haritada ara :   km  
Nevşehir'de 7 ilçe bulundu.
sırala 
Acıgöl ilçe - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Dobada / Topada
Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790z 📖 Karaöyük
1584t : Hacıbektaş
1500~ 📖 Sulucakarahöyük
Alevi yerleşimi
■ Bektaşi tarikinin ana makamı olan Hacı Bektaş-ı Veli türbesi 16. yy başlarında Sulucakaraöyük'te Balım Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Aynı yerde daha önce Rum azizlerinden Aziz Xaralambos'un mezarı olduğu söylenir. (Hasluck s. 571.) SN
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Arapsun
Y1812 : Zarápison
Y150 📖 Zoropassós akk. Zoropassón [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arapsun adı antik *Arabissós şeklinden evrilmiş olmalıdır. Ptolamaios Coğrafya'sında ve 1812 tarihli Kyrillos haritasında geçen Zoropassos/Zarapisón biçimi, yer bildiren s+ önekini taşır. H 1179 tarihinde Silahdar Mehmet Paşa tarafından Gülşehir adı verildiğini Kyrillos bildirir. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
Derinkuyu ilçe - Derinkuyu - Nevşehir
1476t 📖 Melegöbi / Melegöbü
Y1200~a 📖 Malakopía [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Türkçe konuşan Ortodoksların (Karamanlılar) önemli merkezlerinden biri idi. İki büyük kilisesi halen ayaktadır. Yeraltı kenti Anadolu'nun en büyüğüdür. SN
Avanos ilçe - Avanos - Nevşehir
1476t 📖 Avanos
Y17 📖 Uénassa [ AnaD ]
Kozaklı ilçe - Kozaklı - Nevşehir
1928 📖 Hamamorta
1907hk 📖 Kazaklı
■ Kozaklı veya Kazaklı cemaat/aşiret adıdır. İlçe merkezi olan kasabanın adı Hamamorta'dır. SN
Ürgüp ilçe - Ürgüp - Nevşehir
1476t 📖 Ürgüp
Y961 📖 (Ágios) Prokópios [ Yun "(Aziz) Prokopios" ]
Y180 📖 Osíana [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Aziz Prokopios adına ihdas edilen piskoposluk ilk kez VI. Leon devrine ait kilise listelerinde kaydedilmiştir. Aslen Filistinli olan Prokopios'un mezarının Antakya'da olduğuna inanılır. Türkçe isim Prokóp > *Rogop adına dolgu ünlüsü ilavesiyle oluşmuştur. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.