Milas'da 134 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Güllük körfez - Milas - Muğla
1911h 📖 Mandalya
■ Yunan kaynaklarında Geronta Körfezi olarak anılır. Utku Oziz
  Kazıklıbucak mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Bucak
  Kazıklı mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Kazıklı
  Pınarcık mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1890hk 📖 Mersenet / Mersinet
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Gürçamlar mah - Milas - Muğla
1928 📖 İlmin
  Kapıkırı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Kapıkıran
Y535 📖 Hêrákleia Latmou [ Yun "Herakles yeri" ]
Y-446 📖 Látmos [ AnaD ]
■ Antik kent, arkasındaki Latmos (Beşparmak) Dağından ötürü Latmos Herakleia'sı olarak bilinir. MÖ 5. yy'dan geç Bizans dönemine dek tarihlenen harabeler köyün içindedir. SN
  Bafa mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1968 📖 Çamiçi
1928 📖 Bafa [ Yun vathí "koy" ]
■ 1962'de verilen Çamiçi adı yerine 2007'de yeniden Bafa benimsendi. SN
  Gölyaka mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Bafa Bucak
  Yediler mv - Milas - Muğla
Eski adı: -
■ Gölyaka köyünün 3 km kuzeydoğusunda Yediler Manastırı adı verilen Bizans dönemi yapı kompleksinin görkemli kalıntıları bulunur. Yaya yolu vardır. SN
  Kızılağaç mah - Milas - Muğla
1928 📖 Kızılağaç
  Karahayıt mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
  Boğaziçi mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
■ Yeni yapılaşmadır. Eski haritalarda sadece Tuzla Mağazası görülür. SN
  Danişment mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Danişmend
  Kıyıkışlacık mah - Milas - Muğla
1946 📖 Asın Kurin
1530t 📖 Ason / Asın
Y-454 📖 İassós [ AnaD ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türer. SN
  Şenköy mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Şeyh
  Eğridere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Eğridere
  Meşelik mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1904hk 📖 Meşelik
  Akçalı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Burnak
  Beşparmak dağ - Milas - Muğla
Y17 📖 Látmos [ AnaD ]
  Etrenli mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Etrenli
  Güllük mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1928 📖 Güllük
  Kurudere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Kurudere
  Ekindere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1914 📖 Tekfurdere [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Çandır mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Eğerciler mah Dörttepe - Milas - Muğla
1914 📖 Varvil Eğerciler
  Sakarkaya mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Sakarkaya
  Sığırtmaç mah Dörttepe - Milas - Muğla
1914 📖 Varvil Sığırtmaç
Y-454 📖 Kindyê [ AnaD ]
  Sakız mv - Milas - Muğla
Y550 📖 Pássala [ AnaD ]
■ Antik Milas'ın limanı yazıtlar sayesinde tespit edilmiştir. Bodrum-Milas Havaalanı içindedir. SN
  Dörttepe mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1914 📖 Varvil Konakdere
Y-454 📖 Bargylia [ AnaD ]
1665 📖 Varvil (idari bölge)
■ 1960'a dek resmi kayıtlarda görülen Varvil nahiyesinin merkez köyü Konakdere idi. Varvil adı, Eski Yunanca Bargylia = Yeni Yunanca Varvilya yer adından alıntıdır. ■ Dörttepe köyü, Konakdere merkez olmak üzere Sığırtmaç, Üçpınar, Eğerciler köylerinin birleşmesi ile oluşturuldu. SN
