Narman'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karapınar köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Karapınar
Ahıska Türkü yerleşimi
  Demirdağ köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Kutumar
E1902 Epr: Kutamayr [ Erm "kut (?) ormanı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Boğakale köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Boğakale
E490 Parp: Poğpert/Poğapert [ Erm poğa-pert "olukkale?" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Eski Ermeni tarihinde Tayk'/Dayk ilinin başlaca giriş yolunu kontrol eden kale ve Poğxa Բողխա veya Poğa Բողա adı verilen Oltu yöresinin başlıca kasabası idi. Geç devir Ermenice telaffuzda /poğa/ olan sözcüğün antik şeklinin /bola/ veya /bolxa/ olması gerekir. SN
  Şehitler köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Simserkis
E1902 Epr: SurpSarkis [ Erm "Aziz Sarkis" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Sapanlı köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Sapanlı
E1902 Epr: Sabanlı
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Başkale köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Başkale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Savaşçılar köy - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Todan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Telli köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Telli
Ahıska Türkü yerleşimi
  Aşağıyayla köy - Narman - Erzurum
k1928 K: XaçovSüfla [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902 Epr: KüçükXeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yukarıyayla köy - Narman - Erzurum
k1928 K: XaçovUlya [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902 Epr: BüyükXeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Rize Hemşin göçmenleri. SN
  Karadağ köy - Narman - Erzurum
h1916 EHOl: Mınasor/Minasor
E1902 Epr: Mıgnatsor [ Erm "faredere?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Ergazi köy - Narman - Erzurum
k1928 K: İğnavud [ Erm ]
Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Urfalı Beğdililerin Narman'da yerleştiği tek köydür. metonio
  Kamışözü köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Bıldaçur [ "bulanıksu" ]
E1902 Epr: Bığdorçur [ Erm "bulanıksu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Sülüklü köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Axsor
E1902 Epr: Ağtsor [ Erm "tuzdere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çamlıyayla köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Dazlak
E1900-: Dazlak
Ahıska Türkü yerleşimi
  Beyler köy - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Axa
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915'te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
  Mercimekli köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Cansor
E1902 Epr: Canc-tsor [ Erm "arılıdere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Gökdağ köy - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Pertvan
E1902 Epr: Pertavank [ Erm "kale-manastır" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Dağyolu köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Soğurmek
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yanıktaş köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Ekrek
E1902 Epr: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
  Yoldere köy - Narman - Erzurum
h1914 Epr, EHOl: Vikexas/Vekixas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ 1880'de 301 nüfusuyla Narman bölgesinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. SN
  Narman ilçe - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Namravan*İd
E1200- Epr: İdi
Y17 Str: İdeesa
E1079 Asoğ: Namravan (başka yer) [ Erm ]
■ Bölgeye adını veren Namravan/Narman kalesi şimdiki Oltu Ünlükaya köyündedir. O yerin 1878'de Ruslarca işgalinden sonra, sınırın hemen iç tarafında kalan İd kasabası yeniden düzenlenen Namravan ilçesinin merkezi oldu. Gürcü ve Ermeni kaynaklarında İdi adıyle geçen bu yer, muhtemelen Strabon'un 1. yy'da andığı İdeesa köyüdür. SN
■ Narman ilçesinin %60 üzerini oluşturan nüfus Ahıskalıdır. Geri kalan nüfusun çoğunluğu Türkmen iken bir kaç köy Şeyhbızın Kürdü ve Hemşinli de bulunmaktadır. Bir köy Karapapak vardır. metonio
  Toygarlı köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Koşa
Türkmen yerleşimi
  Göllü köy - Narman - Erzurum
E1902 Epr, EHOl: Xorxor [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Samikale köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Samikale
E1902 Epr: Samizara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Alacayar köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Karşém
E1902 Epr: Karşén [ Erm "taşköy" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çimenli köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Pırtanos
E1902 Epr: Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
  Kuruçalı köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Veşkisor
E1902 Epr: Vaçgatsor [ Erm "Vaçeg (öz.) deresi" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Koyunören köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Kenzesor
E1902 Epr: Kantzatsor [ Erm "hazinedere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Şekerli bld - Narman - Erzurum
E1900-: Şekerli
Ahıska Türkü yerleşimi
  Alabalık köy - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Yeniköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Rusya muhacirlerinin iskânı için 1878 harbinden sonra Rus sınırının hmen iç yanında kurulan yerleşimdir. SN
  Araköy köy - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Şosa [ Tr "şose?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı Rus sınırının hemen iç tarafında karayolu üzerinde mülteci yerleşimidir. Bazı kaynaklarda adı Şoşa olarak geçse de doğrusu Şose olsa gerekir. SN
  Şekerli köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Verintap
E1902 Epr: Verindap [ Erm "yukarıdüz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mahmutçavuş köy - Narman - Erzurum
h1914 Epr, EHOl: Keğani [ Erm ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Koçkaya köy - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Aristi
E1902 Epr: Arasda
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Sütpınar köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
k1928 K: Koçkanıs
E1902 Epr: Gocgants [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1880'de 80 hane Ermeni, 48 hane Müslim nüfusu vardı. SN
  Serinsu köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
k1946 MYK: Kamhis [ Erm ]
E1902 Epr: Kâmxe
Ahıska Türkü yerleşimi
  Tuztaşı köy - Narman - Erzurum
h1914 EHOl: Tuzla
E1902 Epr: Kağtik? [ Erm "muhacirler" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kışla köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
k1928 K: Lavsor
E1902 Epr: Lavtsor [ Erm "iyidere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Güvenlik köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kornis
E1902 Epr: Gorenis/Gornis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Taşburun köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
k1928 K: Mıxkar
E1902 Epr: Muxkar [ Erm "dumankaya" ]
Türkmen yerleşimi
  Pınaryolu köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
h1914 EHOl: Kürdikân
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Güllüdağ köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
E1902 Epr: Kompor [ Erm kompor "ağılçukuru" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km