haritada ara :   km  
Mudanya'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
Akköy mahalle - Mudanya - Bursa
1890hk 📖: Akköy
Yörük yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 36'' D, 28° 50' 34'' K
Altıntaş mahalle - Mudanya - Bursa
1795h 📖: Altıntaş
■ Köy Akçakoyunlu Yörükleri tarafından kurulmuştur. Yörük çoğunluk dışında köyde Arnavut azınlık da bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 21' 19'' D, 28° 58' 18'' K
Aydınpınar mahalle - Mudanya - Bursa
Y1922a 📖: Mysiópolis
1911h 📖: Misebolu [ Yunanca ? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübadele öncesinde Rumlar dışında yalnızca üç hane Tatar vardı. Mübadeleden sonra Giritli Müslüman Rumlar; Selânik, Serez ve Yanya'lı Türkler ile İşkodra'lı Arnavutlar da yerleşmiştir. Günümüzde nispi çoğunluğu Giritliler oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 19' 43'' D, 28° 54' 50'' K
Bademli mahalle - Mudanya - Bursa
1521t 📖: Bademli
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 45'' D, 28° 55' 9'' K
Balabancık mahalle - Mudanya - Bursa
1890hk 📖: Balabancık
■ Koord: 40° 15' 59'' D, 28° 48' 41'' K
Çağrışan mahalle - Mudanya - Bursa
1521t 📖: Çağrışan
■ Bazen Çarşan şeklinde de yazılır. SN
■ Çoğunlukla Manavdır, bir kısmı Bulgaristan göçmeni Bektaşidir. Azınlık olarak sonradan yerleşen Boşnak, Gürcü ve Laz aileler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 17' 59'' D, 28° 56' 30'' K
Çamlık mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1911h 📖: Çamlık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 20'' D, 28° 35' 57'' K
Çayönü mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Runguş
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 17' 49'' D, 28° 38' 45'' K
Çekrice mahalle - Mudanya - Bursa
1928 📖: Çekrice
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 9'' D, 28° 46' 50'' K
Çepni mahalle - Mudanya - Bursa
1890hk 📖: Çepni [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 20' 23'' D, 28° 50' 7'' K
Çınarlı mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Veledler
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köy'ün Rumları Türkçe konuşuyorlardı.(Anagnostopulu,1997). Barkan'ın 16. Yüzyılda Kulluk olarak bahsettiği köylerden birisidir. Utku Oziz
■ Mübadeleden sonra Yunanistanın Vodina kentine bağlı Drokuma köyünden gelen Muhacir Türkler ve Makedonlar köye iskan edildi. bekir
■ Koord: 40° 19' 9'' D, 28° 44' 54'' K
Dedeköy mahalle - Mudanya - Bursa
1890hk 📖: Dedeköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Kalyon Dede, Murat Dede ve Hacı Ali Dede isminde yatır bulunuyor. Manav
■ Koord: 40° 17' 42'' D, 28° 50' 56'' K
Dereköy mahalle - Mudanya - Bursa
1928 📖: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köyün Rumları Türkçe konuşuyorlardı.(Anagnostopulu,1997). Barkan'ın 16. Yüzyılda kulluk olarak bahsettiği köylerden birisidir. Utku Oziz
■ 1530'da Kite'ye bağlı 24 hâneli Sultan Murad Hüdâvendigar vakfına âit köy olarak kaydedilmiş. 1895'te ise 320 hâneye ulaşan Dereköy, 1700 kadar nüfusa sâhipti.16. asırda iki köle, dört oğluyla bir câriye otururmuş. 22 ağustos panayır günüymüş. Müslüman yerlileri Manav olmalı. Drama ve kısmen İskeçe'den mübâdil iskân edildi, Kavala Oreşe köylüleri Pomaktır. Belirsiz târihlerde Mudanya gibi Giritten iskân edilen Müslüman Helenler buraya takviye edilmiştir. Köyde yaşlı kuşak hâlen akıcı Girit helencesi konuşur. Helenistandaki eski sâkinleri Dereköyü unutmaz, bir kitap dâhi yazmışlar diye rivâyet edilir. 1855 senesindeki dikilen kilisesi, Rum Ortodokslar gidince 1972 senesine kadar câmii olarak kullanılmıştır. Ayazması Karaselvi mevkiinde hâlen görülebilir. Vodina Oslov köylüleri burayı beğenmedikleri için nakledilmişlerdir Manav
■ Koord: 40° 19' 0'' D, 28° 48' 4'' K
Emirleryenicesi mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1911h 📖: Emirleryenicesi
■ Koord: 40° 19' 13'' D, 28° 36' 52'' K
Esence mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1928 📖: By. + Kç. Eşkel
