haritada ara :   km  
Lalapaşa'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Uzunbayır köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 : Uzunbayır
■ Koord: 41° 55' 36'' D, 26° 35' 26'' K
Hüseyinpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1904s 📖 : Hüseyinpınar | Bünyanıhamid [ Türkçe "Abdülhamid binaları" ]
■ Koord: 41° 53' 58'' D, 26° 35' 41'' K
Saksağan köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 : Saksağan
1877hk 📖 : Tatarköy
■ Koord: 41° 52' 36'' D, 26° 36' 14'' K
Çömlek köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Çömlek
1567 📖 : Çölmekköy
■ Koord: 41° 50' 35'' D, 26° 36' 36'' K
Tuğlalık köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 : Tuğlalık
■ Koord: 41° 55' 27'' D, 26° 36' 53'' K
Dombay köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 : Dombay [ Türkçe "su sığırı" ]
■ Koord: 41° 54' 4'' D, 26° 37' 55'' K
Yünlüce köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Yümece
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 51' 11'' D, 26° 38' 0'' K
Çatma köy - Lalapaşa - Edirne
1946 📖 : Hamidiye
■ Koord: 41° 53' 4'' D, 26° 38' 19'' K
Hamzabeyli köy - Lalapaşa - Edirne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Rumeli muhâcirlerinden Arap Ahmetler âilesi muhtemelen Çalıdere (Çallıdere), Kalkansöğüt veya yakındaki başka bir köyden buraya sevk edilmiştir. Hamzabeyli veya Çallıdere'deki muhâcirler Bulgaristan Elhovo (Kızılağaç) kütüğüne bağlıydı Osmanlı vaktinde. Manav
■ Gelen göçmenler sınırın öte tarafındaki Lesovo/Urumbeyli köyünden gelenlerdir. metonio
■ Koord: 41° 57' 53'' D, 26° 38' 29'' K
Çömlekakpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Akpınar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 50' 16'' D, 26° 38' 38'' K
Demirköy köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Demirköy
■ Koord: 41° 54' 55'' D, 26° 40' 21'' K
Hanlıyenice köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Hanlı Yenice
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 52' 9'' D, 26° 41' 42'' K
Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 : Provadiya [ Bulgarca "sukenarı" ]
1877hk 📖 : Pravadi
Y791y : Próbaton
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Adını 791 yılında imp 6. Konstantin'in Bulgar seferi münasebetiyle anılan Provaton kalesinden alır. 20. yy başında nüfusu tamamen Bulgar iken 1913'te Yanbolu muhaciri Türkler, daha sonra Rodop muhaciri Dağlı (Alevi) Türkler ve Kırım kökenli Tatarlar yerleştirilmiştir. 21.01.1954’te Sinanköy adı verildi. SN
■ Koord: 41° 48' 51'' D, 26° 41' 50'' K
Doğan köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Doğanköy
■ Koord: 41° 55' 40'' D, 26° 42' 0'' K
Çallıdere köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Tekke
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kalkansöğüt ile berâber Rumeli muhâciri yerleşimi. 1880'lerin başında kurulduğu tahmin edilir. Manav
■ Tekke 93 Harbi öncesi 20 haneli bir Gacal köyüdür. 1877 yılında Hasköy-Harmanlı'dan 15 hane Muhacir yerleşmiştir. Bulgar nüfus 1913'te göçmüştür. Bugün yerli ve muhacir Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 41° 56' 28'' D, 26° 43' 26'' K
Büyüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Büyünlü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 15 hane Devin'in Çurekovo ve Petvar köylerinden gelen muhacir Pomak dışında tamamı Türk olan sırasıyla 9 hane Tırnovalı, 3 hane Köstendilli, 2 hane Harmanlılı, 2 hane Köstenceli, 2 hane Şumnulu ve 2 hane Hacıköy'lü muhacir yerleştirilmiştir. Yani 20 hane Türk, 15 hane Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 53' 26'' D, 26° 43' 56'' K
Lalapaşa ilçe - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 : Lalapaşa
1877hk 📖 : Paşaköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 50' 24'' D, 26° 44' 6'' K
Ortakçı köy - Lalapaşa - Edirne
1567 📖 : Ortakcı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Tamamıyla göç ve mübadeleyle oluşmuş bir köydür. Selanik-Batı Trakyalı 20 hane Pomak muhacir dışında tamamı Türk olan sırasıyla 20 hane Eskizağra, 10 hane Eskicuma, 10 hane Şumnu, 5 hane Kırcaali ve 5 hane Hasköy'lü yerleşmiştir. Yani 70 hanenin 50'si Türk, 20'si Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 47' 9'' D, 26° 44' 6'' K
Kavaklı köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 : Kavaklı
1877hk 📖 : Çerkesköy
■ 20. yy başında Bulgar/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Çerkesler Balkan Savaşlarında Anadoluya kaçmışlardır. Köy Türk sınırlarına geri katıldığında Şumnu ve Tırnovadan 30 hane muhacir Türk iskan edilmiştir. metonio
■ Koord: 41° 47' 40'' D, 26° 45' 10'' K
Küçüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Küçünlü
■ Koord: 41° 56' 2'' D, 26° 46' 3'' K
Taşlımüsellim köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 : Taşlımüsellim
1877hk 📖 : Taşlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1913’te 511 nüfus Eksarhçı Bulgar, 106 nüfus Patrikhaneci Bulgar ve belirsiz sayıda Rumeli muhaciri Müslim nüfus görünür. SN
■ Koord: 41° 49' 15'' D, 26° 46' 7'' K
Hacılar köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Hacılar
■ Gacal yerleşimi Manav
■ Koord: 41° 56' 35'' D, 26° 46' 59'' K
Kalkansöğüt köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖 : Kalkansöğüt
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yanbolu/Kızılağaç (Elhovo) muhacirleri tarafından kurulmuştur. metonio
■ Koord: 41° 58' 15'' D, 26° 48' 50'' K
Hacıdanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Hacidanişmend
■ Koord: 41° 54' 34'' D, 26° 49' 20'' K
Sarıdanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Saridanişmend
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 51' 55'' D, 26° 49' 46'' K
Vaysal köy - Lalapaşa - Edirne
Y1900~a 📖 : Visáltai
1877hk 📖 : Vaysal
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus sınırın öte tarafındaki Hocaköy'e (yeni adı Kraynovo, Yanbolu'ya bağlı) geçti. Yerlerine o köydeki Türkler yerleşti. Daha sonra Selanik-Karacaovalı 10 aile Pomak dışında Kırcaali, Üsküp, İslimiye, Pazarcık, Kızanlık, Tırnova ve Harmanlı'dan toplam 16 hane Türk yerleşmiştir. Bugün 76 hanenin 10'u Pomak olup geri kalanı Türktür. metonio
■ Koord: 41° 56' 29'' D, 26° 52' 22'' K
Süleymandanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Süleymandanişmend
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 1913 Bulgar sayımına göre 85 Türk, 100 Bulgar nüfus görünür. SN
■ Koord: 41° 53' 40'' D, 26° 53' 21'' K
Ömeroba köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 : Ömerabbas
■ Koord: 41° 55' 26'' D, 26° 55' 47'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.