haritada ara :   km  
Mardin'de 10 ilçe bulundu.
sırala 
Derik ilçe - Derik - Mardin
K1980 📖: Dêrika Çiyayêmazî [ Kr "Mazıdağı kilisesi" ]
1518a : Derük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur
Mazıdağı ilçe - Mazıdağı - Mardin
E1403 📖: Şmrax
1869s 📖: Mazudağı (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mazıdağı Osmanlı döneminden beri idari birim adıdır. Merkez kasabanın adı Şemrex'tir. 14. yy sonunda Ezidilere ait olan kasabayı Timur tahrip etmiş ve halkını kılıçtan geçirmişti. SN
■ Mazıdağı, eski Şam yolunun geçtiği yerdir. Zaten Şemrex de Kürtçe Şem (şam) rex (yol) demektir. mustafa
■ Nüfus çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur
Kızıltepe ilçe - Kızıltepe - Mardin
K 📖: Qosar [ Tr Koçhisar ]
1902a 1928 📖Til Ermen [ Ar "Ermeni höyüğü" ]
A870 📖: Dunaysir
1518a : Koçhisar (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tarihi kent Dunaysir ve Tell Ermen adlarını taşır. (E. Bosworth `Dunaysir and its History` in Acta Orientalia 59.1, 2006). Ayrı bir yerleşim olan Koçhisar Osmanlı döneminde büyüyerek nahiye merkezi olmuş ve günümüzde eski kenti de içine almıştır. ■ Tell Ermen nüfusu 1895'e dek büyük oranda Ermeni iken bu tarihten sonra Ermeni kalmamıştır. Halen şehir Türkiye’nin en büyük Kürt yerleşimlerinden biridir. SN
■ Nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin (>%85) oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Arap (% 10) ve Süryaniler de mevcuttur. Kürtleşmiş Çeçen aileler de bulunmaktadır.
Artuklu ilçe - Artuklu - Mardin
Eski adı: -
■ Mardin merkez ilçesine 2014’te Artuklu adı verildi. Selçuklu kumandanlarından Eksük oğlu Artuk’un sülalesi Mardin’de 12.-14. yy’lar arasında hüküm sürmüş ve çok sayıda bayındırlık eseri bırakmıştır. SN
Yeşilli ilçe - Yeşilli - Mardin
1917h 📖: Rişmil [ Sür ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Arapların oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Kürtler de mevcuttur.
Savur ilçe - Savur - Mardin
K 📖: Stewr
A1220 📖: Ṣawr
Y553 Y610 📖Saúras / Tzaúras [ Sür Ṣawrâ ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Gerek Süryanice gerek Arapça kaynaklarda daima sad harfiyle yazılır. SN
■ Savurun Kürtçe ismi olan Stewr Kürtçe'de "Kısır, sert" manasına gelir.Bu durumda toprak için kullanılmıştır. LakedemonianZvingi
Ömerli ilçe - Ömerli - Mardin
K 📖: Mehsert
1928 📖: Maˁserti
1775z 📖: Ömerkanlı (aş.)
1928 📖: Ömerkan (idari bölge) [ Kr "Ömerler (aş.)" ]
■ Eski nüfusu Süryani iken 1609 yılında Patrik Sotfo devrinde topluca Müslümanlığı kabul ettikleri kaydedilmiştir. Kasaba nüfusu ağırlıkla Arapça konuştuğu halde köylerde Kürtçe egemendir. SN
■ © 02.04.1775 Rakka iskanbaşısı Milli aşiretinden eşkıya Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı Kürd aşiretler efradından bazılarının tenkil edildiğine dair Diyarbakır Valisi Abdullah Paşa'nın tahriratı. deyar heyran
Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
Kr : Nisêbin
1914hk 📖: Nseybîn
E474 📖: Mıdzpin [Mtsbin] Մծբին
S373 : Ṣawbāʾ ܨܘܒܐ
Y-146 📖: Nisibis
As-891 📖: Naṣîbina [ Sür nṣîbîn "yerleşim, koloni" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami kenti idi. Aramice/Süryanice Naṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtsbin biçimleri Antik Çağ'dan beri kaydedilmiştir. Aramice isim muhtemelen `iskan, bir yerde toplanma` anlamında «ṣwb» kökünden gelir. ■ Nusaybin nüfusu 20. yy başlarına dek büyük oranda Süryani iken günümüzde ezici çoğunlukla Kürttür. Kentin büyük bir bölümü 2014 yılında TC kuvvetlerince tahrip edilmiştir. SN
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
■ Nusaybin'de Kamışlo kentine göç etmelerinden önce çok kalabalık bir Kürt Yahudi grubu yaşamaktaydı. LakedemonianZvingi
Midyat ilçe - Midyat - Mardin
S1190 📖: Midyad [ Sür ]
As-859 📖: Matiati
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asur kralı I. Asurnasirpal'ın yazıtında (MÖ 1043) anılan Matiati ve Hekataios'un (MÖ 6. yy) andığı Matiênê ülkesinin başşehri olması muhtemeldir. Yeni ilçe merkezi asıl Midyat'tan 2 km uzaktaki Estel mahallesine taşındı. Asıl Midyat 1960'lara dek ağırlıkla Hıristiyan Süryani iken günümüzde Kürtleşmiştir. Estel halkı Araptır. SN
Dargeçit ilçe - Dargeçit - Mardin
1928 📖: Kerboran / Kerburan
S1300~ 📖: Kerburanܟܪܒܘܪܢ‎ [ Sür kfar buran ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe dilli Süryani Hıristiyan kültürünün önemli bir merkezi idi. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.