haritada ara :   km  
Mecitözü'de 61 yerleşim bulundu.
sırala 
Vakıflar köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Vakıflar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Akpınar köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Akpınar Muhacir
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Makedonya bölgesinde bulunan 1700 nüfuslu Kırımşa (Mesovouno) köylüleri Mecitözünde dağıtıldıktan sonra bir kısmı burada iskân edilmiştir. Manav
Yukarıkörücek köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖: Göricek ˁAlevi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Yukarıkörücek Alevi Türkmen köyüdür, Aşağıkörücek ise Selanik muhaciridir. metonio
Karacaören köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Karacaviran
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Makedonya bölgesinde bulunan 1700 nüfuslu Kırımşa (Mesovouno) köylüleri Mecitözünde dağıtıldıktan sonra bir kısmı burada iskân edilmiştir Manav
Sorkoğlan köy - Mecitözü - Çorum
1740z 📖: Sorkoğlan
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 28.03.1740 Tokad'da müteveffiye Zünnunabad kazasında Sorkuoğlan karyesinde cami-i şerifinde... deyar heyran
Bekişler köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Bekiş
1867z 📖: Begiş / Bekiş
■ © 27.04.1867 İskilipli Hüseyin ve Osman'ın yolunu kesip firardaki yandaşı Ali ile soyan Zünnunabad'a tabi Begiş karyesinden ve asker firarilerinden Mustafa'nın tahdid-i cezası ve teferruatı. deyar heyran
Aşağıkörücek köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖: Göricek Rum
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Makedonya bölgesinde bulunan 1700 nüfuslu Kırımşa (Mesovouno) köylüleri Mecitözünde dağıtıldıktan sonra bir kısmı burada iskân edilmiştir. Manav
Fındıklı köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖: Fındıklı
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Elvançelebi bld - Mecitözü - Çorum
1352 📖: Elvançelebi
■ Elvan Çelebi, Baba İlyas soyundan olan meşhur tasavvuf şairi Aşık Paşa'nın oğlu olup babasının 1333'te ölümü üzerine buraya yerleşerek hayrat inşa etmiştir. İsmin aslı ayın'la ˁUlvân Çelebidir. «ˁUlvân» sözcüğü `Aliler, Ali'ye mensup` anlamındadır. ■ Amasya Tarihi müellifine göre bir dönem Zünnunabad kazası merkezi idi. Asıl Zünnunabad şimdiki Söğütyolu köyüdür. SN
Devletoğlanı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Devletoğlanı [ Tr "Devlet Hatun oğulları" ]
■ © 02.05.1855 Amasya sancağı dahilinde Zünnunabad kazasına tabi Saz Doğmuş ve Doğmamış ismindeki köyde Devlet Hatun Camii imamlığı tevcihi. deyar heyran
Söğütyolu köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Zünnun / Zennun
1530t 1876a 📖Zünnunabad (idari bölge)
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Besleney) yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Tasavvuf ehlinden Zünnun-ı Mısrî'ye nisbetle adlandırıldığı rivayet edilir. SN
Çıkrık köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖: Çıkrık
Akçakoyun köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Akçakoyun
■ Halkı 93 Harbi sonrasında Erzurum'dan göçmüştür. SN
Koyunağılı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Koyunağılı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Kızılbaş Türkmen yerleşimi yunus6161
Alören köy - Mecitözü - Çorum
1793z 📖: Alviran
■ © 04.12.1793 Zünnunabad kazasına tabi Elvançelebi, Çigane ve Elviran köyleri çift ve kovan resimlerinin Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi Vakfı'na hasıl kaydolunduğu. g.tt © 07.03.1816 Amasya sancağının Zünnunabad kazasına tabi Aşık Çelebi oğlu Elvan Çelebi Evkafı'ndan olan Çakana, Elviran ve Nefsi Elviran karyeleri hasılatı, vakıfın ruhu için gelen geçene yemek yedirilmesi tahsis edilmiş olduğundan fazla tekalif ile mezkur köy ahalisinin dağılmasına meydan verilmemesine ve vakıf mezraalarının idaresine dair. deyar heyran
