Lice'de 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şenlik mah - Lice - Diyarbakır
Z: Spêni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Tawz) yerleşimi
■ İki mahalleden oluşur. SN
  Ecemiş mah - Lice - Diyarbakır
Z: Gortûn
1928: Malamihibiro [ Kürd malamihêbiro "Muhammed kardeş evi" ]
Zaza yerleşimi
  Ayaz mah Ecemiş - Lice - Diyarbakır
1928: Bermal
  Akçapınar mah Ecemiş - Lice - Diyarbakır
1928: Kanisipi [ Kürd "akpınar" ]
  Birlik mah - Lice - Diyarbakır
K: Çemê Elikî [ Kürd "Ali pınarı" ]
1928: Alîk
Kürd yerleşimi
  Şikan mah Birlik - Lice - Diyarbakır
1915h: Şikakan [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Işıkyolu mah Duruköy - Lice - Diyarbakır
1928: Abdal
  Gökçe mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Zara / Zerra [ Zaza zerra "sarılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Daralan mah - Lice - Diyarbakır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1975 Lice depreminden sonra yeni yere taşındı. SN
  Ergin mah - Lice - Diyarbakır
1928: Merk [ Erm/Kürd "çayır" ]
1915h: Mülk
Zaza yerleşimi
  Duru mah - Lice - Diyarbakır
1928: Deyrkam [ Kürd dêr raqam "yüksek kilise" ]
Zaza yerleşimi
■ 1927 yılı Biçar Tenkil Harekatında köyün erkek nüfusu güvenlik güçlerince kurşuna dizilerek öldürülmüştür. SN
  Tuzla mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Tuzla | Xolîn [ Kürd xwêlîn "tuzla" ]
E1912: Tuzla
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Birkilin mv - Lice - Diyarbakır
Y553: Kleisoúra [ Yun "derbent" ]
■ Dicle'nin ana kaynaklarından biri burada İskender-i Birkıleyn adı verilen mağaradan yeryüzüne çıkar. Asur kralları 1. Tiglath-pileser (MÖ 1114-1079) ve 3. Şalmaneser’e (MÖ 858-824) ait yazıtlar vardır. Bizans döneminde Kleisoúrai adı verilen kale buradaydı. SN
  Örtülü mah - Lice - Diyarbakır
1928: Şahverdiyan [ Kürd "aş." ]
■ Vılo, Bırbılık, Derereş, Yoşo, Xır, Serçır ve Sa olmak üzere toplam 7 mezradan oluşur. Mezarlıkları Sürega ve Vılo'dadır. seyithan
  Güçlü mah - Lice - Diyarbakır
1928: Celık [ Kürd "soy, nesil" ]
Kürd yerleşimi
  Durak mah Tuzla - Lice - Diyarbakır
1915h: Soğa
  Çeper mah - Lice - Diyarbakır
K: Xanakela [ Kürd "kale hanı" ]
1928: Kale
Kürd yerleşimi
  Kıralan mah - Lice - Diyarbakır
■ 1975 depreminde yıkılan Zirext ve Qilêdar köylerinden hayatta kalanlar için yeni kurulmuş bir yerleşimdir. SN
  Abalı mah - Lice - Diyarbakır
1928: Körxa
Zaza yerleşimi
  Ziyaret mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Fis
E1902: Pis Փիս [ Erm ]
Y553: Pheison (kale)
■ 1978'de PKK'nın ilk kez kurulduğu köydür. 6. ve 7. yy savaşlarında önemli bir Bizans kalesi olarak anılır. SN
  Yamaçlı mah - Lice - Diyarbakır
1928: Dizeyni [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Dernek mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Til [ Süry/Kürd "höyük, tepe" ]
Kürd yerleşimi
■ 1975 Lice depreminde eski köy tamamen yıkılmış ve askeri nizamda yeniden inşa edilmiştir. SN
  Arıklı mah - Lice - Diyarbakır
1928: Hüseynik
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Esenler mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Balicnî [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Serince mah - Lice - Diyarbakır
1928: Pîrik [ Kürd "ihtiyarcık" ]
1915h: Birik [ Kürd "kuyucuk" ]
Kürd yerleşimi
  Uçarı mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Firdevs [ Kürd "cennet bahçesi" ]
  Hedik mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Hedik
Zaza yerleşimi
  Seyrek mah Hedik - Lice - Diyarbakır
1928: Sayrek
  Kayacık mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1960: Savat
E1912, 1928: Hezan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bayırlı mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Karınçax
Kürd yerleşimi
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1876a: Lice / Ilıca
1869s: Lice
S1000~: Laggâ / Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çağdaş mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Cinezur
1915h: Hınazor
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Kıpçak Türkleri'nden oluşmaktadır. Kaynak: Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları ve Kıpçak Türkleri: Siyasi ve Dini Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Bayırlı mah Saydamlı - Lice - Diyarbakır
