Merzifon'da 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Eymir köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Diphacı köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Diphacı
Alevi yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Koçköy köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Koçköy
■ Türk Yerleşimi Türk
  Küçükçay köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: K. Elbiz
Alevi yerleşimi
■ Türk Yerleşimi(Alevi) Türk
  Çamlıca köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ 1915'te Ermeniler boşaltıldıktan sonra Kosovalı Arnavut muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ Arnavut Yerleşimi Türk
  Büyükçay köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: B. Elbiz
Kürd yerleşimi
  Bulak köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Bulak
■ Türk Yerleşimi Türk
  Elmayolu köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1946k: Şamba aş.
Alevi yerleşimi
■ Türk Yerleşimi(Alevi) Türk
  Demirpınar köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Şamba
■ Türk Yerleşimi Türk
  Alıcık köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Alıcık
Alevi yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Yukarıbük mah Tavşandağ - Merzifon - Amasya
Çr: Kelmizey
1928k: Küşadiye [ Tr "çekilişkent" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1878 dolayında kurayla iskân edilen muhacirler nedeniyle Küşadiye adı verilmiştir. SN
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Pekmezci köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Pekmezci
■ Türk Yerleşimi Türk
  Ortabük mah Tavşandağ - Merzifon - Amasya
Çr: Dohguey
1928k: Ferahiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Aşağıbük mah Tavşandağ - Merzifon - Amasya
Çr: Kocapşe
1928k: Şücaiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Hacıyakup köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Hacıyakup
Os: Göller
Alevi yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Hacet köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Hacet
Alevi yerleşimi
  Hanköy köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Hanköy
■ Azeri Yerleşimi Türk
  Hitamiye mah Aşağıbük - Merzifon - Amasya
1928k: Hitamiye
  Balgöze köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Emred
Alevi yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Karacakaya köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Karacakaya
Alevi yerleşimi
  Akören köy - Merzifon - Amasya
1928k: Ağviran
■ Türk Yerleşimi Türk
  Çaybaşı köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Löşdiğin [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Karamağara köy - Merzifon - Amasya
1928k: Karamağara
Alevi yerleşimi
  Tavşandağı dağ - Merzifon - Amasya
1300am: Taşan Dağı
■ Merzifon'un batısındaki dağ ve çevresi, Selçuklular döneminde bu bölgeye yerleşerek beylik kuran Hüsrev Şah sülalesinden Taşan Bey'in anısına Taşan Dağı olarak adlandırılırken, yakın dönemde yanlışlıkla Tavşan Dağı adı yaygınlık kazanmıştır. SN
  Kıreymir köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Kıreymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Sarıköy köy - Merzifon - Amasya
1928k: Sarıköy
Alevi yerleşimi
  Derealan köy - Merzifon - Amasya
Eski adı: -
■ Halkının tamamı Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Gündoğdu (Küçük Haridi) köyünden göçmüştür. SN
  Yakup köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Yakup
Alevi yerleşimi
  Oymak köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
Eski adı: -
■ 1946 yılında Sabri Oymak adlı kişi tarafından iskân edildiği için bu ad verilmiştir. SN
  Hayrettin köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928k: Hayrettin
Alevi yerleşimi
  Yeşiltepe köy - Merzifon (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928k: KürtlerCedit [ Tr "yeni Kürtler" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Komşu olan Esentepe ile birlikte bazen Yuvala adı kullanılır. SN
  Akpınar köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Akpınar
Os: Üskü
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Sazlıca köy - Merzifon - Amasya
1928k: İlemi
  Gelinsini köy - Merzifon - Amasya
1920p: Gelinsini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Türk Yerleşimi Türk
  Sarıbuğday köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Türnük [ Erm "lapıcık" ]
  Selimiye köy - Merzifon (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928k: Yuvala
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Merzifon ilçe - Merzifon - Amasya
1272am: Marsıvan/Marsvan [ Fars marzbân? "uçbeyi, sınır ili yöneticisi" ]
Y17: Phazêmôn [ Luw ]
■ Strabon'un zikrettiği, Pompeius tarafından MÖ 63'te kent statüsü verilen Phazemôn kentinin burası mı, Vezirköprü ilçesi mi olduğu tartışılmıştır. ■ Hangi bağlamda Marzbân/Marzvan `uçbeyi` adını aldığı anlaşılamadı. 18. yy'da ortaya çıkan 'Marsıvan eşeği' deyimi, Merzifon'dan gelen beyaz ve iyi cins eşek anlamındadır. SN
  Kızıleğrek köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: KızılEkrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Hırka köy - Merzifon - Amasya
1928k: Hırka
Alevi yerleşimi
  Yolüstü köy - Merzifon - Amasya
1928k: Görköy [ Tr göl? ]
E1902: Lic [ Erm "göl" ]
■ Eprigyan'a göre 19. yy başında 200 haneli zengin bir Ermeni köyü iken dağılmıştır. 19. yy sonunda 20 hane Ermeni ve 40 hane Türk nüfusu vardır. Türkçe adı muhtemelen `göl` sözcüğünden bozulmuştur. SN
  Bayazıt köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Bayezid
■ Azeri Yerleşimi Türk
  Gümüştepe köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Haris [ Yun xôritsa "köycük" ]
Alevi yerleşimi
■ Ali Ekber Çiçek tarafından söylenen "haydar haydar" türküsünün ozanı Sıtkı Babab bu köyde yaşamış ve mezarı buradadır uğur aslan
  Çatalkaya köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
■ Amasya Tarihi müellifi H. Hüsameddin'e göre aslı Gelingiras idi. Giras Hatun Moğollar zamanında (y. 1272) Anadolu Nazırı olan Ilıcak Noyan'ın kızı ve Selçuklu emirlerinden İzzeddin Mehmed Pervane'nin eşi olup, burada çiftlik sahibi idi. (Amasya Tarihi I.330). SN
  Alişar köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Alişar
Eski adı: Aluşar
Alevi yerleşimi
  Ortaova köy - Merzifon - Amasya
1928k: Alala
  Aksungur köy - Merzifon - Amasya
1928k: Gemerez
■ Türk Yerleşimi Türk
  Yalnız köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Yalnız
■ Bazı kaynaklara göre eski adı Loçka'dır. Ancak 1928 Dahiliye Vekâleti listesinde Loçka ve Yalnız ayrı köylerdir. SN
  Gökçebağ köy - Merzifon - Amasya
1301am, 1928k: Zoğu
■ Amasya Tarihi'ne göre, Moğol egemenliği döneminde Amasya'da Anadolu valisi olan Ilıcak Noyan'ın kethüdası olan Zogay adlı Moğol emirinin çiftliği olduğu için Zogay/Zogu adını almıştır. SN
  Esentepe köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1946k: Yuvala
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aktarla köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Nurani [ Erm nor ani "yeni Ani" ]
■ Türk Yerleşimi Türk
  Çavundur köy - Merzifon - Amasya
1928k: Çavundur [ Tr çavundur/çandır "aş." ]
  Çayır köy - Merzifon - Amasya
1928k: Çayır
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Osmanoğlu köy - Merzifon - Amasya
1920p: Osmanoğlu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bayat köy - Merzifon - Amasya
1928k: Bayat [ Tr Bayat "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km