haritada ara :   km  
Muş Merkezde 127 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Ulukaya köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1917h 📖 Orıx / Orux
E1900~a 📖 Uruğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Düzkarabey mah Karabey - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 -
Zaza (Sünni) yerleşimi
Yamaç köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖 Qerehamzeyi Kerran [ Kr "Kerran köyü Karahamza mahallesi" ]
1928 📖 Karahamza
1917h 📖 Kürikikarahamza [ Kr "Karahamza soyu" ]
Kürt (Sünni) (Badikan) yerleşimi
■ Bu koy Diyarbakir Kerran (Karaorman) köyünün zozanıdır (yayla). Her iki köy de Badikan aşiretinin Kerran koluna ait olan Selahaddini Eyyubi soyundan gelen ve cumhuriyet doneminde Güzel soyadini alan tek bir aileye aittir. kahraman21
Yukarıyongalı köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902 📖 Surp Garabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E680 📖 Klagavank [ Erm "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan+) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen yıkılarak taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
■ 20. yy başında Patrikhane manastır ve okuldaki Ermeni nüfusunu 205 kişi şeklinde bildirmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından; Yukarı Yongalı (Çengilli) köyündeki tarihi Çengilli Beyaz (Çanlı ve ya Surp Garabed) Kilisesinin bulunduğu alanda köylüler tarafından kilise yapı malzemeleri kullanılarak İmar kanununa aykırı yapı inşa ettikleri gerekçesiyle kilisenin bulunduğu mevkideki evlere tahliye kararı verildi. Çengilli kilisesinden dolayı Yukarıyongalı köyüne halk arasında Çengilli köyü de deniliyor. Necmettin Kabirli
Karabey köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Karabey
Zaza (Sünni) yerleşimi
Yörecik köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1556b 📖 Zenguk [ Erm zankug "çıngırak, küçük çan" ]
Yelalan köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Dersim
1902hk 📖 Dersin
Bilek köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Pazu
E680 📖 Pazum [ Erm "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Muş Tarihi yazarına göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
■ Herta şeyh'erinin bir kolu Pazu Köyünde yaşamaktadır. AHMET ŞEYHAN
Köşk köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Meşecik köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Sordar
■ 2019 yılına kadar Yukarıyongalı köyüne bağlı mezra iken ayrı köy statüsü aldı. SN
Gölköy köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
K 📖 Gola Ebuleyl
1928 📖 Gölköy
1916h 📖 Kol + Ebuleyr [ Kr/Tr ebul hayr? "hayırsever" ]
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
? mz - Muş_m - Muş
1917h 📖 Kerran [ Kr "taşlık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Ziyaret köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1902a 📖 Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
Aşağıyongalı köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Page [ Erm/Kr pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
Ağartı köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Sahak
E1902 📖 Sahag [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Eralanı köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖 Kürdmeydanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kevorkian & Paboujian'a göre 20. yy başlarında 330 Ermeni nüfusu vardı. SN
Güdümlü köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖 Nevali Mulk [ Kr newalê mulk "mülk deresi" ]
1928 📖 Mülkün Deresi
E1900~a 📖 Mılkeitsor [ Erm "Mulke deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Büyükler mz - Muş_m - Muş
1917h 📖 Velikan
Yaygın bld - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Miğdi / Meğdi
1902hk 📖 Meğdik Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E680 📖 Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ Daron Tarihi vakanüvisinin aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1912'de 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
Dağarası mah Yaygın - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Bağlı Meğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
Kayalısu köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h 📖 Laçıkan [ Kr laçikan "aş." ]
Eğirmeç köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1902hk 📖 Şexlan
1556b 📖 Şeyxalan [ Kr şêxxelan "şeyh soylular" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 1200 dolayında Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
Kızılağaç bld - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖 Darasor [ Kr "kızılağaç" ]
