Musabeyli'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Topallar köy - Musabeyli - Kilis
1918ht: Topallar
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Hasancalı
Kürd (Delki) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak geçer. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
■ Köy halkı tamamen Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy de Kurmanç Kürd'ü nüfus bulunmamaktadır. Köy de Delki/Dilkî ya da Delikanlı Aşireti'ne mensup insanlar bulunmamaktadır. Köy Musabeyli'nin en büyük köyü konumundadır. Berk Ulusoy
  Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Viçli
1918ht: Vican
Kürd yerleşimi
■ Viçli adı muhtemelen okuma hatasıdır. SN
  Şenlikçe köy - Musabeyli - Kilis
Kürd (Dilkî) yerleşimi
■ Köy halkı Dilkî Aşireti'ne mensup Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Zengül [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Kürd yerleşimi
  Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Quliyan
1928k: Hacılar
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Dostallı
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı tamamen Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy de Kurmanç Kürd'ü nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Haydarlar
1918ht: Hayderan
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürdler'den oluşmaktadır. Türkmenlerin soyu 24 Oğuz Boyundan Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Kürdler ise Kurmanç'tır. Berk Ulusoy
  Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
1918ht: Höyük
Türkmen yerleşimi
■ Günümüzde Türkmen olarak değerlendirilen Musabeğli Kürt aşiretinin adı 18. yy'dan beri idari bölge adı olarak kullanılmıştır. 1995'te ilçe oldu. SN
■ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
■ İlçenin eski adı Murathöyüğü'dür. İlçe merkezi Hititlerden kalma merkezi bir höyük üstüne inşa edilmiştir. Musabeyli ilçesinde nüfus çoğunluğu Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Çavuşlu Aşireti 1516'da Mercidabık Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in tarafında saf tutmuş ve karşılığında günümüzdeki topraklarına sahip olmuştur. Musabeyli'de Türkmenlerin yanı sıra Araplar, Kürdler, Çingeneler/Romanlar ve Ermeni kökenli ailelerde yaşamaktadır. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı ve Belgelerle Kilis kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1918ht: Karadut
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Firlaqan
1946k: Fırlaklar
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Hüseyinoğlu köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Hüseyinoğlu
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Balıklı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köy halkı tamamen Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy de Kurmanç Kürd'ü nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Kızılkent köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kızılkend
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Sêkaniyê [ Kürd "üçpınar" ]
1918ht: Üçpınar
Kürd yerleşimi
■ Köy Türkmen köyüdür. Göçebe olan birkaç Kürd aile ise köye sonradan yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Geçitboyu köy - Musabeyli - Kilis
1918ht: Şematir
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kolpınar köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Yırıklar
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Bademli yk.
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Körahmethüyüğü köy - Musabeyli - Kilis
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Karbeyaz
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Karadut
  Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kurtaran
1918ht: Siptoroz [ Erm Surptoros "Aziz Toros/Theodoros" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Başka kaynaklara göre Surptoros köyü buranın kuzeyindeki Kürtüncü köyüdür. SN
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Fiske
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
1918ht: Kürtüncük [ Tr kürtün "deve semeri" ]
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Haskanlı [ Kürd Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
  Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Arzab
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tokaçgemriği köy - Musabeyli - Kilis
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
hl: İbenek
1928k: Cibenin
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Çınar
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kayapınar köy - Musabeyli - Kilis
1928k: B. Kardem
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kozlubağ köy - Musabeyli - Kilis
1928k: MezraHatun
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy de birkaç hane Kurmanç Kürd'ü de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kaman
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kaynaklı köy - Musabeyli - Kilis
Eski adı: K. Kardem
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dutluca köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Ferise
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Koççağız köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kozcağız
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Fericek
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kalecik aş.
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Türkler'den ve Kürtler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Yastıca
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır ve köyde sadece Türkmenler yaşamaktadır. Köyde Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Şılgın
Kürd yerleşimi
  Belentepe köy - Musabeyli - Kilis
1946k: Es. Hargün
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Yeşiloba
1918ht: Hersik
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü son derece enderdir. SN
■ Köy halkı Çavuşlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km