haritada ara :   km  
Muş Merkezde 151 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
? mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
Eski adı: Kılaroz
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 37' 13'' D, 41° 30' 33'' K
? ölü yerleşim - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
Eski adı: Geliyemsur [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 38' 10'' D, 41° 17' 44'' K
Ağaçlık köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Karni
E1902 📖: Garnin [ Ermenice ]
E1806 📖: Gaŕnén
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 40'' D, 41° 29' 1'' K
Ağartı köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Sahak
E1902 📖: Sahag [ Ermenice "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 20'' D, 41° 16' 14'' K
Ağıllı köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Dapik/Dapık [ Ermenice dapig "düzce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kuzeyindeki dağda Susants veya Zozgants adlı kale harabesi bulunmaktaydı. Kürtçe Dera Soradari adı verilen manastır harabesi bunun yakınındaydı. SN
■ Koord: 38° 36' 4'' D, 41° 26' 27'' K
Akkonak köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Kotanlı [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 39° 2' 44'' D, 41° 33' 40'' K
Akpınar köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Akpar adıyla kuruldu. 1900 yılında Dağıstan'dan Muş'a gelen Lezgiler, Çeçenler, Avarlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 39° 1' 36'' D, 41° 30' 32'' K
Alagün köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Molla Xıdıran [ Kürtçe mile Xidiran "Hıdırlar kolu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 41° 46' 59'' K
Alaniçi köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h E1895 📖: Şenik [ Ermenice "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 23'' D, 41° 21' 1'' K
Alican köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
■ Köyün Kütük nüfusu Karapapak Türklerinden oluşur. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 5'' D, 41° 33' 40'' K
Aligedik köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Aligedik
■ Koord: 39° 2' 16'' D, 41° 37' 38'' K
Arıköy köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Gelialiyan [ Kürtçe geliyê ˁeliyan "Aliler vadisi" ]
E1895 E1902 E1895 📖: Aliyank/Aliyants [ Ermenice "Aliler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Talvorik vadisinin başlangıcını oluşturan Aliyan deresi 19. yy’da Sasun isyanının odak noktalarından biriydi. Yer adlarının çoğu Kürtçe olduğu halde köken veya kimlik açısında Ermeni oldukları anlaşılıyor. SN
■ Koord: 38° 37' 49'' D, 41° 19' 48'' K
Arpayazı köy - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖: Porkof [ Ermenice "oluklar" ]
E1902 📖: Poğk / Poğırgov [ Ermenice "oluklu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 48' 11'' D, 41° 22' 58'' K
AşağıSızma köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
19128: Xarabe Xartos
E1902 1916h 📖 📖: Xartos | Aşağı Xartos
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 38° 51' 54'' D, 41° 38' 49'' K
Aşağıyongalı köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Page
E1902 📖: Pagah [ Ermenice/Kürtçe "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında Yukarı Yongalı'daki S. Garabed manastırına ait çiftlik ve hizmet binalarından oluşan bir yapı kompleksi idi. SN
■ Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 55' 52'' D, 41° 15' 51'' K
Aydıngün mahalle (Serinova bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Şaşkan [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (İnguş) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün nüfusunu 1864 yılında bölgeye gelen İnguşların Galgaylar kabilesi oluşturmaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 57' 43'' D, 41° 34' 37'' K
Aydoğan köy - Muş Merkez - Muş
1916h 📖: Mollakımran
■ Koord: 38° 54' 21'' D, 41° 51' 34'' K
Ayrancı köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
Eski adı: Zivzer
■ Koord: 38° 53' 35'' D, 41° 12' 12'' K
Bağlar mahalle (Muş bağ) - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Çıriş [ Ermenice çrvej? "subasan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 46' 0'' D, 41° 29' 19'' K
Bahçeköy köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Bağçe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen/Avar) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ 1900 yılında bölgeye gelen Çeçenler ve Avarlar yaşamaktadır. Fakat artan nüfus sebebiyle bazı aileler Malazgirt'te aynı isim de bir köy daha kurmuştur. Mustafa
■ Koord: 38° 58' 28'' D, 41° 24' 43'' K
