Milas'da 133 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Pınarcık mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1890hk, 1928k: Mersenet/Mersinet
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Kapıkırı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911ht: Kapıkıran
Y17: Látmos [ Luw ]
■ Antik kent, arkasındaki Latmos (Beşparmak) Dağından ötürü Latmos Herakleia'sı olarak bilinir. MÖ 5. yy'dan geç Bizans dönemine dek tarihlenen harabeler köyün içindedir. SN
  Bafa mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1962-2007: Çamiçi
1928k: Bafa
■ 1962'de verilen Çamiçi adı yerine 2007'de yeniden Bafa benimsendi. SN
  Yediler my - Milas - Muğla
■ gölyaka köyünün 3 km kadar kuzeydoğusunda Yediler Manastırı adı verilen Bizans dönemi yapı kompleksinin görkemli kalıntıları bulunur. Yaya yolu vardır. SN
  Boğaziçi mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
■ Yeni yapılaşmadır. Eski haritalarda sadece Tuzla Mağazası görülür. SN
■ Vargil mevkiinde Bargylia antik yerleşimi bulunur. Manav
  Kıyıkışlacık mah - Milas - Muğla
1946k: AsınKurin
1928k: Asın
Y-454 Y535: İassós [ Luw ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türer. SN
  Ekindere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928k: Tekfurdere [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Çandır mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911ht: Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Sakız mv - Milas - Muğla
EYu: Pássala [ Luw ]
■ Antik Milas'ın limanı yazıtlar sayesinde tespit edilmiştir. Bodrum-Milas Havaalanı içindedir. SN
  Sığırtmaç mah Dörttepe - Milas - Muğla
  Dörttepe mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
Y-146: Bargylia
1660eç, 1960: Varvil (idari bölge)
■ 1960'e dek resmi kayıtlarda görülen Varvil nahiyesinin merkez köyü Konakdere idi. Varvil adı, Eski Yunanca Bargylia = Yeni Yunanca Varvilya yer adından alıntıdır. ■ Dörttepe köyü, Konakdere merkez olmak üzere Sığırtmaç, Üçpınar, Eğerciler köylerinin birleşmesi ile oluşturuldu. SN
  Eğerciler mah Dörttepe - Milas - Muğla
  Selimiye mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928k: Selimiye
Y1128v: Melanoúdion [ Yun "karaca" ]
1911ht: Mandalyat (idari bölge)
■ 1928'de Selimiye Kıbtî ve Selimiye Şeyh olmak üzere iki muhtarlıktır. Kızılca nahiyesi merkez kasabası idi. ■ 12. yy'da Bizans'ın Mylasa ve Melanoudia ilinin (thema) merkezi idi. SN
  Ovakışlacık mah - Milas - Muğla
1928k: Y. Asın [ Tr "Asın (İasos) yeniköyü" ]
1911ht: Yeniköy
  Karakuyu mah - Milas - Muğla
1928k: Karakuyu
  Euromos mv - Milas - Muğla
Y17: Éuromos
■ Sağlam durumdaki Roma tapınağı karayolu kenarında nasılsa ayakta kalabilmiştir. SN
■ Kentte bulunan tapınağın ismi "Zeus Lepsynos" olarak kitabesinde geçer. Utku Oziz
  Avşar mah - Milas - Muğla
1911ht: Avşar
  Akyol mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
Eski adı: -
  Köşk mah - Milas - Muğla
1911ht: Köşk
  Yaka mah - Milas - Muğla
1928k: Yaka
  Narhisar mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928k: Narhisar
Y-200~y: Narasa [ Luw ]
■ Eski bir Anadolu dilinden Yunancaya uyarlanan Narasa adı, Kırkağaç-İlyaslar yakınındaki Akrasa/Nakrasa ile kökteş olmalıdır. Türkçe nar ile alakalı olmadığı açıktır. SN
  Koruköy mah - Milas - Muğla
1911ht: Koruköy
  Damlıboğaz mah - Milas - Muğla
1911ht: Damlıboğaz
Y-478v Y535: Hydai/Kydai
  Yaşyer mah - Milas - Muğla
1911ht: Yaşyer
  Sırtlan mah Dibekdere - Milas - Muğla
1928k: Sırtlan
  Dibekdere mah - Milas - Muğla
1952rg: Y. Dibekdere
■ 1928 sayımında Dibekdere Kıbtî (= Çingene Mahallesi) adıyla anılan alana 1952'de Yeni Dibekdere köyü kuruldu. Yeni ve Eski (Küçük) Dibekdere birleşerek Dibekdere adını aldılar. SN
  KüçükDibekdere mah - Milas - Muğla
■ 20. yy başında Roman yerleşimi.
