Niğde_M'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Nar köy - Niğde_M (Çiftlik bucağı) - Niğde
1500t y: Nar
Y17: Nêroassós [ Luw ]
■ Eski bir Anadolu dilinden gelen isim, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki Narassa/Nakrassa adlarıyla eş kökenli olmalıdır. SN
  Kömürcü köy - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1928: Kömürcü
■ Alevi yerleşimi. Niğde iline bağlı tek Alevi yerleşimidir. metonio
  Küçükköy köy - Niğde_M - Niğde
1476t y: Eylesun / İlesun [ Yun *Aliassós? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Özgün adı Aliassós veya benzeri olmalıdır. Orta Anadolu'da Aliassos/Ariassos adlı en az üç yerleşim bulunur. SN
■ Yöre Rumları İloson olarak adlandırırdı. Tankut Beygu
  Koyunlu bld - Niğde_M - Niğde
1946: Koyunlu aş.
1476t y: Adırmusun [ Yun *Atramyssós ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunan öncesi bir dile ait olan isim, Atramyttion (Edremit) ve Atrassós (Adrasan) ile eş yapıdadır. SN
  Hançerli köy - Niğde_M - Niğde
1512b: Dilmison
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyasına adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülern Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós olmalıdır. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
  Sazlıca bld - Niğde_M - Niğde
1476t, 1926h: Sazala
  Fertek bld - Niğde_M - Niğde
1960: Aydınyurt
1476t: Fertek
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Hacıabdullah bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1476t y: Andırlos [ Yun ]
■ Adının Aziz Antonios'tan geldiği, vaktiyle köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise bulunduğu ileri sürülmektedir. Tankut Beygu
  Tepeköy köy - Niğde_M - Niğde
1476t: Arlasun / Arlusun [ Luw ]
■ Aslı Aliassós/Ariassós veya benzeri olmalıdır. Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
■ Arlison /Allussun emin selamoğlu
  Kırkpınar köy - Niğde_M - Niğde
1512b: Nanyas
■ Kırkpınar Deresinin adı verilmiştir. SN
  Taşlıca köy - Niğde_M - Niğde
1926h: Sazalca
1476t y: Sazalıç [ Yun Sazalitsa "küçük Sazala" ]
■ Sazala (şimdi Sazlıca) kasabasının küçüğü anlamında. SN
  Kumluca köy - Niğde_M - Niğde
1928 y: Aravan
1476t: Aravani
Y1200~a: Orbáda
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Arap coğrafyacısı İbn Hurdazbih'te «Bârbawa» adıyla geçen yer olmalıdır. SN
  Mergava mv - Niğde_M - Niğde
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonlarına kadar var olan Mergava (bazı kaynaklarda Meliklava) köyü susuzluktan dolayı terk edilmiş ve Rum ahalisi Madala/Matala (Ballı) köyüne yerleşmiştir. SN
■ 19 yy'lın sonlarına kadar var olan Mergava Köyü susuzluk nedeniyle terk edilince yerine bağlar bahçeler kalmış. Manav
■ Mergava yada Meliklava köyünün Rum Ortodoks ahalisi Madala/Matala köyüne yerleşmiştir. emin selamoğlu
  Ballı köy - Niğde_M - Niğde
1512b: Madala
  Yeşilburç köy - Niğde_M - Niğde
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
■ Rumca anadilli Müslüman (Patriyot) yerleşimi metonio
■ Lütfen halk isminde otosansür koymayalım. Müslüman Helen yerleşimi ama Gürcü yerleşimlerinde Müslüman diye de belirtmiyoruz demek ki ben bile otosansür koyuyorum hâlen. Biz tahsillilerin görevi hakikati yazmak. Patriyot diye bir Helen halkı yok. Hemşehrim demelerinden ibâret. Manav
  Yaylayolu köy - Niğde_M - Niğde
1500t: Valisa
A870 y: Balîsa [ Yun Bálbissa ]
■ Halk arasında yaygın olan kanıya göre köyün eski adı Veli İsa şeklindedir. SN
  Hassaköy köy - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1928: Hassaköy
Y1900~: Aksó [ Yun Naksós? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 5000'e yakın Türk dilli Rum (Karamanlís) nüfusu vardı. SN
  Tırhan köy - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1512b y: Tırxan
