haritada ara :   km  
Muradiye'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Ünseli mah - Muradiye - Van
1928 📖: Arnis
E1918 📖: Arnisd [ Erm "kıyı konak" ]
Keçikıran mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Keçikıran
Kuşçu mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Kuşçu
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
Alkasnak mah - Muradiye - Van
1928 📖: Sor
E1918 📖: Tsor [ Erm "dere" ]
Esenkoç mah - Muradiye - Van
1928 📖: Kebabik
1916hb 📖: Kabebik
Erişen mah - Muradiye - Van
1916h 1928 📖Danbad/Dambat [ Kr ]
Karahan mah - Muradiye - Van
1928 📖: Karahan
E390 📖: Arest / Arestavan Առեստ [ Erm ]
■ Aresd muhtemelen Muradiye ovasının, Aresdavan bir dönem buranın merkezi olan kasabanın adıdır. Tarihçi Faustus Buzant, Arest kasabası yakınında bulunan kraliyet balıkhaneleri civarında Ermenistan kralı Xosrov'un İran ordusunu yenmesini anlatır. SN
Ovapınar mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Şivekâr [ Kr şiviker "fidancı" ]
■ Aşağı ve Yukarı Ovapınar olmak üzere iki mahalledir. SN
Dürükkaş mah - Muradiye - Van
1928 📖: İsviran
1916hb 📖: Yusuferan
Kocasaban mah - Muradiye - Van
1928 📖: Simtatos
E1918 📖: Surp Tateos [ Erm "Aziz Thaddeus" ]
Otlubaşı mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Mezrea [ Kr/Tr ]
Sürüyolu mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Pirsolan [ Kr ]
Akbulak mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Ağbulak/akbulak
Karavil mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Karağul
Topuzarpa mah - Muradiye - Van
1916h 1928 📖Inguzek / Enguzek
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Açıkyol mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Xareşik [ Erm ]
E1902 📖: Xaraşig
Sabunsatan mz - Muradiye - Van
1916h 📖: Sabunsatan
Çiçekli mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Eşekbatan
Doğangün mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Rahmin
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Yalındüz mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Tar [ Erm "tünek?" ]
■ Tar (Erm Թառ) esasen burada Muradiye deresiyle birleşen akarsuyun adıdır. SN
Sarımehmet mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Sarımehmet
Köşk mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Köşk
Saraç Görecek mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Saraç
Balaklı mah - Muradiye - Van
1928 📖: Kömüs
E1918 📖: Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
Tütünlük mah - Muradiye - Van
1928 📖: Tütünlük
Uluşar mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Korzut
E1848 📖: Gordzud Կործուտ [ Erm "yıkıntılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adını yakınındaki Gordzod/Kordzud kalesinden (`Yıkık kale`) alır. 1878 harbinde Şeyh Celaleddin tarafından tamamen tahrip edildikten sonra yeniden canlandığını ve 19. yy sonunda 80-90 hane Ermeni nüfusu olduğunu Eprigyan kaydeder. SN
Devetaş mah - Muradiye - Van
K2015b 📖: Keleka
1916h 📖: Devetaş
Kemerköprü mah - Muradiye - Van
1916h 1928 📖Muç / Moca
■ Yeni köy 1 km kadar kuzeyde Tütünlük mezrası yakınına taşınmıştır. SN
Görecek mah - Muradiye - Van
<1960 📖: Mozahan [ Kr mozaxan? "kovanlık" ]
1928 📖: Bozaxan
Değerbilir Görecek mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Görxan/Körxan
Muradiye ilçe - Muradiye - Van
1928 📖: Muradiye
Y952 📖: Perkri
E788 📖: Pergri Բերկրի [ Erm "şenlik, mamur yer" ]
A1070 1916h 📖Bergiri (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1035 yılında kentin Bizans imp. 4. Mihail tarafından yerel Müslüman Ermeni hükümdarından alınması kaydedilmiştir. Halk arasında yaygın olan Kürtçe «bargirî» `beygirli` veya `ağır yüklü` yorumu bilgisizlik eseridir. SN
Küçükköy mah - Muradiye - Van
K2015b 📖: Gund [ Kr "köy" ]
1928 📖: Küçükköy
E1848 📖: Bzdikeğ [ Erm "küçükköy" ]
Babacan mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Sitigülan [ Kr ]
Dağören mah - Muradiye - Van
1946 📖: Dağveran
E1902 1928 📖Dağviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
Yumaklı mah - Muradiye - Van
1946 📖: Anzaf
1928 📖: Anzav
E1918 📖: Andzar [ Erm "ağaçsız" ]
1916h 📖: Anzad
■ Asıl adı Anzar iken 1928 Dahiliye Vekâleti listesinde yazım hatası (re yerine vav) sonucu Anzav yazıldığı, daha sonra bu hatanın resmi yayınlarda sürdürüldüğü düşünülebilir. Yerinde tespit edilmedi. SN
Beşparmak mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Beşparmak
Yatırlı mah - Muradiye (Çaldıran bucağı) - Van
1928 📖: Hacıziyaret
E1918 📖: Yerigav [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Beydağı mah - Muradiye - Van
1928 📖: Öte
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Hıdırmenteş mah Kuskunkıran - Muradiye - Van
1928 📖: Hıdırmenteş
1901hb 📖: Mentaş
Yakıncak mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Kızılkilise
Aşağıargıt mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Pete süfla
Yukarıargıt mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Pete ulya
Tansu mah - Muradiye - Van
1928 📖: Ağyaran
Çakmak mah - Muradiye - Van
1928 📖: Çakmak
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Gönderme mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Gönderme
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
Kavutlu mah - Muradiye - Van
1916h 1928 📖Şikefta/Şikeftikan [ Kr "mağaralar" ]
Adaklı mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Bincevan [ Kr Pincevan "kamacı" ]
Gültepe mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Gültepe/Kültepe
Gümüştepe mah - Muradiye - Van
1916h 📖: Gümüştepe


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.