Malatya'da 617 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Yeniköy köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Yeniköy
■ Alevi Kürtlerin ve Alevi/Sünni Türklerin yaşadığı bir köydür, Sünni Türkler çoğunluktadır. metonio
  Kurudere köy - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Gazi köy - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Yarımca köy - Darende - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Başdirek köy - Darende - Malatya
h1916: Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
  Mezra köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Mezra
  Günpınar köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Aşudu
E1900-, k1928 Bal 128, K: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Yazıköy köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Yazıköy
Türkmen yerleşimi
  Çukurkaya köy - Darende - Malatya
k1928 K: Fenk
hy1914 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Yavuzlar köy - Darende - Malatya
1960 DİE: Gedikağzı
k1928 K: Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
hy1914 Kiep: Mengelis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Hacılar köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Kavak köy - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Karaoğuz köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Şabuk
k1968 K2: Sakızlı
Sünni Türk yerleşimi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
A892- Bala, Bibi: Taranda/Daranda
Y625 TİB: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  Karlık köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Karlık
Türkmen yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
  Şuğul köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Şu'ul
Türkmen yerleşimi
  Yenice bld - Darende - Malatya
1668: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Güdül köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Gecel
Türkmen yerleşimi
  Karşıyaka köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: Medişeyx
hy1914 Kiep: Merdişeyx
Sünni Türk yerleşimi
  Ağılyazı köy - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sofular bld - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Sofular
Sünni yerleşimi
■ 26.05.1740 Darende'de medfun Şeyh Hamid-i Veli Dergahı vakıf köylerinden Eskisofular köyünün, göçebe olan reayası başka yere göçtüğü vakit ... deyar heyran
  Akova köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Karadiğin
hy1914 Kiep: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1946 MYK: Cade
k1928 K: Ceğde
hy1914 Kiep: Cadde
Sünni Türk yerleşimi
  Göllüce köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Kelhasan
hy1914 Kiep: Kelhasanoğlu
Türkmen yerleşimi
  Akçatoprak köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: Mığdi
hy1914 Kiep: Mügde
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıUlupınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: SetrekUlya [ Erm setrag "öz." ]
hy1914 Kiep: YukarıSidirek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Bicir köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Bizir
Alevi yerleşimi
  Aşağıulupınar bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: SetrakSüfla [ Erm Setrag "öz." ]
hy1914 Kiep: AşağıSiderek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Balaban bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Yumurta*Gemirter
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © »»» 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Önceki asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyıl başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu, Surp Hagop Kilisesi, Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı. Mordad
  Irmaklı köy - Darende - Malatya
h1916: Mezgidan [ Kürd "mescitler?" ]
hy1914 Kiep: Mezgedin [ Erm "?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı bld - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Darılı köy - Kuluncak - Malatya
k1928 K: Çormi
hy1914 Kiep: Curmi
Alevi yerleşimi
■ Çörmü köyü olarak ta bilinmektedir. Mert Çakmak
  Karabacak köy - Darende - Malatya
h1916: Karabacak
Kürd yerleşimi
  Ilısuluk köy - Kuluncak - Malatya
Sünni yerleşimi
  Bıçakçı köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Pıçakçı
Sünni yerleşimi
  Gövdeli bld - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Murata
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
  Nurkuyusu köy - Darende - Malatya
h1916: Gâvurkuyusu
Kürd yerleşimi
  Yeşiltaş köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1946 MYK: İspekçür
h1916 k1928: İsbekçur/İspekçir [ Erm sbidagçur "ak su" ]
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil. Köy halkı Sünni Türktür. Köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
  Alvar köy - Kuluncak - Malatya
k1968 K2: Yünlüce
k1928 K: Alvar
hy1914 Kiep: Halvar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 1960'larda Yünlüce olarak değiştirilen köy adı, yakın dönemde Alvar olarak düzeltildi. SN
  Çayköy köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Çayköy
Sünni yerleşimi
  Göynük mah Ayvalı - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Beğre köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Beğre
Kürd (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
  Kaynarca köy - Kuluncak - Malatya
Sünni yerleşimi
  Akbaba köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Akbaba
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sultanlı köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Sultanlı
Sünni yerleşimi
  Darıca köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kapıdere köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Kuluncak ilçe - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Kuluncak
k1928 K: Ayvalı (idari bölge)
■ Bir dönem Ayvalı bucak merkezi idi. SN
■ Merkezde Sunni Türkler cogunluktadır azınlık olarak Alevi Türklerde yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Kuzpınar köy - Darende - Malatya
