haritada ara :   km  
Malkara'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
Ahievren mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1519t 📖: Axıevren
■ 20. yy başında Türk/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 59'' D, 27° 4' 0'' K
Ahmetpaşa mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Ahmetpaşa
1877hk 📖: Paşaköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 13'' D, 26° 49' 23'' K
Aksakal mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1877hk 📖: Aksakallı
■ Koord: 40° 47' 59'' D, 27° 4' 0'' K
Alaybey mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Alaybey
■ Koord: 40° 51' 38'' D, 26° 59' 47'' K
Allıışık mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Allıışık
■ Koord: 40° 48' 35'' D, 26° 52' 58'' K
Bağpınar mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Tatar Cedit [ Türkçe "yeni Tatar" ]
1901h 📖: Tatarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 33'' D, 26° 52' 1'' K
Balabancık mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Balabancık
Pomak yerleşimi
■ 93 harbi sonrasi Loveç'e bagli Selvievo ve Izvor'dan gelen Pomaklar tarafindan kuruldu. Ana dili 1950'ye kadar yerini tamamiyla türkçeye birakti. Manav
■ Koord: 40° 48' 57'' D, 26° 59' 57'' K
Ballı mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Ballı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdil Vlah yerleşimi Manav
■ Koord: 40° 49' 54'' D, 27° 3' 11'' K
Ballısüle mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Ballısüle
■ Koord: 40° 50' 56'' D, 27° 10' 52'' K
Batkın mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Batkın
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz'e ait Yörücek çiftliği arazisinde 1860'larda Nogay muhacirlerin iskanıyla kurulan köye daha sonra Lofça Pomakları ve diğer Bulgaristan muhacirleri yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 58' 0'' D, 26° 53' 59'' K
Bayramtepe mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Teberük [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 403 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 41° 2' 53'' D, 26° 43' 3'' K
Çavuşköy mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Çavuşköy
■ Koord: 40° 52' 27'' D, 26° 57' 56'' K
Çınaraltı mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Prafça [ Bulgarca pravitsa "düzce" ]
Pomak yerleşimi
■ Pleven Pomakları iskân edilmiştir. ''Trayenitsa'' dedikleri kefir yapılır içilir. Manav
■ Koord: 41° 4' 0'' D, 26° 55' 59'' K
Çınarlıdere mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Bunar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi öncesinde Bunar isimli bir köy mevcutken, köy bosaldi ve 93 harbi ertesinde Plovdiv'in güneyindeki Bjala Reka köyünden muhacirler tarafindan yerlesime sahne oldu. 1960'a kadar Bunar ismi kullanildi. Manav
■ Koord: 40° 46' 0'' D, 27° 4' 0'' K
Çimendere mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Çimendere
■ Koord: 40° 46' 59'' D, 27° 1' 59'' K
Danişment mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Danişment
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 0'' D, 26° 45' 0'' K
Davuteli mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905: Davuteli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi mevcuttu. SN
■ Koord: 41° 3' 28'' D, 26° 44' 6'' K
Deliller mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1877hk 📖: Deliler
■ Koord: 40° 51' 6'' D, 27° 8' 0'' K
Demircili mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Demircili
■ Koord: 40° 59' 44'' D, 26° 45' 49'' K
Dereköy mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Dereköy
■ Koord: 40° 53' 59'' D, 27° 8' 59'' K
Deveci mahalle - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Évandron [ Yunanca ]
1877hk 📖: Devecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 750 Rum nüfus ve Ayios İgnatios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 49' 0'' D, 26° 49' 59'' K
Develi mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Develi
■ Koord: 40° 55' 35'' D, 27° 7' 42'' K
Doğanköy mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖: Sidiní Σιδηνή
1901h 📖: Doğancı/Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. 1913’te boşalan köye 1920’de Rum muhacirler iskan edildi ise de 1922’de yeniden boşaltıldı. Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 41° 4' 33'' D, 26° 50' 12'' K
Dolu mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1871 📖: Dolu [ Bulgarca dol "dere" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu mezhep açısından ’Rum’ sayılan Patrikhane yandaşı Bulgarlardan oluşmaktaydı. 1870’te inşa edilmiş olan Ayios Yeorgios kilisesi mevcuttu. SN