  Üçpınar mah Dörttepe - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1914 📖 Varvil Üçpınar
  Hisarcık mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Hisarcık
  Günlük mah - Milas - Muğla
1914 📖 Günlük
  Kandak mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Kandak
  Kemikler mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1928 📖 Kemikler
  Hacıahmetler mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Hacıahmetler
  Selimiye mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Selimiye
Y1128y : Melanoúdion [ Yun "karaca" ]
1911h 📖 Mandalyat (idari bölge)
■ 1928'de Selimiye Kıbtî ve Selimiye Şeyh olmak üzere iki muhtarlıktır. Kızılca nahiyesi merkez kasabası idi. ■ 12. yy'da Bizans'ın Mylasa ve Melanoudia ilinin (thema) merkezi idi. SN
  Ovakışlacık mah - Milas - Muğla
1928 📖 Yeni Asın [ Tr "Asın (İasos) yeniköyü" ]
1911h 📖 Yeniköy
  Kayabükü mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Viran
  Euromos mv - Milas - Muğla
Y-446 📖 Éuromos [ AnaD ]
■ Erken yazıtlarda antik isim Yromos ve Kyromos biçimlerinde görülür (Zgusta #1412). Roma dönemine ait Zeus Lepsynos tapınağı karayolu kenarında nasılsa ayakta kalabilmiştir. SN
  Karakuyu mah - Milas - Muğla
1928 📖 Karakuyu
Y-454 📖 Xalkêtor [ Yun "bakırcı?" ]
  Avşar mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Kızılcakuyu mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
  Ekinambarı mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1914 📖 Tekfuranbarı
  Göldere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h 📖 Göldere
  Akyol mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
Eski adı: -
  Konak mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
  Kılavuz mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Kılavuz
  Köşk mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Köşk
  Yaka mah - Milas - Muğla
1928 📖 Yaka
  Sırtlan mah Dibekdere - Milas - Muğla
1928 📖 Sırtlan
  Narhisar mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Narhisar
Y-200~a : Narasa [ AnaD ]
■ Eski bir Anadolu dilinden Yunancaya uyarlanan Narasa adı, Kırkağaç-İlyaslar yakınındaki Akrasa/Nakrasa ile kökteş olmalıdır. Türkçe nar ile alakalı olmadığı açıktır. SN
  Koruköy mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Koruköy
  Karapınar mah - Milas - Muğla
1928 📖 Karapınar
  Damlıboğaz mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Damlıboğaz
Y-454 📖 Hydai / Kydai [ AnaD ]
  Çukur mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Çukur
  Yaşyer mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Yaşyer
  KüçükDibekdere mah - Milas - Muğla
1928 📖 Dibekdere Müslim
■ 20. yy başında Roman yerleşimi.
  Dibekdere mah - Milas - Muğla
1952 📖 Yeni Dibekdere
1928 📖 Dibekdere Müslim + Dibekere Kıbtî [ Tr kıbtî "çingene" ]
■ 1928 sayımında Dibekdere Kıbtî (= Çingene Mahallesi) adıyla anılan alana 1952'de Yeni Dibekdere köyü kuruldu. Yeni ve Eski (Küçük) Dibekdere birleşerek Dibekdere adını aldılar. SN
  Kuzyaka mah - Milas - Muğla
1928 📖 Kuzyaka
Y-450 📖 Kildara [ AnaD ]
  Kısırlar mah - Milas - Muğla
1928 📖 Kısırlar
  Beyciler mah - Milas - Muğla
1928 📖 Beyciler
  İçme mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Sepetçiler [ Tr "çingeneler" ]
■ 20. yy başında Roman yerleşimi.
