Mardin'de 741 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 8
sırala 
  Subaşı mah - Derik - Mardin
K1980: Zohik
  Demirli mah - Derik - Mardin
1928: Demürlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pirinçli mah - Derik - Mardin
1928: Safan
  Düztaş mah - Derik - Mardin
1917h, 1928: Tahtik / Tahtük [ Kürd "tahtçık" ]
  Soğukkuyu mah - Derik - Mardin
K1980: Şawelat
1928: Şahveled [ Tr "şah oğlu" ]
  Kuruçay mah - Derik - Mardin
K1980: Zembelor [ Kürd "zembilli" ]
  Ahmetli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Qizila Xerabê [ Kürd "harabe kızıllar" ]
1928: Kızılahmet
  Meşeli mah - Derik - Mardin
1928: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Aydınlar mah - Derik - Mardin
1928: Karsan [ Kürd ]
  Adak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Simaqî
1526t: Sımmaki / Summaki [ Ar simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
  Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Erbete
1526t: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Üçtepe mah - Derik - Mardin
1526t: Belotî [ Ar ballûtî "meşeli" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Derinsu mah - Derik - Mardin
K1980: Buxur
1917h: Buğur [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Şerefli mah - Derik - Mardin
1928: Şerifbaba [ "öz." ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Bozbayır mah - Derik - Mardin
K1980: Misûrrî
1928: Mansuri [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Kurudere mah - Derik - Mardin
1925h: Hallaç
  Doğancı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Bizdoxan
1526t: Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
  Kızlar mah - Derik - Mardin
1925h: Kızlar
  Denktaş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Xêdûk [ Kürd "bir tür bitki" ]
1928: Ğeyduk
  İncesu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928: Maşmaş [ Kürd maşmaşk "yoğurtçular" ]
  Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946: Küfürlü
1928: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Akıncılar mah - Derik - Mardin
1928: Tirbamamo [ Kürd "Mahmut türbesi" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Atlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Qesra Kenco [ Kürd "Kanco konağı" ]
■ Kürt siyasetçilerinden Ahmet Türk'ün ailesinin konağı, adını 20. yy başlarında mülkü sahiplenen Genc Hüseyin Ağa'dan alır. SN
  Dumluca mah - Derik - Mardin
1946: Şefnat
1928: Sêpnat
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Çukursu mah - Derik - Mardin
1928: Xanuk [ Kürd "hancık" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Ballı mah - Derik - Mardin
1928: Zorava [ Kürd "zorunlu iskan" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Alagöz mah - Derik - Mardin
1928: Taxtabeş [ Kürd taxtêbeş "taraça" ]
  Göktaş mah - Derik - Mardin
K1980: Kevirşîn [ Kürd "yeşiltaş" ]
1946: Keferşin
1928: Keferceni [ Süry ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Kocatepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928: Dêşî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burç mah - Derik - Mardin
1928: Burç
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Fittar mv - Derik - Mardin
S506: Phitar
■ 505-506 yılına ait Joshua Stylites vekayinamesinde anılan Phitar şehrinin kalıntıları 1 kilometrelik bir alana yayılmıştır. SN
  Böğrek mah - Derik - Mardin
1928: Beyrok [ Kürd bêruk "meracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hisaraltı mah - Derik - Mardin
1526t: Rebet / Rebat [ Ar ribât "han, hisar" ]
■ Artuklu hanedanına ait büyük kalesi mevcuttur. SN
  Çağıl mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z: Kopik / Kobik [ Kürd qûbik? "kümbetçik" ]
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Dirik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine Garb nahiyesine tabi Çovan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mistefamîlk [ Kürd "Mustafa mülkü" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çîzaviza [ Kürd "sinek vızıltısı" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Heyto
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xirbêbelek [ Kürd "alacaören" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kuyulu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z: Selme / Selmi [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi, Derik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Gümüşyuva mah - Mazıdağı - Mardin
1928: Deyr Metinan [ Kürd "Metinler kilisesi" ]
■ Bizans dönemine ait görkemli kalesi mevcuttur. SN
  Pınarcık mah - Derik - Mardin
1928: Fitnê [ Kürd "büklüm" ]
■ Bu köy yakınında geniş bir alanı kapsayan Fittar harabeleri vardır. SN
  Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Qûça Gûran [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Odaköy mah - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Taxtok [ Kürd "kürsücük" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Üçkuyu mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Bîra Metînan [ Kürd "Metinan kuyuları" ]
1526t, 1917h: Bîran
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Koçyiğit mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928: Rewşat [ Kürd "aydınlı" ]
  Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Goliyê
K1980: Golê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Tiledes
1928: Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t: ˁAdesiyye
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sakızlı mah - Mazıdağı - Mardin
1917h, 1928: Banqîr / Banğır [ Kürd "neftdamı?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Başaran mah - Derik - Mardin
K1980: Misrik
1925h: Muşrik
  Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011: Kerrikê
K1980: Kerik [ Kürd ]
  AşağıMezra mah - Mazıdağı - Mardin
K1980: Mezre Newalê [ Kürd "dere mezra" ]
1928: Mezra Zîr
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Ferhok [ Kürd "yavru kuş" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bağarası x - Derik - Mardin
K1980: Mezre Gêrî
■ Terk edilmiştir. SN
  Kayacık mah - Derik - Mardin
1928: Mixat
  Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çîplax
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
  Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mesta Jêr [ Kürd "aşağı Mest" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dikê [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Şikeftan [ Kürd "mağaralar" ]
  Konak mah - Derik - Mardin
■ 1951'de kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mesta Jor [ Kürd "yukarı Mest" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Delê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kovalı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Endewl
1946: Ayindevil
1526t: ˁAyndol [ Ar "kovapınar" ]
  Kuşçu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946: Girsahrinç
1928: Girsarinç [ Kürd girê sarînç "sarnıçtepe" ]
  Adakent mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928: Çildiz [ Kürd "kırk haramiler" ]
  Derik ilçe - Derik - Mardin
K1980: Dêrika Çiyayêmazî [ Kürd "Mazıdağı kilisesi" ]
1518a: Derük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur Türk
  Yazıcık mah - Derik - Mardin
K1980: Koder
  Tepebağ mah - Derik - Mardin
1526t: Tilbisim / Telbisim [ Ar tell beşme "? tepe" ]
  Akça x - Derik - Mardin
1928: Siyamed [ Kürd "üç Ahmet?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Beşkavak mah - Derik - Mardin
1928: Hofî
  Ambarlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1526t: Heboşi [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
  Beştaş mz - Derik - Mardin
1928: Serker [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Çivili mz - Derik - Mardin
1925h: Bizmare
  Bayraklı mah - Derik - Mardin
1928: Girêsor [ Kürd "kızıltepe" ]
  Bucak mz - Derik - Mardin
1917h, 1928: Tewhök / Tawîk
Kürd (Metinan) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km