Muğla'da 588 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Turgutreis mah - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1891s, 1904h: Karatoprak
■ Karatoprak, Karabağ ve Akçaalan köyleri 1952'de Karatoprak adı altında birleştirildi. Daha sonra Turgutreis adı verildi. SN
  Karakaya mah Gümüşlük - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1891s: Karakaya
  Karabağ mah Turgutreis - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1891s: Karabağ
  Akçaalan mah Turgutreis - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1891s: Akçe
  Yalıkavak mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1904hk: Sandama aş.
■ Sandama ve Geriş köyleri iskelesinde yeni yerleşimdir. SN
  Akyarlar mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1904h, 1946k: Kefaluka [ Yun kephaloúka "buruncuk" ]
  Aspat mv - Bodrum - Muğla
1904hk: ÇıfıtKalesi
1660eç: Aspat
1525p: CühudlukLimanı [ Tr cühudluk "Yahudi yeri" ]
EYu: Stróbilos [ Yun "kozalak" ]
■ Halk arasında bilinen adı Çıfıt Kalesi veya Sıravolos iken Evliya Çelebi'de görülen adı canlandırılmıştır. Antik `kozalak` adı, denizden yükselen konik tepeden mülhem olmalıdır. SN
  İslamhaneleri mah - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1904hk: Rumevleri
1891s: Rumhaneleri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gökçebel mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1946k: Dirmil [ (Yun) térmilai "kavim adı" ]
1891s: B. Dirmil
■ Dirmil adı için Burdur Altınyayla maddesine bakınız. SN
  Bağla mah - Bodrum - Muğla
1904hk: Bağlar
1811b: Karabağla
  Gündoğan mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891s, 1946k: Farilya [ Yun paralía "sahil" ]
  Ortakent mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891s, 1946k: Müsgebi
Y1400~, 1904hk: Episkopi [ Yun "piskoposluk (makamı)" ]
■ Bizans devrinde piskoposluk makamı Osm. kaza (`kadılık`) eşdeğeridir. Müsgebi adı 'kaza' (ilçe) olarak çevirilebilir. Yarımadanın idari merkezi 15. yy'dan önceki bir tarihte (belki korsan tehlikesi nedeniyle) Bodrum veya Mindos'tan içeriye çekilmiş olmalıdır. SN
  Knidos mv - Datça - Muğla
Y17, Y451: Knídos
■ Strabon daha önce Datça yakınlarında olan Knidos kent merkezinin MÖ 4. yy'da yarımada ucundaki bu yere taşındığını anlatır. SN
  Türkbükü mah Göltürkbükü - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891s: Rumbükü
■ Eski adı Rumbükü iken Birinci Dünya Savaşı veya Milli Mücadele yıllarında Türkbükü adı verilmiştir. 2005 dolayında Gölköy ile birleştirilerek Göltürbükü belediyesi yaratıldı. SN
  Bitez mah - Bodrum - Muğla
1960k: Ağaçlı
1525p: Bitez
1660eç: Vitez
Y17: Pédasa [ Luw *padassa "dipköy?" ]
■ Geç Ortaçağa ait Rumca bir portulanda Pittazi yazılmıştır. (Delatte, Port. 248) SN
■ Strabon (1. yy) Troya savaşında Anadolu'lu halklarla birlikte savaşmış olan Leleglerin, savaş sonrasında yurtlarını terk ederek Karya bölgesine geldikleri ve Pedasa kentini kurdukları rivayet eder. EDA
  Gölköy mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891s: Gölköy
1525p: Gülür
■ Göl yoktur. Türkbükü ile birleştirilip Göltürkbükü olmuştur. SN
  Konacık mah - Bodrum - Muğla
1928k: Çirkan
  Bodrum ilçe - Bodrum - Muğla
1525p: Bodrum
Y-450: Halikarnassós [ Luw ]
Y1462: Petrónion (kale) [ Yun "taşlık?" ]
■ 15. yy'da Rodos Şövalyelerince inşa edilen Bodrum Kalesine neden Petronion adı verildiği açık değildir. Tr ve Yunanistan'da en az dört yerde antik ören yerlerine verilen Bodrum/Petrion adı, muhtemelen `taşocağı (`spolia kaynağı`) anlamındadır. Karş. Efes, Bodrumkale. SN
■ Kumbahçe'de Girit mübadilleri yaşamaktadır. metonio
  Sandıma x - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1904hk: Sandama [ Yun ]
■ Yalıkavak yarımadasının adı 19. yy deniz haritalarında Sandama Yarımadası olarak gösterilir. Yalıkavak'ın eski merkezi olan köy 1960'lardan sonra terk edilmiştir. Eski `Türkmen` yerleşimi olduğuna ilişkin rivayet dayanaksız görünüyor. SN
  Cumalı mah - Datça - Muğla
1891s: Cumalı
  Karaada ada - Bodrum - Muğla
1811b: OrakAdası?