■ Koord: 41° 2' 32'' D, 26° 47' 13'' K
Elmalı mahalle - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Galíni
1901h 📖: Elmalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 1060 Rum nüfus ve 1832 tarihli Ayios Nikolaos kilisesi ile birlikte köyün kuzeyinde Ayios Athanasios manastırı vardı. SN
■ Koord: 40° 46' 24'' D, 26° 56' 54'' K
Emirali mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Emirali
■ Balkan seferi sırasında Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa ve ordusunun buraya Halepli Türkmenleri yerleştirdiği söyleniyor. Köy kurulduğundan beri nüfusu Müslüman olmuş. Oğuzların Dağhan oğullarından Eymür boyuna mensup oldukları söyleniyor. Tarihsever
■ Koord: 40° 46' 48'' D, 27° 3' 25'' K
Esendik mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Esendik
■ Koord: 40° 46' 28'' D, 27° 9' 57'' K
Evrenbey mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Evrenbey
1901h 📖: Ermiya
■ Koord: 40° 57' 0'' D, 27° 1' 59'' K
Gönence mahalle - Malkara - Tekirdağ
1877hk 📖: Kalivia [ Yunanca kalyvia "kulübeler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 1025 Rum nüfus ve 1729 tarihli Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
■ Muhtelif târihlerden kalma üç adet kilise ve bir manastır bulunduğu rivâyet edilir. Ayios Yiorgios kilisesinin 4 sütunu kilisenin kuyusunda görülmektedir. Bugün için Müslüman Vlah bilgisi eklenebilir mı artık? Asılları budur. Mübâdele ile iskân edildiler Türkçeyi burada öğrendiler. Köy ismi Kalivia hâlen kullanımdadır. 78 hâne Nutialı Vlah ile bir o kadar da Doyranlı ve de 3-5 hâne de Langazalı iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 55' 21'' D, 26° 55' 35'' K
Gözsüz mahalle - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Gözsüz
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Patrikhaneye bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 49' 32'' D, 26° 54' 59'' K
Güneşli mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Güneşli
■ Koord: 41° 1' 41'' D, 26° 54' 27'' K
Hacısungur mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖: Axsungur
■ Koord: 41° 0' 42'' D, 27° 2' 50'' K
Haliç mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Haliç
■ Koord: 40° 52' 0'' D, 26° 46' 0'' K
Hasköy mahalle - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Levkásion [ Yunanca "kavaklı" ]
Y1871 📖: Hasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 240 Rum nüfus ve Ayios Mokios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 55' 59'' D, 26° 49' 0'' K
Hemit mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Hemit
■ Koord: 40° 59' 48'' D, 26° 47' 43'' K
Hereke mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Hereke [ Yunanca xáraks/xarákia "kazıklı" ]
■ Koord: 40° 54' 29'' D, 27° 5' 42'' K
Izgar mahalle - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Lygirión
1904s 📖: Izgar
1877hk 📖: Lızğar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 32'' D, 26° 48' 28'' K
İbribey mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖: Beyköy
Y17 Y640 📖 📖: Ápros çoğ. Áproi [ Yunanca ]
■ İmp. Claudius döneminde Colonia Claudia Aprensis adıyla (yeniden) kuruldu. İbri adı antik addan uyarlanmıştır. İbri Bey adlı biri yoktur. SN
■ Koord: 40° 57' 55'' D, 27° 6' 29'' K
İbrice mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: İbrice
■ Koord: 40° 58' 1'' D, 26° 52' 20'' K
İshakça mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: İshakça
1901h 📖: Yakça?
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 24'' D, 26° 56' 45'' K
Kadıköy mahalle - Malkara - Tekirdağ
1909hb 📖: Kadıgebran [ Türkçe "gavur kadıköy" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 51' 0'' D, 26° 49' 59'' K
Kalaycı mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kalaycı
■ Koord: 40° 47' 53'' D, 27° 7' 35'' K
Karacagür mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Karacagür
■ Koord: 41° 2' 59'' D, 26° 58' 0'' K
Karacahalil mahalle - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Karacahalil
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Ay. Yioannu Theologu kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 48' 38'' D, 26° 56' 7'' K
Karaiğdemir mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kara İdemir
■ Koord: 40° 56' 33'' D, 27° 0' 19'' K
Karamurat mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Karamurat
Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 0'' D, 27° 6' 0'' K
Kavakçeşme mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kavakçeşme
■ Koord: 40° 51' 15'' D, 27° 1' 47'' K
Kermeyan mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Germiyan?
