Nevşehir'de 187 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
1928k: Göstesin [ Luw ]
Y400~ba: Asiêna/Osiêna?
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik ada işaret eder. SN
  Gökçetoprak köy - Gülşehir - Nevşehir
1919hb: Sivas/Soasa
1512t, 1928k: Sivasa
  Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1928k: Cirikler [ Tr "kanallar, arıklar" ]
  Yuva köy - Acıgöl - Nevşehir
1928k: Yuva
  Tatlarin bld - Acıgöl - Nevşehir
1928k: Tatlarin [ Tr tat "yabancı, özellikle Acem" ]
  Akçataş köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928k: Topayın
Alevi yerleşimi
  İnallı bld - Acıgöl - Nevşehir
1928k: İnallı [ Tr "aş." ]
  Çivril köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb: Çivril
Alevi yerleşimi
  Aşıklar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
Alevi yerleşimi
  Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1476t, 1928k: Salanda
A947: Salando (kale) [ Luw Salanda/Salawanda ]
■ 9. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından <> adıyla anılan yerdir. Yunancası Salandos olması gerekirse da bu şekilde kaydedilmemiştir. (TİB 2.270). SN
  Anapınar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
Alevi yerleşimi
  Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790d: Karaöyük
Eski adı: Sulucakarahöyük
1790d: Hacıbektaş (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
  Kütükçü köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb: Kütükce
Alevi yerleşimi
  Yenice köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1954rg: Engelicedit
1840: Engel
■ 12.05.1954'te Yenice köyü adı verildi. SN
  Doğala köy - Derinkuyu - Nevşehir
1910ht, 1928k: Doala/Doğala
  Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928k: Arapsun
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
  İlicek köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928k: İlicek
Alevi yerleşimi
  Suvermez bld - Derinkuyu - Nevşehir
1910ht: Suvermez
Y1900~: Floitá/Filidon [ Yun phlogitôn "yanıklar (gen.)" ]
Y787: Phlogêtá [ Yun "yanıklar, göynük" ]
■ Halkidiki Yarımadasında 1923'ten sonra kurulan Yeni Floitá köyü turistik bir beldedir. SN
  Çakıllı köy - Derinkuyu - Nevşehir
1910ht: Gilediz
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Özlüce köy - Derinkuyu - Nevşehir
1910ht: Zile
Y535: Zêila/Zêla [ Yun ]
■ Kappadokia kralı Nikomedes oğlu Zêilas (MÖ 2. yy?) onuruna adlandırıldığını Bizanslı coğrafyacı Staphanos belirtir. SN
  Çayiçi köy - Kozaklı - Nevşehir
1928k: Pinili
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
  Nevşehir il - Aa - Nevşehir
1726: Nevşehir [ Tr "yenişehir" ]
Eski adı: Muşkara
  Nar bld - Nevşehir_M - Nevşehir
1551t: NarHaritada yeri belli olmayanlar.
  Göreme mv - Nevşehir_M - Nevşehir
1928k: Göreme
Y400~: Kórama [ Luw ]
■ Göreme şimdi turistik sit olan manastır yerleşiminin adıdır. Bitişikteki Maçan (Avcılar) kasabasına turistik nedenlerle Göreme adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km