Meram'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hasanşeyh mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1926h 📖 Hasanşeyh Kışlası
  Yatağan mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1926h 📖 Yatağan
  Sağlık mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1926h 📖 Ağrıs [ Yun agrós "tarla" ]
  İnlice mah - Meram - Konya
1926h 📖 İnlice
  Kızılören mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1926h 📖 Kızılviran
  Sefaköy mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1968 📖 Çamurlu
1926h 📖 Çamurlu İyret
  Evliyatekke mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1926h 📖 Evliyatekke
  Erenkaya mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1926h 📖 Bulumya [ Yun ]
  Kayalı mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1926h 📖 Tulasa
  Kumralı mah - Meram - Konya
1926h 📖 Kumrallı
  Gökyurt mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1926h 📖 Gilisra / Kilisra
Y75 📖 Lystra [ AnaD ]
■ İncil'e göre Havari Pavlos'un Anadolu'da ilk ziyaret ettiği ve yeni dini tebliğ ettiği yerlerden biridir. (Havarilerin İşleri 14:8-10). SN
  Yeşiltekke mah - Meram (Akören bucağı) - Konya
1928 📖 Çukurçimen Tekke
  İkipınar mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1926h 📖 Avalama [ Yun ]
  İlyasbaba mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1926h 📖 İlyasbaba | Tekke
  Çukurçimen mah - Meram (Akören bucağı) - Konya
1928 📖 Çukurçimen
  Yeşildere mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1968 📖 Kuzağıl
1926h 📖 Detse [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İncil’de Aziz Pavlos’un uğradığı kentler arasında bahsedilen antik Lystra’nın yeri, bugünkü Konya-Hatunsaray olarak kabul edilir. Bu Roma koloni kentinden günümüze ulaşabilen pek bir iz bulunmamasına karşın, bölgenin erken Hıristiyanlık döneminden başlayarak şenlendiği anlaşılıyor. Hatunsaray çevresinde parçalı yerleşimler halinde gelişen Gökyurt/Kilistra, Güneydere/Botsa ve Yeşildere/Detse (DETSA da denir) kentlerindeki kaya oyma mimarlık ürünleri bölgenin Roma ve Bizanslı kimliğini gözler önüne sermektedir. Detse 1963'de, Rum ismi olduğu düşünülerek Kuzağıl'a; 1985'de ise, köy sakinlerinin talebi ile Yeşildere olarak değiştirilmiştir. mustafa akman
  Güneydere mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1928 📖 Botsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sadıklar mah - Meram (Akören bucağı) - Konya
1926h 📖 Sadıklar
  Kayadibi mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1928 📖 Girvat / Kirvat
1926h 📖 Givarit [ Yun ]
  İpsikaya mah Sarıkız - Meram - Konya
1926h 📖 İpsikaya
  Karadiğin mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Karadeyin Hisarlıktepe
  Hatunsaray mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1678z 📖 Hatunsaray
■ © 02.09.1678 Konya sancağının Kaş, Aladağ, Eskiil, Belviran, Sahra, Bayburd, Hatunsaray, Ereğli ve Tond nahiyelerinde inhilal eden timarların isimleri muharrer kesana tevcihi hakkında... deyar heyran
  Karadiğinderesi mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Karadeyin
  Karaağaç mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1926h 📖 Xayrabad | Karaağaç
  Sarıkız mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1926h 📖 Sarıkız
  Dikmeli mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1928 📖 Gödene [ Yun *Kotenná ]
■ Gödene adı antik Anadolu dillerinde örnekleri bulunan Kotenna yer adından evrilmiş olmalıdır. Bkz. Antalya-Kumluca Altınyaka mah. SN
  Pamukçu mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Pamukçu
  Beybes mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1928 📖 Beybes
  Köyceğiz mah - Meram - Konya
1926h 📖 Dereköy
  Kozağaç mah Meram - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Kozağaç
  Hatip mah Meram - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Hatip
  Meram ilçe - Meram - Konya
1926h 📖 Meram
  Karahöyük mah - Meram - Konya
1926h 📖 Karahöyük
  Kayıhöyük mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Kayı Höyük [ Tr Kayı "aş." ]
  Kavak mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1928 📖 Kavak
  Hocacihan mah - Meram - Konya
1926h 📖 Hocacihan
  Elfetirlihöyük mv - Meram - Konya
Y535 📖 Kórna? [ AnaD ]
Eski adı: Dinorna (höyük)
■ Kavak kasabasının 4 km güneyinde önemli bir prehistorik yerleşimdir. Bizans dönemi kaynaklarında anılan Korna ile eşleştirilmesi kesin değildir. Halen metruktur. SN
  Kovanağzı mah - Meram - Konya
1926h 📖 Kovanağzı
  Boyalı mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Boyalı
  Bayat mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Bayat [ Tr "aş." ]
  Yenibahçe mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Resul
  Fahrünnisa mah Konya - Meram - Konya
1928 📖 Fahrünnisa
  Hasanköy mah - Meram - Konya
1926h 📖 Hasanköy
  Alakova mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Alakoğa
  Yaylapınarı mah - Meram - Konya
1928 📖 Abdürreşit
  Çomaklı mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h 📖 Çomaklı
  Boruktolu mah - Meram - Konya
1926h 📖 Boruktolu
  Kaşınhanı mah - Meram - Konya
1926h 📖 Kaşınhanı
■ Akşehir'den naklen iskân edilmiş muhacirler için kuruldu; 15.12.1941'de Kaşınhanı adıyla köy statüsü verildi. SN
  Çarıklar mah - Meram - Konya
1926h 📖 Çarıklar


Grafik harita göster     haritada ara : km