haritada ara :   km  
Nevşehir'de 7 ilçe bulundu.
sırala 
Acıgöl ilçe - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 : Dobada / Topada
■ Koord: 38° 33' 1'' D, 34° 30' 33'' K
Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790z 📖 : Karaöyük
1584t : Hacıbektaş
1500~ 📖 : Sulucakarahöyük
■ Bektaşi tarikinin ana makamı olan Hacı Bektaş-ı Veli türbesi 16. yy başlarında Sulucakaraöyük’te Balım Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Aynı yerde daha önce Rum azizlerinden Aziz Xaralambos’un mezarı olduğu söylenir. (Hasluck s. 571.) SN
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
■ Hacıbektaş ilçesindeki Aleviler daha çok kendi köylerinde meskundur. İlçe merkezine göç yoktur. Aleviler daha çok İstanbul'a göç etmeye meyillidir. Günümüzde Hacıbektaş ilçe merkezinde yaşayanlar Sünni Türkmen ailelerdir. Sedat Turan
■ Koord: 38° 56' 29'' D, 34° 33' 38'' K
Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 : Arapsun
Y1812 : Zarápison
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arapsun adı antik *Arabissós şeklinden evrilmiş olmalıdır. Ptolamaios Coğrafya’sında ve 1812 tarihli Kyrillos haritasında geçen Zoropassos/Zarapisón biçimi, yer bildiren s+ önekini taşır. H 1179 tarihinde Silahdar Mehmet Paşa tarafından Gülşehir adı verildiğini Kyrillos bildirir. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
■ Koord: 38° 44' 32'' D, 34° 37' 25'' K
Derinkuyu ilçe - Derinkuyu - Nevşehir
1476t 📖 : Melegöbi / Melegöbü
Y1200~a 📖 : Malakopía [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Türkçe konuşan Ortodoksların (Karamanlılar) önemli merkezlerinden biri idi. İki büyük kilisesi halen ayaktadır. Yeraltı kenti Anadolu’nun en büyüğüdür. SN
■ Koord: 38° 22' 25'' D, 34° 44' 4'' K
Avanos ilçe - Avanos - Nevşehir
1476t 📖 : Avanos
Y17 📖 : Uénassa [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 38° 42' 54'' D, 34° 50' 48'' K
Kozaklı ilçe - Kozaklı - Nevşehir
1928 📖 : Hamamorta
1907hk 📖 : Kazaklı
■ Kozaklı veya Kazaklı cemaat/aşiret adıdır. İlçe merkezi olan kasabanın adı Hamamorta’dır. SN
■ İlçe halkı genel olarak Yabanlı, Akçakoyunlu, Kızılkoyunlu ve Herikoğulları'na mensup Türkmen Aşiretleri'nden oluşmaktadır. Sedat Turan
■ Koord: 39° 12' 48'' D, 34° 51' 5'' K
Ürgüp ilçe - Ürgüp - Nevşehir
1476t 📖 : Ürgüp
Y961 📖 : (Ágios) Prokópios [ Yunanca "(Aziz) Prokopios" ]
Y180 📖 : Osíana [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Aziz Prokopios adına ihdas edilen piskoposluk ilk kez VI. Leon devrine ait kilise listelerinde kaydedilmiştir. Aslen Filistinli olan Prokopios’un mezarının Antakya’da olduğuna inanılır. Türkçe isim Prokóp > *Rogop adına dolgu ünlüsü ilavesiyle oluşmuştur. SN
■ Koord: 38° 37' 47'' D, 34° 54' 38'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.