Muş'da 429 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Mengel
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ulukaya köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1917h 📖 Orıx / Orux
E1900~a 📖 Uruğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Kuzik [ Kr "bükümlü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Düzkarabey köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 -
  Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Zengel [ Kr/Tr zengil "çan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Ömeran / Ameran [ Kr "Ömerler" ]
E1912 📖 Amarak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi
  Yamaç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖 Qerehamzeyi Kerran [ Kr "Kerran köyü Karahamza mahallesi" ]
1928 📖 Karahamza
1917h 📖 Kürikikarahamza [ Kr "Karahamza soyu" ]
Kürt (Sünni) (Badikan) yerleşimi
■ Bu koy Diyarbakir Kerran (Karaorman) köyünün zozanıdır (yayla). Her iki köy de Badikan aşiretinin Kerran koluna ait olan Selahaddini Eyyubi soyundan gelen ve cumhuriyet doneminde Güzel soyadini alan tek bir aileye aittir. kahraman21
  Çengilli köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902 📖 Surp Garabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E680 📖 Klagavank [ Erm "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen yıkılarak taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Karabey köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Karabey
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Kasıman [ Kr "Kasımlar" ]
  Yörecik köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1556b 📖 Zenguk [ Erm zankug "çıngırak, küçük çan" ]
  Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
K 📖 Civarikan [ Kr "besililer?" ]
1946 📖 Civarikler
1928 📖 Civar Beğler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yelalan köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Dersim
1902hk 📖 Dersin
  Bilek köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Pazu
E680 📖 Pazum [ Erm "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Muş Tarihi yazarına göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
  Köşk köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Badan
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Anlamı ise Kürtçe de yayvan ya da Çanak olarak bilinir. Huk
  Yukarıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Sordan [ Er/Kr pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Dağcılar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Caneseran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Xarik [ Kr "eğrice?" ]
1916h 📖 Horik [ Erm "kuyucak?" ]
  Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Çorsan [ Kr "haşinler" ]
  Gölköy köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
K 📖 Gola Ebuleyl
1928 📖 Gölköy
1916h 📖 Kol + Ebuleyr [ Kr/Tr ebul hayr? "hayırsever" ]
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
  Kaynarca köy - Varto - Muş
1916h 📖 Baskan
E1902 📖 Pazgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kolan köy - Varto - Muş
1916h 📖 Kolan
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  ? mz - Muş_M - Muş
1917h 📖 Kerran [ Kr "taşlık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Xaşxaş [ Kr "haşhaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ziyaret köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1902a 📖 Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1946 📖 K. Üstükran
1928 📖 Üstükran Ulya [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aşağıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Page [ Er/Kr pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
  Küçüktepe köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Hamuk [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çağlak mah - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Çaxlek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ağartı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Sahak
E1900~a 📖 Sahag [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilce mah - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Seyid İbrahimin Komu
  Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Z 📖 Uskura
1946 📖 B. Üstükran
1928 📖 Üstükran Süfla [ Kr usturikîyan "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ölçekli köy - Varto - Muş
1916h 📖 Diyadin
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Mûsikan [ Kr "Musalar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eralanı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖 Kürdmeydanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kevorkian & Paboujian'a göre 20. yy başlarında 330 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Karagivij [ Kr givij "alıç" ]
1554t 📖 Karagivic
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
  Güdümlü köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖 Nevali Mulk [ Kr newalê mulk "mülk deresi" ]
1928 📖 Mülkün Deresi
E1900~a 📖 Mılkeitsor [ Erm "Mulke deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  ? mz - Muş_M - Muş
1917h 📖 Velikan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çayçatı köy - Varto - Muş
1928 📖 Gündemir
E1912 📖 Gundemir [ Kr gundê mîr "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yayla köy - Varto - Muş
1916h 📖 -
  Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Şorik [ Kr "tuzluca" ]
  Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 📖 Ağaçköprü
E1902 1928 📖 📖 Tatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi
  Yaygın bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Miğdi / Meğdi
1902hk 📖 Meğdik Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E680 📖 Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ Daron Tarihi vakanüvisinin aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1912'de 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Kuşburnu mah - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Çevliki Şeman
1916h 📖 Şeman (mz)
  Dağarası mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Bağlı Meğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Kayalısu köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h 📖 Laçıkan [ Kr laçikan "aş." ]
  Buzlugöze köy - Varto - Muş
1946 📖 Rindalı
1902hb 📖 Randuli
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  İlbey köy - Varto - Muş
1916h 📖 Dodan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Şeman [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yılanlı köy - Varto - Muş
K 📖 Înalî [ Tr ]
1928 📖 Yılanlı