Bakırcılar mahalle (Serinova bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Mergisıfro [ Kürtçe mêrg "bakraç çayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Serinova Kasabasını kuranlar Ermenilerdir. Büyük Sürgün'den sonra Kafkasya'dan gelen İnguşlar da kasabaya yerleşmiştir. Tehcirin ardından Karadeniz'den Lazlar'da kasabaya iskan edilmiştir. Cemil
■ Koord: 38° 59' 13'' D, 41° 34' 46'' K
Balcılar köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1902 📖: Ağpi/Ağpik [ Ermenice ağpri "pınar köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 17'' D, 41° 24' 5'' K
Beşparmak köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Gemig
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 55' 59'' D, 41° 23' 59'' K
Bilek köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Pazu
E680 E1902 📖 📖: Pazum [ Ermenice "kalabalık" ]
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Muş Tarihi yazarına göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
■ Herta şeyhlerinin bir kolu Pazu Köyünde yaşamaktadır. AHMET ŞEYHAN
■ Sünni-Şafii Zaza yerleşimi. Köy halkı Kürtçeyi de, Türkçeyi de, Zazacayı da bilir. metonio
■ Koord: 38° 59' 15'' D, 41° 13' 16'' K
Bostankent köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1554t 1928 📖 📖: Bostankend
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana’da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
■ Koord: 39° 0' 32'' D, 41° 50' 25'' K
Boyuncuk köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyx Yusuf [ Kürtçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Adına rağmen 1914’te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Köyün kütük nüfusu Terekeme-Karapapak Türklerinden oluşur. Karapapakların Bursa'ya göç etmesi ile Ağrılı Kürtler köye yerleşti. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 49'' D, 41° 35' 10'' K
Bozbulut köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Kömüs
1902hk 📖: Goms
E1902 📖: Komk akk. Komıs [ Ermenice "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870’te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 41° 25' 59'' K
Buğdaylı mezra (Kayalısu bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 E1895: Geliyegenman [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 2'' D, 41° 20' 6'' K
Büyükler mezra (Kayalısu bağ) - Muş Merkez - Muş
1917h 📖: Velikan
■ Koord: 38° 40' 47'' D, 41° 12' 17'' K
Cevizlidere köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h E1895 📖: Geliyeguzan/Geliguzan [ Kürtçe geliyê gozân "cevizli vadi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Punkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürt dilli Ermeni yerleşimiydi. SN
■ Ermenilerin eski şarkılarında dahi bahsettiği bu yerleşim Kürt aşiretleri tarafından dağıtıldı ve çoğu göçe zorlandı. Günümüzde Sason ve Xiyan aşiretlerinden Kürtler yaşıyor. Köyün büyük çoğunluğu korucu ve muhafazakar İslamcıdır. metonio
■ Koord: 38° 35' 20'' D, 41° 20' 48'' K
Çağdaş mezra (Serinova bağ) - Muş Merkez - Muş
1916h 📖: Kâmvank? Kamunk?
■ Koord: 38° 56' 50'' D, 41° 36' 12'' K
Çatbaşı köy - Muş Merkez - Muş
E1902 1928 📖 📖: Meğakom [ Ermenice "Meğr (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Meğrakom `arı komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağı olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 48' 30'' D, 41° 26' 46'' K
Çiçekli köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Kotanan [ Kürtçe kotan "koyun ağılı?" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 54'' D, 41° 41' 20'' K
Çöğürlü köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Arinç
E680 📖: Aŕinc / Aŕinç [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski Ermeni coğrafyasında yaklaşık 40 yerde örneği görülen Arinç yer adının anlamı muğlaktır. 7. yy’da yazan tarihçi Hovhan Mamigonyan, sözcüğün anlamını açıklamak için (inandırıcı olmayan) bir efsaneye başvurur. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşimi olan Çöğürlü ya da eski adıyla Arınç köyüne 1900 yılında Çeçenler iskan edildi. Daha sonraları Çerkesler de köye yerleşti. Mustafa
■ Koord: 38° 45' 10'' D, 41° 31' 46'' K
Çubuklu mahalle (Karaağaçlı bağ) - Muş Merkez - Muş
1917h 📖: DağMarnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 20 yy. başında iki Marnik köyünü bir-birinden ayırt etmek için birine Dağ Marnik, diğerine Düz Marnik denilmiştir. Diğer Marnik için Muş ilinin Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyüne bakınız. Necmettin Kabirli
■ Koord: 38° 39' 53'' D, 41° 36' 33'' K
Çukurbağ köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Orgınos
E1902 📖: Urganots [ Ermenice "cüzamlı yeri, kötüköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 46' 30'' D, 41° 39' 9'' K
Dağarası mahalle (Yaygın bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Bağlı Meğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan’ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
