Mazgirt'de 85 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Hasorig / Hasorik [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  AşağıTarlacık köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Hezirge aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akyünlü mah - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Çantur
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalaycı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 Kalaycı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960 📖 Onbaşılar
E1878 1925h 📖 📖 Lazvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Köklüce köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Kabun
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Beğleran / Beğleran [ Kr/Tr "beyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Dilanoğlu [ Kr dîlan? "köleler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Temurtaxt [ Tr "Timur tahtı?" ]
E1878 📖 Tamırtax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Mazgirt
E837 📖 Medzgerd Մեծկերտ [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imp. Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre kasabada 628 Ermeni ve 295 Müslüman nüfus vardı. SN
■ Elti Hatun Türbesi bulunmaktadır.Camii taç kapı üzerine bulunan ve bugün okunamayacak şekilde tahrip olan yazıtından yapının 1252 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kız kardeşi Elti Hatun adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Mehmet Ali
  Görcan mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 Gorcan / Korcan [ Erm gordzan "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şavkın x - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Zîri / Zeri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Z 📖 Goydep [ Tr göktepe ]
1925h 📖 Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 İsmail
E1878 📖 İsmayeltsik [ Erm "İsmailliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Sünni Türk yerleşimi
  Karayusuf köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Karayusuf
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu köy Sünnidir. Veli Günaydın
■ Sünni Türk yerleşimi.Çarsancaklu cemaatine bağlı Sünni Türk köyü Mehmet Ali
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖 Kocvanis
1928 📖 Koca Ovanis
E1878 📖 Xoca Ohannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Tarpasor [ Erm tarpnatsor "demircidere" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  AşağıOyumca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Sindam aş.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1902a 1925h 📖 📖 Kızılcık
E1878 📖 Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  YukarıOyumca köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖 Sındama Jorîn
1925h 📖 Sindam yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Yılanlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Demirci
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Kale köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 Kale
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Danaburun [ Kr dalêburan "kurak vadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
E1900~a 📖 Şordam / Şordan
1522t 1925h 📖 📖 Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesi'ne göre köyün nüfusu, 120 Ermeni ve 39 Müslümandan oluşmaktaydı. SN
■ Alevi Kürt yerleşimi Mehmet Ali
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Akpazar bld - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Perri [ Erm "bereketli" ]
1925h 📖 Peri | Çarsancak (idari bölge) [ Tr çar sancak "dört sancak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
■ Perri kasabanın ve buradan akan nehrin, Çarsancak ise idari bölgenin adıdır. Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla Diyarbakır eyaletine bağlı sancak (16.yy), Harput`a bağlı kaza (1855), Pertek`e bağlı nahiye (1927) olmuştur. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre nüfusu 2.114 Ermeni ve 564 Müslüman'dan ibaretti. SN
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 Kaştun / Keştun [ Erm xaçdun? "Haç evi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ortadurak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Çalkadan
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi Mehmet Ali
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Basu
E1878 📖 Basi / Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 Xozinkîx
E1902 📖 Xozınkéğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe durumundaydı. SN
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1518b 1925h 📖 Kirzi [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Hoşe / Hoşî
1782z 📖 Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Sünni Türk yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi.Kısmen Alevi Kürt yerleşimi Mehmet Ali
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Reşo Mezraa
1925h 📖 Mezra Reş [ Kr "kara mezra" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 İkiz Germisi [ Zz germisi "kaplıca" ]
E1878 📖 Garmısi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şomi
E1878 📖 Şohmin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖 Qeraxdep [ Kr "Dep (Karakoçan) yanı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Xarabe
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kuşçu
E1878 📖 Xuşin [ Erm "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Örs
E1878 📖 Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kömkar mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 Komkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlandı. Mansuri
  Köpekli mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 Köpekli
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 Kurçik [ Kr qûrçik "taş yığını? " ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kuşhane köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Kuşhane
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Pulan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şilk / Şilek [ Kr "sulak yer, bataklık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Beroç / Beroş [ Kr beroj "güney" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Lemik
E1878 📖 Lamk [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Köderiç
E1878 📖 Kodaric [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Çeşitli kaynaklarda (Adontz 19).belirtilen görüşün aksine, Prokopios'un 6. yy'da tahkim edildiğini belirttiği Kitharizon kalesi burası olamaz. SN
  Til mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 Til [ Er/Kr "höyük" ]
■ Köyde bir camii bulunmaktadır. Mehmet Ali
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Kurkurik [ Erm krkrig "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Erm/Fa derbân "kapıcı" ]
■ Urartu zamanından kale kalıntısı ve çiviyazısı kitabe vardır. Farsça darbân veya Ermenice (Tırnaban/Dırnaban) aynı şekilde `kapı koruyucu` demek olup Kürtçeden daha eski bir tarihe ait olabilir. SN
■ Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
  Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Keceran [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Lodek [ Kr lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürtçe «lod» `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Kopik [ Erm "taş ocağı?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Sorek
E1878 📖 Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Alhan
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Beşoluk köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Davalı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Seyidli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Çat
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yeldeğen köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şobek
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 İbimahmud [ Kr îbî Mehmûd "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Karsan [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Mesdan
E1878 📖 Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Giragos Manastırı 19. yy sonunda harabe idi. SN
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Bîlan [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Xiştan [ Kr "sivriler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kayacı
E1878 📖 Ğayazin / Ğayaçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Seveliyan [ Kr sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Darıkent bld - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Muxındi / Muxundu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Gomiferec [ Kr "Ferec komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 📖 Kârdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Obuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kürikan [ Kr "sülale, aşiret" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Canik
1894s 📖 Canig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Coşik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Rîçik [ Kr "kök" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
■ Mezraları: Akpınar (Beyazpınar), Cefan/Cefkan, Dal, Gari, Tepebaş.
  ? mz - Mazgirt - Tunceli
1894s 1925h 📖 📖 İsnis
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Doğucak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Hülüman
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şixık [ Kr şêxik "şeyhçik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Koman + Teman [ Kr koman "ağıllar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
  Sökücek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Akkilise
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 Farac / Ferac
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Manekrek [ Erm "burma/eğri çiftlik?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dedebağ x - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1841 1925h 📖 📖 Bağin
E827 E1079 📖 Bağin Պաղին
Y610 📖 Palinês
E630 📖 Bağnadun [Pağnatun] Պաղնատուն (idari bölge) [ Erm "Bağin/Pağin yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Urartu krallığından kalma kalesi ile tarihi bir kasabaydı. 1993'te güvenlik güçlerince boşaltıldı, halkının bir bölümü öldürüldü, köy ve kale yerle bir edildi. Ortaçağdan beri işletilen sıcak maden suyu kaynağı halen ılıca olarak kullanımdadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km