Midyat'da 78 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tepeli mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Siwayê
1928 📖 Sivayi
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Ziyaret mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
■ Muhammed Salim el-Ensar türbesi ziyaret edilir. SN
  Çamyurt mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Mesken
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Mhellemi toplumuna bağlı Kürt köyüdür. SN
  Harmanlı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Bîdermemo [ Kr bênder Memo "Memo harmanı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Mahallemi toplumuna bağlı Kürt köyüdür. SN
  Düzgeçit mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Zernûka
Müslüman Arap yerleşimi
  Sarıkaya mah - Midyat (Kayapınar bucağı) - Mardin
K 📖 Heldeh
1526t S1850 📖 S185: Haldah
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni) yerleşimi
  Üçağıl mah - Midyat - Mardin
K 📖 Kozan
1928 📖 Kozi [ Kr kozê "koyun ağılı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Mıhallemi-Arap ittifakına bağlı Kürt nüfusu vardır. SN
  Ovabaşı mah - Midyat - Mardin
1946 📖 Kastalun
1928 📖 Kastaluni / Kastaloni
Müslüman Arap yerleşimi
  Kutlubey mah - Midyat (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Tinat / Tinét
S1881 📖 Tennât
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çalpınar mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Sîti
S1881 📖 Sîta
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Şenköy mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Ebşî / Epse
S1850 : Abşi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Kayabaşı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Şakolin
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Söğütlü mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Kindîrib / Kindeyrib
S1850 : Kinderîb
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Kayalıpınar mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Mikrî [ Sür miqr "kuyu" ]
Kürt (Sünni) (Aliki) yerleşimi
  Kayalar mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Keferzota
E1274 📖 Sudi
S1190 📖 Keferzûth / Keferzôt [ Sür ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ 1150 tarihinde Mardin hükümdarı Temurtaş'ın mülkleri arasında sayılan Keferzut kasabasıdır. MÖ 13. yy başlarında Asır kralı 1. Adad-Nirari'nin fethettiği yerler arasında adı anılır. SN
  Çavuşlu mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Şorizbeh [ Sür şîrizbê ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Toptepe mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Nebil
Kürt (Sünni) (Aliki) yerleşimi
■ Rivayete göre Süryanice Nbiye İl = `Allahın peygamberi`. SN
  Çaldere mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Huveyrin
  Düzova mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Rîş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1915'te Midyatlı 93 Protestan Süryani'nin öldürüldüğü köydür. SN
  Erişti mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Tafo
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
  Acırlı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Dérizbin / Deyrizbin
S1857 : Deyrespin [ Sür Dayrô Sbinô "Aziz Sbino (öz.) kilisesi" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Mhallemi mirlerinin merkezi bu köy idi. Muhtemelen Hasankeyf Eyyubileri soyundan olup yaklaşık 18. yy'dan Cumhuriyet dönemine dek burada hüküm sürmüşlerdir. Yazar Orhan Miroğlu bu ailenin mensubudur. SN
  Gelinkaya mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Keferhavar [ Sür kfar Heworô "akköy" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
  Taşlıburç mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Kalei Şeyxahmet
  Sarıköy mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Sari
S1881 📖 Gâveito | Sarê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Yolbaşı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Keferˁıllab [ Sür kfar ˁulubyo "mazlumköy" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
  Beyazsu mah - Midyat - Mardin
K 📖 Avasipî [ Kr "beyazsu" ]
Êzidi/Süryani yerleşimi
  Sivrice mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Dellinê
1928 📖 Dalîn
Kürt (Sünni) (Şemikan) yerleşimi
■ Bebek şampuanı markası 'Dalin' adını bu köyden almıştır. SN
