haritada ara :   km  
Kurtalan'da 63 yerleşim bulundu.
sırala 
Gökdoğan köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1946 📖: Cimzer
1928 📖: Cimzark
Bozhöyük köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
K 📖: Taliban [ Kr "talipler, talebeler" ]
■ Tarihi Erzen kentinin kalıntıları bazı arkeologlara göre bu köyün 1,5 km batısındadır. SN
Çakıllı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Paloni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akdem köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Marmarun
Yoldurağı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Zivik [ Kr zevîk "tarlacık" ]
Çalıdüzü köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Melha [ Ar memlaha "tuzla" ]
E1912 📖: Malafan
S1900~ 📖: Mamlaye
1864z 📖: Melfan Memlahası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 02.04.1864 Garzan kazası Melfan memlehasında, nakliye ücretinden dolayı alacağı olan karye Muhtarı Şeyho ve avanesinin uygunsuz hareketlerde bulunmaları ve alınan tedbirlere dair Kürdistan Valisinden gelen tahrirat... © 08.02.1892 Garzan ahalisinden Melfanlı (Melefanlı) Ahmed Şeyho ile Malaşerifli (Mollaşerefli) Ali bin Yunus ve Çerköylü Ala bin Ömer'in yakalanmaları istenmişsede Garzan kaymakamınca şakilerin istihdam edildiğinin bildirilmesi üzerine bunların himayeleri uygun olmayacağından haklarında gerekli tahkikatın yapılması. deyar heyran
Ekinli köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Ceffan [ Kr "yorgunlar? (aş.)" ]
Toytepe köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
K 📖: Merci [ Kr ]
Taşoluk köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Xırbe İbrahim [ Kr "İbrahimören" ]
İncirlik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1941ha 📖: Katima / Katma
1928 📖: Xatma
Yanarsu neh - Kurtalan - Siirt
1500~ 📖: Ğarzan
E630 📖: Kağirt
Akçagedik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Zikayef [ Ar ]
Yanarsu köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1865h 1928 📖Zok [ Kr zox? "hisse, parsel" ]
1869s 📖: Ğarzan (idari bölge)
■ Garzan (şimdiki Kurtalan) kazasının eski merkezidir. Ğarzan nehrinin ve Ğarzan idari biriminin adı, bu köyün batısında, Batman ili sınırları içinde kalan ve bazı kaynaklarda Anuşirvan Kalesi olarak anılan antik Erzen kentidir. Batman-Kozluk Yıldızlı köyüne bakınız. SN
Yayıklı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Hakemi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çayırlı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Siirtan [ Kr siˁirtân "siirtler" ]
Erdurağı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Kelemeran [ Kr kela mîran "beykale" ]
Aksöğüt köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Dılbi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kapıkaya köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Kevirihamo [ Kr kevirêˁamo "Ömer taşı" ]
Konakpınar köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: ˁAyn Kasır [ Ar/Kr ˁayn qesr "konakpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Uluköy köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Beraa [ Ar beraˁa ]
Kurtalan ib - Kurtalan - Siirt
1869s 📖: Ğarzan
E630 📖: Ağtsın Աղձն
Y150 Y630 📖Arzanênê [ Yun "Arzan diyarı" ]
As-824 📖: Arzania (neh)
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asurlular zamanından beri Arzania/Arzanênê adını taşıyan diyar, Yanarsu (Garzan) ırmağı havzasıdır. Bölge adı eski Ermenice kaynaklarda Ağtsn, merkez kent adı Ardzn olarak yazılır. Arapça Arzan adıyla Ortaçağa dek anılan kentin surları Yanartaş köyü yakınında Kozluk ilçe sınırları içinde bulunan Anuşirvan Kalesi adlı yerdedir. SN
Gürgöze köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: ˁAynik [ Kr "pınarcık" ]
Kayabağlar bld - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Zokayd [ Ar ḍû qâid "reisli" ]
1891c 📖: Zoğgét
■ 19. yy'da Pencinan nahiyesi merkez kasabası idi. 19. yy sonlarında Şeyh Abdülkahhar Zokaydi tarafından kurulan Nakşibendi dergahı bölgede saygı görür. SN
Bölüktepe köy - Kurtalan - Siirt
