haritada ara :   km  
Mazgirt'de 92 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 📖: Şordam / Şordan
1522t 1925h 📖 📖: Şorda
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesi’ne göre köyün nüfusu, 120 Ermeni ve 39 Müslümandan oluşmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 58' 44'' D, 39° 40' 32'' K
Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖: Farac / Ferac
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 23'' D, 39° 51' 52'' K
Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şilk / Şilek [ Kürtçe "sulak yer, bataklık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 42'' D, 39° 44' 48'' K
Akpazar belediye - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Peri | Çarsancak (idari bölge) [ Türkçe çar sancak "dört sancak" ]
E1878 📖: Perri [ Ermenice "bereketli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ Perri kasabanın ve buradan akan nehrin, Çarsancak ise idari bölgenin adıdır. Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla Diyarbakır eyaletine bağlı sancak (16.yy), Harput`a bağlı kaza (1855), Pertek`e bağlı nahiye (1927) olmuştur. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre nüfusu 2.114 Ermeni ve 564 Müslüman’dan ibaretti. ■ Kevork Yerevanyan'ın 'Çarsancak Ermenileri Tarihi' adlı Ermenice eseri 1956'da Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 51' 2'' D, 39° 40' 41'' K
Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kurkurik [ Ermenice krkrig "yıkıntı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 20'' D, 39° 45' 15'' K
Akyünlü köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Çantur
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 35'' D, 39° 32' 40'' K
Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Xozinkix
E1902 📖: Xozınkéğ [ Ermenice "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç’in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig’in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe idi. Kalıntıları köyün biraz güneyindedir. SN
■ Koord: 38° 58' 58'' D, 39° 41' 33'' K
Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Alhan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 31'' D, 39° 46' 5'' K
Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Coşik
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
■ İzollu köyüdür. kumsor
■ Koord: 38° 58' 39'' D, 39° 50' 31'' K
Aslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960 📖: Onbaşılar
E1878 1925h 📖 📖: Lazvan
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 39° 33' 33'' K
Aşağıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Sindam aş.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 10'' D, 39° 37' 42'' K
Aşağıtarlacık köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Hezirge aş. + yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 1'' D, 39° 31' 5'' K
Ataçınarı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Seveliyan [ Kürtçe sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 48' 14'' K
Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 1928 📖 📖: Kaştun / Keştun [ Ermenice xaçdun? "Haç evi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 3'' D, 39° 40' 44'' K
Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 1928 📖 📖: Canig/Canik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 15'' D, 39° 49' 52'' K
Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Ayvatlı/Hayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 39° 47' 43'' K
Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Yılanlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 51'' D, 39° 39' 8'' K
Baltacık mezra (Karsan bağ) - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Mürit / Mürüt
■ Koord: 38° 50' 49'' D, 39° 46' 48'' K
Beşoluk köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Davalı
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 27'' D, 39° 46' 13'' K
Beydamı mezra (Akyünlü bağ) - Mazgirt - Tunceli
■ Eski yerleşim sular altında kalmış olmalıdır. ishak levent
■ Koord: 39° 1' 59'' D, 39° 31' 4'' K
Beylermezraası köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1928 📖 📖: Beğleran / Beğleran [ Kürtçe/Türkçe "beyler" ]
Eski adı: Beyler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 43'' D, 39° 34' 32'' K
Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: İkiz Germisi [ Zazaca germisi "kaplıca" ]
E1878 📖: Garmısi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 34'' D, 39° 41' 41'' K
Çarsancak idari birim - Mazgirt - Tunceli
E630 📖: Dzopk [Tsopk] Ծոփք
Y-146 📖: Sophênê
■ Yun Sophênê, Erm Dzopk Ծոփք adı verilen il veya ülke Akpazar, Mazgirt, Pertek ve Çemişgezek ilçelerini kapsar. MÖ 1. yy’da ayrı krallık idi. Strabon'a göre başkenti olan Karkathiokerta kenti belki Fırat üzerinde şimdi baraj gölüne batmış olan Pertek kalesidir. 10.-11. yy'larda ise şimdi Çemişgezek Ulukale köyünde bulunan Xozan kalesi idari merkez idi. Geç Osmanlı döneminde Perri (Akpazar) kasabası Çarsancak adı verilen kazanın merkezi idi. SN
■ 4 ilçesi Zaza, 4 ilçesi Türk, 3 ilçesi ise Kürt çoğunluktur. Veli Günaydın
■ Koord: 38° 53' 45'' D, 39° 41' 18'' K
