haritada ara :   km  
Mutki'de 97 yerleşim bulundu.
sırala 
Özenli köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mahbûban [ Kr mehbûban "dostlar" ]
E1900~c 📖: Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Şahverdi mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Şahverdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Balkaya mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Oşut + Akmanastır
E1900~a 📖: Oşud | Huşud [ Erm ôşud "yumrulu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Plorik / Plurik
E1912 📖: Pılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kizank
E1902 📖: Gıdzank Կծանք [ Erm "ekşiler? acısu manastırı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Guzik [ Kr gûzik "cevizlik" ]
E1902 📖: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Çayırlı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Arükan / Arukan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kösti / Küsti
E1912 📖: Kost
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çatalmeşe mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Hıntgasor [ Erm "hindi deresi? çingene deresi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Uğur mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Arinük [ Erm ]
E1912 📖: Arunk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çukurca mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Deştidim
E1912 📖: Daştatem [ Erm "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Herpi
E1902 📖: Arpi [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yalıntaş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K 📖: Çemê Malor [ Kr "Malor pınarı" ]
1917h 📖: Çem
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Bilokân / Gilokân [ Kr "Gılo'lar? Bilo'lar?" ]
E1912 📖: Gilonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Taşyol mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Gerxu / Kerxo
E1902 📖: Gırxu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akçaağaç köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Zorava + Deştimîran [ Kr deştê mîran "beyler düzü" ]
E1912 📖: Zorava + Daştamir [ Kr zorava "zorunlu iskan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: îziyan
E1912 📖: Yeziank [ Erm yezavank "sığır manastır" ]
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Silind
E1900~c 📖: Sğund / Sılınd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Güvenli mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Şamiyan [ Kr ]
E1912 📖: Şamiyenk [ Erm "Şamlılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Şinik
E1900~a 📖: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Erganköti [ Erm ergankodi "uzunkuşak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ergankodi buradaki derenin ve boğazın adıdır. SN
Uran mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Tağvu
1556b 📖: Taku / Tağu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Alkoyun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Musor / Mısor
E1902 📖: Medz Tsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1264 📖: Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13./14. yy Ermeni müelliflerinden Yesayi Niçetsi 1264 yılı dolayında Ağtsnik (Bitlis) ülkesindeki bu köyde doğmuştur. SN
Meşelik mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mirsank
E1902 📖: Mırtsank [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Tağvank
E1902 📖: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Punut
E1902 📖: Poğnud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Beşevler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Lodunsor
E1901 📖: Lordıntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Kuşdili köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Babutağ
E1912 📖: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
1556b 📖: Bâb-ı Tak?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Habler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Danrik / Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Havarik mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Havarik [ Erm "kuzca" ]
E1912 📖: Avark
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Şinisti Hıristiyan
E1902 📖: Şınist [ Erm ]
1556b 📖: Şinist
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Gümüşkanat köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Keyburan
E1912 📖: Karbk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
? x - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Halaniyan [ Kr ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mermend
E1900~c 📖: Marmand
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Taşboğaz köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Herpüns [ Erm ]
Rabat mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Rabat [ Erm "han? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 E1900~c 📖Tağitsor / Tağvutsor [ Erm "Tağ deresi" ]
1556b 📖: Taksor / Taxsor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Totan
E1900~c 📖: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Esenyurt mz - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Dölek
E1912 📖: Dolıg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çemani İğik
1917h 📖: Çeman [ Kr "gözeler" ]
Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Meydan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Parsenk
E1912 📖: Partsığenk [ Erm parseği vank "aziz Parsex manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Korsuvak
E1912 📖: Gordzıvank [ Erm "yıkık manastır" ]
Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ulaş mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Alaxik
1917h 📖: Alax
Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1946 📖: Gödişkan
1928 📖: Godişkan [ Kr ]
? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Parîzan [ Kr parêzan "bahçeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sarıçiçek köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Serkani [ Kr "pınarbaşı" ]
Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Pıxonk
E1902 📖: Pığonk / Piğonk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kûran
Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kortigân [ Kr "çukurlar" ]
? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Küsünk
E1912 📖: Kodzonk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Mîrköx [ Erm "mir köyü?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kavakbaşı ib - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Xuyt / Xuyut
E630 📖: Xuyt Խոյթ
Y610 📖: Xothai eth. Xothaitai [ Yun "Xoth halkı" ]
Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Dap | Xuyut
1556b 📖: Dap [ Erm "düzlük, alan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Vaktiyle ayrı beylik ve kaza olan Xuyt bölgesinin merkezi 19. yy'a dek Pırnaşen köyü iken daha sonra Dap (Kavakbaşı) köyüne taşındı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mutki/Motkan kazasının merkezi burası idi. Mutki ilçe merkezi bugünkü yeri olan Miritağ kasabasına 1938'de nakledildi. SN
Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Salansor
E1902 📖: Salnotsor [ Erm "kayrakdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kor
E1902 📖: Gor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Misi
E1902 📖: Mıtsu / Mıtsi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olan köy 1912'de 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖Şén [ Erm "köy" ]
1556b 📖: Şîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
1928 📖: Çeman + Badinan [ Kr çeman "gözeler" ]
Ziyaret mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şeyh Selman türbesi ziyaret edilir. Halkının Ermeni iken Müslümanlaştığı rivayet edilmektedir. SN
Tolgalı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Urus + Sisar
E1900~a 📖: Urus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 📖: Koyunlu yk.
1946 📖: Ohin yk.
1928 📖: Oxin ulya [ Erm oğn? "sırt" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nakşibendi dergahı bölgesel üne sahiptir. SN
Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kinzu
E1902 📖: Gındzu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Mîkar / Meykar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki - Bitlis
1928 📖: Oxsa [ Erm ]
1917h 📖: Oxa
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Tağ [ Erm "mahalle?" ]
1556b 📖: Tak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Zender
E1912 📖: Zandar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Aspıncer yk.
E1902 📖: Asbnçer yk. [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Küllüce köy - Mutki - Bitlis
1928 📖: Tıbxi
1917h 📖: Tığbik [ Erm ]
Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Pırnaşîn
E1902 📖: Pırnaşén Բռնաշէն [ Erm "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa ettirmiş. Şimdi hemen hemen terk edilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan beyliğin (daha sonra Xuyt veya Kavakbaşı bucağı) merkezi idi. SN
? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Giçutan / Kiçütan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Aspıncer aş.
E1902 📖: Asbnçer aş.
1556b 📖: Esbncer [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
■ Ermeni inanışına göre Aziz Tad 1. yy'da yaşamış olup havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi idi. SN
Kaşak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kaşak
E1902 1928 📖Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aydın mz - Mutki - Bitlis
E1902 1928 📖Xur / Xor [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
? mz - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Abutağ
E1902 📖: Havutağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Meretağ / Miritağ
E1902 📖: Mérétağ [ Erm/Kr "mîr/bey mahallesi" ]
K1597 📖: Modkan (aş.)
1665 📖: Modkî (dağ)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Modki/Modkan ilçe merkezi 1938'de Misi (Açıkalan) köyünden Mirtak'a taşındı. Daha önceki devirde Xuyt (Kavakbaşı) merkezdi. SN
? mz - Mutki - Bitlis
E1912 1928 📖Nizen / Nizin
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aydemir köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Hürsik / Hürsenk
E1902 📖: Ordzenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Müzük / Mrzük
E1902 📖: Mızrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Yeniköy köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Pürüdik
E1902 📖: Prudk Բրուտք [ Erm "çömlekçiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.