  Estel mah Midyat - Midyat - Mardin
1928 📖 Estel
S1850 : Estel [ Sür esṭlô "kisve?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Midyat ilçe merkezini oluşturan iki yerleşimden biridir. İdari ve ticari merkez asıl Midyat'tan Estel'e kaymıştır. SN
  Mercimekli mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Habsünes [ Ar habs inâs "kadın keşişliği" ]
S1900~ 📖 Hbûşyo Nêşe [ Sür "kadın keşişliği" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. 1980'lere dek köyde Süryaniler çoğunluktaydı. Günümüzde kalmamıştır. SN
  Yemişli mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Nehılê
1928 📖 Enhil
1865h 📖 Anhel
A1220 📖 Enhul
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt (Sünni) (Şemikan) yerleşimi
  Budaklı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Kerşam
S1881 📖 Kefer Şâmo [ Sür "Şamlı köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemikan) yerleşimi
  Midyat ilçe - Midyat - Mardin
S1190 📖 Midyad [ Sür ]
As-859 📖 Matiati
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asur kralı I. Asurnasirpal'ın yazıtında (MÖ 1043) anılan Matiati ve Hekataios'un (MÖ 6. yy) andığı Matiênê ülkesinin başşehri olması muhtemeldir. Yeni ilçe merkezi asıl Midyat'tan 2 km uzaktaki Estel mahallesine taşındı. Asıl Midyat 1960'lara dek ağırlıkla Hıristiyan Süryani iken günümüzde Kürtleşmiştir. Estel halkı Araptır. SN
  Güven mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Bacin
S1881 📖 Bâcinne
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Êzidi (Şemikan) yerleşimi
  Pelitli mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Berbûnis [ Sür ]
S1881 📖 Barmûnes
  Barıştepe mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Selhî [ Kr "barış" ]
S1881 📖 Sâleh
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Elbeğendi mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Xarabekefrî [ Kr xirbê kefrê "köyören" ]
S1900~ 📖 Kafrô Taxtaytô [ Sür "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerden beri terkedilmiş iken Almanya'dan dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
  Çörekli mz - Midyat - Mardin
K1980 📖 Dîvanik [ Kr "divancık" ]
1941ha 📖 Kücan
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  Bardakçı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Batî [ Kr ]
S1881 📖 Batê
Kürt (Sünni) (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Üstündağ mz - Midyat - Mardin
1928 📖 Qudbî
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  Doğançay mah - Midyat - Mardin
1869s 1928 📖 📖 Mzîzeh [ Sür mzîzah ܡܨܝܨܚ ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Mzizex) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
  Çayırlı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Kefnas / Kfernas [ Sür kfar nêşe "kadınlarköyü?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Êzidi (Mzizex) yerleşimi
  Bağlarbaşı mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Arnasê
S1881 📖 Oernis
1869s 📖 ˁArnas [ Sür ˁurdnus? ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Oyuklu mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Taka [ Kr ]
Êzidi (Mzizeh) yerleşimi
  Yenice mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Xarabya [ Kr ]
Êzidi (Mzizeh) yerleşimi
  Gülgöze mah - Midyat - Mardin
S1881 📖 ˁAyn Wardô [ Sür ܥܝܢܘܪܕܐ "gülpınar" ]
1526t 1941ha 📖 📖 ˁAynverd
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Mzizex) yerleşimi
  Narlı mah - Midyat - Mardin
1941ha 📖 Helax
1928 📖 Helex
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Gülveren mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Bahwar [ Kr "güzelce" ]
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Adaklı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Kefsur / Kfersur
S1881 📖 Kfarsu [ Sür "? köy" ]
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Otluk mz - Midyat - Mardin
1928 📖 Zivinge Dirêj [ Kr "uzun kışla" ]
S1881 📖 Wadi Şâlo
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Eğlence mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Zînewle
S1850 : Şeyx Xan
Müslüman Arap (Seyyid-Mzizex) yerleşimi
  Yayvantepe mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Kartmin
S648y 📖 Qartmîn [ Sür "ortakent" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Süryani azizlerinden Kartmin'li Aziz Samuel'in y. 410, Mor Gabriel Manastırına adını veren Kartmin'li Aziz Gabriel'in 648 yılında vefat ettiği vekayinamelerde kaydedilmiştir. SN
