Muradiye'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ünseli bld - Muradiye - Van
1928 K: Arnis
E1900 Beg: Arnisd [ Erm "kıyı konak" ]
  Keçikıran köy - Muradiye - Van
1928 K: Keçikıran
1916 UK: Geçikiran
  Kuşçu köy - Muradiye - Van
1928 K: Kuşçu
■ Kürd (Cemaldini) yerleşimi. Mar(d)astan
  Alkasnak köy - Muradiye - Van
1928 K: Sor
E1900 Beg: Tsor [ Erm "dere" ]
  Esenkoç köy - Muradiye - Van
1928 K: Kebabik
1916 UK: Kabebik
  Erişen köy - Muradiye - Van
1928 K: Dambat [ Kürd dambat "madensuyu" ]
  Karahan köy - Muradiye - Van
1928 K: Karahan
E390, E650 Pav 21, Seb 20: Arest/Arestavan [ Erm ]
■ Tarihçi Faustus Buzant, Arest kasabası yakınında bulunan kraliyet balıkhaneleri civarında Ermenistan kralı Xosrov'un İran ordusunu yenilgiye uğratmasını anlatır. SN
  Ovapınar köy - Muradiye - Van
1928 K: Şivekâr [ Kürd şiviker "fidancı" ]
  Dürükkaş köy - Muradiye - Van
1928 K: İsviran
1916 UK: Yusuferan
  Kocasaban köy - Muradiye - Van
1928 K: Simtatos
E1900 Beg: SurpTateos [ Erm "Aziz Thaddeus" ]
  Otlubaşı köy - Muradiye - Van
1928 K: Mezre [ Kürd/Tr ]
  Sürüyolu köy - Muradiye - Van
1928 K: Pirsolan [ Kürd ]
  Akbulak köy - Muradiye - Van
1916 UK: Ağbulak [ Tr ]
  Topuzarpa köy - Muradiye - Van
1928 K: Inguzek/Enguzek
E1900 Beg: Inguzek [ Erm "cevizli" ]
Kürd (Bruki) yerleşimi
  Açıkyol köy - Muradiye - Van
1928 K: Xareşik [ Erm ]
E1900 Epr: Xaraşig
  Çiçekli köy - Muradiye - Van
1928 K: Eşekbatan
1918 Beg: Uçan
  Doğangün köy - Muradiye - Van
1928 K: Rahmin
■ Kürd (Şemski) yerleşimi. Mar(d)astan
  Yalındüz köy - Muradiye - Van
1916, 1928 K: Tar [ Erm "tünek?" ]
■ Tar (Erm Թառ) esasen burada Muradiye deresiyle birleşen akarsuyun adıdır. SN
  Sarımehmet köy - Muradiye - Van
1928 K: Sarımehmet
1916 UK: Ser Mehmed
  Köşk köy - Muradiye - Van
1928 K: Köşk
  Balaklı köy - Muradiye - Van
1928 K: Kömüs
E1900 Beg: Komk/Koms [ Erm "ağıllar" ]
  Küçükköy mah - Muradiye - Van
Kr: Gund [ Kürd "köy" ]
1928 K: Küçükköy
E1900 Sark: Bzdikeğ [ Erm "küçükköy" ]
  Uluşar köy - Muradiye - Van
1928 K: Korzot
E1900 Sark, Epr I.527: Gordzud [ Erm կործուտ "yıkıntılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adını yakınındaki Gordzod/Kordzud kalesinden (`Yıkık kale`) alır. 1878 harbinde Şeyh Celaleddin tarafından tamamen tahrip edildikten sonra yeniden canlandığını ve 19. yy sonunda 80-90 hane Ermeni nüfusu olduğunu Eprigyan kaydeder. SN
  Devetaş köy - Muradiye - Van
Kr: Keleka
1928 K: Devetaş
  Görecek köy - Muradiye - Van
1960e DİE: Mozahan [ Kürd mozaxan? "kovanlık" ]
1928 K: Bozaxan
  Muradiye ilçe - Muradiye - Van
1928 K: Muradiye
E1035, E1902 Last 39, Epr I.401: Pergri [ Erm pergri "şenlik" ]
Osm: Bergiri (idari bölge)
■ En erken 1035 yılında kentin Bizans imparatoru 4. Mihail tarafından yerel Müslüman Ermeni hükümdarından alınması kaydedilmiştir. Halk arasından yaygın olan Kürd Bargirî `beygirli` veya `ağır yüklü` yorumu bilgisizlik eseridir. SN
  Babacan köy - Muradiye - Van
1928 K: Sitigülan [ Kürd ]
  Dağören köy - Muradiye - Van
1946 MYK: Dağveran
E1914, 1928 K&P, K: Dağviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Yumaklı köy - Muradiye - Van
1946 MYK: Anzaf
1928 K: Anzav
E1900 Beg: Andzar' [ Erm "ağaçsız" ]
■ Asıl adı Anzar iken 1928 Dahiliye Vekâleti listesinde yazım hatası (re yerine vav) sonucu Anzav yazıldığı, daha sonra bu hatanın resmi yayınlarda sürdürüldüğü muhtemeldir. Yerinde tespit edilmedi. SN
  Beydağı köy - Muradiye - Van
1928 K: Öte
■ Kürd (Bıruki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Yakıncak köy - Muradiye - Van
1916, 1928 K: Kızılkilise
  Çakmak köy - Muradiye - Van
1928 K: Çakmak
■ Kürd (Bıruki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Gönderme köy - Muradiye - Van
1928 K: Gönderme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Akçaçay köy - Muradiye - Van
1916 UK: Ağceçay [ Tr ]
  Tansu köy - Muradiye - Van
1928 K: Ağyaran
  Adaklı köy - Muradiye - Van
1928 K: Bincevan [ Kürd Pincevan "kamacı" ]
  Gültepe köy - Muradiye - Van
1928 K: Keltepe?


Grafik harita göster     haritada ara : km