1915h: Şirgemîn
  Medrese mah Bayırlı - Lice - Diyarbakır
1928: Medrese
  Cum mah - Lice - Diyarbakır
1928: Cum
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski köy 1975 depreminde yıkılmış ve büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
  Ortaç mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dibek mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Deyrxust [ Kürd "? kilisesi" ]
Kürd yerleşimi
■ Seyyid Şeyh Hasan Zerraki'nin Türbesi Derxust'tadır. Bölgedeki Seyyidlerin Çoğu Onun Soyundandırlar.Genç Solhan Muş Gibi Yerlerde Yaşayan Seyyidler Burdan Göçmüşlerdir. AHMET ŞEYHAN
  Çavundur mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Liçok [ Erm/Kürd "gölcük? küçük Lice?" ]
Zaza yerleşimi
  Kumluca x - Lice - Diyarbakır
1915h: Fum
As-824: Upumu / Ubbumu
Y610: Aphoúmon (kale)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asur kralı III. Şalmanasser yazıtında anılan kent, 6. yy'da Bizans-İran sınırında İranlılara ait bir müstahkem mevki idi. 1975 depreminde tamamen yıkılarak terkedildi. SN
  Yeşilburç mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Dercimît [ Kürd dêrcimît ]
■ Eski Dercimit köyü 1975 depreminde haritadan silinmiş ve Lice merkezde bu isimle bir mahalle kurulmuştur. SN
  Külçe mah Yalımlı - Lice - Diyarbakır
1915h: Hasanan
  Kıratlı mah Yalımlı - Lice - Diyarbakır
1915h: Baxşan
  Akçabudak mah - Lice - Diyarbakır
1928: Zengesor [ Erm zanketsor "çanlıdere" ]
Zaza yerleşimi
  Yalımlı mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Hosor [ Erm xosor "yamuk, eğri" ]
Kürd yerleşimi
  Dolunay mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Zengi [ Kürd/Tr "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Yalaza mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
E1912, 1928: Karvas / Kervas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza/Kürd yerleşimi
  Yolçatı mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Sisi [ Kürd sîsê "aktoprak" ]
  Beğendik mah Yolaçtı - Lice - Diyarbakır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damar mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Sirnis
E1912: Sarnis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında Ermenilerle meskûn olan köyde Surp Tovmas, Surp Sarkis, Surp Agop, Surp Toros, Surp Şmavon kiliseleri mevcuttu. SN
  Kılıçlı mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Mîzak
E1912: Mrzag
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gürbeyli mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
■ Ben Lice'nin Gürbeyli köyünde doğdum. Gürbeyli'nin eski ismi 'Şeyhan' olarak geçiyor. Oysa ki Kürtçe ismi Şéxan'dır. Bozulmuş bir Kürtçe ile Şeyhan olarak kayda geçmiştir. Bunu düzeltmek istedim. Şiyar
  Yünlüce mah - Lice - Diyarbakır
S1960: Mlahso [ Kürd Melê Haso "Molla Hasan" ]
1915h: Molla / Melle
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde ve komşu Anşa? köyünde konuşulan Doğu Aramice Mlahso lehçesi akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998'de Suriye'de öldü. Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki birçok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe/Kürtçe kökenli olması daha güçlü olasılıktır. SN
  Kabakaya mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1915h: ˁAyntak
A1220: El-Hattâx
Y553: Attaxâs (kale)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 6. yy'da Bizans-İran sınırında önemli bir kale ve 12. ve 13. yy'larda Artuklular egemenliğinde sancak beyliği idi. Eski kasaba terk edilerek yıkılmıştır. SN
  Ulucak mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Haşederî [ Kürd "develi?" ]
■ Zazaca HeşeDeré:Ayı Deresi Burak
  Tepe mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Tepe
E1912: Gır [ Kürd gir "tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Baharlar mah - Lice - Diyarbakır
1928: Baraf [ Kürd berav "su kenarı" ]
■ Mezraları: Hamzabey (Hemza), Sezer (Sizêrîn), Güney (Antîkan), Merkez (Sûnzêre), Kum (Kum), Sara (Diyarsawe). ■ KÖyün eski sakinleri 'Acem' adı verilen İran Kürtleridir. Sonradan Irak'tan gelen Kürtler yerleştirilmiştir. SN
  Gönen mah Baharlar - Lice - Diyarbakır
  Yorulmaz mah - Lice - Diyarbakır
1928: Endîf [ Kürd hendîf "uçurum" ]
1915h: Endîr?
