Nevşehir'de 186 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
1928 y: Göstesin [ Luw ]
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik ada işaret eder. SN
  Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h: Çerdigin [ Tr çeri-tigin "ordu beyi" ]
  Yuva köy - Acıgöl - Nevşehir
1928: Yuva
  Tatlarin bld - Acıgöl - Nevşehir
1928: Tatlarin
1476t: Tatlar İni | Manavi [ Tr tat "yabancı, özellikle Acem" ]
  Akçataş köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928: Topayın
Alevi yerleşimi
  İnallı bld - Acıgöl - Nevşehir
1928: İnallı [ Tr "aş." ]
  Çivril köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb: Çivril
Alevi yerleşimi
  Aşıklar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h: Şıxlar
Alevi yerleşimi
  Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1476t: Salanda
A947: Salando (kale) [ Luw Salanda/Salawanda ]
■ 9. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından «Hısn Salando» adıyla anılan yerdir. Yunancası Salandos olması gerekirse da bu şekilde kaydedilmemiştir. (TİB 2.270). SN
  Anapınar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h: Anapınar
Alevi yerleşimi
  Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790z: Karaöyük
1584t: Hacıbektaş (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
  Kütükçü köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb: Kütükce
Alevi yerleşimi
  Yenice köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1954: Engelicedit
1840: Engel
■ 12.05.1954'te Yenice köyü adı verildi. SN
  Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928 y: Arapsun
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Arapsun adı antik *Arabissós şeklinden evrilmiş olmalıdır. Ptolamaios coğrafyasında geçen Zoropassos biçimi, yer bildiren (ei)s önekini taşır. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
  Alkan köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h: -
  İlicek köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928: İlicek
Alevi yerleşimi
  Civelek köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h: -
  Suvermez bld - Derinkuyu - Nevşehir
1926h: Suvermez
Y1900~: Floitá / Filidon [ Yun phlogitôn "yanıklar (gen.)" ]
Y787: Phlogêtá [ Yun "yanıklar, göynük" ]
■ Halkidiki Yarımadasında 1923'ten sonra kurulan Yeni Floitá köyü turistik bir beldedir. SN
  Çakıllı köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h: Gilediz
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Özlüce köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h y: Zile
Y535: Zêila / Zêla [ Yun ]
■ Kappadokia kralı Nikomedes oğlu Zêilas (MÖ 2. yy?) onuruna adlandırıldığını Bizanslı coğrafyacı Staphanos belirtir. SN
  Çayiçi köy - Kozaklı - Nevşehir
1928: Pinili
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
  Nevşehir il - Aa - Nevşehir
1726y: Nevşehr [ Tr "yenişehir" ]
1522t: Muşkara
  Nar bld - Nevşehir_M - Nevşehir
1551b: NarHaritada yeri belli olmayanlar.
  Göreme mv - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 y: Göreme
Y400~a: Kórama [ Luw ]
■ Göreme şimdi turistik sit olan manastır yerleşiminin adıdır. Bitişikteki Maçan (Avcılar) kasabasına turistik nedenlerle Göreme adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km