kuzey tarafının hepsinin Kürt Rışvan aşiretinden müteşekkil olduğunu sanmakta. Müskülük köyü Türkmen yerleşim yeridir. Niziplican
■ Kayalar köyü Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensup bir Kürt köyüdür. Dilôk
■ Kürt(Peçikan) Yerleşimi, Köy halkı Kürt olduklarını beyan ediyor. TÜRKMENOĞLU
■ Kürt (Sünni)(Rışvan) yerleşimi Memo
■ Kürt köyüdür. Alahacı ve Duraklı köyünden gelen Rışvan Peçikan Kürtleri yaşamaktadır. Bedevî
■ Kürt Sünni yerleşimi Zorro
Kızılcakent mah - Nizip - Gaziantep
1915hb 📖 Kızılcakend
Türkmen yerleşimi
■ Barak yerleşimi Dilôk
Alahacı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Büyük Alahacı
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Köy halkı Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Küçük Alahacı mezrasıda Rışvan/Peçikan Kürtlerinden oluşmaktadır. Dilôk
Güder mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Küştam
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
Gürbaşak mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Cobur
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Akçakent mah - Nizip - Gaziantep
1915hb 📖 Ağcakend
Türkmen (Barak) yerleşimi
İkizce mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 İkizce
Türkmen (Rumiyan) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdurrezaklı oymağına mensuptur. Dilôk
■ Barak Türkmen köyüdür. Bedevî
■ Barak Türkmen yerleşimi Memo
■ Türkmen Barak yerleşimi Zorro
Çakmaktepe mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Torun Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. SN
Yeniyapan mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Yeniyapan
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Kaynak: Ilyas Göğebakan Barak Türkmen Aşiretleri Dilôk
■ Barak Yerleşimi. Köyü Rumi aşireti kurmuş olup 19.Yüzyılda yapılan iskan sonucu köye Baraklar yerleşmiştir. TÜRKMENOĞLU
Özyurt mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Derbil
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
Mağaracık mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Mağaracık
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Dilôk
Mercanlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Mercanlı
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Mercanlı oymağına mensuptur. Dilôk
■ Barak Türkmen köyüdür. Bedevî
■ Türkmen Barak yerleşimi Memo
■ Türkmen Barak yerleşimi Zorro
Nizip ilçe - Nizip - Gaziantep
E1136 📖 Nisib
Y550 📖 Nísibis / Nisibina [ Sür ]
1543t 📖 Nehrülcevz (idari bölge) [ Ar "Ceviz Irmağı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Antik adı Nusaybin ile aynı olup, eski metinlerde iki kent sık sık karıştırılır. 16. yy'da Nehrülcevz nahiyesi merkez kasabası idi. SN
■ Nizip'in yerlisi Türkmenlerden oluşmaktadır. Nizip'in kuzey kesimi genelde Rışvan aşireti mensubu Kürd köyleri barındırmaktadır; ancak bu Kürd köyleri arasında Türkmen köyleri ve Çepni Türkmen Alevi köyleri de yer almaktadır. Ancak Nizip'in güney tarafı Karkamış sınırına kadar Barak Türkmen aşiretlerinin köylerinden oluşmaktadır. Cagitli
■ Geçmişte Ermeni/Süryani ve Arap yerleşimi Dilôk
Eskikonak mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Düveyli [ Ar ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Dilôk
Ballı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Habib
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Burnuz mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Burnus
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Köseler mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Köseler
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
■ Türkmen (Rumiyanlı) Yerleşimi /Alevi (Çepni) Yerleşimi Köyde 3 aile Rumi taifesine mensuptur. TÜRKMENOĞLU
■ Köy kurulduğundan bu yana Çepni köyüdür. Dilôk
Kızılin mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kızılin
Kürt (Sünni)/Türkmen (Rişvan) yerleşimi
■ Köyün eski adı: Zage Kürtçede Fıstık anlamına gelir tamamen Kürt köyüdür. Dilôk
■ Kürt(Sünni)Yerleşimi TÜRKMENOĞLU
Sarıkoç mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Sarıkoç
Türkmen (Rumiyanlı) yerleşimi
■ Barak yerleşimi Dilôk
■ Barak Türkmen köyüdür. Bedevî
