Muş'da 408 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  ? mah - Muş_M - Muş
hy1902 Kiep: MşkeDev
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ulukaya köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Orux/Örüx
E1900- K&P: Uruğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1914'te 480 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
  Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Kuzik [ Kürd "bükümlü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Zengel [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Ömeran/Ameran [ Kürd omeran/omerkan "Ömerler (aş.)" ]
E1900- HSH: Amarak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yamaç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
Kr: QerehamzeyiKerran [ Kürd "Kerran köyü Karahamza mahallesi" ]
k1928 K: Karahamza
Kürd (Badikan) yerleşimi
■ Bu koy Diyarbakir Kerran (Karaorman) köyünün zozanıdır (yayla). Her iki köy de Badikan aşiretinin Kerran koluna ait olan Selahaddini Eyyubi soyundan gelen ve cumhuriyet doneminde Güzel soyadini alan tek bir aileye aittir. kahraman21
  Çengilli köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902 Epr II.284-292: SurpGarabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967 ZKl, Er: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen sökülerek taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Kasıman [ Kürd "Kasımlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yörecik köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Zenguk [ Erm zankug "çıngırak, küçük çan" ]
  Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Kr: Civarikan [ Kürd "yaylalar" ]
k1946 MYK: Civarikler
k1928 K: CivarBeğler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yelalan köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Dersim [ Kürd dersîm? "Dersimli" ]
hy1902 Kiep: Dersin
  Bilek köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Pazu
E320 ZKl, Epr: Pazum [ Erm "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 4. yy vakanüvisi Zenob Klag'a göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
  Köşk köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1900 HSH, K&P, K: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Badan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Anlamı ise Kürtçe de yayvan ya da Çanak olarak bilinir. Huk
  Yukarıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960- DİE: YukarıPage [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Xarik [ Kürd "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Çorsan [ Kürd "abdallar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gölköy köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
Kr: GolaEbuleyl [ Kürd "Ebuleyli gölü" ]
k1928 K: Gölköy
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
  Kaynarca köy - Varto - Muş
hy1901: Başkan
E1902, k1928 Epr, K: Bazgan/Bazikan [ Kürd bazikan "doğanlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1946 MYK: KüçükÜstükran [ Kürd stukran "boyunca" ]
k1928 K: ÜstükranUlya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ziyaret köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902 Epr I.749, K: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Aşağıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960- DİE: AşağıPage [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
k1928 K: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
hy1902 Kiep: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Kısmen yanlış bilgi. Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
  Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Xaşxaş [ Kürd xaşxaş "haşhaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ağartı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Sahak
hy1902 Kiep: Saak
E1900- K&P: Sahag [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Zz: Uskura
k1946 MYK: BüyükÜstükran [ Kürd stukran "enseler, boyunlar" ]
k1928 K: ÜstükranSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayalısu köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Laçıkan [ Kürd laçikan "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Ölçekli köy - Varto - Muş
hy1901 k1928: Diyadin
  Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Musikan [ Kürd "Musalar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eralanı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Kürdmeydanı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kevorkian & Paboujian'a göre 20. yy başlarında 330 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
1554 T-294: Karagivic
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
  Çayçatı köy - Varto - Muş
k1928 K: Gündemir
E1900- HSH: Gundemir [ Kürd "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yayla köy - Varto - Muş
  Güdümlü köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
Kr: NevaliMulk [ Kürd newalê mulk "mülk deresi" ]
k1928 K: MülkünDeresi
E1900-: Mılkeitsor [ Erm "Mulke deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Şorik [ Kürd "tuzluca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 DİE: Ağaçköprü
E1902, k1928 Epr, K: Tatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yaygın bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Miğdi/Meğdi
hy1902 Kiep: MeğdikNorşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E320 ZKl, Mam 60: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ 4. yy vakanüvislerinden Zenob Klag'ın aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1914'te 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: BağluMeğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Buzlugöze köy - Varto - Muş
1942 RG: Rindali
hy1901: Randuli
  İlbey köy - Varto - Muş
hy1901: Dodan [ Kürd dodan/dodikan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Şeman [ Kürd şaman "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yılanlı köy - Varto - Muş
k1928 K: Yılanlı
■ Bilinen eski adıyla '' Înalî '' [Kürtçe]. Huk
  Eğirmeç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Şeyxalan [ Kürd şêxxelan "şeyh soylular" ]
hy1902 Kiep: Şexlan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 1200 dolayında Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
  Kızılağaç bld - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
