Mutki'de 114 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Özenli köy - Mutki - Bitlis
1928k: Mahbuban [ Kürd mehbûban "dostlar" ]
E1900~: Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Kr: ÇemêBilo [ Kürd "Bilo (Bilal?) pınarı" ]
1928k: Plorik
E1912: Bılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Kizank
E1900~: Gıdzank [ Erm կծանք "ekşiler? acısular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900~: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çayırlı köy - Mutki - Bitlis
1928k: MezreMîran
E1912: Mızremiran [ Kürd "beyler mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1914: Şnist yk. [ Erm "Yukarı köyyuva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902: Şnist
E1914: Şnist aş. [ Erm "Aşağı köyyuva" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Herpi
E1902: Arpi [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Gilokan [ Kürd "Gılo'lar" ]
E1912: Gelonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçaağaç mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Destesorik [ Kürd deştêsorik? "kızılcaalan" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Yezyan
E1912: Yeziank [ Erm "sığırcılar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928k: Silind
E1900~: Sğund/Sılınd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Şinik
E1914: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alkoyun köy - Mutki - Bitlis
1928k: Misor
E1902: MedzTsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Érgankodi [ Erm yergankodi "uzunkuşak" ]
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Tağvank
E1902: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1264, 1928k: Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13./14. yy Ermeni müelliflerinden Yesayi Niçetsi 1264 yılı dolayında Ağtsnik (Bitlis) ülkesindeki bu köyde doğmuştur. SN
  Beşevler köy - Mutki - Bitlis
1928k: Lodınsor
E1901: Lordntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kuşdili köy - Mutki - Bitlis
1928k: Babutağ
E1900: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1900~, 1928k: Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928k: Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Mermend
E1900~: Marmand
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Tağisor
E1902: Tağitsor/Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928k: Çemaniİğik [ Kürd "İğik (kamışlı) gözeleri" ]
  Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Meydan
E1900~: Medan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Parsink
E1912: Partsığenk [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Korsuvak
E1912: Gordzıvank [ Erm "yıkıntılık" ]
  Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928k: İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1946k: Gödişkan
1928k: Godişkan [ Kürd gotişikan "yarıklar" ]
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Pıxonk
E1902: Pığonk/Piğonk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928k: Kortiyan [ Kürd "çukurlar" ]
  Sarıçiçek köy - Mutki - Bitlis
1928k: Serkani [ Kürd serêkanî "pınarbaşı" ]
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Dap | Xuyut [ Erm dap "düzlük, alan" ]
E1902: Pırnaşen բռնաշէն (idari bölge) [ Erm "zorba kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki/Motkan bölgesinin iç kısmı olan Xuyt'un 19. yy'daki idari merkezi Dap/Kavakbaşı köyü idi. İlçe merkezi bugünkü yerine 1938'de nakledildi. Ermenice kaynaklarda gölülen Pırnaşen bölge adı, 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. 19. yy'da Kürt mîrler yönetimi altında çoğu veya tamamı Ermeni nüfustan oluşmaktaydı. SN
  Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1928k: Salansor
E1900~: Salnatsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Kûran [ Kürd kûran "derinler" ]
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Kor
E1902: Gor
E1912: Gork [ Erm "yamuklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Misi
E1902: Mıtsu [ Erm ]
E1914: Mıtsi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olan köy 1912'de 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
  Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928k: Şen [ Erm şén "köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
1946k: Badinan
1928k: Çeman + Badinan [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928k: Kinzu
E1902: Gındzu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960k: Koyunlu yk.
1946k: Ohin yk.
1928k: Oxin yk. [ Erm oğn? "sırt" ]
  Kapaklı köy - Mutki - Bitlis
Eski adı: Xaçinan
  Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
1946k: Tağo
1928k: Tağu
E1902: Tağ/Tağvu [ Erm "mahalle (köyü)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tağ (`mahalle`) burada bir vadinin ve bölgenin adı olup, Tağvu, Tağutsor ve Tağuvank yerleşimlerini içerir. SN
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Pırnaşîn
E1902: Pırnaşén [ Erm բռնաշէն "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre Prnig (`zorba`) adlı yerel hükümdarın kalesi iken İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa eder. Şimdi hemen hemen terkedilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan bir idari bölgenin (daha sonra Huyut/Kavakbaşı bucağı) merkez köyü idi. SN
  Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
1928k: Aspıncer yk.
E1902: Asbnçer yk. [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1928k: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
E1912: Datvan
■ Ermeni inanışına göre Aziz Tad 1. yy'da yaşamış olup havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi idi. Kasaba adının Ermenice öncesi bir dilden kalmış olduğu düşünülebilir. SN
  Akıncı köy - Mutki - Bitlis
1928k: Batılmis
  Çatalsöğüt köy - Mutki - Bitlis
1928k: Xaştak [ Erm ]
  Kaşak köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1902, 1928k: Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
1928k: Miritax
E1902: Mérétağ [ Erm/Kürd "mîr/bey mahallesi" ]
1869s: Motki/Motkan (idari bölge) [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Motki/Motkan ilçe merkezi 1938'de Açıkalam/Misi'den Mirtak'a taşındı. Daha önceki devirde Kavakbaşı/Xuyt kaza merkezi idi. SN
■ Kürt Yerleşimi Türk
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Punut
E1902: Poğnud [ Erm ]
E1912: Boğnut
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meşelik mz - Mutki - Bitlis
1928k: Mirsank
E1902: Mırtsank [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşyol mz - Mutki - Bitlis
1928k: Gerxu
E1902: Gırxu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydın mz - Mutki - Bitlis
E1902, 1928k: Xur [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Oxsa [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Urus mz - Mutki - Bitlis
1928k: Urus + Sisar
E1914: Urus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Dölek
E1912: Dolıg
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Zinder
E1912: Zandar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Ziyaret
E1912: Ziamet [ Tr "zeamet" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Dabler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aydemir köy - Mutki - Bitlis
1928k: Horsink
E1902: Ordzenk
E1914: Hartsink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Tıbxi [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Totan
E1912: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Küsünık
E1912: Kodzonk' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Golemîran [ Kürd golê mîran "beyler gölü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Mîkar/Meykar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1912, 1928k: Nizen
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928k: Vérköx [ Erm verin küğ "yukarıköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Piştonik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Parîzan [ Kürd parêzan "bahçeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Varan mz - Mutki - Bitlis
1928k: Varan
  Çatalmeşe mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Hindiksor
E1912: Hıntgasor [ Erm "Hindi deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
1928k: Mızük
E1902: Mızrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Giçutan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çukurca mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Deştedim
E1912: Daştatem [ Erm "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Tıxt [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uğur mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Arinok [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Aruk [ Erm ]
E1912: Arunk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Arükan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yeniköy köy - Mutki - Bitlis
1928k: Pürüdik
E1902: Prudk [ Erm բրուտք "çömlekçiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Alaxik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Balkaya mz - Mutki - Bitlis
1928k: Oşut
E1912: Oşud | Huşud [ Erm ôşud "yumrulu?" ]
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Xisk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Salapost
Arap (Bıdri) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1912: Şahverdi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1912: Salaconk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1912: Tandzik [ Erm "armutçuk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1912: Karbk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1912: Daregavan [ Erm "Darek (?) köyü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kavakbaşı ib - Mutki - Bitlis
1928k: Xuyut
E666, E905: Xut խութ
Y610: Xothai [ Yun "Xoth halkı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km