Musabeyli'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Topallar köy - Musabeyli - Kilis
1918ht: Topallar
  Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Hasancalı
Kürd (Delki) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak geçer. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
  Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Viçli
1918ht: Vican
Kürd yerleşimi
■ Viçli adı muhtemelen okuma hatasıdır. SN
  Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Zengül [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Kürd yerleşimi
  Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Dostallı
Kürd yerleşimi
  Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Haydarlar
1918ht: Hayderan
Kürd yerleşimi
  Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
1918ht: Höyük
Türkmen yerleşimi
■ Günümüzde Türkmen olarak değerlendirilen Musabeğli Kürt aşiretinin adı 18. yy'dan beri idari bölge adı olarak kullanılmıştır. 1995'te ilçe oldu. SN
■ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1918ht: Karadut
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Firlaqan
1946k: Fırlaklar
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Balıklı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Sêkaniyê [ Kürd "üçpınar" ]
1918ht: Üçpınar
Kürd yerleşimi
  Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Karadut
  Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kurtaran
1918ht: Siptoroz [ Erm Surptoros "Aziz Toros/Theodoros" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Başka kaynaklara göre Surptoros köyü buranın kuzeyindeki Kürtüncü köyüdür. SN
  Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Fiske
  Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
1918ht: Kürtüncük [ Tr kürtün "deve semeri" ]
  Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Haskanlı [ Kürd Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
  Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Çınar
  Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
Kürd yerleşimi
  Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kaman
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kaynaklı köy - Musabeyli - Kilis
Eski adı: K. Kardem
  Dutluca köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Ferise
  Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Fericek
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Kalecik aş.
Kürd yerleşimi
  Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Yastıca
Kürd yerleşimi
  Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Şılgın
Kürd yerleşimi
  Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
1928k: Yeşiloba
1918ht: Hersik
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü son derece enderdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km