  Kuzyaka mah - Milas - Muğla
1928k: Kuzyaka
EYu: Kildara [ Luw ]
  Beyciler mah - Milas - Muğla
1928k: Beyciler
  İçme mah - Milas - Muğla
1911ht: Sepetçiler
■ Sepetçiler adı köyün Roman nüfusuna işaret ettiği için değiştirilmiştir. SN
■ İçme adını köydeki kaynak suyundan almıştır. Suyun bağırsak kurtlarına iyi geldiği bilinmektedir. huriye üstündağ
  Savran mah - Milas - Muğla
1911ht: Savran [ Tr savran "kervan güdücü, deveci" ]
  Kafaca mah - Milas - Muğla
1911ht: Kafaca | Olimos
Y-409: Hylimos [ Luw ]
■ Atina haraç listelerinde Hylimos (Ulimos) adıyla anılan Karya yerleşimi olmalıdır. MÖ 2. yy'da Milas kentine bağlandı. SN
  Gökçeler mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
  Epçe mah - Milas - Muğla
1928k: Epçe
  Bahçe mah - Milas - Muğla
1928k: Bahçe
  Çınarlı mah - Milas - Muğla
1911ht: Cedid [ Tr "yeni" ]
  Alaçam mah - Milas - Muğla
1928k: Alaçam
  Hasanlar mah - Milas - Muğla
1928k: Hasanlar
  Gökbel mah - Milas (ören bucağı) - Muğla
1904hk: Gökbel
Y-454 Y550: Bargasa/Pargasa [ Luw ]
  Gökseke mah - Milas - Muğla
1911ht: Gökseke
  Milas ilçe - Milas (M* bucağı) - Muğla
1333b: Mîlâs
Y-450: Mýlasa [ Luw Mulassa ]
■ Antik Karya ülkesinin başlıca kenti ve yönetim merkezi idi. İsim eski bir Anadolu dilinden Yunancaya alınmıştır. SN
  Beçin mah - Milas - Muğla
1968k: Mutluca
1660eç, 1928k: Peçin/Beçin
1333b: Becîn
Y750~, Y1414: Petsona
Y200~tb: Omba
■ Antik çağda Karya başkenti olan Milas'ın akropolisi, 13.-14. yy'da Menteşe beylerinin makamı olan müstahkem yerleşim idi. Harabeler arasındaki mütevazı köy 1970'li yıllarda tahliye edildi. Panagia Petsona kilisesi 9. yy başlarından itibaren anılır. SN
  Çökertme mv - Milas (Ören bucağı) - Muğla
1525p: FeleskeBurnu
1911ht: Vasiliko | Fesleğen (burun)
1904hk: Vasilika (burun) [ Yun "fesleğen" ]
  Çiftlik mah - Milas - Muğla
1928k: Çiftlik
  Karacahisar mah - Milas - Muğla
1928k: Karacahisar
Y75, Y550: Hydissós [ Luw ]
  Kargıcak mah - Milas - Muğla
1911ht: Kargıcak
■ Hild'e göre Labranda yazıtlarında adı geçen Kalbissós adlı yerdir. Kargı adı Yunanca Kalbi- biçiminden evrilmiş olmalıdır. SN
  Kayaönü mah - Milas (Ören bucağı) - Muğla
1928k: Mezgit [ Tr "mescit" ]
■ Çökertme adı daha yaygın olarak kullanılır. SN
  Menteş mah - Milas - Muğla
1911ht: Şeyxköy
  Labranda mv - Milas - Muğla
OYu: Larba
Y-450: Labranda/Labraunda [ Luw ]
■ 1. yy coğrafyacısı Strabon, Karya ulusuna ait önemli bir Zeus mabedi ve ziyaretgahı bulunduğunu anlatır. 13. yy sonlarına dek canlı bir müstahkem yer olmuştur. Halen yakınında yerleşim yoktur. SN
  Ulaş mah - Milas - Muğla
1928k: Ulaş
  Çamköy mah - Milas - Muğla
1928k: Çamköy


Grafik harita göster     haritada ara : km