haritada ara :   km  
Midyat'da 78 yerleşim bulundu.
sırala 
Tepeli mah - Midyat - Mardin
K2011 📖: Siwayê
1928 📖: Sivayi
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Ziyaret mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
■ Muhammed Salim el-Ensar türbesi ziyaret edilir. SN
Çamyurt mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Mesken
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Mhellemi toplumuna bağlı Kürt köyüdür. SN
Harmanlı mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Bîdermemo [ Kr bênder Memo "Memo harmanı" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Mhallemi toplumuna bağlı Kürt köyüdür. SN
Düzgeçit mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Zernûka
Müslüman Arap yerleşimi
Sarıkaya mah - Midyat (Kayapınar bucağı) - Mardin
K 📖: Heldeh
1526t S1850 📖Haldah
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni) yerleşimi
Üçağıl mah - Midyat - Mardin
K 📖: Kozan
1928 📖: Kozi [ Kr kozê "koyun ağılı" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Mhallemi-Arap ittifakına bağlı Kürt nüfusu vardır. SN
Ovabaşı mah - Midyat - Mardin
1946 📖: Kastalun
Müslüman Arap yerleşimi
Kutlubey mah - Midyat (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Tinat / Tinét
S1881 📖: Tennât
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Çalpınar mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Sîti
S1881 📖: Sîta
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Şenköy mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Ebşî / Epse
S1850 : Abşi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kayabaşı mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Şakolin
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Söğütlü mah - Midyat - Mardin
S1850 : Kinderîb
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kayalıpınar mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Mikrê [ Sür miqr "kuyu" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Kayalar mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Keferzota
E1274 📖: Sudi
S1190 📖: Keferzûth / Keferzôt [ Sür ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ 1150 tarihinde Mardin hükümdarı Temurtaş'ın mülkleri arasında sayılan Keferzut kasabasıdır. MÖ 13. yy başlarında Asur kralı 1. Adad-Nirari'nin fethettiği yerler arasında adı anılır. SN
Çavuşlu mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Şorizbeh [ Sür şîrizbê ]
Müslüman Arap yerleşimi
Toptepe mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Nebil
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Rivayete göre Süryanice Nbiye İl = `Allahın peygamberi`. SN
Çaldere mah - Midyat - Mardin
K1980 📖: Haveriye
1928 📖: Huveyrin
Kürt-Sünni yerleşimi
Gelinkaya mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Keferhavar [ Sür kfar Heworô "akköy" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Düzova mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Rîş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1915'te Midyatlı 93 Protestan Süryani'nin öldürüldüğü köydür. SN
Erişti mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Tafo
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Acırlı mah - Midyat - Mardin
S1857 : Deyrespin [ Sür dayrô sbinô "Aziz Sbino (öz.) kilisesi" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Mhallemi mirlerinin merkezi bu köy idi. Muhtemelen Hasankeyf Eyyubileri soyundan olup yaklaşık 18. yy'dan Cumhuriyet dönemine dek burada hüküm sürmüşlerdir. Yazar Orhan Miroğlu bu ailenin mensubudur. SN
Sarıköy mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Sari
S1881 📖: Gâveito | Sarê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Yolbaşı mah - Midyat - Mardin
K1980 📖: Kfarğelo
1928 📖: Keferˁıllab [ Sür kfar ˁulubyo "mazlumköy" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Beyazsu mah - Midyat - Mardin
K 📖: Avasipî [ Kr "beyazsu" ]
Êzidi/Süryani yerleşimi
Sivrice mah - Midyat - Mardin
K2011 📖: Dellinê
1928 📖: Dalîn
Kürt-Sünni (Şemikan) yerleşimi
■ Bebek şampuanı markası 'Dalin' adını bu köyden almıştır. SN
Estel mah Midyat - Midyat - Mardin
1928 📖: Estel
S1850 : Estel [ Sür esṭlô "kisve?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Midyat ilçe merkezini oluşturan iki yerleşimden biridir. İdari ve ticari merkez asıl Midyat'tan Estel'e kaymıştır. SN
Mercimekli mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Habsünes [ Ar habs inâs "kadın keşişliği" ]
