Malatya'da 634 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Yeniköy mah - Darende - Malatya
1914hk 📖 Yeniköy
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kurudere mah - Darende - Malatya
1928 📖 Kurudere
Sünni Türk yerleşimi
  Yarımca mah - Darende - Malatya
1928 📖 Yarımca
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi, Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleri Kürt Alevi'dir. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. SN
  Gazi mah - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Başdirek mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
  Günpınar mah - Darende - Malatya
1946 📖 Aşudu
E1902 📖 Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Yazıköy mah - Darende - Malatya
1914hk 📖 Yazıköy
Türkmen yerleşimi
  Çukurkaya mah - Darende - Malatya
1928 📖 Fenk
1914hk 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Yavuzlar mah - Darende - Malatya
1960 📖 Gedikağzı
1928 📖 Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
1914hk 📖 Mengelis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Karaoğuz mah - Darende - Malatya
1968 📖 Sakızlı
1914hk 📖 Şabuk
Sünni Türk yerleşimi
  Hacılar mah - Darende - Malatya
1914hk 📖 Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Kavak mah - Darende - Malatya
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: Derindere
A892 1282 📖 📖 Taranda / Daranda
Y625 Y976 📖 📖 Táranta / Dálanda
Türk yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. 19. yy'da imp. Basil'in seferleri bağlamında `Arap kenti` olarak tanımlanır. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  Yeşildere köy - Kuluncak - Malatya
1928 📖 Yeşildere
1916h 📖 Hamalçayı
Türkmen (Keşoğlu) yerleşimi
■ Komşu Gürün-Eskihamak köyü ile birlikte Keşoğlu sülalesi yerleşimidir. SN
  Karlık mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Karlık
Türkmen yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
  Kılıçdoğan köy - Kuluncak - Malatya
1968 📖 Körmustolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şuğul mah - Darende - Malatya
1914hk 📖 Şu'ul
Türkmen yerleşimi
  Yenice mah - Darende - Malatya
1668z 📖 Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Ağılyazı mah - Darende - Malatya
1933 📖 Ağılyazı
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Güdül mah - Darende - Malatya
1914hk 📖 Gecel
Türkmen yerleşimi
  Karşıyaka mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 📖 Medişeyx
1914hk 📖 Merdişeyx
Sünni Türk yerleşimi
  Sofular mah - Kuluncak - Malatya
1740z 📖 Sofiler
Sünni yerleşimi
■ 26.05.1740 Darende'de medfun Şeyh Hamid-i Veli Dergahı vakıf köylerinden Eskisofiler köyünün, göçebe olan reayası başka yere göçtüğü vakit ... deyar heyran
  Akova mah - Darende - Malatya
1946 📖 Karadiğin [ Tr kara tigin ]
1914hk 📖 Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 📖 Cade
1928 📖 Ceğde
1914hk 📖 Cadde
Sünni Türk yerleşimi
  Bicir mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Bizir
Alevi yerleşimi
  Göllüce mah - Darende - Malatya
1946 📖 Kelhasan
1914hk 📖 Kelhasanoğlu
Türkmen yerleşimi
  Akçatoprak mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 📖 Mığdi
1914hk 📖 Mügde
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıUlupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖 Sidirek yk.
1777z 📖 Setrek [ Erm setrag "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Aşağıulupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 📖 Setrak aş. [ Erm Setrag "öz." ]
1914hk 📖 Siderek aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Balaban mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖 Yumurta | Gemirter
1722z 📖 Kermter / Germeter
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu bulunmaktaydı. Köy halkının büyük bölümü 19. yy'da İslam dinine geçerek Türkleşmişti. SN
■ © 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
  Darılı mah - Kuluncak - Malatya
1928 📖 Çörmi
1914hk 📖 Curmi
Alevi yerleşimi
  Karabacak mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Karabacak
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Alvar mah - Kuluncak - Malatya
1968 📖 Yünlüce
1928 📖 Alvar
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1960'larda Yünlüce olarak değiştirilen köy adı, yakın dönemde Alvar olarak düzeltildi. SN
  Irmaklı mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Mezgidan [ Kr "mescitler?" ]
1914hk 📖 Mezgedin
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı mah - Darende - Malatya
1914hk 📖 Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Ilısuluk mah - Kuluncak - Malatya
Sünni yerleşimi
  Bıçakçı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Pıçakçı
Sünni yerleşimi
  Gövdeli mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Murata
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
  Nurkuyusu mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Gâvurkuyusu
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeşiltaş mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 1928 📖 📖 İsbekçur / İspekçir [ Erm sbidagçur "ak su" ]
1916h 1928 📖 📖 İspekçür
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil. Köy halkı Sünni Türktür. Köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
  Çayköy mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Çayköy
Sünni yerleşimi
  Göynük mah Ayvalı - Darende - Malatya
1914hk 📖 Göynük [ Tr "yanık" ]
Kürt (Sünni) (Atman) yerleşimi
  Kaynarca mah - Kuluncak - Malatya
1928 📖 Kaynarca
Sünni yerleşimi
  Akbaba mah - Darende - Malatya
1946 📖 Akbaba
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Karabayır mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖 Karabayır
1914hk 📖 Kürdköy
  Sultanlı mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Sultanlı
Sünni yerleşimi
  Darıca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Tariciyan [ Kr toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kapıdere mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Kilisedere
Sünni yerleşimi
  Kuluncak ilçe - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Kuluncak
1928 📖 Ayvalı (idari bölge)
Sünni Türk/Alevi (Türk) yerleşimi
■ Bir dönem Ayvalı bucak merkezi idi. SN
■ Merkezde Sunni Türkler cogunluktadır azınlık olarak Alevi Türklerde yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Beğre mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Beğre
Kürt (Sünni) (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
  Aşağıselimli mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Selimli
Sünni yerleşimi
  Hisarcık mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Hisarkale kasabasının baraj gölü altında kalması üzerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Kuzpınar mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Kuzpınar
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ Atmi aşiretine Ağrı'da Etmaneki, Şırnak'ta Etmanki deniliyor. Kürdlerin hem sunni hemde alevi aşiretlerinden biridir. Mar(d)astan
  Küçüklü mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Küçüklü
Sünni yerleşimi
  Kozluca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946 📖 Kozluca aş.