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bazı kaynaklarda antik Daskyleion kenti bu yerde gösterilir. Bu eğer doğru ise Eşkel adı antik isimden türemiş olabilir. SN
■ Köy Osmanlı devrinde Eşkel Kebir yani Büyük Eşkel adıyla anılırdı. Türk köyü idi. Bu köyün yakınında Küçük Eşkel köyü bulunuyordu. Rumların yaşadığı yer Küçük Eşkel köyü idi. bekir
■ Koord: 40° 20' 51'' D, 28° 41' 12'' K
Evciler mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Evciler
■ Koord: 40° 18' 52'' D, 28° 34' 0'' K
Eyerci mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Eyerci
1604 📖: Eğerciler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 40° 21' 39'' D, 28° 37' 58'' K
Göktepe mahalle - Mudanya - Bursa
■ Koord: 40° 22' 5'' D, 28° 40' 48'' K
Göynüklü mahalle - Mudanya - Bursa
1890hk 📖: Günüklü
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 30'' D, 28° 57' 16'' K
Güzelyalı mahalle - Mudanya - Bursa
Eski adı: Eski Burgaz
1795h 📖: Burgaz [ Yunanca pírgos "kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Gürcü yerleşimi
■ Yunanca kaynaklarda Neoxoráki (`Yeniköycük`) adı görülür. SN
■ Mübadeleye kadar Rumlarla birlikte yalnızca 15 hane Türk-Manav yaşıyordu. Mübadelede köyü terk eden Rumların yerine Girit göçmenleri ve Batumlu Gürcüler de yerleşmiştir. Günümüzde başka bölgelerden gelen insanlarla birlikte daha kozmopolit hâle bürünmüş ve kendisinden üç mahalle ayrılmıştır. metonio
■ Koord: 40° 21' 19'' D, 28° 55' 27'' K
Hançerli mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Hançerli
■ Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 38'' D, 28° 43' 21'' K
Hasköy mahalle - Mudanya - Bursa
1521t 📖: Hasköy
■ Koord: 40° 17' 27'' D, 28° 53' 7'' K
Hisarlık mevki - Mudanya - Bursa
Y17 Y535 📖 📖: Apámeia [ Yunanca ]
■ Yerli adı Myrleía olan yerleşim, MÖ 202’de Bithynia kralı Prusias tarafından Apámeia adıyla şehir statüsüne kavuştu. ■ Kazılarla ortaya çıkarılan antik kent kalıntıları, apartmanlarla çevrili bir ’Arkeopark’ ilan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 22' 0'' D, 28° 53' 37'' K
Işıklı mahalle - Mudanya - Bursa
1911h 📖: Frenkli
■ Köyde Dedebayırı mevkinde Ahi Ali Dede'nin türbesi bulunuyor. Ahi Ali Dede'nin Bursa fethine katılmak için Kırşehir'den geldiği rivayet edilir. bekir
■ Koord: 40° 21' 24'' D, 28° 52' 6'' K
İpekyayla mahalle - Mudanya - Bursa
1911h 📖: Kızılköy
■ Köy halkı Alevi Yörüklerden oluşmaktaydı. Son 50 yıl içinde Sünni mezhebe eğilim başladı ve günümüzde caminin de yapılması ile tüm köy halkı Sünni mezhebe geçti. bekir
■ Koord: 40° 19' 59'' D, 28° 49' 23'' K
Kaymakoba mahalle - Mudanya - Bursa
1911h 📖: Kaymakoba
■ Koord: 40° 20' 23'' D, 28° 45' 58'' K
Kumyaka mahalle - Mudanya - Bursa
1928 📖: Sigi
1795h 📖: Siki Συκη [ Yunanca ]
Y-450 Y43 📖 📖: Skylakê Σκυλάκη [ Yunanca ]
■ Herodot (MÖ 5. yy) ve Plinius (MS 1. yy), ’Pelasgça’ adını verdikleri eski Anadolu dilinin bu yerde hala konuşulduğunu bildirirler. SN
■ Dünyanın en eski Ortodoks kiliselerinden biri olan Baş Melekler Mikail ve Cebrail Kilisesi (780-797) 2012 yılında Fener Rum Patrikliği adına Bursa Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Baş Rahibi Elpidophoros Lambriniadis tarafından, sahibi İstanbul’da yaşayan iş adamı Mete Yalçın dan 800 bin dolar karşılığı satın alındı.Restorasyon hazırlıklarına 2016 da başlandı. IraTzourou
■ Koord: 40° 23' 3'' D, 28° 49' 38'' K
Küçükyenice mahalle - Mudanya - Bursa
1928 📖: Yenice Müslim
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Sünni eğilimli Bektaşi Türk yerleşimidir. metonio
■ Küçükyenice halkı kendini yerli veya manav olarak tabir edenlerin kurduğu bir köydür. Balkan harbinden sonra Bulgaristan'dan gelen Bektaşi Muhacirlerin yerleşmesi ile günümüzde halini almıştır. Berkay
■ 1938 Bulgaristan muhâcirleri aslen o târihte Romanyaya bağlı Silistrenin köylerinden getirilmiş olmalıdır bkz. Dağköy, İzmit. Manav
■ Koord: 40° 17' 18'' D, 28° 50' 4'' K
Mesudiye mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
Eski adı: Ayazma [ Yunanca "kutlu pınar" ]
■ Sünni eğilimli Bektaşi Türk yerleşimidir. metonio
