Nazilli'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ocaklı mah - Nazilli - Aydın
1467t, 1928k: Gereniz/Gireniz
  Dallıca mah - Nazilli - Aydın
1467t: Dallıca
Alevi yerleşimi
  Hasköy mah - Nazilli - Aydın
1928k: Hasköy
  Nazilli ilçe - Nazilli - Aydın
1660eç: Nazli/Nazilli
■  15. ve 16. yy'lara ait tahrirlerde kaydına rastlanmaz. Adının kaynağı muğlaktır. Osmanlıca <> `nüzul eden, konan` sözcüğünden, `göçerler konağı` anlamı düşünülebilir. SN
■ © 09.06.1685 Aydın livasında Nazilli ve Gedüs ve tevabii mukataasından ... © 16.11.1849 Aydın'ın Nazilli kazası'ndaki Harezm [Horzum] aşiretlerinden Hasan'ı Feyzullah oğlu Hasan Ali'nin... deyar heyran
  Bozyurt mah - Nazilli - Aydın
1467t, 1928k: Mastavra
Y-146: Mástaura [ Luw ]
■ Mastaura yer adı için karş. Balıkesir-Merkez-Bereketli ve Kaş-Dereağzı. Köyün 1 km kadar kuzeyinde bulunan Mastaura harabelerini 1836'da William Hamilton tasvir etmiştir. Günümüze kalan çok azdır. SN
  Hamidiye mah - Nazilli - Aydın
1928k: Hamidiye
1916ht: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Esenköy mah - Nazilli - Aydın
1660eç, 1928k: Arpaz
Y-189 Y907: Hárpasa
■ Plinius'a göre kentin adı buradan geçen Harpasos ırmağından gelir. 16. yy'da Aydın sancağına bağlı kaza idi. 19. yy'a ait Arpaz beylerinin konağı, 13. yy'a ait bir Bizans bey konutu temelleri üzerindedir. SN
  Alhan mah - Nazilli - Aydın
1916ht: Alhan
  Beğerli mah - Nazilli - Aydın
1916ht: Beyerli
1467t: Bekirli?
  Derebaşı mah - Nazilli - Aydın
1861d: Derebaşı
■ © 13.05.1861 Aydın'ın Nazilli kazasına bağlı Derebaşı köyünden Hacı Hüseyin'in evini soyan ve zevcesi kendisini yaralayan aynı köyden Mehmed, Kuşçu Aşireti'nden Mehmed ve Kütahyalı Ali Mülazım'ın müebbeden Rodos'ta vaz-ı kürek olunmaları. deyar heyran
  Toygar mah - Nazilli - Aydın
1916ht: Toygarlar
  Sailer mah - Nazilli - Aydın
1928k: Sailer
  Uzunçam mah - Nazilli - Aydın
1911ht: Sevres
■ Bozdoğan ilçesine bağlıydı, 1959'da Nazilli ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 29 Nisan 1959) Taner A.
  Bayındır mah - Nazilli - Aydın
1854d: Bayındır (idari bölge) [ Tr "aş." ]
■ © 14.09.1854 Aydın Bayındır kazasında (10.02.1857 Aydın'ın Bayındır nahiyesinde) haymenişin Tahtacı Aşireti'nden Karaoğlanoğlu Mustafa'nın Ödemiş kazasından ... deyar heyran
  Boğazbağ mah Beğerli - Nazilli - Aydın
  Gedik mah - Nazilli - Aydın
1928k: Gedik
  Yellice mah - Nazilli - Aydın
1928k: Yellice
  Dualar mah - Nazilli - Aydın
1928k: Dualar
  Kestel mah - Nazilli - Aydın
1467t: Kestel [ Yun kástron "hisar" ]
■ 15. yy'da Nazilli'nin büyük bir bölümü ile Kuyucak ve Buharkent ilçelerini kapsayan büyük bir kaza merkeziydi. SN
  Küplü mah - Nazilli - Aydın
1942ha: Küplü
  Çamköy mah Haydarlı - Nazilli - Aydın
1916ht: Çanköy
  Kozdere mah - Nazilli - Aydın
1928k: Kozdere


Grafik harita göster     haritada ara : km