Meriç'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
1928: Nasuhbey
Alevi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
1877hk: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
  Alibey köy - Meriç - Edirne
1901h: Hacıbey
Alevi yerleşimi
  Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk: Sarıhanlı [ Tr ]
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya iskan yoluyla kurulmuştur. Atakan Sevgi
  Umurca köy - Meriç - Edirne
1901h: Umurca
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928: İzzetiye
1904s: Subaşı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Büyükaltıağaç köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1901h: Baltac
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Meriç ilçe - Meriç - Edirne
1928: B. Doğanca
1901h: Doğancı
1928: Kavaklı (idari bölge)
■ Kavaklı kazasına 1936'da Meriç nehrinin adı verildi. SN
  Karayusuflu köy - Meriç - Edirne
1877hk: Karasofulu
■ Sınırın Yunan tarafında kalan Sofulu (Soufli) kasabasının eski yerleşimidir. SN
  HasırcıArnavut köy - Meriç - Edirne
1877hk: Arnavudköy
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi.
  YeniceGörice köy - Meriç - Edirne
1928: Yenice Görice [ Bul Goritsa "tepecik" ]
1901h: İnceköy
  Olacak köy - Meriç - Edirne
1928: Olacak
  Rahmanca köy - Meriç - Edirne
1928: Rahmanca
1877hk y: Kostaköy [ Yun Kostas "öz." ]
  Seren köy - Meriç - Edirne
1877hk: Srem
1455t: Sirem
■ 15. yy'da sancak beyliği idi. SN
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1928: Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Kavaklı köy - Meriç - Edirne
Y1922: Kalyki
1901h: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
1901h: Leylekköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
1901h: Karahamza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Yakupbey köy - Meriç - Edirne
1901h: Yakubköyü
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km