Kr: Darasor [ Kürd "kızılağaç" ]
k1928 K: Kızılağaç
E1900- K&P: Kızılağaç
1890: Xandris/Xandiris (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Handırıs/Xandris nahiyesi merkez kasabası idi. 1914'te 1325 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. Kürtçe Darasor adı Türkçeden çeviridir. Köyün eski adının Kızılhaç olduğu rivayet edilirse de kayıt bulunamadı. SN
  Yoncalıöz köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, k1928 Epr, K: Ğeybiyan [ Kürd xeybiyan "yabancılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Haksever köy - Varto - Muş
k1928 K: Habiban [ Kürd hebîban "Habipler" ]
  Cevizlidere köy - Muş_M - Muş
k1928 K: Geligüzan [ Kürd gelê guzân "cevizboğazı" ]
E1902 Epr II.170: Geliyekozan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Bunkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürtleşmiş Ermeni yerleşimiydi. SN
  Savaşçılar köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Gaziyan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Özdilek köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1946 MYK: Azakpur
k1928 K: BirinciAzakpur
E1900- HSH: XandrisiAvzaxpür [ Erm "Xandiris (Kızılağaç) nahiyesi Avzaxpürü" ]
E967 Er, Epr: Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alaniçi köy - Muş_M - Muş
k1928 K: Şénik
E967 Er: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
  Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Sofyan [ Kürd sofiyan "sofular (öz.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Konukbekler bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Anzar [ Erm andzar'? "ağaçsız" ]
hy1902 Kiep: Azar
  İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Rakkasan [ Kürd reqasan "rakkaslar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
  Dallıöz köy - Varto - Muş
k1928 K: Gomagorgo [ Kürd komagurgo "kurt çiftliği" ]
  Suluca köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1900-, k1928 K&P, K: Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortakent köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Artxonk
E1902 Epr: Ardgunk'
E967 Er: Ardzgonk' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konak mz - Muş_M - Muş
E1900- Hew 82: Xadan
  Üçevler köy - Muş_M - Muş
k1928 K: Sémal [ Kürd sêmal "üçevler" ]
E967 Er: Seremavôr
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Galstyan'ın köyüdür. metonio
  Körpeağaç mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Dom
hy1902 Kiep: Tom
E967 Er: Tump [ Erm "tümsek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karameşe köy - Varto - Muş
k1928 K: Karameşe
  Sağlıcak köy - Varto - Muş
k1928 K: Dapak [ Erm dap'ag "düzlük" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toprakkale köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Kelaxoli [ Kürd kelaxwuli "toprakkale" ]
  Arpayazı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Poğurgof
E1902 Epr: Poğırgov [ Erm "oluklu" ]
E967 Er: Poğk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Leylek köy - Varto - Muş
k1928 K: Leylek
  Kaygıntaş köy - Varto - Muş
k1928 K: Kimsoran [ Kürd "kızılbaşlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Murat nehir - Muş_M - Muş
E666 Aşx: Aradzani
Y150 Pt: Arsanias
Asr NAsT: Arsania
  Ocaklı köy - Varto - Muş
k1928 K: Sultanşén [ Kürd/Tr ]
  Yayıklı köy - Varto - Muş
k1928 K: Muziran [ Kürd misurkî/misuran "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harman köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Xorunk
E967 Epr II.204: Xoronk' [ Erm "çukurlar" ]
E474 MKh: Xorni [ Erm "çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Xorenli Movses'in (y. 410-490) vatanı olan ünlü Xorni köyüdür. 19. yy sonunda 160 Ermeni ve az miktarda Kürt nüfusu vardı. SN
  İnardı köy - Muş_M - Muş
k1928 K: Xitink [ Erm ]
E1900- Hew 82: Xétink' [ Erm ]
  Kutlugün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Beşparmak köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Gemig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Diktepeler köy - Varto - Muş
k1928 K: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
E1900- HSH: Saligan?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Suvaran köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Kâsor
E1900- K&P: K'artsor [ Erm "taşdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güvendik mz - Muş_M - Muş
E1900- Hew 82: Hoğts/Xots [ Erm ]
  Zorabat köy - Varto - Muş
k1928 K: Zorabat
  Sazlıca köy - Varto - Muş
Kr: Qerqerut
k1928 K: Karkarut/Gargarut [ Erm gargar'ud "höyüklü" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
  Ekindüzü köy - Muş_M - Muş
k1928 K: Şuşnemerk [ Erm şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Karlıdere köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
k1928 K: Pétar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bahçe köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902 Epr, K: Bahçe
  Nadaslık köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Hergift
hy1902 Kiep: Herküft
E967 Er: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Yarlısu köy - Varto - Muş
k1946 MYK: Göşkar
k1928 K: Koşkar [ Kürd "kunduracı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yukarıalagöz mah - Varto - Muş
k1928 K: Yukarıalagöz
■ Bölgede '' Alangoza Jorin '' olarak bilinmektedir. Huk
  Yeroluk mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Palas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşçı köy - Varto - Muş
k1928 K: Taşçı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
  Seki köy - Varto - Muş
k1928 K: Keçan [ Kürd keçan "kızlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kheça. asmen
  Ağaçaltı köy - Varto - Muş
k1928 K: Xalefan [ Kürd xelefan "halifeler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bozbulut köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Kömüs
hy1902 Kiep: Goms
E967 Er, Epr I.522: Komk/Komıs [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Aşağıalagöz köy - Varto - Muş
k1928 K: Aşağıalagöz
hy1901: Alagöz
■ Bölgede Kürtçe "Alangoza Jêrin" olarak bilinmektedir. HukHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mercimekkale mv - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390 Pav, Mam: Oğakan [ Erm "üzümlü?" ]
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km