Meram'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sağlık mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1910ht: Ağrıs [ Yun agrós "tarla" ]
  İnlice mah - Meram - Konya
1910ht: İnlice
  Kumralı mah - Meram - Konya
1910ht: Kumrallı
  Gökyurt mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1910ht: Gilisra/Kilisra
Y50~, Y640: Lystra [ Yun ]
■ İncil'e göre Havari Pavlos'un Anadolu'da ilk ziyaret ettiği ve yeni dini tebliğ ettiği yerlerden biridir. (Havarilerin İşleri 14:8-10). SN
  Yeşildere mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1968k: Kuzağıl
1910ht: Detse [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Güneydere mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1928k: Botsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İpsikaya mah Sarıkız - Meram - Konya
1910ht: İpsikaya
  Hatunsaray mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1678d: Hatunsaray
■ © 02.09.1678 Konya sancağının Kaş, Aladağ, Eskiil, Belviran, Sahra, Bayburd, Hatunsaray, Ereğli ve Tond nahiyelerinde inhilal eden timarların isimleri muharrer kesana tevcihi hakkında... deyar heyran
  Dikmeli mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1928k: Gödene [ Yun *Kotenná ]
■ Gödene adı antik Anadolu dillerinde örnekleri bulunan Kotenna yer adından evrilmiş olmalıdır. Bkz. Antalya-Kumluca Altınyaka mah. SN
  Köyceğiz mah - Meram - Konya
1910ht: Dereköy
  Kozağaç mah Meram - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1910ht: Kozağaç
  Hatip mah Meram - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1910ht: Hatip
  Meram ilçe - Meram - Konya
1910ht: Meram
  Hocacihan mah - Meram - Konya
1910ht: Hocacihan
  Bayat mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1910ht: Bayat [ Tr "aş." ]
  Hasanköy mah - Meram - Konya
1910ht: Hasanköy
  Boruktolu mah - Meram - Konya
1910ht: Boruktolu
  Kaşınhanı mah - Meram - Konya
1910ht: Kaşınhanı
■ Akşehir'den naklen iskân edilmiş muhacirler için kuruldu; 15.12.1941'de Kaşınhanı adıyla köy statüsü verildi. SN
  Fahrünnisa mah Konya - Meram - Konya
1928k: FahrünnisaHaritada yeri belli olmayanlar.
  Elfetirlihöyük mv - Meram - Konya
Y535: Kórna?
Eski adı: Dinorna (höyük)
■ Kavak kasabasının 4 km güneyinde önemli bir prehistorik yerleşimdir. Bizans dönemi kaynaklarında anılan Korna ile eşleştirilmesi kesin değildir. Halen metruktur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km