Mercimekkale'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kutlugün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Sudurağı köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Bezan [ Kürd bezan "koşanlar" ]
  Yücetepe köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
E390 Pav 5, Er: Aştişat [ Erm Աշտիշատ "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
  Yeşilova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1968 K2: Yağcılar
E1900- HSH: Avran [ Kürd awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Dilimli köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Salorik
E967 Er: Salorig [ Erm "ericek, erikli" ]
  Mercimekkale köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Sıkavi
hy1902 Kiep: Ts'xavi
E1902 Epr II.243: Dzıxavu [ Erm Ծխավու ]
E967 Er: Dzığov
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
  Şenoba köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Giravi
hy1902 Kiep: Kiravi
E967 Er: Kıreh
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'de Kıre köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank' manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tesbit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş Türk
■ Qıravi (Şenoba) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Kıyıbaşı köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Arincik
E967 Er: Ar'nçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dumlusu köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Sarkisan [ Kürd "Sarkisler (öz.)" ]
hy1902 Kiep: Sarkisyan [ Erm "Sarkisgiller (öz.)" ]
  Serinova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Artét
hy1902 Kiep: Erteft/Deyrük
E967 Er, Epr I.282: Artert' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
  Taşoluk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Akçan
E1902, hy1914- Epr, Kiep: Ağcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1914'te 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Akkonak köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1900-, k1928: Kotanlı [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Alican köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1914 K&P, K: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
  Bakırcılar köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Mergesıfro [ Kürd mêrg "bakraç çayırı" ]
  Boyuncuk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Şeyxyusuf [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Adına rağmen 1914'te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
  Aydıngün mah Serinova - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Şaşkan [ Kürd şaşikan "aş." ]
  Sürügüden köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Xırbefekiyan [ Kürd xirbêfêkiyan "fakihleröreni" ]
hy1902 Kiep: Hatsig [ Erm "çörecik" ]
Kürd yerleşimi
  Fındıklı mah Mescitli - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
hy1902 Kiep: Fındıklı
  Aşağısızma köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: XarabeXartos
E967 Er, Epr: Xart'os
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarısızma köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: KürtXartos
E1900- HSH: Xartots
E1902 Epr: Xart'os
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiçekli köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Kotanan [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Yazla köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Ebülbahar
E1900- HSH: Apılbular
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mescitli köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Kızılmescit
E1900- K&P: Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçsırt köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
E1900- K&P: Salegan/Sekran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alagün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Mollaxıdıran [ Kürd melexidiran "Molla Hıdırlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gümüşali köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Alozerik [ Kürd "sarıerik" ]
■ Karameşe köyüne bağlı Alozerk ve Simtoros [Erm Surp T'oros] mezraları 13.8.1952'de birleştirilerek Gümüşali adıyla köy oldu. SN
  Elçiler köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Resûlan [ Kürd resûlan "elçiler (aş.)" ]
  Keçidere köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Çaksor [ Erm çaxtsor "değirmendere" ]
  Bostankent köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902, k1928 Epr, K: Bostankend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mercimekkale mv - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390 Pav, Mam: Oğakan [ Erm "üzümlü?" ]
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km