Mursal'da 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ödek köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 NüfD: Ödek
Alevi yerleşimi
  Mursal köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Mursal
Alevi yerleşimi
  Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870, 1928 K: Karasar [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Gökçebel köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Bahtiyar Venki [ Erm "Bahtiyar köyü manastırı" ]
Alevi yerleşimi
  Ürük köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Ürük [ Erm urik "söğüt" ]
Alevi yerleşimi
  SusuzÖren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Susuzviran
Alevi yerleşimi
  Uluçayır köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Vazıldan
Alevi yerleşimi
  Bahtiyar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı, Bahtiyar köyünden Mahmud Bey'in zapt ettiğinden bahisle adalet isteyen Sadık'ın arzuhali deyar heyran
  Göndüren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  KavaklıSu köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Armutak
E1900 Siv: Armutağ [ Erm Aramu t'ağ "Aram (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Kızılcaören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1862: Kızılcaviran [ Tr ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine ... deyar heyran
  Yerliçay köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870, 1928 K: Vartan [ Erm Vartan "öz." ]
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km