■ Ermenilerden sonraki yerel halk Erivan Kürtleridir. Ayrıca 50'li yıllarda Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu göçmeni Türklerin yerleştiği köylerden biriydi. Bugün köyün çoğu Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 55' 55'' D, 41° 18' 25'' K
Danacık mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 E1895: Nırna
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 55'' D, 41° 25' 23'' K
Darboğaz mezra (Derecik bağ) - Muş Merkez - Muş
1917h 📖: Delesîr
■ Koord: 38° 39' 23'' D, 41° 32' 45'' K
Derecik köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Havadrik [ Ermenice ]
E1912 📖: Havadorig
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 3'' D, 41° 33' 15'' K
DereKarabey mezra (Karabey bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 15'' D, 41° 10' 37'' K
Dereyurt köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Ğıcık
■ Koord: 38° 54' 20'' D, 41° 48' 50'' K
Dilimli köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Salorik
E1902 📖: Salorig [ Ermenice "ericek, erikli" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 50'' D, 41° 29' 35'' K
Donatım köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Tirkavank
E1902 📖: Tirkevank [ Ermenice "? manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 850 Ermeni nüfusu ve Surp Toros kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 43' 14'' D, 41° 32' 6'' K
Dumlusu köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk 📖: Sarkisyan [ Ermenice "Sarkisgiller (öz.)" ]
1556b 📖: Sarkisan [ Kürtçe "Sarkisler (öz.)" ]
■ Koord: 39° 0' 52'' D, 41° 32' 17'' K
Durmuşlu mahalle (Ağartı bağ) - Muş Merkez - Muş
■ Koord: 38° 58' 27'' D, 41° 17' 38'' K
Durugöze köy - Muş Merkez - Muş
1902hk 1928 📖 📖: Tıvnik/Tıvnig
E680 📖: Tıvnig [ Ermenice "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenistan’daki Dvin/Tvin kenti ile Tercan ve Erzurum’daki Dvnig/Tvnig köylerinde görülen Dvin adının anlamı ve kökeni açık değildir. Ortaçağ tarihçisi Xorenli Movses sözcüğün Orta İranca (Partça) `tepe` anlamına geldiğini belirtse de bu yorum modern akademik literatürde kabul görmez. SN
■ 20. yüzyıl başında 550 Ermeni (56 hane) , Kiliseler: 1. Surp Simeon (ahşap yapı, 1189 tarihli, 1862’de yenilenmiş), 2. Surp Tukhmanug (harabe), 3. Surp Kayane (harabe), 4. kilise (harabe), 5. kilise (harabe).Görevli din adamı: papaz Movses,bir okul (30 öğrenci) vardı. mahir
■ 50'li yıllarda İspir ve Şavşat göçmeni Türkler yerleşmişti. 1975 yılından itibaren köyü terk etmeye başladılar, bugün beş aile hariç köyün tamamı Kürtlerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 38° 47' 47'' D, 41° 41' 8'' K
Eğirmeç köy - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1902hk 📖: Şexlan
1556b 📖: Şeyxalan [ Kürtçe şêxxelan "şeyh soylular" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912’de 1200 dolayında Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 49' 54'' D, 41° 19' 9'' K
Ekinci mezra (Ilıcaköy bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Zeynek [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 55'' D, 41° 28' 36'' K
Ekindüzü köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Şuşnamerk [ Ermenice şuşnamark "zambak çayırı" ]
E1878b 📖: Şadax (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şadax adı verilen vadinin başlıca köyüdür. Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. 19. yy’da köyün yakınında Aziz Sahak’ın babasının reliklerini barındıran Surp Atanakines Manastırı bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 37' 12'' D, 41° 24' 38'' K
Elçiler köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Resûlan [ Kürtçe "elçiler (aş.)" ]
■ Koord: 38° 57' 0'' D, 41° 49' 0'' K
Eralanı köy - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖: Kürdmeydanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kevorkian & Paboujian’a göre 20. yy başlarında 330 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 49' 41'' D, 41° 16' 57'' K
Erencik köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Alaaddin
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 54' 25'' D, 41° 26' 12'' K
Ergat mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Yeğgard [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 0'' D, 41° 21' 19'' K
Fındıklı mezra (Aligedik bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk 📖: Fındıklı [ Yukarı ve Aşağı Fındıklı ]
■ Koord: 39° 0' 50'' D, 41° 38' 58'' K
Gökçeli mezra (Ekindüzü bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Keğaşen [ Ermenice "köy yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 39'' D, 41° 24' 38'' K