1916h 📖 Kızılağaç
1889 📖 Xandiris (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Xandıris nahiyesi merkezi idi. 1914'te 1325 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. Kürtçe Darasor adı Türkçeden çeviridir. SN
Arıköy köy - Muş_m - Muş
1917h 📖 Gelialiyan [ Kr geliyê ˁeliyan "Aliler boğazı" ]
Kardeşler mah Yaygın - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Axîno
Yoncalıöz köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
E1902 1928 📖 📖 Ğeybiyan [ Kr xeybiyan "yabancılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Özdilek köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1946 📖 Azakpur
1928 📖 Birinci Azakpur
E1912 📖 Xandrisi Avzaxpür [ Erm "Xandiris (Kızılağaç) nahiyesi Avzaxpürü" ]
E1902 📖 Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Cevizlidere köy - Muş_m - Muş
1917h 📖 Geliyeguzan
E1902 📖 Geliyekozan [ Kr geliyê gozân "cevizli vadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Bunkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürtleşmiş Ermeni yerleşimiydi. SN
Savaşçılar köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Gaziyan [ Kr "doruklar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alaniçi köy - Muş_m - Muş
1917h 📖 Şînik
E1902 📖 Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
Sağlık köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h 📖 Delk / Dellek
Karakuyu köy - Muş_m - Muş
1916h 📖 Sosnut [ Erm "çınarlı" ]
Konukbekler bld - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Anzar [ Erm andzar'? "ağaçsız" ]
1902hk 📖 Azar
Suluca köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1900~a 📖 Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün güneydoğu yakınındaki görkemli Meryemana Manastırı (Kızılkilise) harabesi 2010'dan sonra tamamen yok edilmiştir. SN
Ortakent köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1902 📖 Ardgunk
1865h 📖 Artxonk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Konak mz - Muş_m - Muş
1917h 📖 Xîdan
Kalecik köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Kalecik
Üçevler köy - Muş_m - Muş
1917h 📖 Semal [ Kr sêmal "üçevler" ]
E1902 📖 Seremavor
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Galstyan'ın köyüdür. metonio
Toprakkale köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 📖 Kelaxoli [ Kr "toprakkale" ]
Körpeağaç mah Konukbekler - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1902hk 📖 Tom / Dom
E680 📖 Dump Տումբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Arpayazı köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖 Porkof [ Erm "oluklar" ]
E1902 📖 Poğk / Poğırgov [ Erm "oluklu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Harman köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 📖 Xorunk
E474 📖 Xorni / Xoronk [ Erm "çukur/çukurlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Xorenli Movses'in (y. 410-490) vatanı olan ünlü Xorni köyüdür. 19. yy sonunda 160 Ermeni ve az miktarda Kürt nüfusu vardı. SN
İnardı köy - Muş_m - Muş
1917h 📖 Heyting
E1900~c 📖 Xétink [ Erm ]
Kutlugün köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Bayraman [ Kr beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Beşparmak köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Gemig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Suvaran köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖 Kasor
E1900~a 📖 Kartsor [ Erm "taşlı dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Güvendik mz - Muş_m - Muş
E905 E1902 📖 📖 Hoğs / Hoğts [ Erm "topraklar" ]
■ Eski Ermeni tarihlerinde Sasun ili ile Daron (Muş) arasında kapı mevkiinde olduğu bildirilen Hoğs adlı yerdir. 9. yy'da kral Sımpad ile Bitlis Beyi Ahmed arasında savaşa sahne oldu. SN
Yeroluk mah Konukbekler - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Palas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Nadaslık köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Hergift
1902hk 📖 Herküft
E680 📖 Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
Ekindüzü köy - Muş_m - Muş
1917h 📖 Şuşnemerk [ Erm şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
Bahçe köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Bağçe
Karlıdere köy - Muş_m (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h 📖 Pîtar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Bozbulut köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Kömüs
E1902 📖 Komk akk. Komıs [ Erm "ağıllar" ]
1902hk 📖 Goms
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
