Narman'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karapınar mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Karapınar
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Demirdağ mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Kutumar
E1902 📖 Kutamayr [ Erm "kut (?) ormanı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Boğakale mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Boğakale
E506 📖 Poğpert gen. Poğa Բողա [ Erm "poğ (şeytantersi bitkisi, assafoetida) kalesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ 5. ve 6. yy'daki Bizans-İran ve Ermeni-İran savaşlarında adı anılan Poğ kalesidir. Şimdiki nüfusun `Karakeçili Türkmeni` olma iddiası ihtiyatla karşılanmalıdır. SN
  Şehitler mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Simserkis
E1902 📖 SurpSarkis [ Erm "Aziz Sarkis" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Sapanlı mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Sapanlı
1902a 📖 Sabanlı
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  Başkale mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Başkale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Savaşçılar mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Todan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Telli mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Telli
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Aşağıyayla mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Xaçov aş. [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902 📖 K. Xeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yukarıyayla mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Xaçov yk. [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902 📖 B. Xeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Rize Hemşin göçmenleri. SN
  Karadağ mah - Narman - Erzurum
1916h 📖 Mınasor / Minasor
E1902 📖 Mıgnatsor [ Erm "faredere?" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Ergazi mah - Narman - Erzurum
1928 📖 İğnavud [ Erm ]
Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Urfalı Beğdililerin Narman'da yerleştiği tek köydür. metonio
  Kamışözü mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Bıldaçur
E1902 📖 Bığdorçur [ Erm "bulanıksu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Sülüklü mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Axsor
E1902 📖 Ağtsor [ Erm agntsor "gözedere" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Çamlıyayla mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Dazlak
E1900~a 📖 Dazlak
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Beyler mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Axa
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915'te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
  Mercimekli mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Cansor
E1902 📖 Canc-tsor [ Erm "arılıdere" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Gökdağ mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Pertvan
E1902 📖 Pertavank [ Erm "kale-manastır" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Dağyolu mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Soğurmek
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Yanıktaş mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Ekrek
E1902 📖 Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
  Yoldere mah - Narman - Erzurum
E1902 1914h 📖 📖 Vikexas / Vekixas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ 1880'de 301 nüfusuyla Narman bölgesinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. SN
  Narman ilçe - Narman - Erzurum
1914h 📖 Namravan | İd
E1200~ 📖 İdi
Y17 📖 İdeesa
E1079 📖 Namravan (başka yer) [ Erm "Namur (?) kalesi" ]
■ Bölgeye adını veren Namravan/Narman kalesi şimdiki Oltu Ünlükaya köyündedir. O yerin 1878'de Ruslarca işgalinden sonra, sınırın hemen iç tarafında kalan İd kasabası yeniden düzenlenen Namravan ilçesinin merkezi oldu. Gürcü ve Ermeni kaynaklarında İdi adıyle geçen bu yer, muhtemelen Strabon'un 1. yy'da andığı İdeesa köyüdür. SN
■ Narman ilçesinin %60 üzerini oluşturan nüfus Ahıskalıdır. Geri kalan nüfusun çoğunluğu Türkmen iken bir kaç köy Şeyhbızın Kürdü ve Hemşinli de bulunmaktadır. Bir köy Karapapak vardır. metonio
  Toygarlı mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Koşa
Türkmen yerleşimi
  Göllü mah - Narman - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖 Xorxor [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Samikale mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Samikale
E1902 📖 Samizara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Alacayar mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Karşém
E1902 📖 Karşén [ Erm "taşköy" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Çimenli mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Pırtanos
E1902 📖 Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
  Kuruçalı mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Veşkisor
E1902 📖 Vaçgatsor [ Erm "Vaçeg (öz.) deresi" ]
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  Koyunören mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Kenzesor
E1902 📖 Kantsatsor [ Erm "define dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Şekerli mah - Narman - Erzurum
1902a 📖 Şekerli
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Alabalık mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Yeniköy
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Rusya muhacirlerinin iskânı için 1878 harbinden sonra Rus sınırının hmen iç yanında kurulan yerleşimdir. SN
  Araköy mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Şosa [ Tr "şose?" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı Rus sınırının hemen iç tarafında karayolu (şose) üzerinde mülteci yerleşimidir. Bazı kaynaklarda adı Şoşa olarak geçse de doğrusu Şose olsa gerekir. SN
  Şekerli mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Verintap
E1902 📖 Verindap [ Erm "yukarıdüz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mahmutçavuş mah - Narman - Erzurum
E1902 📖 Keğani [ Erm ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Koçkaya mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Aristi
E1902 📖 Arasda
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  Sütpınar mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖 Koçkanis
E1902 📖 Gocgants [ Erm "tomruklu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ 1880'de 80 hane Ermeni, 48 hane Müslim nüfusu vardı. SN
  Kilimli mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Kızılkilise
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Serinsu mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1946 📖 Kamhis [ Erm ]
E1902 📖 Kâmxe
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Tuztaşı mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Tuzla
E1902 📖 Kağtik? [ Erm "muhacirler" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Kışla mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖 Lavsor
E1902 📖 Lavtsor [ Erm "iyidere" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Güvenlik mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kornis
E1902 📖 Gorenis / Gornis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Taşburun mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mıxkar
E1902 📖 Muxkar [ Erm "dumankaya" ]
Türkmen yerleşimi
  Pınaryolu mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Kürdikân
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  Güllüdağ mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
E1902 📖 Kompor [ Erm "ağıl çukuru" ]
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km