Gölköy köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
K 📖: Gola Ebuleyl
1928 📖: Gölköy
1916h 📖: Gol + Ebuleyr [ Kürtçe/Türkçe ebul xayr? "hayırsever" ]
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
■ Koord: 38° 51' 20'' D, 41° 14' 58'' K
Güdümlü köy - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖: Nevali Mulk [ Kürtçe newalê mulk "mülk deresi" ]
1928 📖: Mülkün Deresi
E1900~a 📖: Mılkeitsor [ Ermenice "Mulke deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 44'' D, 41° 17' 2'' K
Gümüşali köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Alozerk [ Kürtçe "sarıerik" ]
1916h 📖: Alozek
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karameşe köyüne bağlı Alozerk ve Simtoros mezraları 13.8.1952’de birleştirilerek Gümüşali adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 38° 54' 0'' D, 41° 47' 37'' K
Gündoğan köy - Muş Merkez - Muş
1916h 📖: Heftmeğalan [ Kürtçe heft mexelan "yedi ağıl" ]
■ Kürtçe «mexel» `hayvanların gündüz dinlenmek için toplandığı alan.` SN
■ Koord: 38° 55' 41'' D, 41° 50' 22'' K
Güvendik mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez - Muş
1917h 📖: Hozvank
E1902 📖: Xots/Xotsots Vank [ Ermenice "yaralı manastır?" ]
E1878b 📖: Xozozvank/Xodzodzvank [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi
■ Sasun ile Kavar (Geliyeguzan) vadisi arasındaki başlıca dağ geçidi yakınındaki Asdvadzadzin (Hz. Meryem) manastırı 19. yy sonunda henüz ayakta olup köy kilisesi olarak kullanılmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 30' 41'' D, 41° 24' 16'' K
Güzeltepe mahalle (Muş bağ) - Muş Merkez - Muş
E1806 1928 📖 📖: Acmanug [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 46' 24'' D, 41° 26' 22'' K
Halat mezra (Ulukaya bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Salan maa Xalat
■ Koord: 38° 48' 54'' D, 41° 9' 53'' K
Harman köy - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 📖: Xorunk
E474 📖: Xorni / Xoronk [ Ermenice "çukur/çukurlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Xorenli Movses’in (y. 410-490) vatanı olan ünlü Xorni köyüdür. 19. yy sonunda 160 Ermeni ve az miktarda Kürt nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 46' 41'' D, 41° 23' 43'' K
Ilıcaköy köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1928 📖: Abıgerm [ Türkçe "ılısu" ]
E1878b 📖: Germav/Avgerm [ Kürtçe "ılısu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 21'' D, 41° 29' 32'' K
İnardı köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Heyting
E1878b 📖: Hétink [ Ermenice "arkalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 49'' D, 41° 23' 35'' K
İncesu mezra (Ilıcaköy bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Kop [ Ermenice "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 47'' D, 41° 28' 13'' K
İrsank mezra (Ağıllı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b E1914 📖 E1914: İritsank [ Ermenice "keşişler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 7'' D, 41° 26' 50'' K
Kalecik köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Kalecik
■ Koord: 38° 58' 22'' D, 41° 22' 27'' K
Kamışlı mezra (Ağartı bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Kamışlı
■ Koord: 38° 58' 22'' D, 41° 18' 53'' K
Karaağaç mezra (Mescitli bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Karaağaç
■ Koord: 39° 0' 33'' D, 41° 41' 43'' K
Karaağaçlı belediye - Muş Merkez - Muş
E1902 📖: Alvarinç/Arualic [ Ermenice ]
1865h 📖: Alvarinç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 35'' D, 41° 38' 0'' K
Karabey köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Karabey
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 45'' D, 41° 10' 47'' K
Karaköprü köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Xoper
E1902 📖: Xoper [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt Redkan aşireti ile Kurdki aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 47' 48'' D, 41° 29' 53'' K
Karakuyu köy - Muş Merkez - Muş
1916h 📖: Sosnut [ Ermenice "çınarlı" ]
■ Koord: 38° 47' 53'' D, 41° 21' 37'' K
Karameşe köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Karameşe
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 40'' D, 41° 44' 49'' K
Kardeşler mahalle (Yaygın bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Axîno
■ Koord: 38° 54' 38'' D, 41° 19' 49'' K
Karlıdere köy - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h 📖: Pîtar/Pêtar
E1806 📖: Pétar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 12'' D, 41° 25' 7'' K
Kayalısu köy - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h 📖: Laçıkan [ Kürtçe laçikan "aş." ]
■ Koord: 38° 41' 10'' D, 41° 16' 43'' K
Kayaşık köy - Muş Merkez - Muş
1916h 📖: Simtoros [ Ermenice surp Toros ]
■ Koord: 38° 52' 37'' D, 41° 47' 20'' K
