Nazımiye'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Demirce x - Nazımiye - Tunceli
1925h: Dizik [ Zaza "haydutçuk" ]
  Kılköy köy - Nazımiye - Tunceli
1928: Kıl
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Günlüce x - Nazımiye - Tunceli
1928: Kalmam [ Zaza kalmem "dede" ]
1925h: Kalman
■ Yöresel yerleşim adı Kal Mem'dir. Kal Mem adlı bölge halkı tarafından kutsal sayılan kişiden adını alır. Qizilbash
  Geriş köy - Nazımiye - Tunceli
1925h: Dağiyan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yukarıgeriş mezrası (es. Dağiyan Mezrası) vardır. SN
  DüzgünBaba mv - Nazımiye - Tunceli
Z: Duzgınbava (dağ) [ Zaza ]
■ Alevilerce kutsal sayılan dağlardandır. SN
■ Alevilerce kutsal sayılan bir dağ ve Dersim'in en önemli ziyaretlerinden biridir. oen
  Büyükyurt x - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1925h: Havkis
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Doğantaş x - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Deşt [ Erm/Kürd taşd/deşt "düzyer, alan" ]
  Sap köy - Nazımiye - Tunceli
Z: Sov
1925h: Sab
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kapıbaşı köy - Nazımiye - Tunceli
Eski adı: - [ Zaza "eşkiyalar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Nazımiye ilçe - Nazımiye - Tunceli
Z: Qısle [ Tr kışla ]
1928: Nazımiye
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Haydaran aşiret kazası merkezi idi. Kasaba adı Kızılkilise iken 19. yy sonlarında Sultan Abdülhamid kızı Nazime Sultan onuruna Nazimiye adı verildi. Zazacada kullanılan Kısle adı 1938 yılında burada inşa edilen askeri kışladan kinayedir. SN
■ İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazalardan oluşmaktadır. İki köyde Kürtçe anadilli Aleviler bulunmakla beraber yaklaşık 6 köyde 1915 olayları sonrasında sığınmış Ermeni kökenli aileler de bulunmaktadır. metonio
■ Zazacadaki ''Qısle'' isminin türkçedeki ''kışla'' dan gelme olasılığı da var. 1938 de Nazimiye de yapılmış askeri kışla kastedilen. oen
  Dokuzkaya mz - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Markasor [ Erm markatsor "çayırdere" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güneycik x - Nazımiye - Tunceli
1946: Azkılar
1928: Azkiler [ Kürd Azgunik "aş." ]
  Bostanlı köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928: Panan
1925h: Buanan [ Zaza ]
■ Zeve adlı mezrası ve Koreşan aşiretinin atası sayılan Kureyş türbesi vardır. SN
■ Mezra: Aksakal (Hay), Altın (Zime), Bucaklı (Zeyve/Zeve), Kavşek (Mercarik), Oymataş (Derecekeran/Dereçakaran), Taşgeçit (Pul). Murat ÇELİK
  Beytaşı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Delav [ Kürd "yalak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd dil-av = Pınar önlerinde hayvanların su içmesi için suni olarak oluşturulan gölcükler. yalcin
  Ayranlı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1518b, 1928: Keşkuvar [ Zaza "yeşilyayla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
  Ramazan köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
Z: Remeda [ Zaza "verdi kaçtı?" ]
1925h: Ramazan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biri olarak görünür. Köy adını Zazaca 'Remeda' (`verdi kaçtı`) olarak yorumlayan yaygın görüş teyide muhtaçtır. SN
■ Eski ismi: Remeda zaz '' verdi kaçtı'' veyahut bu civardaki köylülerin tarifi ile ramada ''rahmanverdi'' de olabilir bilginize. oen
  Ilısu mz - Nazımiye - Tunceli
1928: Çamırik
1518b: Cancirik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kureyşan ve Baba Mansur'lular yaşarmış boşaltılmadan önce. zazana
  Eğribelen mz - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Köhser
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaz Kooser (dağüstü , dağbaşı) oen
■ Ermenice Kağtsr'ın (tr: ferah) bozulmuş hali olabilir. metonio
  Dallıbahçe köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928: İreskî
1518b: İresik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
  Turnayolu köy - Nazımiye - Tunceli
1946: Holik [ Erm holig "alancık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereova köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Dereova
1902hb: Derova | Haycik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1901 tarihli İngiliz haritasında köy adı Haijik, altı köyü içeren alanın adı Der Ova olarak belirtilmiştir. SN
  YukarıDoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928: Xarik yk. [ Zaza xwarik "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yayıkağıl köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1518b, 1928: Kimsor [ Kürd "kızılbaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
  Sarıyayla köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Civarik / Cıvarık [ Zaza civarik "yayla" ]
■ Hormek aşiretinin merkez köyü ve Dr. Şivan adıyla tanınan Sait Kırmızıtoprak'ın doğum yeridir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km