S1900~ 📖: Hbûşyo Nêşe [ Sür "kadın keşişliği" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. 1980'lere dek köyde Süryaniler çoğunluktaydı. Günümüzde kalmamıştır. SN
Yemişli mah - Midyat - Mardin
K2011 📖: Nehılê
1865h 📖: Anhel
A1220 📖: Enhel
S734 : Bêth Nahle [ Sür "vadili" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt-Sünni (Şemikan) yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin köklü Süryani kasabalarındandır. İki kilise ile yarım düzine kadar şapel halen kullanılmaktadır. SN
Budaklı mah - Midyat - Mardin
K1980 📖: Karşaf
1928 📖: Kerşam
S1881 📖: Kefer Şâmo [ Sür "Şamlı köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemikan) yerleşimi
Midyat ilçe - Midyat - Mardin
S1190 📖: Midyad [ Sür ]
As-859 📖: Matiati
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asur kralı I. Asurnasirpal'ın yazıtında (MÖ 1043) anılan Matiati ve Hekataios'un (MÖ 6. yy) andığı Matiênê ülkesinin başşehri olması muhtemeldir. Yeni ilçe merkezi asıl Midyat'tan 2 km uzaktaki Estel mahallesine taşındı. Asıl Midyat 1960'lara dek ağırlıkla Hıristiyan Süryani iken günümüzde Kürtleşmiştir. Estel halkı Araptır. SN
Güven mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Bacin
S1881 📖: Bâcinne
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Êzidi (Şemikan) yerleşimi
Pelitli mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Berbûnis [ Sür ]
S1881 📖: Barmûnes
Barıştepe mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Selhî [ Kr "barış" ]
S1881 📖: Sâleh
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
Elbeğendi mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Xarabekefrî [ Kr xirbê kefrê "köyören" ]
S1900~ 📖: Kafrô Taxtaytô [ Sür "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerden beri terkedilmiş iken Almanya'dan dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
Çörekli mz - Midyat - Mardin
K1980 📖: Dîvanik [ Kr "divancık" ]
1941ha 📖: Kücan
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
Bardakçı mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Batî [ Kr ]
S1881 📖: Batê
Kürt-Sünni (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
Üstündağ mz - Midyat - Mardin
1928 📖: Qudbî
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
Doğançay mah - Midyat - Mardin
1869s 1928 📖Mzîzeh [ Sür mzîzah ܡܨܝܨܚ ]
■ 20. yy başında Êzidi/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mzizeh) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
■ Mizizex köyü 20.yy başında bir Ezidi köyüdür.Köyde ezidilere ait bir çok yapı vardı.20.yy'dan sonra köye yerleşen Hristiyanlar Heverkanlı Mala Haco ile beraber köye gelen hristiyanlardı.Bu hristiyanlar Zaz, Ewerte,Kefre gibi köylerden Mala Haco'yla beraber onların çağrısıyla Mizizex'e yerleştiler. LakedemonianZvingi
Çayırlı mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Kefnas / Kfernas [ Sür kfar nêşe "kadınlarköyü?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Êzidi yerleşimi
Bağlarbaşı mah - Midyat - Mardin
K2011 📖: Arnasê
S1881 📖: Oernis
1869s 📖: ˁArnas [ Sür ˁurdnus? ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
Oyuklu mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Taka [ Kr ]
Êzidi (Mzizeh) yerleşimi
Yenice mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Xarabya [ Kr ]
Êzidi (Mzizeh) yerleşimi
Gülgöze mah - Midyat - Mardin
S1881 📖: ˁAyn Wardô [ Sür ܥܝܢܘܪܕܐ "gülpınar" ]
1526t 1941ha 📖ˁAynverd
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Mzizeh) yerleşimi
Narlı mah - Midyat - Mardin
1941ha 📖: Helax
1928 📖: Helex
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Gülveren mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Bahwar [ Kr "güzelce" ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Adaklı mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Kefsur / Kfersur
S1881 📖: Kfarsu [ Sür "? köy" ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Otluk mz - Midyat - Mardin
1928 📖: Zivinge Dirêj [ Kr "uzun kışla" ]
S1881 📖: Wadi Şâlo
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Eğlence mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Zînewle
S1850 : Şeyx Xan
Müslüman Arap (Seyyid-Mzizex) yerleşimi
Yayvantepe mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Kartmin