■ Koord: 40° 20' 58'' D, 28° 35' 45'' K
Mirzaoba mahalle - Mudanya - Bursa
1911h 📖: Mirzaoba
■ Koord: 40° 20' 3'' D, 28° 47' 16'' K
Mudanya ilçe - Mudanya - Bursa
1484 📖: Mudanya
Y17 📖: Mygdonia (idari bölge) [ Yunanca "Makedon ülkesi" ]
■ Strabon’a göre Mygdones halkı Trakya’dan (Homeros’a göre Makedonya’dan) göçüp, Marmara sahili ile Bursa arasındaki bölgeye egemen olmuşlardı. Daha sonra Bithynia’lılara yenildiler. Antik Myrleia/Apamea kentinin yanıbaşındaki bugünkü kasaba, bölgenin Bizans dönemindeki idari bölge adını almış olmalıdır. Yunanca kaynaklarda rastlanan Mountánia biçimi Türkçe ismin Yunan alfabesine göre yazılı halidir. SN
■ İlçe hâricinde muhtemelen çevresindeki belli köylerde Giritli Müslüman Helenler iskân edilmiştir. Mudanyanın Rum Ortodoks Helenlerinin bir kısmı Makedonya bölgesindeki Chrysi (slavca ismi Slatina) köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 22' 52'' D, 28° 52' 31'' K
Mürsel mahalle - Mudanya - Bursa
1890hk 📖: Mürsel
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 19'' D, 28° 53' 44'' K
Orhaniye mahalle - Mudanya - Bursa
■ ''Ruscuk ve Silistre muhâcirleri tarafından Mudanya'da oluşturulan köye Orhaniye isminin verilmesi.9 temmuz 1904'' Manav
■ Koord: 40° 17' 18'' D, 28° 45' 31'' K
Söğütpınarı mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1928 📖: Mahmudiye
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 20' 20'' D, 28° 38' 57'' K
Tirilye mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1968 📖: Zeytinbağı
1521t 1890hk 📖 📖: Tirilye
Y1356 📖: Trygleía [ Yunanca "bağbozumu yeri" ]
Y-454 📖: Brylleion [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1960’tan sonra Zeytinbağı olan adı, 25 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden Tirilye olarak düzeltildi. SN
■ Halkının büyük kısmı Halkidiki'de Nea Triglia ve Rafina köylerinde, kalanı ise gene aynı çevrede Nea Moudania, Karkara, Neromilos, Edessa'da Aloron, Kavala'da Palaiochorion, Komotini'de Karidia, Langaza'daki Modion, Kozani çevresinde Veroia, Agios Theodoros, Nea Zigi, Kaloneri, Katerini'de Litochoro, Selânik'te Nea Agathoupoli yerleşimlerinde iskân edildiler. Manav
■ Bilinen en eski adı Tirilye olsa da Osmanlı devrinde bir süre Mahmutşevketpaşa adıyla da anılmıştır. Cumhuriyet döneminde Zeytinbağı adı verilmiştir. Lakin son taksirde Tirilye adına kavuşmuştur. Kasabanın eski sakinleri Rumlardır. Fakat Bursanın fethinden sonra Kırşehir'den gelen Ahiler-Bektaşiler ve maiyetindeki Türkmenler iskan edilmiştir. 1906 yılı Hüdavendigar Vilayet Salnamesinde bölgedeki Türkmen Taifelerinin ürettikleri zeytinleri Doğu Rumeli, Karadeniz kıyıları ile İskenderiye'ye kadar gönderdikleri yazılı bir kanıttır. Mübadeleden sonra Tirilye'ye Girit Muhacirleri, Selanik Muhacirleri, Usturumca ve Vodina'dan Arnavutlar gelmiştir. Günümüzde Girit Muhacirleri, Türkmenler, Arnavutlar ve Selaniklilerin beraber yaşadığı bir sahil kasabasıdır. bekir
■ Ustrumca ve Vodina'lı Arnavut yoktur. Ustrumca göçmenleri Türktür, Vodina mübadilleri de keza şehir merkezinden veya çevre bir kaç köyden ise Türk kökenlidirler. metonio
■ Koord: 40° 23' 33'' D, 28° 47' 40'' K
Ülkü mahalle - Mudanya - Bursa
1943ha 📖: Ülkü
■ Koord: 40° 18' 42'' D, 28° 52' 35'' K
Yalıçiftlik mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Yalıçiftlik
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Helenistan Makedonyasının Polen ve Dragomanci (Apsalos) köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 21' 14'' D, 28° 42' 59'' K
Yaman mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Yaman
■ Koord: 40° 19' 57'' D, 28° 43' 32'' K
Yaylacık mahalle - Mudanya - Bursa
1928 📖: Bacala
■ Koord: 40° 18' 14'' D, 28° 48' 50'' K
Yörükali mahalle - Mudanya - Bursa
1890hk 📖: Yorguli [ Yunanca "Yorgo'cuk?" ]
■ Koord: 40° 20' 18'' D, 28° 53' 44'' K
YörükYenicesi mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Yörük Yenicesi
Yörük yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 50'' D, 28° 41' 22'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.