Fakıahmet köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Fakıahmet
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
Kuyucak köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Kuyucak
Azeri yerleşimi
İbek köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: İbek
Elmapınar köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Çağna
1793z 📖: Çigana / Çagana [ Tr "çingene?" ]
■ © 04.12.1793 Zünnunabad kazasına tabi Elvançelebi, Çigane ve Elviran köyleri çift ve kovan resimlerinin Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi Vakfı'na hasıl kaydolunduğu. © 07.03.1816 Amasya sancağının Zünnunabad kazasına tabi Aşık Çelebi oğlu Elvan Çelebi Evkafı'ndan olan Çakana, Elviran ve Nefsilviran karyeleri... deyar heyran
Kışlacık köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Kışlacık
■ Baba İlyas soyundan olup 14. yy'da bu bölgenin emiri olan Gıyaseddin Mehmed Çelebi'ye kışlak olarak tahsis edildiği için bu adı almıştır. (Amasya Tarihi I.322). SN
Sırçalı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Sırçalı
Hıdırlık köy - Mecitözü - Çorum
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
Köprübaşı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Horgu
Beyözü köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖: Avkat
Y640 📖: Euxaita [ Yun "güzel yapraklı/yeleli" ]
■ Bizans döneminde Aziz Theodoros türbesi dolayısıyla önemli bir ziyaret mahalli ve yönetim merkezi idi. Mecitözü ilçesinin eski adı olan Avkat esasen bu yerin adıdır. SN
Emirbağı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Emirbağı
Alevi-Türk yerleşimi
Bükse köy - Mecitözü - Çorum
1946 📖: Bükse [ Yun ]
Şeyhler köy - Mecitözü - Çorum
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
Çitli köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Çitli
Doğla köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Doğla [ Yun Diokleia? ]
■ B. Umar antik adının Diokleia olduğunu belirtir ise de bu bilgiyi doğrulayan dayanak yoktur. SN
Mecitözü ilçe - Mecitözü - Çorum
1728 📖: Avkat Hacıköyü [ Yun Euxaita ]
1136 📖: Mecidözü
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Eski idari birim adı olan Avkat, adını Osmanlı döneminde kaza merkezi olan Avkat/Euxaita (Beyözü) köyünden alır. İlçe merkezi 1874'te Hacıköyü'ne taşındı ■ Danişmendliler zamanında Amasya kadısı olan Abdülmecid-i Herevi adından gelen Mecitözü adına 12. yy'dan itibaren rastlanır. Ancak geç Osmanlı döneminde, 1728'den itibaren yörede nüfuz sahibi olan Avkatlızade Hacı Ali Ağa'ya nisbetle Hacıköyü adı kullanılmıştır. SN
■ Mecitözüde yalnızca Dağsaray, Karacuma, Kargı (Sünni Türk) haricinde, Kayı (çoğu Kürt, bir kısmı çevre Alevi köylerden Türk), Totali ve Yeşilova köyleri Kürt-Alevi'dir. Geri kalan tüm Alevi köyleri Türktür. metonio
■ Selânik Kırımşa köyünden mübâdiller iskân edilmiştir. Manav
Sarıhasan köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Sarıhasan
Geykoca köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Geykoca [ Tr Geyik Hoca ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Talihsiz ismin henüz değiştirilmemiş olması şaşırtıcıdır. SN
Boyacı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Boyacı
Alevi-Türk yerleşimi
Doğu mah - Mecitözü - Çorum
Eski adı: Doğu
Alevi-Türk yerleşimi
■ Mecitözü'nün en kalabalık yerleşim yeridir. Yaklaşık bin kişidir.%90 Alevi Türk %6 Alevi Kürt %3 Hanefi Türk %1 Şafii Kürt nüfusu vardır. mahir
Çayköy köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Çayköy
Pınarbaşı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Pınarbaşı
Kürt-Sünni yerleşimi
Gökçebel köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖: Gökçebel
Kürt-Sünni yerleşimi
Karacuma köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Karacuma
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sülüklü köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Sülüklü