1525p: Karaada
■ Kiepert haritasında görülen Orak Adası adı muhtemelen daha doğuda, Kargıcak Bükündeki başka bir adaya aittir. SN
  Torba mah - Bodrum - Muğla
EYu: Thryánda [ Luw ]
1915hk: Turfanda (körfez)
1525p: Torva (körfez)
■ Yakın dönemde kurulmuş olan yerleşimin adı, eski adı Turfanda bükü olan Torba bükünden alınmıştır. SN
  Çeşme mah Cumalı - Datça - Muğla
1904hk: Çeşme
  Yaka mah - Datça - Muğla
1891s, 1911ht: Yaka
■ 1904 tarihli Kiepert haritasında bu yer Faka, buna karşılık şimdiki Yazı köyü Yaka olarak belirtilmiştir. Hata olabilir. SN
  Palamutbükü mah - Datça - Muğla
1904hk: EpanoGeorgios [ Yun "yukarı Yorgo (öz.)" ]
  Pınarcık mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1890hk, 1928k: Mersenet/Mersinet
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Salih ada - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1904hk: Tarandos [ Yun ]
Y-350: Karyánda? [ Luw "Karyalılar" ]
■ Skylaks ve Strabon'un ada üzerinde olduğunu belirttiği Karyanda antik kentinin izi bulunamamıştır. SN
  Kapıkırı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911ht: Kapıkıran
Y17: Látmos [ Luw ]
■ Antik kent, arkasındaki Latmos (Beşparmak) Dağından ötürü Latmos Herakleia'sı olarak bilinir. MÖ 5. yy'dan geç Bizans dönemine dek tarihlenen harabeler köyün içindedir. SN
  Zeytin mah - Datça - Muğla
1911ht: Zeytuncuk
  Yalıçiftlik mv - Bodrum - Muğla
■ Çiftlik köyünün yalı mahallesidir. SN
  Alazeytin mah - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1904h: Alakışla
■ Alakışla adı muhtemelen Alakilise'den bozmadır. Kisebükü maddesine bakınız. SN
  Bafa mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1962-2007: Çamiçi
1928k: Bafa
■ 1962'de verilen Çamiçi adı yerine 2007'de yeniden Bafa benimsendi. SN
  Yediler my - Milas - Muğla
■ gölyaka köyünün 3 km kadar kuzeydoğusunda Yediler Manastırı adı verilen Bizans dönemi yapı kompleksinin görkemli kalıntıları bulunur. Yaya yolu vardır. SN
  Ovabükü mah Mesudiye - Datça - Muğla
1904hk: KatoGeorgios [ Yun "aşağı Yorgo (öz.)" ]
  Hayıtbükü mah Mesudiye - Datça - Muğla
1911ht: HayıtBükü
  Mesudiye mah - Datça - Muğla
1911ht: Avlana
  Boğaziçi mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
■ Yeni yapılaşmadır. Eski haritalarda sadece Tuzla Mağazası görülür. SN
■ Vargil mevkiinde Bargylia antik yerleşimi bulunur. Manav
  Kızılbük mah Mesudiye - Datça - Muğla
1911ht: Kızılbük
  Güvercinlik mah - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
■ Antik Karyanda yerleşiminin Güvercinlik mahallesi kuzeyinde veya karşıdaki Salih Adası'nda olduğu tahmin edilir. SN
  Kıyıkışlacık mah - Milas - Muğla
1946k: AsınKurin
1928k: Asın
Y-454 Y535: İassós [ Luw ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türer. SN
  Etrim mah Pınarlıbelen - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1904hk: Etrim
  Theangela mv - Bodrum - Muğla
Y75: Theangela
■ Daha önce Syangela adlı bir Karia yerleşimi iken MÖ 350 dolayında Bordum hakimi Mausolos tarafından Theangela adıyla yeniden kurulduğu anlatılır. Antik kentin kalıntıları Etrim mahallesinden ulaşılan ıssız bir yerdedir. SN
  Ekindere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928k: Tekfurdere [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Körmen mah Datça - Datça - Muğla
1904hk: Körmenliman
  Çandır mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911ht: Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Sakız mv - Milas - Muğla
EYu: Pássala [ Luw ]
■ Antik Milas'ın limanı yazıtlar sayesinde tespit edilmiştir. Bodrum-Milas Havaalanı içindedir. SN
  Sığırtmaç mah Dörttepe - Milas - Muğla
  Dörttepe mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
Y-146: Bargylia
1660eç, 1960: Varvil (idari bölge)
■ 1960'e dek resmi kayıtlarda görülen Varvil nahiyesinin merkez köyü Konakdere idi. Varvil adı, Eski Yunanca Bargylia = Yeni Yunanca Varvilya yer adından alıntıdır. ■ Dörttepe köyü, Konakdere merkez olmak üzere Sığırtmaç, Üçpınar, Eğerciler köylerinin birleşmesi ile oluşturuldu. SN
  Eğerciler mah Dörttepe - Milas - Muğla
  Kissebükü mv - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1911ht: Kışlabükü
1904hk: Kilisebükü
1525p: Kilisecik
■ Körfezde erken Bizans dönemine ait adı bilinmeyen bir kilisenin kalıntısı vardır. Koy girişindeki adacık eski Erkanıharp haritalarda İkikardeş, onun açığındaki deniz ise Şeytan Denizi adıyla gösterilir. 'Kışla' sözcüğünün deformasyon eseri olduğu açıktır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Gökova körfez - Ula - Muğla
EYu: Kerámikos Kólpos [ Yun "Keramos/Kerme körfezi" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km