Kuyucak'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kuyucak ilçe - Kuyucak - Aydın
1467t: Kuyucak
1942ha: Horsunlu (idari bölge) [ Tr Xorsun/Xorasan "aş." ]
■ Evliya Çelebi'ye göre `bir çukur yerde ... cümle bâğsız ve bâğçesiz ve susuz ve hân u hammâmsız hevâsı sakîl ve âdemleri harâmî bir mülevves kasabadır.` Bir dönem Horsunlu nahiye merkezi olduğu için bu isim de görülür. SN
  Çamdibi mah - Kuyucak - Aydın
1928k: Uzğur
  Yaylalı mah - Kuyucak - Aydın
1942ha: Ulumaz [ Yun ]
  Kayran mah - Kuyucak - Aydın
1890hk: Kayran
  Pamukören mah - Kuyucak (Pamukören bucağı) - Aydın
1890hk, 1928k: Gereniz/Gerenis
1467t: Keranezlü [ Yun ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Asartepe mv - Kuyucak - Aydın
Y-189: Antioxeía (Maiandrou) [ Yun "kral Antioxos kenti" ]
■ Bizanslı Stephanos eski adı Pythopolis olan kente MÖ 3. yy'da Selevkos oğlu I. Antioxos'un adının verildiğini belirtir. 13. yy'da Maiandros thema'sı (ili) merkezi idi. Akropolis surları ve tiyatro kalıntısı bulunur. SN
  Azizabat mah - Kuyucak (Horsunlu bucağı) - Aydın
1928k: Azizabat
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Horsunlu mah - Kuyucak (Horsunlu bucağı) - Aydın
1928k: Horsunlu
1890hk: Horzumlu [ Tr "aş." ]
  Sarıcaova mah - Kuyucak (Pamukören bucağı) - Aydın
1942ha: Tahtacı
1921ht: Sarıcaova
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Kurtuluş mah - Kuyucak (Horsunlu bucağı) - Aydın
1467t, 1928k: Blara/Billara [ Yun ]
■ Ramsay'ın izinden birçok kaynak bu yerin Hierokles ve Konsil listelerinde anılan Brioulla olduğunu savunur (Ramsay 106-107); ancak bu görüş gerek coğrafi konum gerek fonetik açısından zayıftır. Karş. İzmir Urla.. SN
  Bucak mah - Kuyucak (Horsunlu bucağı) - Aydın
1928k: Bucak
Y150, Y907: İtoana [ Luw ]


Grafik harita göster     haritada ara : km