Çatköy köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çat
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 0'' D, 39° 46' 59'' K
Çobanlı mezra (Sökücek bağ) - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 1925h 📖 📖: İsnis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 37'' D, 39° 51' 21'' K
Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Beroç / Beroş [ Kürtçe beroj "güney" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
■ Koord: 39° 2' 56'' D, 39° 44' 34'' K
Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Danaburun [ Kürtçe dalêburan "kurak vadi" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkı Karakeçili aşiretine mensup olup çevresine nazaran bazı Karakeçililer gibi Kürt kimliğindedir. Köyde Çarsancaklu ve Alpkulu adında iki sülale vardır. 62Ali
■ Koord: 38° 57' 40'' D, 39° 39' 29'' K
Darıkent köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Muxındi / Muxundu
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ 1530 tarihli Kiğı Sancağının Göcek Nahiyesine ait tahrir defterine göre Şahlu/Şadilü aşiretinin yerleştiği 9 köyden biridir. Şadillilerin yanısıra bu aşiretin dedeliğinide yapan Baba Mansur Ocağı'nın merkez köyüdür. Jaymaex
■ Koord: 38° 58' 14'' D, 39° 48' 39'' K
Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Keceran [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 7'' D, 39° 45' 27'' K
Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Hasorig / Hasorik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 57'' D, 39° 31' 16'' K
Dedebağ mezra (Akdüven bağ) - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1841 1925h 📖 📖: Bağin
E827 E1079 📖: Bağin Պաղին
E630 📖: Bağnadun [Pağnatun] Պաղնատուն (idari bölge) [ Ermenice "Bağin/Pağin yurdu" ]
Y610 📖: Palinês
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Urartu krallığından kalma kalesi ile tarihi bir kasabaydı. 1993’te güvenlik güçlerince boşaltıldı, halkının bir bölümü öldürüldü, köy ve kale yerle bir edildi. Ortaçağdan beri işletilen sıcak maden suyu kaynağı halen ılıca olarak kullanımdadır. SN
■ Koord: 39° 0' 15'' D, 39° 53' 54'' K
Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Demirci
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 56'' D, 39° 39' 7'' K
Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖: Kocvanis
1928 📖: Koca Ovanis
E1878 📖: Xoca Ohannes [ Ermenice Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 30'' D, 39° 37' 36'' K
Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Kurçik [ Kürtçe qûrçik "taş yığını? " ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 8'' D, 39° 42' 34'' K
Doğucak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Hülüman
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köy Îzolludur. Çelebilere bağlıdırlar. kumsor
■ Koord: 38° 57' 20'' D, 39° 50' 48'' K
Elmalık mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Seyidli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 20'' D, 39° 46' 58'' K
Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Rîçik [ Kürtçe "kök" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ’dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
■ Mezraları: Akpınar (Beyazpınar), Cefan/Cefkan, Dal, Gari, Tepebaş.
■ Koord: 38° 59' 56'' D, 39° 50' 34'' K
Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kopik [ Ermenice "küçük çukur, oyuk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 46'' D, 39° 45' 59'' K
Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şomi
E1878 📖: Şohmin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 48'' D, 39° 42' 7'' K
Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Z 📖: Goydep [ Türkçe göktepe ]
E1885 1925h 📖 📖: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 47'' D, 39° 37' 13'' K
Görcan mezra (İsmailli bağ) - Mazgirt - Tunceli
E1902 1928 📖 📖: Gorcan / Korcan [ Ermenice gordzan "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 6'' D, 39° 37' 3'' K
Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Gomiferec [ Kürtçe "Ferec komu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 54'' D, 39° 49' 20'' K
Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Gevan [ Ermenice gaban "geçit" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban’dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban’ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban’a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
■ Koord: 39° 1' 15'' D, 39° 40' 39'' K
Güneşdere mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖: Basi / Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Basu Türkçe "Demir"anlamında olabilir. 62Ali
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 41' 0'' K
Güneyharman mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Köderiç
E1878 📖: Kodaric [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Çeşitli kaynaklarda (Adontz 19).belirtilen görüşün aksine, Prokopios’un 6. yy’da tahkim edildiğini belirttiği Kitharizon kalesi burası olamaz. SN
■ Koord: 38° 54' 31'' D, 39° 44' 58'' K
İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: İbimahmud [ Kürtçe îbî Mehmûd "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 36'' D, 39° 47' 17'' K
İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: İsmail
E1878 📖: İsmayeltsik [ Ermenice "İsmailliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 33'' D, 39° 37' 21'' K
Kalaycı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Kalaycı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 18'' D, 39° 33' 30'' K
Kaleköy köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Kale
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 31'' D, 39° 39' 25'' K
Karabulut mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Sorek/Şörek
E1878 📖: Tsorag [ Ermenice "derecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 34'' D, 39° 46' 0'' K
Karayusuf köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Karayusuf [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy kuzeyde baraj gölü kıyısında olup metruktur. SN
■ Biçer ve Erikli isminde İki mezrası vardır. 62Ali
■ Koord: 38° 49' 9'' D, 39° 35' 53'' K
Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Karsan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 56'' D, 39° 47' 18'' K
Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Hoşe / Hoşî
1782z 📖: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
■ Koord: 38° 50' 35'' D, 39° 41' 33'' K
Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Lodek [ Kürtçe lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürtçe «lod» `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
■ Köy halkının kökeni Darıkent köyünden gelmedir. Baba Mansur ocağı olarak anılan Alevi ocağına mensupturlar. Jaymaex
■ Koord: 38° 59' 17'' D, 39° 45' 48'' K
Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖: Qeraxdep [ Kürtçe "Dep (Karakoçan) yanı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
■ Koord: 38° 57' 51'' D, 39° 43' 11'' K
Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kayacı
E1878 📖: Ğayaçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 27'' D, 39° 48' 5'' K
Kepektaşı mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 34'' D, 39° 42' 37'' K
Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902 1925h 📖 📖: Kızılcık
E1878 📖: Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 9'' D, 39° 38' 43'' K
Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Ermenice/Farsça derbân "kapıcı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Urartu zamanından kale kalıntısı ve çiviyazısı kitabe vardır. Farsça darbân veya Ermenice (Tırnaban/Dırnaban) aynı şekilde `kapı koruyucu` demek olup Kürtçeden daha eski bir tarihe ait olabilir. SN
■ Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
■ Koord: 38° 56' 52'' D, 39° 45' 15'' K
Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1928 📖 📖: Dilanoğlu [ Kürtçe dîlan? "köleler" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 45'' D, 39° 35' 12'' K
Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şêxık [ Kürtçe şêxik "şeyhçik" ]
Eski adı: Zerikân?
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Hormek aşiretinin alt kolu olan ve Sivas-İmranlı ve Erzincan-Refahiye nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan Zerikân aşiretinin aslen bu yerden yayıldığı rivayet edilir. 17. yy'da Varto'ya ve daha sonra Erzurum, Erzincan ve Sivas'a göçmüşlerdir. Çoğunluğu Zaza (Kırmançki) dilli Alevidir. SN
■ Koord: 39° 1' 53'' D, 39° 50' 46'' K
Köpekli mezra (Kuşçu bağ) - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Köpekli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bekirağa Köyü olarak da bilinir. SN
■ Koord: 38° 52' 48'' D, 39° 44' 0'' K
Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Manekrek [ Ermenice "burma/eğri çiftlik?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 36'' D, 39° 51' 52'' K
Kuşçu mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kuşçu
E1878 📖: Xuşin/Xuşciyan [ Ermenice "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Akpazar'ın nufüsu 2000 altına düşünce beldenin düşmemesi için mahalle yapıldı. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 39° 43' 28'' K
Kuşhane köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kuşhane
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 22'' D, 39° 43' 39'' K
Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Mazgirt
E837 📖: Medzgerd Մեծկերտ [ Ermenice "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Tarihçi Vartan’a göre 837 yılında imp. Theophilos’un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre kasabada 628 Ermeni ve 295 Müslüman nüfus vardı. SN
■ Elti Hatun Türbesi bulunmaktadır.Camii taç kapı üzerine bulunan ve bugün okunamayacak şekilde tahrip olan yazıtından yapının 1252 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kız kardeşi Elti Hatun adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 12'' D, 39° 36' 19'' K
Obrukkaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
hl 📖: Lemk
E1878 1925h 📖 📖: Lamk [ Ermenice lamug "Kürt oğlan, lavuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 42'' D, 39° 44' 49'' K
Obuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kürikan [ Kürtçe "sülale, aşiret" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 1'' D, 39° 49' 35'' K
Ortadurak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çalkadan
Sünni Türk yerleşimi
■ Kültür olarak Elazığ'a yakındır. Gakkoş 23
■ Koord: 38° 49' 34'' D, 39° 41' 8'' K
Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖: Masdan
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Giragos Manastırı 19. yy sonunda harabe idi. SN
■ Koord: 38° 55' 23'' D, 39° 47' 31'' K
Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Pulan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 58'' D, 39° 44' 30'' K
Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Reşo Mezraa
1925h 📖: Mezra Reş [ Kürtçe "kara mezra" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 12'' D, 39° 41' 52'' K
Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Xarabe
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 18'' D, 39° 43' 50'' K
Örs mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Örs
E1878 📖: Urts [ Ermenice "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts’tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 39° 43' 36'' K
Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Bîlan [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 17'' D, 39° 47' 35'' K
Sallar ölü yerleşim (Ortadurak bağ) - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Sallar
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 42'' D, 39° 40' 40'' K
Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Xiştan [ Kürtçe "sivriler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 18'' D, 39° 48' 4'' K
Solhan mezra (Oymadal bağ) - Mazgirt - Tunceli
■ Koord: 39° 2' 43'' D, 39° 40' 57'' K
Sökücek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Akkilise [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 12'' D, 39° 51' 15'' K
Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 📖: Kârdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köyün diğer bir adı Nala Karê'dir. Nal 'dere' demek. Kar ise karik kelimesi ile aynıdır ve 'geçit' demektir. Yani 'Geçit deresi' demektir.Köy 4 mahalleden oluşur. Elîyan, Hesenan, Arbîşan ve Berî Kanî. Köyde Durzî Çeşmesi vardır (Kaniya Durzîyan). Eskiden Durzîlerin yaşadığı anlaşılıyor. Köy Îzolludur. kumsor
■ Koord: 38° 56' 27'' D, 39° 49' 29'' K
Şavkın mezra (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Zîri/Zeri [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Büyük bölümü Keban barajı dolayısıyla istimlak edilmiştir. 62Ali
■ Köy ve mahalle statüsü kalkmış, bölgenin çoğu gibi Akpazar'a bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 38° 51' 8'' D, 39° 38' 14'' K
Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Temurtaxt [ Türkçe "Timur tahtı?" ]
E1878 📖: Tamırtax
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 58' 0'' D, 39° 36' 0'' K
Terikomu mezra (Karayusuf bağ) - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Teri Komu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 22'' D, 39° 37' 13'' K
Til mezra (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Til [ Ermenice/Süryanice "höyük" ]
E1878 📖: Tılapert [ Ermenice "Til kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Bu köye yakın Peri Suyu kıyısında 1915 Mayıs’ında gerçekleştirilen kitlesel katliamı Kevork Yerevanyan Badmutyun Çarsancaki Hayots (Çarsancak Ermenileri Tarihi, Beyrut 1956) kitabında aktarır. SN
■ Köyde bir cami bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Köy ve mahalle statüsü kalkmış,bölgenin çoğu gibi Akpazar'a bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 39° 44' 59'' K
Uzunyol mezra (Sökücek bağ) - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
Eski adı: Hodan
■ Koord: 38° 54' 55'' D, 39° 50' 39'' K
Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Koman + Teman [ Kürtçe koman "ağıllar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır.
■ Mezralar: Gultan, Seydan, Teman, Gomik kumsor
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 39° 51' 12'' K
Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1518b 1925h 📖: Kirzi [ Ermenice krzi "hazır otu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 42'' D, 39° 41' 33'' K
Yeldeğen köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şobek
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 47'' D, 39° 47' 30'' K
Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Tarpasor [ Ermenice tarpnatsor "demircidere" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 37'' D, 39° 36' 55'' K
Yılmaz mezra (Kızılkale bağ) - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Komkar / Kömkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlandı. Mansuri
■ Koord: 38° 56' 47'' D, 39° 43' 40'' K
Yongalı mezra (Gümüşgün bağ) - Mazgirt - Tunceli
■ Koord: 39° 0' 25'' D, 39° 39' 12'' K
Yukarıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖: Sındama Jorîn
1925h 📖: Sindam yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 49'' D, 39° 38' 39'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.