Meram'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sağlık mah - Meram (Kızılören bucağı) - Konya
1926h y: Ağrıs [ Yun agrós "tarla" ]
  İnlice mah - Meram - Konya
1926h: İnlice
  Kumralı mah - Meram - Konya
1926h: Kumrallı
  Gökyurt mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
Y75: Lystra [ Yun ]
■ İncil'e göre Havari Pavlos'un Anadolu'da ilk ziyaret ettiği ve yeni dini tebliğ ettiği yerlerden biridir. (Havarilerin İşleri 14:8-10). SN
  Yeşildere mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1968: Kuzağıl
1926h y: Detse [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İncil’de Aziz Pavlos’un uğradığı kentler arasında bahsedilen antik Lystra’nın yeri, bugünkü Konya-Hatunsaray olarak kabul edilir. Bu Roma koloni kentinden günümüze ulaşabilen pek bir iz bulunmamasına karşın, bölgenin erken Hıristiyanlık döneminden başlayarak şenlendiği anlaşılıyor. Hatunsaray çevresinde parçalı yerleşimler halinde gelişen Gökyurt/Kilistra, Güneydere/Botsa ve Yeşildere/Detse (DETSA da denir) kentlerindeki kaya oyma mimarlık ürünleri bölgenin Roma ve Bizanslı kimliğini gözler önüne sermektedir. Detse;1963'de, Rum ismi olduğu düşünülerek Kuzağıl'a; 1985'de ise, köy sakinlerinin talebi ile Yeşildere olarak adı değiştirilmiştir. Kaynaklar: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/2006/20923.pdf http://www.geoguide.fr/poi.aspx?UF=-764081 https://cartographic.info/names/show.php?p=tu&t=71&f=7 https://wikivisually.com/wiki/List_of_renamed_cities,_towns_and_regions_in_Turkey https://cartographic.info/names/map.php?id=101459&f=7 mustafa akman
  Güneydere mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1928 y: Botsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İpsikaya mah Sarıkız - Meram - Konya
1926h: İpsikaya
  Hatunsaray mah - Meram (Hatunsaray bucağı) - Konya
1678z: Hatunsaray
■ © 02.09.1678 Konya sancağının Kaş, Aladağ, Eskiil, Belviran, Sahra, Bayburd, Hatunsaray, Ereğli ve Tond nahiyelerinde inhilal eden timarların isimleri muharrer kesana tevcihi hakkında... deyar heyran
  Dikmeli mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1928 y: Gödene [ Yun *Kotenná ]
■ Gödene adı antik Anadolu dillerinde örnekleri bulunan Kotenna yer adından evrilmiş olmalıdır. Bkz. Antalya-Kumluca Altınyaka mah. SN
  Hatip mah Meram - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h: Hatip
  Meram ilçe - Meram - Konya
1926h: Meram
  Bayat mah - Meram (Hatip bucağı) - Konya
1926h: Bayat [ Tr "aş." ]
  Kaşınhanı mah - Meram - Konya
1926h: Kaşınhanı
■ Akşehir'den naklen iskân edilmiş muhacirler için kuruldu; 15.12.1941'de Kaşınhanı adıyla köy statüsü verildi. SN
  Fahrünnisa mah Konya - Meram - Konya
1928: FahrünnisaHaritada yeri belli olmayanlar.
  Elfetirlihöyük mv - Meram - Konya
Y535: Kórna?
Eski adı y: Dinorna (höyük)
■ Kavak kasabasının 4 km güneyinde önemli bir prehistorik yerleşimdir. Bizans dönemi kaynaklarında anılan Korna ile eşleştirilmesi kesin değildir. Halen metruktur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km