■ Türkmen Barak yerleşimi Memo
■ Türkmen Barak yerleşimi Zorro
Nahırtepe mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kerzîn [ Sür kfer ? ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Dilôk
■ Barak yerleşimi. TÜRKMENOĞLU
Tanır mah - Nizip - Gaziantep
1543t 1927h 📖 📖 Kilisecik
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Halep'ten gelme Türkmenler'dir. Burak Atay
■ Tanır eski adıyla Kilisecik köyü tamamen Kürt köyüdür. Dilôk
■ Kürt(Sünni)Yerleşimi Sosyal mecradan ulaştığım köylü Kürt olduklarını beyan etti. TÜRKMENOĞLU
■ Kürt köyüdür. Bedevî
■ Kürt Sünni yerleşimi Memo
■ Kürt Sünni yerleşimi Zorro
Keklik mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Zergil
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
Erenköy mah - Nizip - Gaziantep
1884hk 📖 Kâxtın
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Gümüşgün mah - Nizip - Gaziantep
E1902 1928 📖 📖 Ehneş
Y429 📖 Kapersana [ Sür Kfar San'a ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Antik Çağ'da mutlak sükût yeminiyle tanınan Kefersana'lı Aziz Salamanes'ten kilise tarihi yazarı Kilisli Theodoret söz eder.. 19. yy'da köy yakınında Surp Sarkis Ermeni manastırı bulunmaktaydı. SN
■ Gümüşgün köyü eski bir Ermeni yerleşim yeri idi. Ancak köy boşaldıktan sonra Selanik'ten göçme muhacir Türkler yerleştirilmiştir. Niziplican
■ Gümüşgün köyü Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensup bir Kürt köyüdür geçmişte buraya iskan edilen Türkler burda fazla durmayarak Şehre göç etmişler. Dilôk
Hazımoğlu mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Hazımoğlu
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymağına mensuptur. Dilôk
Dazhöyük mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Dazhöyük
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymağına mensuptur Dilôk
Kale mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kale
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak yerleşimi Dilôk
■ Barak yerleşimi. TÜRKMENOĞLU
Rumkale mv - Nizip - Gaziantep
S1190 📖 Hesno d'Rhomaye [ Sür "Rum kalesi" ]
E1136 📖 Hromgıla [Romkıla] Յռոմկլա [ Erm "Rum kalesi" ]
A870 📖 Qalˁat er-Rûm [ Ar "Rum kalesi" ]
■ Fırat nehrine hakim görkemli kale Ortaçağ'da Bizans-Arap çatışmalarında odak noktası ve 12. yy'da bir süre Ermeni kilisesinin yönetim makamı idi. Ptolemaios Coğrafya'sında anılan Urima mevkii burası olamaz. SN
Kamışlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kemişli
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Yolçatı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Çirkiş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymağına mensuptur Dilôk
Gevence mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Gevence
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Köy halkı Mevali Arap aşiretine mensuptur. Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Mevali Arap yerleşimi Zorro
■ Mevali aşiretine mensup Arap köyüdür. Bedevî
Toydemir mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Acemi + Xoromhöyük
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Toydemir, Türkmen yerleşim yeridir. Nizip'in kuzeyindeki tüm köyler Rışvan Aşireti'ne mensup köylerden müteşekkil değil. Niziplican
■ Toydemir köyü eski adı ile Acemi Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensup bir Kürt köyüdür. Dilôk
Kalemeydanı x - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kalemeydanı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Rumiyan) yerleşimi
■ Birecik Barajı gölün altında kaldı. SN
■ Köy sular altında kaldı. TÜRKMENOĞLU
■ Eski Adı: Meydan Dilôk
Samandöken mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Keriz
1543t 📖 Kehriz [ Tr "kanal, yeraltı tüneli" ]
■ Müslüman Arap yerleşimi Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Müslüman Arap yerleşimi Zorro
■ Canpolat kabilesine mensup Arap köyüdür. Kaynak: Köy muhtarı Bülent Canpolat Bedevî
Turnalı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Xalefan [ Kr "halifeler" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Müslüman Arap yerleşimi Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Müslüman Arap yerleşimi Zorro
