haritada ara :   km  
Musabeyli'de 61 yerleşim bulundu.
sırala 
Deliosman köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 Deliosman
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Dilkî aşireti? Berketî aşireti? deyar heyran
Demirciler köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 -
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Hisar köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Hesarê
1918h 📖 Hisar
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çerçili köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
1928 📖 Çerçili
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gülbaba köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Mertewanê
1928 📖 Martavan
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
Bulamaçlı köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pelûlan [ Kr "bulamaçlı" ]
1928 📖 Bulamaçlı
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Hasancalı
Türkmen (Delikanlı) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak geçer. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
Gözkaya köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Qulgumanan
1928 📖 Gülgüman
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
Çalkaya köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pertan / Cukan
1928 📖 Pertikli
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi. Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir-i Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Viçli
1918h 📖 Vican
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Viçli adı muhtemelen okuma hatasıdır. SN
■ Köy 7 evden meydana geldiği için Yedigöz ismini almıştır.
Mağaracık köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Marcoqan
1928 📖 Mağaracık
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Yanlış. Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
Şenlikçe köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Şenıkçiyan
1918h 📖 Şenikçi / Şinikçi
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
Boğazkerim köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Boğazkerim
Kürt (Sünni) yerleşimi
Saatli köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pılariyan
1928 📖 Saˁadli [ Ar/Kr Saˁad "öz." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Güneşli köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Hebsüno
1918h 📖 Habsıno [ Sür habşûno "keşişlik" ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Zengül [ Kr/Tr zengil "çan" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Quliyan
1928 📖 Hacılar
Kürt (Sünni) yerleşimi
Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Dostallı
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Haydarlar
1918h 📖 Hayderan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Rışvan Kürtleri ve Iğdır boyuna mensup Türkmenlerden oluşmaktadır.
Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Murathüyüğü
1918h 📖 Höyük
■ Günümüzde Türkmen olarak değerlendirilen Musabeğli Kürt aşiretinin adı 18. yy'dan beri idari bölge adı olarak kullanılmıştır. 1995'te ilçe oldu. SN
■ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
■ Çoğunlukla Türklerin yaşadığı ilçede azınlık olarak yaşayan Kürt ve Arap nüfusta mevcuttur.
Kocabeyli köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Mamereban [ Kr "Arap amcalar" ]
1928 📖 Merdanlı [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tahtalıkaradut
1918h 📖 Karadut
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Tahtalıkaradut Köyü Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir sunni Türkmen köyüdür, Kilisin en büyük ikinci köyüdür. Köyün 7 evden meydana geldiğini söyleyen yaşlılarımız anlatırlardı. Mehmet
Karaçavuş köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Eliyan [ Kr "Aliler" ]
1918h 📖 Eliyanlı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyümüz, 1918 yılına kadar KÜRT ELİYAN veya KÜRT ELİYANLI adlarıyla bilinmiş ve resmi kayıtlara da bu isimlerle girmiştir. Eliyan adı şuanki yerleşkeye ilk yerleşen Kürt Aliler (KÜRT ELİYEN) aşiretinden gelmektedir. Metin Korkmaz
Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Firlaqan
1946 📖 Fırlaklar
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Geçitboyu köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Şemeteran
1918h 📖 Şematir
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Hüseyinoğlu köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Hüseyinoğlu
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Arap kökenli olup Türkleşmişlerdir ve Türk kültürünü benimsemişlerdir.
Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Balıklı
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Kızılkent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kızılkend
Türkmen yerleşimi
Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Sêkaniyê [ Kr "üçpınar" ]
1918h 📖 Üçpınar
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Tamamına yakını Türklerden oluşsada birkaç Kürt aile mevcuttur.
Süngütepe köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
1911hk 📖 Bavuk [ Kr bawik "oba" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
Hıcıpoğlu köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
2000 📖 Uğurtepe
1928 📖 Hacipoğlu / Hicipoğlu
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kolpınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yırıklar
Türkmen yerleşimi
Yukarıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Bademli yk.
Türkmen yerleşimi
Körahmethüyüğü köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Körahmethüyüğü
Türkmen yerleşimi
Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Karbeyaz
Türkmen yerleşimi
Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Karadut
Türkmen yerleşimi
Aşağıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Bademli aş.
Türkmen yerleşimi
Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kurtaran
1918h 📖 Siptoroz [ Erm surp Toros "aziz Theodoros" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Başka kaynaklara göre Surptoros köyü buranın kuzeyindeki Kürtüncü köyüdür. SN
Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Fiske
Türkmen yerleşimi
Ağcakent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Ağcakend
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Kürtüncük [ Tr kürtün "deve semeri" ]
Türkmen yerleşimi
Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Haskanlı [ Kr Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Arzab
Türkmen yerleşimi
Tokaçgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tokaçgemriği
Türkmen yerleşimi
Deliçay köy - Kilis_m (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 Bekolar [ Kr Beko "Bekir/Ebubekir" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
hl 📖 İbenek
1928 📖 Cibenin
Türkmen yerleşimi
Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Çınar
Türkmen yerleşimi
Kayapınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 B. Kardem
Türkmen yerleşimi
Kozlubağ köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Mezrai Hatun
Türkmen yerleşimi
Tatgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tatgemriği
Türkmen yerleşimi
Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kaman
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Kaynaklı köy - Musabeyli - Kilis
Eski adı: K. Kardem
Türkmen yerleşimi
Koççağız köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kozcağız
Türkmen yerleşimi
Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Fericek
Türkmen yerleşimi
Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kalecik aş.
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yastıca
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Şılgın
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
Belentepe köy - Musabeyli - Kilis
1946 📖 Eski Hargün
Türkmen yerleşimi
Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yeşiloba
1918h 📖 Hersik
Türkmen yerleşimi
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü son derece enderdir. SN
Gökmusa köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Gökmusa
Türkmen yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.