h1916: Kuzpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Atmi aşiretine Ağrı'da Etmaneki, Şırnak'ta Etmanki deniliyor. Kürdlerin hem sunni hemde alevi aşiretlerinden biridir. Mar(d)astan
  Kozluca bld - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1946 MYK: Aşağıkozluca
k1928 K: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Başkaya köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
h1916: Melik
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Hisarcık köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
■ Hisarkale kasabasının baraj gölü altında kalması üzerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Aşağıselimli köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Selimli
Sünni yerleşimi
  Başören köy - Kuluncak - Malatya
k1928 K: Başviran
Alevi yerleşimi
  Küçüklü köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Karabük köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: KarabükÇiftliği
Sünni Türk yerleşimi
  Harunuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
k1928 K: Harunuşağı
Eski adı: Zırnak
S1190 Mih: Zarnuqa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Çirliyan
h1916: Çirlavik [ Kürd "Çir oğulları" ]
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Bıyıkboğazı köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Büyükboğaz
Sünni yerleşimi
  Üçpınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
h1916: Üçpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Darende´nin Barındır, Günerli, Başkaya, Sakarya, Kölükler, Kuzpınar, Üçpınar mahalleleri ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Kürd Atmalı Aşireti´nin kökeni Arapgir´in Atma Köyü´ne dayanmaktadır. Arapgir´in 1643 tarihli avârız-hâne defterinde Atma´nın, o tarihte Arapgir´e bağlı en büyük yerleşim yerlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Mar(d)astan
  Hisarkale x - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Kötükale
Kürd yerleşimi
  Örencik köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
Sünni yerleşimi
  Günerli köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
h1916: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Çınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
h1916: Çınar
Sünni Türk yerleşimi
  Bekiruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
k1928 K: Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Ilıca bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Temüklü köy - Kuluncak - Malatya
Kr: Timikan
k1928 K: Temüklü
■ Kısmen Kürd (Atmalı) yerleşimi
  DipsizDere nehir - Doğanşehir - Malatya
Kr: CoyaGir [ Kürd "büyük çaylak" ]
  Konaktepe köy - Kuluncak - Malatya
k1928 K: Tersaxan [ Tr Tersa hanı? "Hıristiyan hanı" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen Alevi yerleşimidir. Daha sonraki süreçlerde Tunceli ve Kahramanmaraş kökenli Alevi Kürtler yerleşmiştir ve halen azınlık olarak köyde yaşamaktadırlar. Kaynak: http://konaktepe.net/konaktepe/?p=315 Mert Çakmak
  DipsizDere nehir - Doğanşehir - Malatya
Kr: CoyaQicik [ Kürd "küçük çaylak" ]
  Karaçayır köy - Kuluncak - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Barındır köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
h1916: Cafikli [ Kürd Cafik "Cafercik (aş.)" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Elmalı köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Elmalı
Sünni yerleşimi
  Kürecik bld - Akçadağ - Malatya
Kr: Şeran
k1928 K: Kürecik (idari bölge) [ Tr küre "maden ocağı" ]
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Sakarya köy - Darende - Malatya
h1916: Kilise
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kölükler köy - Darende - Malatya
h1916: Hasolar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Güneşli köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1968 K2: Düvencik
k1928 K: Şemsik/Şemsikan [ Kürd "şemsiler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
k1946 MYK: Çevürme
■ 20 yüzyılın ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Türkce "Çevirme" ismi geç köylestiği için resmi makamlar tarafindan verilmiştir. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Karıncalık köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Karıncalık
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kızılhisar köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Kızılhisar
Sünni yerleşimi
  Taşevler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Amokan [ Kürd ]
k1928 K: Amuklu [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Haciyan [ Kürd "Hacilar" ]
k1928 K: Balohacı [ Kürd balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenbey köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Kalolar
Kürd yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
  Kepez köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1869, k1928 S-Di, K: Kürecik [ Kürd kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır.Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Şendere köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
h1916: Kalolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızılmağara köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Kızılmağara
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Söğüt bld - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Söğüt
Sünni yerleşimi
  Ciritbelen köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: Ceritbey
Alevi (Türkmen) (Cerit) yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Aleviler cogunluktadır. Mert Çakmak
  Demirciler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr birn: Hesinkar [ Kürd "demirci" ]
k1928 K: Demirciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uzunhasan köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Uzunhasanlar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Göğebakan köy - Kuluncak - Malatya
Kürd (Drejan) yerleşimi
  Kadılı köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Karapınar köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
k1928 K: Karapınar
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astanHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km