haritada ara :   km  
Lalapaşa'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Uzunbayır köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 Uzunbayır
Hüseyinpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1904s 📖 Hüseyinpınar | Bünyanıhamid [ Tr "Abdülhamid binaları" ]
Saksağan köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 Saksağan
1877hk 📖 Tatarköy
Çömlek köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Çömlek
1567 📖 Çölmekköy
Tuğlalık köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 Tuğlalık
Dombay köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 Dombay [ Tr "su sığırı" ]
Yünlüce köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Yümece
Çatma köy - Lalapaşa - Edirne
1946 📖 Hamidiye
Hamzabeyli köy - Lalapaşa - Edirne
1567 📖 Hamzabeğlü / Hamzabeyli
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Rumeli muhâcirlerinden Arap Ahmetler âilesi muhtemelen Çalıdere (Çallıdere), Kalkansöğüt veya yakındaki başka bir köyden buraya sevk edilmiştir. Hamzabeyli veya Çallıdere'deki muhâcirler Bulgaristan Elhovo (Kızılağaç) kütüğüne bağlıydı Osmanlı vaktinde. Manav
Çömlekakpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Akpınar
Demirköy köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Demirköy
Hanlıyenice köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Hanlı Yenice
Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Pravodiya [ Bul "sukenarı" ]
1877hk 📖 Pravadi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 21.01.1954'te Sinanköy adı verildi. SN
Doğan köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Doğanköy
Çallıdere köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Tekke
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kalkansöğüt ile berâber Rumeli muhâciri yerleşimi. 1880'lerin başında kurulduğu tahmin edilir. Manav
■ Tekke 93 Harbi öncesi 20 haneli bir Gacal köyüdür. 1877 yılında Hasköy-Harmanlı'dan 15 hane Muhacir yerleşmiştir. Bugün yerli ve muhacir Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
Büyüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Büyünlü
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 15 hane Devin'in Çurekovo ve Petvar köylerinden gelen muhacir Pomak dışında tamamı Türk olan sırasıyla 9 hane Tırnovalı, 3 hane Köstendilli, 2 hane Harmanlılı, 2 hane Köstenceli, 2 hane Şumnulu ve 2 hane Hacıköy'lü muhacir yerleştirilmiştir. Yani 20 hane Türk, 15 hane Pomaktır. metonio
Lalapaşa ilçe - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Lalapaşa
1877hk 📖 Paşaköy
Ortakçı köy - Lalapaşa - Edirne
1567 📖 Ortakcı
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Tamamıyla göç ve mübadeleyle oluşmuş bir köydür. Selanik-Batı Trakyalı 20 hane Pomak muhacir dışında tamamı Türk olan sırasıyla 20 hane Eskizağra, 10 hane Eskicuma, 10 hane Şumnu, 5 hane Kırcaali ve 5 hane Hasköy'lü yerleşmiştir. Yani 70 hanenin 50'si Türk, 20'si Pomaktır. metonio
Kavaklı köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Kavaklı
1877hk 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Çerkesler Balkan Savaşlarında Anadoluya kaçmışlardır. Köy Türk sınırlarına geri katıldığında Şumnu ve Tırnovadan 30 hane muhacir Türk iskan edilmiştir. metonio
Küçüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Küçünlü
Taşlımüsellim köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Taşlımüsellim
1877hk 📖 Taşlı
Hacılar köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Hacılar
Kalkansöğüt köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 Kalkansöğüt
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yanbolu/Kızılağaç (Elhovo) muhacirleri tarafından kurulmuştur. metonio
Hacıdanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Hacidanişmend
Sarıdanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Saridanişmend
Vaysal köy - Lalapaşa - Edirne
Y1900~a 📖 Visáltai
1877hk 📖 Vaysal
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgar nüfus sınırın öte tarafındaki Hocaköy'e (yeni adı Kraynovo, Yanbolu'ya bağlı) geçti. Yerlerine o köydeki Türkler yerleşti. Daha sonra Selanik-Karacaovalı 10 aile Pomak dışında Kırcaali, Üsküp, İslimiye, Pazarcık, Kızanlık, Tırnova ve Harmanlı'dan toplam 16 hane Türk yerleşmiştir. Bugün 76 hanenin 10'u Pomak olup geri kalanı Türktür. metonio
Süleymandanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Süleymandanişmend
Ömeroba köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Ömerabbas


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.