■ Turnalı, Gaziantep ilinin Nizip ilçesine bağlı bir mahalledir. Turnalı köyünün eski adı Xalefan Arapça Halifeler anlamına gelir.Yörede Hırfan adı ile bilinir. Köy halkı aslen Reyhanlı Canpolat köyünden gelmişlerdir.ARAP kökenli Canpolat kabilesine mensuptur. Bedevî
Fındıklı mz - Nizip - Gaziantep
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Yukarıçardak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Yukarı Çardak
Kürt (Sünni) (Peçikan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur Dilôk
Aşağıçardak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Aşağı Çardak
Kürt (Sünni) (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur ayrıca Fındıklı mezrasıda Rışvan/Peçikan Kürtlerinden oluşmaktadır. Dilôk
Dutlu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kefertût [ Sür kfar tûtho "dutköy" ]
Türkmen yerleşimi
■ Müslüman Arap yerleşimi Eski Adı: Torumahmut Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Müslüman Arap yerleşimi Zorro
■ Canpolat kabilesine mensup Arap köyüdür. Geçmişte Süryani köyü iken Reyhanlı Canpolat köyünden gelen Arap Canpolat kabilesi iskan edildi. Bedevî
Bozalioğlu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Bozali
Türkmen (Barak) yerleşimi
Mihrap mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Mihrab
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymağına mensuptur Dilôk
Belkıs x - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Belkıs [ Yun palaio kástro "eski kale" ]
Y17 📖 Seleukeía Euphratês | Zeûgma [ Yun "boyunduruk, köprü" ]
■ Fırat'ın en önemli geçit noktalarından birinde bulunan Seleukeia epi tou Zeugmatos (`köprülü Selevkia`) kenti MÖ 300 dolayında kurulmuş, MÖ 1. yy'dan itibaren sadece Zeúgma olarak anılmıştır. Zeugma ören yeri ve bitişiğindeki Belkıs köyü 2000 yılında kısmen baraj gölü altında kaldı. SN
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Yeni Belkıs yerleşim yeri Kavunlu adı ile kurulmuştur. Dilôk
■ Barak yerleşimi. TÜRKMENOĞLU
Bağlıca mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kubîn
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Müslüman Arap yerleşimi Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Müslüman Arap yerleşimi Zorro
■ Canpolat kabilesine mensup Arap köyüdür. Geçmişte Tayy kabilesine mensup Arap köyüydü Reyhanlı Canpolat köyünden gelen Arap Canpolat kabilesi iskan edildi. Bedevî
Güzelköy mah - Nizip - Gaziantep
1946 📖 Tayba
1917h 📖 Tayyiba [ Ar ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Müslüman Arap yerleşimi Dilôk
■ Müslüman Arap yerleşimi Memo
■ Müslüman Arap yerleşimi Zorro
■ Geçmişte Tayy kabilesine mensup Araplardan oluşurken daha sonra köye Reyhanlı Canpolat köyünden gelen Arap Canpolat kabilesi iskan edilmiştir. Bedevî
Hancağız mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Hancağız
Türkmen (Barak) yerleşimi
Günaltı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Tilmiyen
1915hb 📖 Tell Miyan [ Ar/Kr "orta höyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torunlu oymağına mensuptur. Dilôk
İntepe mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Tell Mağara [ Ar/Sür tell mağar "mağara höyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymağına mensuptur. Dilôk
Yukarıbayındır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Barak yerleşimi Dilôk
Suboyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kefre [ Sür kafrô "köy" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Geçmişte Süryani yerleşimi Dilôk
Gülkaya mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Hümeyli [ Ar ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
Karşıyaka mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Han + Ziyaret
■ Türkmen yerleşim yeri. Niziplican
■ Kürt (Sünni) yerleşimi Dilôk
■ Kürt(Sünni)Yerleşimi TÜRKMENOĞLU
■ Kürt Sünni yerleşimidir. Bedevî
■ Kürt (Sünni) yerleşimi Memo
■ Kürt Sünni yerleşimi Zorro
Saray mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Saray
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Eski Adı: Mezmexan Dilôk
Aşağıbayındır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.