Mazıdağı'da 61 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşyuva mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Deyr Metinan [ Kürd "Metinler kilisesi" ]
■ Bizans dönemine ait görkemli kalesi mevcuttur. SN
  Üçkuyu mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Bîra Metînan [ Kürd "Metinan kuyuları" ]
1526t, 1917h: Bîran
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Sakızlı mah - Mazıdağı - Mardin
1917h, 1928: Banqîr / Banğır [ Kürd "neftdamı?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  AşağıMezra mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Mezre Newalê [ Kürd "dere mezra" ]
1928: Mezra Zîr
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Balpınar mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Girisor [ Kürd "kızıltepe" ]
■ 19. yy'da Metnan/Metina, Mazıdağı ilçesinin batı bölümüne tekabül eden aşiret ve kaza idi. SN
  Arısu mah - Mazıdağı - Mardin
1946: Gölagüli
1917h: Ğolagulî [ Kürd "çiçek gölü" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Sağmal mah - Mazıdağı - Mardin
1946: Birini
1928: Bîrîniye [ Kürd "kokar kuyu?" ]
  Karataş mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Şemikan [ Kürd "Şamlılar?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Atalar mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Xarok [ Kürd "eğrice" ]
  Kocakent mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Têzin
1928: Têznê
■ Köy halkı Saffan Aşireti'ne mensup Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Şanlı mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Deşan
Türkmen yerleşimi
■ Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili/Beydili Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle halkı tamamen Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ekinciler mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Küfrek [ Süry/Kürd "köycük" ]
  Konur mah - Mazıdağı - Mardin
1946: Şip yk.
1928: Şêb yk. [ Kürd "şap?" ]
  Çayönü mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Lalan [ Kürd "aş." ]
  Yetkinler mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Dirrîn [ Kürd "yırtıcılar" ]
  Meşeli mah - Mazıdağı - Mardin
1526t: Mahlebi [ Ar mahlebiyye "mahlepli" ]
  Yalınağaç mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Melêbiya Piçûk [ "küçük Mahlebi" ]
1928: Mehlebik [ Kürd ]
  Evciler mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Kasrik [ Kürd qesrik "kalecik" ]
  Yücebağ mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Kelek [ Kürd "sal" ]
  Engin mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Zizin [ Kürd "ayrıkotu" ]
1928: Ziznê
  Ortaklı mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Xirbe Xalil [ Kürd "Halil öreni" ]
  Mazıdağı ilçe - Mazıdağı - Mardin
E1403: Şmrax
1869s: Mazudağı (idari bölge)
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Mazıdağı Osmanlı döneminden beri idari birim adıdır. Merkez kasabanın adı Şemrex'tir. 14. yy sonunda Ezidilere ait olan kasabayı Timur tahrip etmiş ve halkını kılıçtan geçirmişti. SN
■ Mazıdağı, eski Şam yolunun geçtiği yerdir. Zaten Şemrex de Kürtçe Şem (şam) rex (yol) demektir. mustafa
■ Nüfus çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur Türk
  Karasu mz - Mazıdağı - Mardin
1917h: Reşan [ Kürd "karalar" ]
  Yeşilköy mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Xidûr
1917h: Xudur
Kürd (Dumilan) yerleşimi
■ © 14.05.1919 Derek kazasının Dumilan Aşireti Xidur ve Hanik karyeleri ahalisi.. deyar heyran
  Yoncalı mz - Mazıdağı - Mardin
K1980: Xirbe Simaq [ Kürd "sumak ören" ]
Kürd yerleşimi
  Duraklı mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Xalilan [ Kürd "Haliller" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ömürlü mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Pîran [ Kürd "dedeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Arıköy mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Xana Zenbûr [ Kürd "arı hanı" ]
1917h: Zenbur Hanı
  Karalanı mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Mîqar
Türkmen yerleşimi
  Yukarıkonak mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Xanik yk. [ Kürd "hancık" ]
Kürd (Dumilan) yerleşimi
■ © 14.05.1919 Derek kazasının Dumilan Aşireti Hudur ve Hanik karyeleri ahalisi... deyar heyran
  Ulutaş mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Bîrik Hasanan [ Kürd "Hasanlar kuyusu" ]
  Derecik mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Tewaşî
1946: Tavsi
1917h: Tavs [ Erm tavk/tavıs "mazılıklar, meşelikler" ]
Kürd yerleşimi
  Gürgöze mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Eyn Silêman
1928: ˁAyn Süleyman [ Ar ˁayn Süleyman "Süleyman pınarı" ]
  Aksu mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Axgewrik [ Kürd "aktoprak" ]
1946: Akgevir
Kürd (Baravi) yerleşimi
  Işıkyaka mah - Mazıdağı - Mardin
1917h: Bîrkî [ Kürd "kuyucak" ]
  Kemerli mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Xarab Bazîn [ Kürd "bilezikören?" ]
Kürd (Baravi) yerleşimi
■ Mala Xelef ve Mala Berxo adlı iki büyük aile bulunmaktadır. Köyün asıl sakinleri olan Mala Xelef yaklaşık 200 yıl önce Hétıvan adlı köyden gelmişlerdir. Virane olan köy mıntıkası Mala Xelef tarafından bayındır hale getirililmiştir. mustafa halef
  Bilge x - Mazıdağı - Mardin
■ 2009 yılındaki katliamdan sonra büyük ölçüde terk edildi. SN
  Erdalı mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Xanik [ Kürd "hancık" ]
1917h: Xirbe Kori [ Kürd ]
  Aşağıocak mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Kuri aş. [ Kürd kurajêr "aşağı derince" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Yukarıocak mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Kurî yk. [ Kürd kurajor "yukarı derince" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Atlıca mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Ziyareta Hesp
1928: Ziyareti Esb [ Kürd "at yatırı" ]
  Aykut mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Darguwîz [ Kürd "cevizağacı" ]
1917h: Deyrgûz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Kışlak mah - Mazıdağı - Mardin
1526t: Şivistan [ Kürd şêvistan "nadaslık" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km