Narlı'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarhöyük mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1960 📖 Çelebili
1928 📖 Fanfas
1914hk 📖 Fanfashöyük
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Bayramgazi mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 -
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy merkezi, Bayramgazi'den 2 km mesafede bulunan Çakmak mahallesindedir. SN
  Kelibişler mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Kelibişler
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köye bağlı Çakmak mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Cennetpınarı mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Domuzhöyüğü
Alevi (Türk) (Çığraşanlı) yerleşimi
■ 1960'ta iskân edilmiş ve 1963'te köy statüsüne kavuşmuştur. SN
  Kumçatı mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1946 📖 Amıklı
1917h 📖 Karamanlı Çiftliği
■ Kısmen Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Kılıçlı Türkmenleri, Alevi Kürtler ve sonradan yerleşen Bulgaristan muhacirlerinden oluşan bir köydür. SN
  Akdemir mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Pulyanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Demirciler mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Göçer Demircileri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karahöyük mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Karahöyük
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Emiroğlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Araplar
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Evri mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Evri
■ Türk yerleşimi. Sonradan beldeye Sunni Kürtlerde yerleşmiştir ve bügün beldedeki nüfusun yaklaşık % 20si Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çınarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖 Terolar [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arslanbey mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (El-Hassan) yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Suriye'den Kilis'e, oradan da bu bölgeye gelen Arap kökenli halk eski bir Ermeni yerleşimi olan bu köye iskân edilmiştir. SN
  Maksutuşağı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Maksûdan [ Kr "Maksutlar" ]
1928 📖 Maksutuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıerik mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Köskanlı
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Ördekdede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Ördekdede
Alevi yerleşimi
  Osmandede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Osmandede
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı tarikat piri ve ünlü Cenani ailesinin atası olan Semerkandlı Osman Dede türbesinden gelir. SN
  Karaçay mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Karaçay
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Dedepaşa mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Dedepaşa Çiftliği
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Eğlen mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Eğlen
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Çiçek mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çiçek
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Çöçelli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çöcelli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Narlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Narlı Çerkesleri
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski Narlı köyü yakınına iskan edilen Çerkes yerleşimi gelişerek kasaba haline gelmiştir. Bugünkü nüfusu ağırlıkla Alevidir. SN
  Doğanlıkarahasan mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Doğanlıkarahasan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eskinarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Narlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 20. yy başlarında bir salgın hastalık nedeniyle köy büyük ölçüde terkedilmiş ve halkı bugünkü Narlı kasabasına yerleşmiştir. SN
  Doğanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Doğanlı | Kirti
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akçakoyunlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Ağcakoyunlu
1915hb 📖 Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
  Karabıyıklı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Karabıyıklı
Sünni yerleşimi
  Söğütlü mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beşçeşme mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  İğdeli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Cimikanlı [ Kr "ikizler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmali/Atmi asiretinin alt kollarindan Bugan asiretine mensup Alevi Kurtlerin yerlesimidir. euphrates78
  Salmanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Selmanı Pak Ziyaretinden alır. Şii ve Alevi inancında büyük önem taşıyan Selman-ı Pak Hz. Muhammed'in sahabelerinden olup, genel kabule göre türbesi Bağdat'ın 15 km güneyindeki Salmanpak kentindedir. SN
  Özbek mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Karahöyük
Alevi yerleşimi
  Ermişat mz - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Ermişad
E1902 📖 Armışad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Atlıhan mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
1916hb 📖 Celiki
  Övecek mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Ferhinis [ Erm ]
  Dalbastı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
E1912 1916h 📖 📖 Xumar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Narlı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Giresor [ Kr girêsor "kızıltepe" ]
  Andiçen mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1968 📖 Gelahi [ Kr ]
  Konalga mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Martanis
E1912 📖 Mardents [ Erm "Med'ler (Kürtler)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ On dolayında küçük köyden oluşan son derece dağlık bir alanın merkez köyüdür. 1993'te tüm köyler tahrip edilerek halk 6 km kadar batıda yeni kurulan toplama kampına taşındı. ■ Erm Mard, Yun Mardai, Ar el-Marda kavim adı muhtemelen Med'ler anlamındadır. Ermeni kaynaklarında genellikle `Kürt` veya `Müslüman olmayan Kürt` anlamında kullanılır. SN
  Dokuzdam mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 Urik [ Erm urig "söğütçük" ]
  Sırmalı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 Alekân
Kürt (Sünni) (Ertuşi) yerleşimi
  Tirişin yayla - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 Tirşin [ Erm trçin "kuş" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km