Murat'da 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bezirhane köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Bezirxane [ Kürd/Tr "yağhane" ]
Kürd yerleşimi
  AşağıAğadeve köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Ağadeve aş.
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti ile birlikte bu köyde Başımi ve Banoki aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
  Hıdır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Xıdır/Xızır
E1912: XıdriKeğ [ Erm "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
  Doğutepe köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Girekol [ Kürd girêkol "küttepe" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Gırekolê Pıçuk isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Ballıbostan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Qazer
E1918: Ğazaraküğ [ Erm "Lazar (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyün ismi Qezer'dir. Burada Memani, Başımi, Redki aşiretleri yaşar. Derler ki Qezer ile Qazi iki kardeşmiş. Murat nehrinin iki yakasına, iki köy kurmuşlar. Büyüklerimiz anlatır, yedi tane peri gelip Murat nehrinde yıkanırmış. Köyün ağası, papazdan büyü yapıp, bir periyi alıkoyar. Sonrasında perinin arkadaşları gelip onu kurtarır. Eskiden o perileri gördüm diyen bir çok yaşlı varmış. Qazi
  Otlubayır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Mezire/Mezrea [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kazlı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Kazî [ Kürd/Tr "kadı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qazî köyü halkı Erivan muhaciri Redkan aşiretinden olduğundan, köyün eski sakinleri ve köyün tarihi hakkında bilgileri yoktur. Köyün ortasında köylülerin "şehit" dediği, üzerinde haç işareti olan bir mezar var. Köy halkı buraya çok büyük saygı duyar. Ama içinde yatan kimdir, ne zaman ölmüş? Köy halkı birşey bilmiyor. Ama hamile kadınlar şehidin yanından geçince, bilmeden nerelerine dokunurlarsa, çocuk doğunca orasında kırmızı renkte bir işaret olur. Köyde kırmızı işaretli bir çok insan var. Qazi
■  © 28.01.1905 Sened-i Hakani ile sahip oldukları araziyi Tarılık karyesiyle paylaştıkları halde köy halkının meralarını zapt ettiğinden şikayetçi olan Kazi karyesi ahalisinden Abdülkadir'in müracaatı hakkında gerekenin yapılması. Mar(d)astan
  Yazılı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Mengeser
E1918: Mangasar [ Erm "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzrydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
  Kalender köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Qalender
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Boztoprak köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Xanereşk [ Kürd xanêreşik "karacadam" ]
  Sarıdoğan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Poxana
1928k: Poxan [ Kürd poxan? "geçit, boğaz?" ]
E1912: Poxantsik [ Erm "Poxan'lılar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde üç tane kale kalıntısı vardır. Bunlardan birinin ismi Kela Memo'dur. Mar(d)astan
  Özbaşı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Pirîkan [ Kürd "dedeler" ]
Karapapak yerleşimi
  Çakıroba köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Sofiyan [ Kürd "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
  Murat köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
E1902, 1928k: Ziro
E1918: Dzirav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1880'de 40-50 hane Ermeni, 10 hane Yezidi nüfusu vardı. SN
■ Ziro'nun Yekmal (Tr: Üçevler) isimli bir mezrası var. Ziroda Redkinin bir kabilesi, Yekmal de ise başka bir kabilesi yaşar. Hepsi Erivan kökenlidir. Qazi
  YukarıKüpkıran köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde Kela Pazi isimli bir kale kalıntısı vardır. Ayrıca Cizreli Bedirhan Paşa'nın bir kızı, bu köye ilk yerleşen Redkanlılardan Eyüp Paşa'nın karısıdır. Mar(d)astan
  Oğlaklı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Kuriketman [ Kürd "Atmanuşağı (aş.)" ]
1911ht: Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Esen köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Boti [ Kürd botî "Botanlı?" ]
Kürd (Başımi) yerleşimi
■ Botiya Jorê isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Geçitalan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Gerger [ Erm gargar' "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
  Güneysu köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Xarabegul [ Kürd xerbegul "gülören" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Ortayokuş köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Qoto
1928k: Koto/Koti
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qoto (Ortayokuş) köyünde Redkan aşireti ile birlikte, Celali aşireti de yaşar. Köyün Heftreng isimli bir mezrası var. Yaçî (Yazıcı) barajı bu köydedir. Baraja akan suya Çemê Sînegê deniliyor. Mar(d)astan
  Beşiktepe köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Kanisor [ Kürd kanêsor "kızılpınar" ]
■ Bölge halkı Kanisi der. Mar(d)astan
  Kavak köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Kavak
Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Yalnızkonak köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Avizer
1928k: Abuzer [ Kürd/Tr "öz." ]
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km