  Sığınak mah - Lice - Diyarbakır
1928: Banadîran [ Kürd bana dêran "kilisedamları" ]
Kürd yerleşimi
  Yaprak mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Tûtey [ Kürd tûtê "dutlu" ]
  Budak mah - Lice - Diyarbakır
1928: Hazmaz?
1915h: Hazman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kıpçak mah - Lice - Diyarbakır
K: Koçeran [ Kürd "göçerler" ]
1928: Bekiran [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
■ Kıpçaklar veya Kıpçaklıkla alakası olmayan Zaza köyüdür. Daha önce Ermenilerin yaşadığı rivayet edilir. ■ Mezraları: Kolan (Qolan), Hasan (Hesenan), Uzundere (Newala dirêj), Dingilhava (Dingilhewa). SN
  Dingilhava mah Kıpçak - Lice - Diyarbakır
1915h: Dengelhevâ
  Oyuklu mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Sinî
Arap yerleşimi
  Güldiken mah - Lice - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde kaza ve nahiye merkezi olmuş olan kasaba 1927'de güvenlik güçlerince düzenlenen Biçar Tenkil Harekatı sonucunda yerle bir edilmiş ve şimdi hemen hemen terk edilmiştir. Yaka, Şehmus, Derince, Gözelek, Sevimli, Gelberi, Çotuk olmak üzere 7 mezrası vardır. SN
■ © 04.02.1860 Bicar kazasına Yusuf Efendi'nin müdür olarak tayini deyar heyran
  Yaka mah Güldiken - Lice - Diyarbakır
1915h: Hesik
  Üçdamlar mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Bâvert [ Süry bêwerd "güllük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Eski Arap veya Süryani köyüdür. SN
  Gözelek mah Güldiken - Lice - Diyarbakır
1928: Gözîrek
1915h: Hekeğozîr [ Kürd ]
  Kutlu x - Lice - Diyarbakır
1928: Bamıtnî [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1994'te devlet güçleri tarafından boşaltılıp yakılmıştır. SN
  Zümrüt mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Merdînyan [ Kürd "Mardinliler" ]
■ 1989'da Kıpçak köyünden ayrıldı; köy muhtarının kızının adı olan Zümrüt adı verildi. SN
  Çıralı mah - Lice - Diyarbakır
1928: Herak / Herki [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dallıca mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Cofitni [ Kürd "öten kanal?" ]
Kürd yerleşimi
  Alataş mah Dallıca - Lice - Diyarbakır
1928: Barsom
1915h: Varsom
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yıldız mah Kıyı - Lice - Diyarbakır
1928: Bamûs / Banmûs [ Kürd "baba Musa" ]
  Kıyıköy mah - Lice - Diyarbakır
1928: Darakol [ Kürd daraqol "bodur ağaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bakanlar mah Dallıca - Lice - Diyarbakır
E1912, 1928: Harbakni / Harbekni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kerpiçören mah Kutlu - Lice - Diyarbakır
1928: Taxtabeş [ Kürd taxtê pûş "taraça, cihannüma" ]
1915h: Reşan [ Kürd "karalar" ]
  Türeli mah - Lice - Diyarbakır
1928: Beşişt [ Kürd bêşişt ]
  Kalkanlı mah Türeli - Lice - Diyarbakır
1928: Matmur
■ Türeli merkez mahallesi boşaltılıp tahrip edilmiş, köy merkezi Matmur mahallesine taşınmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km