S648y 📖: Qartmîn [ Sür "ortakent" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Süryani azizlerinden Kartmin'li Aziz Samuel'in y. 410'da, Mor Gabriel Manastırına adını veren Kartmin'li Aziz Gabriel'in 648 yılında vefat ettiği vekayinamelerde kaydedilmiştir. SN
Altıntaş mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Keferzê [ Sür kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. ■ Köyün yeni adı Süryanice olan Kferzê adının Kürtçe Kevırzer `altıntaş` olarak yorumlanmasından türemiştir. SN
Bihelfe x - Midyat - Mardin
K2011 📖: Bihelfê
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek adı geçen bir köy iken şimdi terk edilmiş olup harabeleri Deyrülumur manastırı sınırları içindendir. SN
İzbırak mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖: Zaz
S1881 📖: Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
Deyrülumur mv - Midyat - Mardin
A1200~ 📖: Deyrül ˁUmr [ Ar "(Hz.) Ömer manastırı" ]
S700~ 📖: Mor Gabriel (manast) [ Sür "Aziz Gabriel" ]
■ 397 yılında kurulduğu rivayet edilen manastır, 640 yılı dolayında Halife Ömer'in ruhsatıyla Bethkustan'lı Aziz Gabriel tarafından ihya edilerek onun adını almıştır. SN
Derik mz - Midyat - Mardin
K2011 📖: Deyrik
İkizdere mah - Midyat - Mardin
K 📖: Dibenê
1928 📖: Dubend [ Kr "iki bent" ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
Tulgalı mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Xirbexalîd [ Kr xirbê xelîd "Halitören" ]
S1881 📖: Xirbe
Kürt-Sünni (Mzizeh) yerleşimi
Dolunay mah - Midyat - Mardin
K2011 📖: Kefzengê
1928 📖: Kefseng / Kferseng [ Sür kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Seyyid-Dermemikan) yerleşimi
Güngören mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Keferbî [ Sür "köycük" ]
S779y 📖: Kafrbê
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
■ Eski bir Süryani köyü iken Kürtleşmiştir. Mor Gabriel manastırı bu köy sınırları içindedir. SN
Ortaca mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖: Heştirek [ Kr hêştirik "devecik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Ermenice aştarak `kule` uzak olasılıktır. Ancak Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Aştarak ili Kürtçede Hêştirek olarak kullanılır. SN
Çandarlı mz - Midyat - Mardin
1928 📖: Davrîk
Kürt-Sünni yerleşimi
Güvenli mz - Midyat - Mardin
S1881 1928 📖Dêrmûsik [ Kr dêrmuskê "Musacık kilisesi" ]
■ Eski Süryani kilisesi mevcuttur. SN
Hanlar mah - Midyat - Mardin
1941ha 📖: Xanikan
1928 📖: Xanika Şendo [ Kr "Şendo hanı" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Doğanyazı mah - Midyat - Mardin
1928 📖: Pirkan [ Kr pîrikan "dedeler" ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
Yeşilöz mah - Midyat - Mardin
K2011 📖: Kemmê
1928 📖: Kemî
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Derebaşı mz - Midyat - Mardin
1928 📖: Xırbenas [ Kr xirbê nasê ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Derinkuyu mz - Midyat - Mardin
K1980 📖: Çaladirêj [ Kr "uzun kuyu" ]
Anıtlı mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖: Hah
S1286 📖: Hah [ Sür hâh "dinlenme yeri?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 4. yy'a ait Süryani kilisesi Türkiye'de halen özgün işlevini koruyan en eski yapı olabilir. Hah kalesi Ebulferec'in Kilise Tarihi'nde 1182 yılı olaylarında anılır. ■ Yakın geçmişe dek Kürtçe konuşan Süryani nüfusu vardı. SN
Yumurtalı mz - Midyat - Mardin
K1980 📖: Gelête
Alagöz mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖: Bakustan
S600~ : Beth Kustân [ Sür "Kostantin yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 4. yy'dan kalma Mor İliya kilisesi Türkiye'de halen kullanılan en eski yapı olabilir. 7. yy'da Süryani azizlerinden Mor Gabriel'in doğum yeri idi. SN
Koraş mz - Midyat - Mardin
K1980 📖: Hesekor
1941ha 📖: Hisakur
Başyurt mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
S1881 1928 📖Zaxoran
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Alikan/Zaxuran) yerleşimi
Kuyucak mz - Midyat - Mardin
K2011 📖: Ancikê
Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
Danışman mz - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1941ha 📖: Xarabereş [ Kr xarabê reş "karaören" ]
Kürt-Sünni (Zaxuran) yerleşimi
Yuvalı mah - Midyat - Mardin
K 📖: Xirabê Huriye
1941ha 📖: Huruje
Kürt-Sünni yerleşimi
Çevikli mz - Midyat - Mardin
K1980 📖: Gundik Portî
1941ha 📖: Gundik
Kargılı mz - Midyat - Mardin
K1980 📖: Sîvok [ Kr "tarlacık" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.