1916h 📖 İğneli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski askeri haritalarda görülen İğneli adı, Yılanlı'nın Kürtçe telaffuzundan türemiş olmalıdır. SN
  Eğirmeç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1902hk 📖 Şexlan
1556b 📖 Şeyxalan [ Kr şêxxelan "şeyh soylular" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 1200 dolayında Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Kızılağaç bld - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
K 📖 Darasor [ Kr "kızılağaç" ]
1916h 📖 Kızılağaç
1889 📖 Xandiris (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Xandıris nahiyesi merkezi idi. 1914'te 1325 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. Kürtçe Darasor adı Türkçeden çeviridir. SN
  Arıköy köy - Muş_M - Muş
1917h 📖 Gelialiyan [ Kr geliyê ˁeliyan "Aliler boğazı" ]
  Kardeşler mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Axîno
  Yoncalıöz köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902 1928 📖 📖 Ğeybiyan [ Kr xeybiyan "yabancılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hüseyinoğlu köy - Varto - Muş
1916h 📖 Hüsonun Komu
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  Haksever köy - Varto - Muş
1916h 📖 Habiban [ Kr hebîban "Habipler" ]
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik köy - Varto - Muş
1916h 📖 Kalecik
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  Özdilek köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1946 📖 Azakpur
1928 📖 Birinci Azakpur
E1912 📖 Xandrisi Avzaxpür [ Erm "Xandiris (Kızılağaç) nahiyesi Avzaxpürü" ]
E1902 📖 Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Cevizlidere köy - Muş_M - Muş
1917h 📖 Geliyeguzan
E1902 📖 Geliyekozan [ Kr geliyê gozân "cevizli vadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Bunkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürtleşmiş Ermeni yerleşimiydi. SN
  Savaşçılar köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Gaziyan [ Kr "doruklar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Alaniçi köy - Muş_M - Muş
1917h 📖 Şînik
E1902 📖 Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
  Sağlık köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h 📖 Delk / Dellek
  Dutözü köy - Varto - Muş
1928 📖 Darabii Varto
1916h 📖 Darabî [ Kr "söğüt" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karakuyu köy - Muş_M - Muş
1916h 📖 Sosnut [ Erm "çınarlı" ]
  Konukbekler bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Anzar [ Erm andzar'? "ağaçsız" ]
1902hk 📖 Azar
  İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖 Rakkasan [ Kr reqasan "rakkaslar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
  Dallıöz köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖 📖 Komagörgö / Komakorko [ Kr gomagurgo? "kurt mezrası" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ Gomagorgo şeklinde yazılır, Kurt sürüsü ya da Kurtların evi gibi anlamları olabilir. gewrerani
  Suluca köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1900~a 📖 Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün güneydoğu yakınındaki görkemli Meryemana Manastırı (Kızılkilise) harabesi 2010'dan sonra tamamen yok edilmiştir. SN
  Ortakent köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1902 📖 Ardgunk
1865h 📖 Artxonk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konak mz - Muş_M - Muş
1917h 📖 Xîdan
  Kalecik köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Kalecik
  Üçevler köy - Muş_M - Muş
1917h 📖 Semal [ Kr sêmal "üçevler" ]
E1902 📖 Seremavor
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Galstyan'ın köyüdür. metonio
  Toprakkale köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 📖 Kelaxoli [ Kr "toprakkale" ]
  Körpeağaç mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1902hk 📖 Tom / Dom
E680 📖 Dump Տումբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karameşe köy - Varto - Muş
1916h 📖 Karameşe
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  Arpayazı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖 Porkof [ Erm "oluklar" ]
E1902 📖 Poğk / Poğırgov [ Erm "oluklu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Diktepeler köy - Varto - Muş
1928 📖 Sîgiran [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yayıklı köy - Varto - Muş
1928 📖 Muziran [ Kr misurkî/misuran "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Leylek köy - Varto - Muş
1916h 📖 Leylek
  Kaygıntaş köy - Varto - Muş
1928 📖 Kimsoran [ Kr "kızılbaşlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harman köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 📖 Xorunk
E474 📖 Xorni / Xoronk [ Erm "çukur/çukurlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Xorenli Movses'in (y. 410-490) vatanı olan ünlü Xorni köyüdür. 19. yy sonunda 160 Ermeni ve az miktarda Kürt nüfusu vardı. SN
  Ocaklı köy - Varto - Muş
1928 📖 Sultanşén [ Kr/Tr ]
  Taşçı köy - Varto - Muş
1916h 📖 Taşçı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
  İnardı köy - Muş_M - Muş
1917h 📖 Heyting
E1900~c 📖 Xétink [ Erm ]
  Kutlugün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Bayraman [ Kr beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Beşparmak köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Gemig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karaç mah - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Keçan Süfla
  Suvaran köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h 📖 Kasor
E1900~a 📖 Kartsor [ Erm "taşlı dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sağlıcak köy - Varto - Muş
1928 📖 Dapak [ Erm dapag "düzlük" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Lolan) yerleşimi
  Güvendik mz - Muş_M - Muş
E905 E1902 📖 📖 Hoğs / Hoğts [ Erm "topraklar" ]
■ Eski Ermeni tarihlerinde Sasun ili ile Daron (Muş) arasında kapı mevkiinde olduğu bildirilen Hoğs adlı yerdir. 9. yy'da kral Sımpad ile Bitlis Beyi Ahmed arasında savaşa sahne oldu. SN
  Zorabat köy - Varto - Muş
1928 📖 Zorabad [ Kr zorava "zorunlu iskan" ]
1916h 📖 Karameşe Mezrası
  Sazlıca köy - Varto - Muş
K 📖 Qerqerut
1928 📖 Karkarut / Gargarut [ Erm gargar'ud "höyüklü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
  Yeroluk mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Palas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Nadaslık köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 Hergift
1902hk 📖 Herküft
E680 📖 Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Ekindüzü köy - Muş_M - Muş
1917h 📖 Şuşnemerk [ Erm şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Bahçe köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 Bağçe


Grafik harita göster     haritada ara : km