1909hb 📖: Kerman
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 41'' D, 27° 6' 22'' K
Kırıkali mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kırıkali
■ Koord: 40° 58' 6'' D, 27° 3' 53'' K
Kiremitlik mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kiremitlik
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 59'' D, 26° 53' 59'' K
Kozyörük mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kozyörük
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1870'lerde Üzeyir Bey adlı Yörük beyine ait Koz Çiftliği arazisi iken Bulgaristan'dan (Hasköy ve Kırcali) göçen muhacirler tarafından zaptedildiği ve Üzeyir Beyin çiftliği terk etmek zorunda kaldığı anlatılır. SN
■ Koord: 41° 1' 5'' D, 26° 56' 39'' K
Kuyucu mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kuyucu
■ Koord: 40° 52' 58'' D, 27° 1' 36'' K
Küçükhıdır mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kç. Hıdır
■ Koord: 40° 52' 59'' D, 27° 3' 0'' K
Kürtüllü mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905: Kürtüllü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 450 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 58' 32'' D, 26° 49' 14'' K
Malkara ilçe - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Muğalkara
1484 📖: Miğalkara
Y1136 📖: Megalê Karýa / Megálê Agorá [ Yunanca megalê agorá "büyükpazar" ]
■ 17. yy’da Kemah’ın Pakariç kasabasından göçen Ermeni toplumu 20. yy başında kasaba nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktaydı. Ayrıca kayda değer Bulgar ve Rum nüfus vardı. Bilge Umar’ın Malkara adını `Luwice`den türetmesi yanlıştır. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
■ Koord: 40° 53' 24'' D, 26° 54' 3'' K
Mestanlar mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Mestanlar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1909 tarihli İngiliz haritasında 1 km kadar kuzeybatısında terk edilmiş bir Çerkesköy harabesi görülür. SN
■ Rum Ortodoks halkı mübadelede ekseriya İskeçe/Pórpi köyünde göçmüştür. Halkı mübadele ile Langaza kazâsından gelmiştir. C.G.
■ Koord: 41° 5' 59'' D, 26° 50' 35'' K
Müstecep mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Müstecep
■ Koord: 40° 49' 18'' D, 27° 7' 35'' K
Pirinççeşme mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Pirinççeşme
■ Koord: 40° 59' 44'' D, 26° 50' 51'' K
Sağlamtaş mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1946 📖: Bukruva
1904s 📖: Bukriva [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Pehlivan Kurtdereli Mehmed Bukrovo köyündendir. 1912'de 200 Müslüman Pomak ailesi yasiyordu. Manav
■ Koord: 40° 46' 49'' D, 27° 6' 15'' K
Sarıpolat mahalle - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Teslimköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köylü şu an Yunanistan sınırlarında yer alan Çukurviran ve Kayalı köylerinden buraya gelmiştir, bazıları Sünnileşmiştir. Mursallı
■ Koord: 40° 51' 0'' D, 26° 46' 0'' K
Sarıyar mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1530t 1665 📖 📖: Sarıyar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1860 dolayında Kırım göçmeni Nogay ve Tatarlar iskan edildi. Ancak 1878 Rus işgalinde dağılan köye Bulgaristan muhaciri Türkler yerleştirildi. SN
■ Koord: 41° 0' 1'' D, 26° 53' 14'' K
Sarnıç mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Sarnıç
■ Koord: 40° 58' 0'' D, 26° 55' 59'' K
Sırtbey mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Sırtbey
1909hb 📖: Beyköyü
■ Koord: 40° 49' 9'' D, 27° 10' 22'' K
Şahin mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Şahin
■ Koord: 41° 1' 18'' D, 26° 50' 33'' K
Tekkeköy mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖: Tekke
■ Koord: 41° 2' 34'' D, 26° 52' 4'' K
Teteköy mahalle - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Teteköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 200 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 47' 29'' D, 26° 47' 59'' K
Vakıfiğdemir mahalle - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Vakıf İdemir
■ Koord: 40° 52' 26'' D, 27° 8' 25'' K
Yaylagöne mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Yaylagöne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 59'' D, 26° 45' 0'' K
Yaylaköy mahalle - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Yaylaköy
■ Koord: 40° 54' 37'' D, 26° 48' 16'' K
Yenice mahalle - Malkara (İnecik bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖: Leptoxórion [ Yunanca "inceköy" ]
1901h 📖: Yenice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1675 tarihli yazıtı olan kilisesi kaydedilmiştir. Esasen Yeniceköy olan adının İnceköy şeklinde söylendiği, bunun da geç tarihte Yunancaya çevrildiği anlaşılmaktadır. SN
■ Koord: 40° 54' 50'' D, 27° 8' 2'' K
Yenice mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Develi Yenicesi
■ Koord: 40° 54' 50'' D, 27° 8' 2'' K
Yenidibek mahalle - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Peismonê [ Yunanca "inatçı" ]
1901h 📖: Pişmanköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 0'' D, 26° 49' 59'' K
Yılanlı mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖: Yılanlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 156 Rum nüfus ve Taksiarhon kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 58' 0'' D, 26° 45' 0'' K
Yörücek mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Yörücek
■ Koord: 41° 0' 12'' D, 26° 54' 13'' K
Yörük mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Yörük
■ Koord: 40° 56' 7'' D, 27° 3' 59'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.