Mardin'de 747 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 8
sırala 
  Subaşı köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Zohik
  Demirli köy - Derik - Mardin
1928 K: Demürlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pirinçli köy - Derik - Mardin
1928 K: Safan
  Düztaş köy - Derik - Mardin
1928 K: Tahtok
  Kuruçay köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Zembelor [ Kürd "zembilli" ]
  Soğukkuyu köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Şawelat
1928 K: Şahveled [ Tr/Fars "şah oğlu" ]
  Bayır köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 K: Kızıleyşan
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Ahmetli köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Qizila Xerabê [ Kürd "kızıllar harabesi?" ]
1928 K: Kızılahmet
  Meşeli köy - Derik - Mardin
1928 K: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Aydınlar köy - Derik - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Karsan [ Kürd karsan ]
  Adak köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Simaqî
1526, 1928 NG, K: Sımmaki/Summaki [ Ar simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
  Çataltepe köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Erbete
1526, 1928 NG, K: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Üçtepe köy - Derik - Mardin
1526, 1928 NG, K: Belotî [ Ar ballûtî "meşeli" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Şerefli köy - Derik - Mardin
1928 K: Şerifbaba [ "öz." ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Derinsu köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Buxur
1928 K: Buğur [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Bozbayır köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Misûrrî
1928 K: Mansuri [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Doğancı köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Bizdoxan
1526, 1928 NG, K: Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
  Denktaş köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Xêdûk [ Kürd "bir tür bitki" ]
1928 K: Ğeyduk
  İncesu köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 K: Maşmaş [ Kürd maşmaşk ]
  Karataş köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 MYK: Küfürlü
1928 K: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Dumluca köy - Derik - Mardin
1946 MYK: Şefnat
1928 K: Sêpnat
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Akıncılar köy - Derik - Mardin
1928, K2010: Tirbamamo [ Kürd "Mahmut türbesi" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Kayacık köy - Derik - Mardin
1928 K: Mixat
  Atlı köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Qesra Qenco [ Kürd "erensaray" ]
  Çukursu köy - Derik - Mardin
1928 K: Xanuk [ Kürd "evcik" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Ballı köy - Derik - Mardin
1928 K: Zorava [ Kürd zorava "zorabat" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Dumanlı köy - Derik - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Xarar/Xirar
  Alagöz köy - Derik - Mardin
1928 K: Taxtabeş [ Kürd taxtêbeş "seki" ]
  Göktaş köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Kevirşîn [ Kürd "göktaş?" ]
1946 MYK: Keferşin
1928 K: Keferceni [ Süry ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Burç köy - Derik - Mardin
1928 K: Burç
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Böğrek köy - Derik - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Beyrok [ Kürd bêruk "meracık" ]
  Hisaraltı köy - Derik - Mardin
1526, 1928 NG, K: Rebet/Rebat [ Ar ribât "han, hisar" ]
■ Artuklu hanedanına ait büyük kalesi mevcuttur. SN
  Çağıl köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 MYK: Kubik [ Kürd qûbik "kümbetçik" ]
1913: Kopik
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Dirik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine Garb nahiyesine tabi Çovan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Arıklı köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Mistefamîlk [ Kürd "Mustafa mülkü" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaşıklı köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Çizaviza [ Kürd viza? "tosunlar" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tatlıca köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Heyto
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Xirbêbelek [ Kürd "alacaören" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Ferhok
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Pınarcık köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Fitin
1928 K: Fitnê [ Kürd "kıvrımlı" ]
  Kuyulu köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 K: Selmê [ Kürd ]
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi, Derik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Gümüşyuva köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Dêra Metinan [ Kürd "Metinanlar (aş.) kilisesi" ]
■ Bizans dönemine ait görkemli kalesi mevcuttur. SN
  Yumrutaş köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Qûça Guran
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Beşbudak köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Qubilme
1960e DİE: Kubilme
  Odaköy köy - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çatalca köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Mehenna
Kr Tan: Mehêna
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kilimli köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Taxtok [ Kürd taxtik "kürsücük" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Üçkuyu köy - Derik - Mardin
Kr LQ: BîraMetînan [ Kürd "Metinan kuyuları" ]
1526, 1946 NG, MYK: Bîran
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Koçyiğit köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 K: Rewşat [ Kürd "aydınlı" ]
  Göllü köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Golê
Kr Tan: Goliyê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bozhöyük köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Tiledes
1928 K: Tilˁades [ Ar tell ˁades "mercimektepe" ]
1526 NG: ˁAdesiyye
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sakızlı köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Banqîr [ Kürd "neftdamı?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Başaran köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Misrik
  Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Kerik [ Kürd kerik ]
Kr Tan: Kerrikê
  AşağıMezra köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Mezre Newalê [ Kürd ]
1928 K: MezraiSüfla
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Balova köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Balfis
  Çıplak köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Çîplax
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
  Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Mesta Jêr [ "aşağı Mesta" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tosunlu köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Dikê [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Şikeftan [ Kürd "mağaralar" ]
  Konak köy - Derik - Mardin
Kr LQ: İlaska/Êlaska [ Kürd ]
■ 1951'de kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Söğütözü köy - Derik - Mardin
1928 K: Qetaro [ Kürd ]
  YukarıMezra köy - Derik - Mardin
1928 K: MezraiUlya
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Mesta Jor [ Kürd "yukarı Mesta" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Delê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kovalı köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Endewl
1946 MYK: Ayındevol
1526, 1928 NG, K: ˁAyndol
  Kuşçu köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 MYK: Girsaheinç
1928 K: Girsarinç [ Kürd girê sarînç "sarnıçtepe" ]
  Adakent köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 K: Çildiz [ Kürd çildiz "kırkharamiler" ]
  Derik ilçe - Derik - Mardin
Kr LQ: Dêrika Çiyayê Mazî [ Kürd "Mazıdağı manastırı" ]
1518 NG: Deyrük [ Kürd dêrik "manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu KÜRT lerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak ARAP lar da mevcuttur Türk
  Yazıcık köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Koder
  Tepebağ köy - Derik - Mardin
1526, 1928 NG, K: Tilbisim/Telbisim [ Ar tell beşme "? tepe" ]
  Akça mz - Derik - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Siyamed [ Kürd "üçgeldi?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Beşkavak mz - Derik - Mardin
1928 K: Hofî
  Ambarlı köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1526, 1928 NG, K: Heboşi [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
  Beştaş mz - Derik - Mardin
1928 K: Serker
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Çivili mz - Derik - Mardin
1928, K2010 K, LQ: Bizmaro
  Bayraklı köy - Derik - Mardin
1928 K: Girêsor [ Kürd "kızıltepe" ]
  Bucak mz - Derik - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Tawîk
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Küplüce köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Şemikan
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaynarca köy - Kızıltepe - Mardin
Kr: Tolik [ Kürd "kemercik" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çukur mz - Derik - Mardin
Kr LQ: Şêx Hebîb
1928 K: Şeyxhabib
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Ilıca köy - Derik - Mardin
1946 MYK: AşağıGermik
1928 K: Germik [ Kürd "ılıca" ]
  Dede mz - Derik - Mardin
1928 K: Dede
  BağrıBütün köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Dêmirâ
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Değirmenli mz - Derik - Mardin
1928, K2006 K, LQ: SûsikHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km