Sünni Türk yerleşimi
Hisarkavak köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Hisarkavak
Alevi-Türk yerleşimi
Kozören köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Kozviran
1837z 📖: Kozluviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 11.01.1837 Zünnunabad kazasına bağlı Kozluviran karyesindeki Melik Mansur Gazi Camii hitabetinin Seyyid Ahmed bin Seyyid el-Hac Hayreddin Halife'ye tevcihi. deyar heyran
Terken köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Tirkân / Türkan [ Kr "Türkler" ]
1862z 📖: Türkler
1541 📖: Etrakiye [ Tr "Türkyeri" ]
■ © Gömlek No:577 Çorum'un Tırhan karyesi ahalisinin temettuat defteri. -- © 07.10.1820 Çorum'a tabi Terhan karyesi malikanesi Hamdi Bey Ebnası Vakfı ve divanisi tımar olub ... © Gömlek No:556 Çorum'un Türkler karyesinde mukim müslümanların temettuat defteri. -- © 16.03.1862 Çorum'a bağlı Türkler karyeli Osman bin Osman'ın katili aynı karyeli Osman'a dair... © Gömlek No:14984 Zünnun kazasına tabi Terken karyesinde sakin ahalinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Işıklı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Şemi
Bayındır köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Köseeyüp köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Köseeyüp
Alevi-Türk yerleşimi
Yeşilova köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Bedan [ Tr "kötüler" ]
1921h 📖: Kötükışla
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kargı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Kargı [ Tr Karğın "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
Totali köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Totali
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Figani köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Figani
Konaç köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Konaç
Alevi-Türk yerleşimi
Kuyulu mah Kavaklı - Mecitözü - Çorum
1921h 📖: Kuyulu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Amasya/Göynücek'e bağlı Kavaklı köyünün diğer mahallesidir. Kuyulukavaklı olarak da geçer. metonio
■ 1 asır öncesine kadar Kavaklı Alevi Kürtlerin, Kuyulu Ermenilerindi.1915'den sonra birleştiler. Kuyuluda Ermeni kökenli bir kaç aile kaldı. mahir
Yedigöz köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Yedigöz
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi kısmen de Ermeni yerleşimi. Rum Ortodoks halkının büyük kısmı Kozani'de bulunan Koiladi köyünde, kalan kısmı da Edessa'da Monastiraki, Kerasia ve Mikrochori ile Drama'da Eksochi ve de Akra (Sidirokastro) köylerinde iskân edilmiştir.Mübâdele ile Makedonya bölgesinde bulunan 1700 nüfuslu Kırımşa (Mesovouno) köyünün bir kısmının buraya iskân edildiği hatırlanmaktadır. Manav
Kayı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Kayı [ Tr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin'e göre buraya adını veren Kayı Türkleri Kanuni devrinde Rumeli'ye nakledilmiş ve yerlerine Diyarbakır'da Bıyıklı Mehmed Paşa'ya karşı koyup mağlup olan Kürtler yerleştirilmişti. (Amasya Tarihi I.322). İlgiçtir ki Amasya Merkez ilçeye bağlı Karaçavuş köyünün de adı Kayı olduğu halde nüfusu Kürt kökenlidir. SN
Alancık köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Alancık
Alevi-Türk yerleşimi
Kavaklı köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖: Kavaklı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Amasya/Göynücek'e bağlı Alevi köyüdür. Çoğu Kürt, bir kaç aile Türktür. metonio
Boğazkaya köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Bebük
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
Dağsaray köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Dağsaray
Alevi-Türk yerleşimi
Kalecik köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Kalecik
Alevi-Türk yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.