haritada ara :   km  
Narman'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
Karapınar mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Karapınar
Ahıska Türkü yerleşimi
Demirdağ mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Kutumar
E1902 📖: Kutamayr [ Erm "kut (?) ormanı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Boğakale mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Boğakale
E506 📖: Poğpert gen. Poğa Բողա [ Erm "poğ (şeytantersi bitkisi, assafoetida) kalesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ 5. ve 6. yy'daki Bizans-İran ve Ermeni-İran savaşlarında adı anılan Poğ kalesidir. Şimdiki nüfusun `Karakeçili Türkmeni` olma iddiası ihtiyatla karşılanmalıdır. SN
Şehitler mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Simserkis
E1902 📖: Surp Sarkis [ Erm "Aziz Sarkis" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Sapanlı mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Sapanlı
1902a 📖: Sabanlı
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
Başkale mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Başkale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Savaşçılar mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Todan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Bulutlu Beyler mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Kaxkerem
Telli mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Telli
Ahıska Türkü yerleşimi
Aşağıyayla mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Xaçov aş. [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902 📖: KüçükXeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Yukarıyayla mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Xıçov yk. [ Erm xaçov? "haçlı" ]
E1902 📖: BüyükXeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Rize Hemşin göçmenleri. SN
Karadağ mah - Narman - Erzurum
1916h 📖: Mınasor / Minasor
E1902 📖: Mıgnatsor [ Erm "faredere?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Ergazi mah - Narman - Erzurum
1928 📖: İğnavud [ Erm ]
■ Kısmen Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Urfalı Beğdililerin Narman'da yerleştiği tek köydür. metonio
■ Ve Badıkanlı Alevi Kürtler Site Yönetimi
Kamışözü mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Bıldaçur
E1902 📖: Bığdorçur [ Erm "bulanıksu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Sülüklü mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Axsor
E1902 📖: Ağtsor [ Erm agntsor "gözedere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Beyler mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Axa
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915'te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
Çamlıyayla mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Dazlak
E1900~a 📖: Dazlak
Ahıska Türkü yerleşimi
Mercimekli mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Cansor
E1902 📖: Canc-tsor [ Erm "arılıdere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Gökdağ mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Pertvan
E1902 📖: Pertavank [ Erm "kale-manastır" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Dağyolu mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Soğurmek
Ahıska Türkü yerleşimi
Yanıktaş mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Ekrek
E1902 📖: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
Yoldere mah - Narman - Erzurum
E1902 1914h 📖Vikexas / Vekixas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ 1880'de 301 nüfusuyla Narman bölgesinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. SN
Narman ilçe - Narman - Erzurum
1914h 📖: Namravan | İd
E1200~ 📖: İdi
Y17 📖: İdeesa
E1004 📖: Namravan (başka yer) [ Erm "Namur (?) kalesi" ]
■ Bölgeye adını veren Namravan/Narman kalesi şimdiki Oltu Ünlükaya köyündedir. O yerin 1878'de Ruslarca işgalinden sonra, sınırın hemen iç tarafında kalan İd kasabası yeniden düzenlenen Namravan ilçesinin merkezi oldu. Gürcü ve Ermeni kaynaklarında İdi adıyle geçen bu yer, muhtemelen Strabon'un 1. yy'da andığı İdeesa köyüdür. SN
■ Narman ilçesinin %60 üzerini oluşturan nüfus Ahıskalıdır. Geri kalan nüfusun çoğunluğu Türkmen iken bir kaç köy Şeyhbızın Kürdü ve Hemşinli de bulunmaktadır. Bir köy Karapapak vardır. metonio
■ 3 köy ise Celali Aşiretine bağlı Kürtlerdir, Erzurum'un yerli Kürtleridir. Site Yönetimi
Toygarlı mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Koşa
Türkmen yerleşimi
Göllü mah - Narman - Erzurum
E1902 1916h 📖Xorxor [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
Samikale mah - Narman - Erzurum
E1902 📖: Samizara [ "üç kilise" ]
1862 📖: Samikale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 19. yy'ın ünlü halk şairlerinden Aşık Sümmani (1862-1915) bu köylüdür. SN
■ Köyün adı Gürcüce, -sami (სამი) -zari (ზარი) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş ve 'Üç çan' demektir. meriç
Ağaçlı mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Eldenik
Alacayar mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Karşém
E1902 📖: Karşén [ Erm "taşköy" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Çimenli mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Pırtanos
E1902 📖: Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
Kuruçalı mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Veşkisor
E1902 📖: Vaçgatsor [ Erm "Vaçeg (öz.) deresi" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi olduğuna dair bilginin kaynağı nedir? Bunu belirtirseniz daha iyi olur çünkü Kuruçalı ve Koçkaya köylerinin halkının bu bilgiyi teyit etmediğini okumuştum. İzzetnihat
Koyunören mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Kenzesor
E1902 📖: Kantsatsor [ Erm "define dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
Şekerli mah - Narman - Erzurum
1902a 📖: Şekerli
Ahıska Türkü yerleşimi
Alabalık mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Yeniköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Rusya muhacirlerinin iskânı için 1878 harbinden sonra Rus sınırının hmen iç yanında kurulan yerleşimdir. SN
Araköy mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Şosa [ Tr "şose?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı Rus sınırının hemen iç tarafında karayolu (şose) üzerinde mülteci yerleşimidir. Bazı kaynaklarda adı Şoşa olarak geçse de doğrusu Şose olsa gerekir. SN
Şekerli mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Verintap
E1902 📖: Verindap [ Erm "yukarıdüz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Narman Xorxor Köyünden gelen Celali Kürtleri Ve Ahıska Türkleri vardır Site Yönetimi
Mahmutçavuş mah - Narman - Erzurum
E1902 📖: Keğani [ Erm "köy yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Koçkaya mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Aristi
E1902 📖: Arasda
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi olduğuna dair bilginin kaynağı nedir?? Bunu belirtirseniz daha iyi olur çünkü Kuruçalı ve Koçkaya köylerinin halkının bu bilgiyi teyit etmediğini okumuştum. İzzetnihat
Sütpınar mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Koçkanis
E1902 📖: Gocgants [ Erm "tomruklu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1880'de 80 hane Ermeni, 48 hane Müslim nüfusu vardı. SN
Serinsu mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1946 📖: Kamhis
E1902 📖: Kamxe
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Yaklaşık 7 km doğuda olan eski köy terk edilmiştir. SN
Tuztaşı mah - Narman - Erzurum
1914h 📖: Tuzla
E1902 📖: Kağtik? [ Erm "muhacirler" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Kışla mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Lavsor
E1902 📖: Lavtsor [ Erm "iyidere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Güvenlik mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kornis
E1902 📖: Gorenis / Gornis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Taşburun mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mıxkar
E1902 📖: Muxkar [ Erm "dumankaya" ]
Türkmen yerleşimi
Güllüdağ mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Kompor [ Erm "ağıl çukuru" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.