Kayataş mezra (Ulukaya bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
■ Koord: 38° 50' 15'' D, 41° 8' 37'' K
Keçidere köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1554t 1928 📖 📖: Çaxsor/Çaksor [ Ermenice çaxtsor "değirmendere" ]
■ Koord: 38° 59' 30'' D, 41° 48' 59'' K
Kepenek köy - Muş Merkez - Muş
1865h 1917h 📖 📖: Arak / Arek
E680 📖: Arağ / Arağs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş ile Sason arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Erm Arğitsor (`Arağ deresi`) adı verilen vadinin kuzey girişinde stratejik önemi olan bir köydür. 9. yy’dan önce inşa edilen ünlü Arakelots (`Havariler`) manastırı bu köyün 3 km güneybatısında yer alır. SN
■ Koord: 38° 42' 26'' D, 41° 32' 52'' K
Kırık mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 E1895: Gelereş/Geliyereş [ Kürtçe "kara boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 41'' D, 41° 23' 43'' K
Kırköy belediye - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Sırong
E680 📖: Tsrônk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xorenli Movses'in efsanevi anlatısına göre Muş Ovasında Nuh Nebi'nin oğlu zamanında kurulmuş ilk yerleşim ve beylik merkezi idi. SN
■ Muş Merkezde İspir ve Şavşatlıların yerleştiği köylerden biriydi. Bugün çoğu iç ve dış göç neticesinde Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 49' 53'' D, 41° 39' 30'' K
Kıyıbaşı köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1806 📖: Aŕnçig [ Ermenice ]
1554t 1928 📖 📖: Arincik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi
■ Köy de Çeçenler ve İnguşlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 58' 58'' D, 41° 31' 32'' K
Kıyık köy - Muş Merkez - Muş
E1806 E1902 📖 📖: Xaşxaldağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 7'' D, 41° 27' 27'' K
Kızılağaç belediye - Muş Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖: Darasor [ Kürtçe dêra sor "kızıl kilise" ]
1916h 📖: Kızılağaç
1896s 📖: Xandris (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Xandris nahiyesi merkezidir. Bu nahiyenin, eskiden beri Varto'nun doğusu ile Bulanık'ın batısını kapsayan Xandrıs veya Xandiris nahiyesiyle ilgisi anlaşılamadı. ■ 20. yüzyıl başında az Ermeni nüfusu ve 'Kızıl kilise' adı verilen Yeğertud manastırı vardır. Kürtçe Darasor (`kızılağaç`) adı Dêrasor'dan (`kızıl manastır`) bozmadır. SN
■ Koord: 38° 46' 53'' D, 41° 19' 16'' K
Kızılkilise mevki (Suluca bağ) - Muş Merkez - Muş
K 📖: Dêra sor [ Kürtçe "kızıl manastır" ]
E1902 📖: Yeğrtud Manastırı [ Ermenice "hindibalı" ]
■ Koord: 38° 45' 2'' D, 41° 20' 24'' K
Kilise mevki - Muş Merkez - Muş
E1902 📖: Arakelots Vank [ Ermenice "havariler manastırı" ]
■ 20. yy başına dek bölgenin en önemli dini merkezi olan manastırdan geriye basit bir taş yığını kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 41' 45'' D, 41° 31' 10'' K
Kom mezra (Ulukaya bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Mezrea Mami Komu
■ Koord: 38° 50' 13'' D, 41° 10' 42'' K
Konak mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Xîdan
E1895 E1895: Xadan/Xatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 35'' D, 41° 21' 17'' K
Konukbekler belediye - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Anzar [ Ermenice andzar'? "ağaçsız" ]
1902hk 📖: Azar
■ Koord: 38° 53' 47'' D, 41° 21' 46'' K
Körpeağaç mahalle (Konukbekler bağ) - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1902hk 1928 📖 📖: Dom/Dum
E680 📖: Dump Տումբ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 51' 34'' D, 41° 22' 33'' K
Köşk köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 33'' D, 41° 13' 29'' K
Kumluca köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Kışlakom
E1902 📖: Xışlakom
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 48' 2'' D, 41° 27' 41'' K
Kutlugün köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Bayraman [ Kürtçe beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 21'' D, 41° 24' 25'' K
Mercimekkale köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Sıkavi
1902hk 📖: Ts'xavi
E1902 📖: Dzıxav / Dzıxavu Ծխավու [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
■ Koord: 38° 56' 14'' D, 41° 30' 16'' K
Mercimekkale mevki (Mercimekkale bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1806 📖: Mercimek Kalesi
■ 2,5 km güneybatıdaki Mercimekkale kasabasına adını veren kale 18. yy ortalarında Muş Beyi Alaeddin tarafından yapılmış, daha sonra Erzurum paşası tarafından yıktırılmıştır. SN
■ Koord: 38° 57' 33'' D, 41° 31' 22'' K
Mescitli köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Kızılmescit
E1902 📖: Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 0' 51'' D, 41° 43' 45'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.