Erencik köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Alaaddin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Güzeltepe köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Acmanuk
E1902 📖 Açmanug [ Erm ]
Ağıllı köy - Muş_m - Muş
1917h 📖 Dapik | Kışla [ Erm dapig "düzce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Çatbaşı köy - Muş_m - Muş
E1902 1928 📖 📖 Meğakom [ Erm "Meğr (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Meğrakom `arı komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağı olmalıdır. SN
Sudurağı köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Bezan
■ Eski Ermenice kaynaklarda `Aştişat (şimdi Yücetepe) yakınında` diye tarif edilen Pesdavan Բեստավան kasabası olabilir. SN
Yücetepe köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Derik [ Kr dêrik "kilise" ]
E390 📖 Aşdişad Աշտիշատ [ Erm "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
Yeşilova bld - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968 📖 Yağcılar
E1912 📖 Avran [ Kr awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
Kıyık köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Kaşkaldak / Kışkıltax [ Erm ]
E1902 📖 Xaşxaltağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Tüten köy - Muş_m - Muş
1916h 📖 Xarabekeşiş [ Kr xirbe keşîş "keşişören" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kumluca köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Kışlakom
1902a 📖 Xışlakom
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tosunlu mz - Muş_m - Muş
1917h 📖 Kop
Ağaçlık köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Karni
E1912 📖 Karnen [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Bağlar köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Çıriş [ Erm çrvej? "subasan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ilıca köy - Muş_m - Muş
K 📖 Germav [ Kr "ılısu" ]
1928 📖 Abıgerm [ Tr "ılısu" ]
Karaköprü köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Xoper
E1902 📖 Xoper [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt Redkan aşireti ile Kurdki aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
Dilimli köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Salorik
E1902 📖 Salorig [ Erm "ericek, erikli" ]
Muş ib - Muş_m - Muş
E630 📖 Daron [Taron] Տարոն
Y17 Y553 📖 📖 Tarônitês / Taraunitês [ Yun "Taron ülkesi" ]
■ Muş ovası ile Korkut ve Hasköy ilçelerini kapsayan alan Taron adıyla uzun süre bağımsız veya özerk bir Ermeni beyliği idi. 8. yy'a dek Mamigonyan, daha sonra Pakraduni sülalesine ait olan ülke 967 yılında Bizans hakimiyetine geçti. Taron beyleri soyundan gelen Taronites ailesi Bizans'ta 13. yy'a dek önemli mevkilerde bulunmuş ve Arnavutluk'ta Dyrrachium/Dürrës kentine hakim olmuşlardır. SN
Sunay mah - Muş_m - Muş
Kafkas göçmeni yerleşimi
■ İl merkezine bağlı mahallenin nüfusu Kafkasya kökenli Çeçen, Avar, Asetin/Oset ve İnguşlardan oluşur. SN
Mercimekkale köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Sıkavi
1902hk 📖 Ts'xavi
E1902 📖 Dzığov / Dzıxavu Ծխավու [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
Akpınar köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902a 📖 Akpınar
Soğucak köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Mongok
E1902 📖 Mogunk / Mogdun [ Erm "Mecusiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erm «mog» `Mecusi, Zerdüşt rahibi`, «mogdun» `Mecusiler evi`, «mogunk» `Mecusiler` demektir. Bu köyün 2 km güneyindeki kalıntılar Ortaçağ tarihlerinde zikredilen Tıragadar veya Vişabakağak kenti harabeleri olabilir. SN
Şenoba köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Giravi
1902hk 📖 Kiravi
E680 E1902 📖 📖 Kireh Գիրեհ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 10. yy'da Kireh köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank' manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tespit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş
■ Qıravi (Şenoba) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
Sütlüce köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Sapne
E1902 📖 Dzapni [ Erm ]
Yeşilce köy - Muş_m - Muş
E1902 1928 📖 📖 Arınçavank [ Erm "Arinç (?) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Mercimekkale mv - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390 E680 📖 📖 Oğagan Օղական [ Erm ]
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
Kıyıbaşı köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Arincik
E1902 📖 Arınçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çöğürlü köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Arinç