■ İçme adını köydeki kaynak suyundan almıştır. Suyun bağırsak kurtlarına iyi geldiği bilinmektedir. huriye üstündağ
  Savran mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Savran [ Tr "kervan güdücü, deveci" ]
  Kafaca mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Kafaca | Olimos
Y-454 📖 Hylimos [ AnaD ]
■ Atina haraç listelerinde Hylimos (Ulimos) adıyla anılan Karya yerleşimi olmalıdır. MÖ 2. yy'da Milas kentine bağlandı. SN
  İkiztaş mah - Milas - Muğla
1911h 📖 İkiztaş
  ÇomakdağıKızılağaç mah - Milas - Muğla
1946 📖 Çomakdağ
1928 📖 Kızılağıl
  Ağaçlıhöyük mah - Milas - Muğla
1530t 📖 Ağaçlıhöyük
  Gökçeler mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
  Demirciler mah - Milas - Muğla
1928 📖 Demirciler
  Baharlı mah - Milas - Muğla
1928 📖 Ağaçlıhöyük Baharlı
  Balcılar mah - Milas - Muğla
1928 📖 Balcılar
  Epçe mah - Milas - Muğla
1928 📖 Epçe
1911h 📖 Epce | Atahırı
  Bahçe mah - Milas - Muğla
1928 📖 Bağçe
  Derince mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 📖 Derince
  Ketendere mah - Milas - Muğla
1928 📖 Ketendere
  Çınarlı mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Cedid [ Tr "yeni" ]
  Alaçam mah - Milas - Muğla
1928 📖 Alaçam
  Hasanlar mah - Milas - Muğla
1928 📖 Hasanlar
  Söğütçük mah - Milas - Muğla
1928 📖 Söğütçük
  Bahçeburun mah - Milas - Muğla
1928 📖 Bağçeburun
  Gökbel mah - Milas (ören bucağı) - Muğla
1904hk 📖 Gökbel
Y-454 📖 Bargasa / Pargasa [ AnaD ]
  Gökseke mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Gökseke
  Kızılcayıkık mah - Milas - Muğla
1914 📖 Kızılcayıkık
  Milas ilçe - Milas (M* bucağı) - Muğla
1333 📖 Mîlâs
Y-454 📖 Mýlasa [ AnaD Mulassa ]
■ Antik Karya ülkesinin başlıca kenti ve yönetim merkezi idi. İsim eski bir Anadolu dilinden Yunancaya alınmıştır. SN
  Sarıkaya mah - Milas - Muğla
1928 📖 Sarıkaya
  Çamovalı mah - Milas - Muğla
1928 📖 Çamovalı
  Beçin mah - Milas - Muğla
1968 📖 Mutluca
1530t 📖 Peçin / Beçin
Y1414 📖 Petsona
1333 📖 Becîn
Y200~a 📖 Omba [ AnaD ]
■ Antik Çağ'da Karya başkenti olan Milas'ın akropolisi, 13.-14. yy'da Menteşe beylerinin makamı olan müstahkem yerleşim idi. Harabeler arasındaki mütevazı köy 1970'li yıllarda tahliye edildi. Panagia Petsona kilisesi 9. yy başlarından itibaren anılır. SN
  Fesleğen mah - Milas - Muğla
1946 📖 Fesliğan
  Çökertme mv - Milas (Ören bucağı) - Muğla
1911h 📖 Vasiliko | Fesleğen (burun)
1904hk 📖 Vasilika (burun) [ Yun "fesleğen" ]
1525 📖 Feleske (burun)
  Kırcağız mah - Milas - Muğla
1928 📖 Kırcağız
  Çiftlik mah - Milas - Muğla
1928 📖 Çiftlik
  Karacahisar mah - Milas - Muğla
1928 📖 Karacahisar
Y-454 📖 Hydissós [ AnaD ]
  Kargıcak mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Kargıcak [ Tr Karğın "aş." ]
■ Hild'e göre Labranda yazıtlarında adı geçen Kalbissós adlı yerdir. Kargı adı Yunanca Kalbi- biçiminden evrilmiş olmalıdır. SN
  Kayaönü mah - Milas (Ören bucağı) - Muğla
1928 📖 Mezgit [ Tr "mescit" ]
■ Çökertme adı daha yaygın olarak kullanılır. SN
  Menteş mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Şeyxköy
  Labranda mv - Milas - Muğla
Y1200~a 📖 Larba
Y-450 📖 Labranda / Labraunda [ AnaD labarna "bir saygı unvanı, efendi" ]
■ 1. yy coğrafyacısı Strabon, Karya ulusuna ait önemli bir Zeus mabedi ve ziyaretgahı bulunduğunu anlatır. 13. yy sonlarına dek canlı bir müstahkem yer olmuştur. Halen yakınında yerleşim yoktur. SN
  Bozalan mah - Milas (ören bucağı) - Muğla
1904hk 📖 Bozalan
  Pınararası mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
  Arslanyaka mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Arslanyaka


Grafik harita göster     haritada ara : km