Mazgirt'de 85 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
E1878, 1925ht: Hasorig/Hasorik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalaycı köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Kalaycı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960k: Onbaşılar
E1878, 1925ht: Lazvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Köklüce köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: Kabun
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
E1878, 1928k: Beğleran/Beğleran [ Kürd/Tr "beyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
E1878, 1928k: Dilanoğlu [ Kürd dîlan? "köleler (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: Temurtaxt [ Tr "Timur tahtı?" ]
E1878: Tamırtax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928k: Mazgirt
E837v: Medzkert [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imparator Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre kasabada 628 Ermeni ve 295 Müslüman nüfus vardı. SN
  Görcan mz - Mazgirt - Tunceli
1925ht, 1928k: Gorcan/Korcan [ Erm gordzan "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şavkın x - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Zîri/Zeri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Zz: Goydep [ Tr göktepe ]
1925ht: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
Kr: Kocvanis
1928k: KocaOvanis
E1878: XocaOhannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: Tarpasor [ Erm tarpnatsor "demircidere" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: İsmayeltsik [ Erm "İsmailliler" ]
1925ht: İsmail
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Sünni yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Kuzulcuğ
1925ht: Kızılcık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Yılanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Demirci
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878, 1925ht: Danaburun [ Kürd dalêburan "kuruvadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kale köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Kale
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
1522t, 1925ht: Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesi'ne göre köyün nüfusu, 120 Ermeni ve 39 Müslümandan oluşmaktaydı. SN
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Akpazar bld - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Perri [ Erm perri "bereketli" ]
1925ht: Peri | Çarsancak (idari bölge) [ Tr çar sancak "dört sancak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ Perri kasabanın ve buradan akan nehrin, Çarsancak idari bölgenin adıdır. Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla Diyarbakır eyâletine bağlı sancak (16.yy), Harput`a bağlı kaza (1855), Pertek`e bağlı nahiye (1927) olmuştur. SN
■ Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla (16.yy.) Diyarbakır eyâletine bağlı Sancak, (1855) Diyarbakır eyâleti Harput`a bağlı Kaza, (1888) Mamûretülaziz vilâyeti Dersim`e bağlı Kaza, (1927) Elâzığ Pertek`e bağlı Nahiye, Tunceli Mazgirt`e bağlı Nahiye. Sancak merkezi ilk dönemde Pertek idi. Daha sonra Peri kasabasına taşındı. deyar heyran
■ Akpazar'ın Sünnilerinin büyük bir kısmı Türkmen (Karakeçili)dir. Aleviler ise yerleşime sonradan gelmiş olup Kurmanç veya Zazadır. metonio
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht, 1928k: Kaştun/Keştun [ Erm xaçdun? "Haç evi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928k: Basu
E1878: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Xozinkîx
E1902: Xozınkéğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe durumundaydı. SN
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Kirzi [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Hoşe/Hoşî
1782d: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: ReşoMezraa
1925ht: MezreaReş [ Kürd "kara mezra" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: İkizGermisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
E1878: Garmısi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928k: Şomi
E1878: Şohmin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
Kr: Qerexdep [ Kürd "Karakoçan yanı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Örs
E1878: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kömkar mz - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Komkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlanıyor. Mansuri
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Kuşçu
E1878: Xuşin [ Erm "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Beroç/Beroş [ Kürd beroj "güney" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Lemik
E1878: Lamk [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Köderiç
E1878: Kodaric [ Erm ]
Y553: Kithárizon
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Til mz - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Til [ Erm/Kürd "höyük" ]
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Kurkurik [ Erm krkrig "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Fars/Erm derbân "kapıcı" ]
■ Urartu zamanından kale kalıntısı ve çiviyazısı kitabe vardır. Farsça darbân veya Ermenice (Tırnaban/Dırnaban) aynı şekilde `kapı koruyucu` demek olup Kürtçeden daha eski bir tarihe ait olabilir. SN
■ Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Lodek [ Kürd lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürtçe <> `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Kopik [ Erm "taş ocağı?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Sorek
E1878: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Seyidli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: İbimahmut [ Kürd îbî Mêhmud "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928k: Karsan [ Kürd garsiyan ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Mesdan
E1878: Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Bîlan [ Kürd bilan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Xiştan [ Kürd xiştan "sivriler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Seveliyan [ Kürd sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Kayacı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Gomiferec [ Kürd "Ferec komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s, 1928k: Kârdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Obuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Kürikan [ Kürd kurikan "oğullar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Canik
1894s: Canig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Coşik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Rîçik [ Kürd "kök" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
■ Mezraları: Akpınar (Beyazpınar), Cefan/Cefkan, Dal, Gari, Tepebaş. Murat ÇELİK
  ? mz - Mazgirt - Tunceli
1894s, 1925ht: İsnis
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Şixık [ Kürd şêxik "şeyhçik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Koman + Teman [ Kürd koman "ağıllar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Manekrek [ Erm "burma/eğri çiftlik?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dedebağ x - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1841n, 1925ht: Bağin
Y610: Palinês
E666: Bağnadun [Pağnatun] Պաղնատուն (idari bölge) [ Erm "Bağin/Pağin ülkesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Urartu krallığından kalma kalesi ile tarihi bir kasabaydı. 1993'te güvenlik güçlerince boşaltıldı, halkının bir bölümü öldürüldü, köy ve kale yerle bir edildi. Ortaçağdan beri işletilen sıcak maden suyu kaynağı halen ılıca olarak kullanımdadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km