  Altıntaş mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Keferzê [ Sür kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. ■ Köyün yeni adı Süryanice olan Kferzê adının Kürtçe Kevırzer `altıntaş` olarak yorumlanmasından türemiştir. SN
  Bihelfe x - Midyat - Mardin
K2011 📖 Bihelfê
Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek adı geçen bir köy iken şimdi terk edilmiş olup harabeleri Deyrülumur manastırı sınırları içindendir. SN
  İzbırak mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Zaz
S1881 📖 Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
  Deyrülumur mv - Midyat - Mardin
A1200~ 📖 Deyrül ˁUmr [ Ar "(Hz.) Ömer manastırı" ]
S700~ 📖 Mor Gabriel (manast) [ Sür "Aziz Gabriel" ]
■ 397 yılında kurulduğu rivayet edilen manastır, 640 yılı dolayında Halife Ömer'in ruhsatıyla Bethkustan'lı Aziz Gabriel tarafından ihya edilerek onun adını almıştır. SN
  Derik mz - Midyat - Mardin
K2011 📖 Deyrik
  İkizdere mah - Midyat - Mardin
K 📖 Dibenê
1928 📖 Dubend [ Kr "iki bent" ]
Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
  Tulgalı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Xirbexalîd [ Kr xirbê xelîd "Halitören" ]
S1881 📖 Xirbe
Kürt (Sünni) (Mzizeh) yerleşimi
  Dolunay mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Kefzengê
1928 📖 Kefseng / Kferseng [ Sür kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Seyyid-Dermemikan) yerleşimi
  Güngören mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Keferbî [ Sür "köycük" ]
S779y 📖 Kafrbê
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
■ Eski bir Süryani köyü iken Kürtleşmiştir. Mor Gabriel manastırı bu köy sınırları içindedir. SN
  Ortaca mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Heştirek [ Kr hêştirik "devecik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ Ermenice aştarak `kule` uzak olasılıktır. Ancak Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Aştarak ili Kürtçede Hêştirek olarak kullanılır. SN
  Çandarlı mz - Midyat - Mardin
1928 📖 Davrîk
  Güvenli mz - Midyat - Mardin
S1881 1928 📖 📖 Dêrmûsik [ Kr dêrmuskê "Musacık kilisesi" ]
■ Eski Süryani kilisesi mevcuttur. SN
  Hanlar mah - Midyat - Mardin
1941ha 📖 Xanikan
1928 📖 Xanika Şendo [ Kr "Şendo hanı" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Doğanyazı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Pirkan [ Kr pîrikan "dedeler" ]
Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
  Yeşilöz mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Kemmê
1928 📖 Kemî
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Derebaşı mz - Midyat - Mardin
1928 📖 Xırbenas [ Kr xirbê nasê ]
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Derinkuyu mz - Midyat - Mardin
K1980 📖 Çaladirêj [ Kr "uzun kuyu" ]
  Anıtlı mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Hah
S1286 📖 Hah [ Sür hâh "dinlenme yeri?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 4. yy'a ait Süryani kilisesi Türkiye'de halen özgün işlevini koruyan en eski yapı olabilir. Hah kalesi Ebulferec'in Kilise Tarihi'nde 1182 yılı olaylarında anılır. ■ Yakın geçmişe dek Kürtçe konuşan Süryani nüfusu vardı. SN
  Yumurtalı mz - Midyat - Mardin
K1980 📖 Gelête
  Alagöz mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Bakustan
S600~ : Beth Kustân [ Sür "Kostantin yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 4. yy'dan kalma Mor İliya kilisesi Türkiye'de halen kullanılan en eski yapı olabilir. 7. yy'da Süryani azizlerinden Mor Gabriel'in doğum yeri idi. SN
  Koraş mz - Midyat - Mardin
K1980 📖 Hesekor
1941ha 📖 Hisakur
  Başyurt mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
S1881 1928 📖 📖 Zaxoran
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan/Zaxuran) yerleşimi
  Kuyucak mz - Midyat - Mardin
K2011 📖 Ancikê
  Danışman mz - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1941ha 📖 Xarabereş [ Kr xarabê reş "karaören" ]
Kürt (Sünni) (Zaxuran) yerleşimi
  Yuvalı mah - Midyat - Mardin
1941ha 📖 Huruje
K 📖 Xirabê Huriye
  Çevikli mz - Midyat - Mardin
K1980 📖 Gundik Portî
1941ha 📖 Gundik
  Kargılı mz - Midyat - Mardin
K1980 📖 Sîvok [ Kr "tarlacık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km