1928 📖 Kozluca
Sünni Türk yerleşimi
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. SN
  Başkaya mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖 Melik
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Başören mah - Kuluncak - Malatya
1928 📖 Başviran
Alevi yerleşimi
  Karabük mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Karabük Çiftliği
Sünni Türk yerleşimi
  Harunuşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Harûnan [ Kr "Harunlar " ]
1928 📖 Harunuşağı
S1190 📖 Zarnuqa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
  Kaynak mah Yukarıkozluca - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
  Yenipınar mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Çirliyan
1916h 📖 Çirlavik [ Kr çîl lawik "kırk yiğitler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Bıyıkboğazı mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 B. Boğaz
Sünni yerleşimi
  Üçpınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖 Üçpınar
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ Darende´nin Barındır, Günerli, Başkaya, Sakarya, Kölükler, Kuzpınar, Üçpınar mahalleleri ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Kürd Atmalı Aşireti´nin kökeni Arapgir´in Atma Köyü´ne dayanmaktadır. Arapgir´in 1643 tarihli avârız-hâne defterinde Atma´nın, o tarihte Arapgir´e bağlı en büyük yerleşim yerlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Mar(d)astan
  Hisarkale x - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖 Kötükale
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Günerli mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Tanikli [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Çınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖 Çınar
Sünni Türk yerleşimi
  Bekiruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Bekiran [ Kr "Bekirler" ]
1928 📖 Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Ilıca mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖 Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Örencik mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Kıllılı
Sünni yerleşimi
  Temüklü mah - Kuluncak - Malatya
K 📖 Timikan
1928 📖 Temüklü
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Yekli mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Yekli
  Konaktepe mah - Kuluncak - Malatya
1928 📖 Tersaxan [ Tr Tersa hanı? "Hıristiyan hanı" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen Alevi yerleşimidir. Daha sonraki süreçlerde Tunceli ve Kahramanmaraş kökenli Alevi Kürtler yerleşmiştir ve halen azınlık olarak köyde yaşamaktadırlar. Kaynak: http://konaktepe.net/konaktepe/?p=315 Mert Çakmak
  Çevirme mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Xidiran [ Kr "Hıdırlar" ]
1946 📖 Çevürme
■ 20. yy ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. yalcin
■ Cevirme adi bolgede yasamis kizik asireti doneminde verilmis olup sonrasinda bolgeye sirasiyla alxas daha sonrasinda kurecik asiretine mensup aileler yerlesmistir Alxasi
  Doğantepe mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖 Palanga
  Karaçayır mah - Kuluncak - Malatya
1928 📖 Karaçayır
Sünni Türk yerleşimi
  Barındır mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Cafikli [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Kürecik mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Şeran
1919h 📖 Şeronun Damı
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Elmalı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Elmalı
Sünni yerleşimi
  Dutlu mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Haciyan [ Kr "Hacilar" ]
1928 📖 Balohacı [ Kr balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sakarya mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Kilise
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Kölükler mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Hasolar
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Güneşli mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1968 📖 Düvencik
1928 📖 Şemsik / Şemsîkan [ Kr "şemsiler (aş.)" ]
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Karıncalık mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Karıncalık
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Kızılhisar mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Kızılhisar
Sünni yerleşimi
  Taşevler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Amokan [ Kr ]
1928 📖 Amuklu [ Kr/Tr amikî "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Demirciler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K1997 📖 Hesinkar [ Kr "demirci" ]
1928 📖 Demirciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenbey mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖 Kalikan [ Kr "dedeler" ]
1928 📖 Kalolar
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy içinde Ermeni aileler rastlamak mümkün olsa da kendilerine Kürt demenin yanında Kürtçe konuşmaktadırlar. Ermeni kıyımında köye sığınmışlardır fakat köyün yerlileri Kürt olduğu için büyük ölçüde Kürtlüğü benimsemişlerdir. Reş Fer
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
  Şendere mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K 📖 Kalikan [ Kr "dedeler" ]
1916h 📖 Kalolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızılmağara mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Kızılmağara
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Söğüt mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Söğüt
Sünni yerleşimi
  Aksüt mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 📖 Tapkin / Tapkiniyan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karapınar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
  Kepez mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1919h 📖 Kepez
1869s 📖 Kürecik [ Kr kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
■ Kürecik adı verilen eski idari birimin merkez köyüdür. Kürecik'in Alevi-Kürt aşiretleri 1813'te eski valilerden Veli Paşa'nın isyanını desteklemiş, isyanın bastırılmasından sonra köyleri yerle bir edilerek halkı Anadolu ve Rumeli'nin dört bir yanına sürülmüştür. SN
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır. Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. yalcin
  Ciritbelen mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Ceritbey
■ Kısmen Alevi (Türk) (Cerit) yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Aleviler cogunluktadır. Mert Çakmak
  Uzunhasan mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖 Uzunhasanlar
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Delihasanyurdu mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Delihasanyurdu
  Göğebakan mah - Kuluncak - Malatya
1928 📖 Göğebakan
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
  YukarıSelimli mah - Hekimhan (Kuluncak bucağı) - Malatya
1928 📖 Yukarı Selimli
  Kadılı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Kadılı
Sünni yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km