Kurucaşile'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hisar köy - Kurucaşile - Bartın
1928: Hisar
■ Eski Tekkeönü merkez mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
  Tekkeönü mah Kurucaşile - Kurucaşile - Bartın
1907hk: Tekeönü
İt1296 y: Tripişili [ Yun "üç mendirek?" ]
■ Antik çağdan bu yana hemen tüm kaynaklarda komşu Krómna/Kurucaşile limanı ile karıştırılır. SN
  Alapınar köy - Kurucaşile - Bartın
1907hk y: Gambos [ Yun kámpos "ova" ]
  Uğurlu köy - Kurucaşile - Bartın
1946: Cumalaz
1907hk y: Cümeles [ Yun ]
  Kurucaşile ilçe - Kurucaşile - Bartın
1907hk y: Kurucaşile [ Yun xêlê "mendirek" ]
■ `Kuruca` sıfatı anlamsızdır. Belki Kromna Şile `Kromna mendireği` deyiminden türemiş olabilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km