haritada ara :   km  
Mardin'de 740 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 8
sırala 
Şahverdi mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Şahverdi
Subaşı mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Zohik
Demirli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Demürlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Pirinçli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Safan
Işıklı x - Derik - Mardin
1928 📖 Kato
Akçay mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Çemê Qêntir
Düztaş mah - Derik - Mardin
1917h 1928 📖 📖 Tahtik / Tahtük [ Kr "tahtçık" ]
Issız mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Hedbê
Soğukkuyu mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Şawelat
1928 📖 Şahveled [ Tr "şah oğlu" ]
Karaca mz - Derik - Mardin
1928 📖 Kamirçiyan
Çivili mz - Derik - Mardin
1925h 📖 Bizmare
Kuruçay mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Zembelor [ Kr "zembilli" ]
Bayır mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Kızıleyşan
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Beştaş mz - Derik - Mardin
1928 📖 Serker [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Akça x - Derik - Mardin
1928 📖 Siyamed [ Kr "öz." ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Ahmetli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qizila Xerabê [ Kr "harabe kızıllar" ]
1928 📖 Kızılahmet
Develi mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Kotê
Meşeli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Xerabreşik [ Kr "karacaören" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Aydınlar mah - Derik - Mardin
1928 📖 Karsan [ Kr ]
Adak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Simaqî
1526t 📖 Sımmaki / Summaki [ Ar simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Erbete
1526t 📖 Arbete [ Sür ˁarbato "dördüncü" ]
Yıldız mz - Derik - Mardin
1928 📖 Topuzgölü
Dede mz - Derik - Mardin
1928 📖 Dede
1925h 📖 Babaköy
■ Vefaiye tarikati ileri gelenlerinden Dede Kargın/Garkın türbesi ziyaret edilir. Bu zat, 13. yy'da Anadolu'da büyük bir isyan başlatan Baba İlyas'ın mürşidi imiş. SN
Üçtepe mah - Derik - Mardin
1526t 📖 Belotî [ Ar ballûtî "meşeli" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Derinsu mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Buxur
1917h 📖 Buğur [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Şerefli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Şerifbaba
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Bozbayır mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Misûrrî
1928 📖 Mansuri [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Kurudere mah - Derik - Mardin
1925h 📖 Hallaç
Alibey mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Alibey
Yassıtepe mz - Derik - Mardin
1928 📖 Kemtere
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Doğancı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Bizdoxan
1526t 📖 Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
Kızlar mah - Derik - Mardin
1925h 📖 Kızlar
Denktaş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xêdûk [ Kr "bir tür bitki" ]
1928 📖 Ğeyduk
Çukur mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Şêxhebîb
1928 📖 Şeyxhabib
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
İncesu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Maşmaş [ Kr ]
Günbatı mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Xozberîya Jor
1928 📖 Ğozberigarbî
Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖 Küfürlü
1928 📖 Keferlu [ Sür "Lu (?) köyü" ]
Gündoğdu mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Xozberîya Jêr
1928 📖 Ğozberi
Dilektepe mz - Derik - Mardin
1925h 📖 Hileyli
Akıncılar mah - Derik - Mardin
1928 📖 Tirbamamo [ Kr "Mahmut türbesi" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Kanatlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1925h 📖 Xeyal
Atlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qesra Kenco [ Kr "Kanco konağı" ]
1925h 📖 Kasri Hüseyinkanco
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt siyasetçilerinden Ahmet Türk'ün ailesinin konağı, adını 20. yy başlarında mülkü sahiplenen Genc Hüseyin Ağa'dan alır. SN
Dumluca mah - Derik - Mardin
1946 📖 Şefnat
1928 📖 Sêpnat
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
■ Köye bağlı Seydoş mezrasında bulunan Hz. Seydoş türbesi büyük yerel üne sahip bir ziyaretgahtır. SN
Çukursu mah - Derik - Mardin
1928 📖 Xanuk [ Kr "hancık" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Ballı mah - Derik - Mardin
1928 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Üçkaya mz - Derik - Mardin
1928 📖 Koder
Dumanlı mah - Derik - Mardin
1928 📖 Xarar / Xirar
Beşkavak mah - Derik - Mardin
1928 📖 Hofî
Alagöz mah - Derik - Mardin
1928 📖 Taxtabeş [ Kr taxtêbeş "taraça" ]
Göktaş mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Kevirşîn [ Kr "gökçe taş" ]
1946 📖 Keferşin
1928 📖 Keferceni [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
Kocatepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Dêşî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bucak mz - Derik - Mardin
1917h 1928 📖 📖 Tewhök / Tawîk
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Kutluca mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Warga Xensê
1925h 📖 -
Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xirbêbelek [ Kr "alacaören" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Tavşanlı mz - Derik - Mardin
1928 📖 Ernebî
Burç mah - Derik - Mardin
1928 📖 Burç
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Alanlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Eynterî
1928 📖 ˁAnteri
Yazıcık mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Koder
Böğrek mah - Derik - Mardin
1928 📖 Beyrok [ Kr bêruk "meracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Fittar mv - Derik - Mardin
S506 📖 Phitar
■ 505-506 yılına ait Joshua Stylites vekayinamesinde anılan Phitar şehrinin kalıntıları 1 kilometrelik bir alana yayılmıştır. SN
Hisaraltı mah - Derik - Mardin
1526t 📖 Rebet / Rebat [ Ar ribât "han, hisar" ]
■ Artuklu hanedanına ait büyük kalesi mevcuttur. SN
Çağıl mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z 📖 Kopik / Kobik [ Kr qûbik? "kümbetçik" ]
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Deyrik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine, Garb nahiyesine tabi Çuvan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. deyar heyran
Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mistefamîlk [ Kr "Mustafa mülkü" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîzaviza [ Kr "sinek vızıltısı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Medê Kermiraşa
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Heyto
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Kuyulu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z 📖 Selme [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi, Derik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
Gümüşyuva mah - Mazıdağı - Mardin
1928 📖 Deyr Metinan [ Kr "Metinler kilisesi" ]
■ Bizans dönemine ait görkemli kalesi mevcuttur. SN
Pınarcık mah - Derik - Mardin
1928 📖 Fitnê [ Kr "büklüm" ]
■ Bu köy yakınında geniş bir alanı kapsayan Fittar harabeleri vardır. SN
Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Qûça Gûran [ Kr "kurt kapanı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Hacılar mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Hecî Mihemed
K1980 📖 Hecî Bihemed
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Beşbudak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qubilme
<1960 📖 Kubilme
Çatalca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Mehenna / Mehêna
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Taxtok [ Kr "kürsücük" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Üçkuyu mah - Mazıdağı - Mardin
K1980 📖 Bîra Metînan [ Kr "Metinan kuyuları" ]
1526t 1917h 📖 📖 Bîran
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Koçyiğit mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Rewşat [ Kr "aydınlı" ]
Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Goliyê
K1980 📖 Golê
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tiledes
1928 📖 Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t 📖 ˁAdesiyye
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Sakızlı mah - Mazıdağı - Mardin
1917h 1928 📖 📖 Banqîr / Banğır [ Kr "neftdamı?" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Köseveli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Kosewelî
1928 📖 Köseveli
Başaran mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Misrik
1925h 📖 Muşrik
Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Kerrikê
K1980 📖 Kerik [ Kr ]
AşağıMezra mah - Mazıdağı - Mardin
K1980 📖 Mezre Newalê [ Kr "dere mezra" ]
1928 📖 Mezra Zîr
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Balova mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Balfis
Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Ferhok [ Kr "yavru kuş" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Aralık mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Circib / Cerceb / Cırcıp
Bağarası x - Derik - Mardin
K1980 📖 Mezre Gêrî
■ Terk edilmiştir. SN
Kayacık mah - Derik - Mardin
1928 📖 Mixat
Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîplax
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mesta Jêr [ Kr "aşağı Mest" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dikê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
Konak mah - Derik - Mardin
K1980 📖 İlaska / Êlaska [ Kr ]
■ 1951'de kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
Söğütözü mah - Derik - Mardin
1928 📖 Qetaro [ Kr ]
Yukarımezra mah - Mazıdağı - Mardin
K1980 📖 Mezra Sûravêrkê
1928 📖 Mezra yk.
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
Poyraz mz - Dargeçit - Mardin
1928 📖 Berdahol
Kürt (Sünni) (Basıqıl) yerleşimi
Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
1946 📖 Hop [ Kr "bent, baraj" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.