Y1200~a: Troxós acc Troxón [ Yun "değirmen taşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 'Trokhos'un akkusativi 'Trokhon'dan. (Yerel Rumcadaki adı 'Trokho'.) Tankut Beygu
  Aktaş bld - Niğde_M - Niğde
1928 y: Andaval
1500t: Andâvali
Y150, Y640: Andabális [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ `Andavallı` tabirinin kaynağı anlaşılamamıştır. SN
■ 17. asırda? yaşanan bir deprem sebebiyle 2500 nüfuslu Rum yerleşiminin çeşitli yerlere dağıldığı anlatılır. Manav
  Yeşilgölcük bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1476t: Gölcük
Y1200~a: Limnai [ Yun "göl" ]
1522t y: Misli / Misti (idari bölge)
■ Uzun süre Misli bucağı merkez köyü idi. Yöreye adını veren asıl Misli şimdiki Konaklı köyüdür. SN
  Ovacık bld - Niğde_M - Niğde
1476t y: Semendire
Y17, Y912: Dasménda / Dasméndron [ Yun ta Smendrôn "Smandra'lılar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 9. yy sonunda Dasmendon adıyla piskoposluk makamı idi. Dasmendon adı muhtemelen Ta Smendron (`Semendire'ler) olarak analiz edilebilir. SN
■ Buradan giden mübâdil Rumlar Halkidiki'de iskân edildikleri yere ayni isimle Simandra köyünü kurdular. Manav
  Uluağaç köy - Niğde_M - Niğde
1500t: Uluağaç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1890'larda 50 hane İslam ve 170 hane Ortodoks Rum nüfusla 1841'de inşa edilmiş Arxangelos Mixail kilisesi vardı. SN
■ 20. yy başında Hristiyan Helen yerleşimi. Mübâdeleyle Yanyalı Müslüman Helenler iskân edildi. İzmir, Isparta, Eğirdir, Akşehir Konya yolundan gelmişlerdir. Isparta ve Eğirdirde kalan Helen mübâdiller de oldu. Bu köyü de beğenmeyen pek çok mübâdil çok geçmeden Niğdeye yakın yerdeki Teney (Yeşilburç) ile Bursadaki Başköye topluca taşınmıştır. Bir kaç âile Uluağaçta kalmıştı. Manav
  Kiçağaç köy - Niğde_M - Niğde
1500t: Kiçiağaç [ Tr "küçük ağaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Mübadeleden önce 60-65 ailenin oturduğu köyde 38 aile Rum Ortodoks idi. Aziz Haralambos ve Aziz Georgios kiliseleri halen cami olarak kullanımdadır. SN
■ Eski ismi: Kapadokya helencesinde (N)Akrendi, (N)Akroendi, (N)Akroindi, (N)Akroin, Nakroedi, Kindis veya Kinidis şeklinde geçmiş. Kapadokya Helenlerinin Helenistanda hâlen söylediği türkide ''Kiçağaç evleri vardır garışıh, Türkleriynen Hristiyannar vardır barışıh'' diye bahsi geçer. Mübâdeleden evvel 60-65 âilenin oturduğu köyde 38 âile (113 nüfus) Rum Ortodoks idi. Aziz Haralambos ile yeni inşa edilmiş Aziz Yeoryios kiliseleri halen câmii olarak kullanımda. Manav
  Konaklı bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
Y150: Mystília [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hamamlı köy - Niğde_M - Niğde
Y1200~a: Gortyna / Gordyassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çavdarlı bld - Niğde_M - Niğde
1500t y: Zamzama
Y180, Y535: Sásima [ Luw ]
■ Roma imp. devrinden itibaren yol durağı olarak anılan Sasima kasabası, 4. yy'da kilise büyüklerinden Aziz Gregorios Nazianzen'in sürgün yeri olarak tanınır. SN
  Himmetli köy - Niğde_M - Niğde
1926h: Lavsani
1512b: Lafsun [ Luw ]
  Çayırlı bld - Niğde_M - Niğde
1928 y: Aytamas [ Yun ágios Thomás "Aziz Thomas" ]
■ İsa'nın havarilerinden biri olan Aziz Thûma/Thomas'ın adı Süryanice `ikiz` anlamına gelir. SN
  Çarıklı köy - Niğde_M - Niğde
1928: Çarıklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Olga Tsopuridu ve Maria Karalidu'nun ''Ağam İstanbol’da '' türküsünün bu köyle iliskili oldugu söylenir. Ana dil olarak Helence bilirlerdi. Asagi yukari 1840 senesinde Misti'li (bugünkü Konaklı kasabası) bazı ailelerden kurulmuştu. Manav
  Aşlama köy - Niğde_M - Niğde
1512b: Aşlama
  İçmeli bld - Niğde_M - Niğde
1928: Ferheng
Y1909: Fáranga [ Yun fárangi "boğaz" ]
  Dikilitaş bld - Niğde_M - Niğde
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km