E680 📖 Arinc / Arinç [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Eski Ermeni coğrafyasında yaklaşık 40 yerde örneği görülen Arinç yer adının anlamı muğlaktır. 10. yy'da yazan tarihçi Hovhan Mamigonyan, sözcüğün anlamını açıklamak için (inandırıcı olmayan) bir efsaneye başvurur. SN
Muratgören köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Suluk
E680 📖 Sılug Սլուկ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Dumlusu köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk 📖 Sarkisyan [ Erm "Sarkisgiller (öz.)" ]
1556b 📖 Sarkisan [ Kr "Sarkisler (öz.)" ]
Serinova bld - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Artît
1902hk 📖 Erteft | Deyrük
E680 📖 Artert [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Redkan) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede idi. Deyrük (`kilisecik`) mevkiine 19. yy sonunda Çeçen ve Karapapaklar iskan edilmiş, Cumhuriyet döneminde büyüyen kasaba iç göç sonucu Kürtleşmiştir. SN
Donatım köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Tirkavank
E1900~a 📖 Tırkevank [ Erm "? manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 850 Ermeni nüfusu ve Surp Toros kilisesi vardı. SN
Taşoluk köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Akçan
1902a 📖 Ağçan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
Kepenek köy - Muş_m - Muş
1865h 1917h 📖 📖 Arak / Arek
E680 📖 Arağ / Arağs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş ile Sason arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Erm Arğitsor (`Arağ deresi`) adı verilen vadinin kuzey girişinde stratejik önemi olan bir köydür. 9. yy'dan önce inşa edilen ünlü Arakelots (`Havariler`) manastırı bu köyün 3 km güneybatısında yer alır. SN
Derecik köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Havadrik [ Erm ]
E1912 📖 Havadorig
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Üçdere köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Oğonk
E1900~a 📖 Oğunk
E1912 📖 Hoğunk [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 620 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
Akkonak köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Kotanlı [ Kr kotan "koyun ağılı?" ]
Tandoğan köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Alizurum [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1912 yılında 250 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Giragos kilisesi vardı. (VanV). SN
Yarpuzlu köy - Muş_m - Muş
E1902 1928 📖 📖 Soxkom [ Erm "soğanmezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Tekyol köy - Muş_m - Muş
1556b 1916h 📖 📖 Pertek
E680 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 967 tarihinde Daron beyi Çordvanel Mamigonyan tarafından Arakelots Manastırına vakfedilen Pertag köyüdür. Adını köyün hemen doğusundaki dağda bulunan Asdğapert (`yıldızkale`) kalesinden alır. 20. yy başında 150 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Eski adı Pertek olan köye Trabzon Çaykara'nın bir kaç farklı köylerinden insanlar yerleşir. (Rum asılı bir kaç aile, Dağıstanlı bir kaç ile). Aynı zamanda köyde yerlerinden sürgün edilen 4 Kürt aşireti yerleşir. Karadeniz muhacirleri aradıklarını bulamaz ve 1948'de yerleştikleri yeri son aile 1981 yılında son muhacir terk eder.
Darboğaz mz - Muş_m - Muş
1917h 📖 Delesîr
Bakırcılar mah Serinova - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Mergisıfro [ Kr mêrg "bakraç çayırı" ]
Alican köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
Boyuncuk köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Şeyx Yusuf [ Kr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Adına rağmen 1914'te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
Suboyu köy - Muş_m - Muş
1928 📖 Honan [ Kr "evlekler" ]
E1912 📖 Hunan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aydıngün mah Serinova - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Şaşkan [ Kr "aş." ]
Çubuklu mah Karaağaçlı - Muş_m - Muş
1917h 📖 Dağ Marnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 20 yy. başında iki Marnik köyünü bir-birinden ayırt etmek için birine Dağ Marnik, diğerine Düz Marnik denilmiştir. Diğer Marnik için Muş ilinin Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyüne bakınız. Necmettin Kabirli
Sungu bld - Muş_m - Muş
E1900~a 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b 📖 Norşin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Karapapak/Terekeme (Bıdri) yerleşimi
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 1912'de kalabalık Ermeni nüfusu, biri Katoliklere ait iki kilisesi vardı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.