1946 📖: Girihemdo
1928 📖: Girihamdo [ Kr girêhamdo "Hamit tepe" ]
Beykent köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Beykend
Atalay köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Kuban / Quban
Tosunbağ köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Zinahf
Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Mısriç
1869s 📖: Kürdilan (idari bölge) [ Kr "aş." ]
1847z 📖: Ğarzan (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1869 Salnamesinde Garzan kaza, Kürdilan bu kaza içinde 10 köylük bir nahiye idi. (Şerefname'ye göre Kürdilan, Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biridir.) Garzan ilçe merkezi 1944'te Mısriç köyüne taşındı; 1940'lı yıllarda ilçeye Kurtalan adı verildi. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sasun tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sasun ve Gavar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden. deyar heyran
■ Önemli miktarda Arap azınlık dışında ilçe merkezinin çoğunluğu Kürt kökenlidir. (metonio) SN
■ Garzan ilçesinin adının Kurtalan olarak değiştirlmesi 29.12.1938 RG ile oluşmuştur, bu karara göre de ilçenin merkezi Konakpınar (Ayınkasır) köyü'dür.--İlçe merkezi 30.09.1944 tarihli RG ile Merkezi Ayınkasır'dan Mısırıç Köyüne kaldırılmıştır. ishak levent
AğaçlıPınar köy - Kurtalan - Siirt
K 📖: Eyndar [ Kr "ağaçpınar" ]
Yayıkdere mz - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Pîrişm
Tepecik mz - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Hola
Gedikbaşı mz - Kurtalan - Siirt
1941ha 📖: Pertaş
Üçpınar köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖: Kanigozek [ Kr kanî gozik "kozpınar" ]
Tütünköy köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Tütün
Tulumtaş köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖: Ceffan [ Kr "yorgunlar? (aş.)" ]
Çeltikbaşı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖: Avti yk. [ Kr avti "susuz" ]
■ Çeltikbaşı köyü iki mahalleden oluşmakta. Dicle kıyısında olan kısım bugün Balıklı olarak adlandırılıyor yukarı kesim yani Çeltikbaşı ise Yukarı Avti adını almakta. Balıklı denilen mezra ya da mahallenin özgün adı Awti Xwora olup burada bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunuyor. ahmet uhri
KayalıSu köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖: Uşi [ Kr ûşî "salkım" ]
Yeşilkonak köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖: Kadiyan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
Balıklı mz - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Avti aş. [ Kr avti "susuz" ]
■ Bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunur. SN
Oyacık köy - Kurtalan - Siirt
2014g : Teylan
1928 📖: Tîlan [ Kr "kurnazlar" ]
■ 2014'te İçişleri Bakanlığı kararıyla Teylan adı iade edilmiş ancak bu karar resmiyette yankı bulmamıştır. SN
Yeniköprü köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Kirivan [ Kr kirîvan "kirveler" ]
■ Bu köyde yarısı sağlam durumda bir Ermeni Kilisesi bulunmakta. ahmet uhri
Aydemir köy - Kurtalan - Siirt
E1912 📖: Hasıni / Huseyni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bağlıca köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖: Sihiyan [ Kr "aş." ]
YürekVeren köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
S1900~ 📖: Binof [ Kr ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
İğdeli köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Mazoran
Akçalı köy - Kurtalan - Siirt
1869s 📖: Bâmerd [ Sür ]
■ 19. yy'da nahiye idi. SN
Kılıçlı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Başûr [ Kr "güney" ]
Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖: Til [ Kr/Sür tell/til "höyük, tepe" ]
1910a 📖: Tille
As-859 📖: Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş, geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri
Tatlı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
K 📖: Kozik [ Kr "küçük ağıl" ]
Çukurlu mz - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Keleberi
■ 1993'te boşaltılıp yakılan köylerdendir. Yeniden iskan edildi. SN
Uluçay neh - Kurtalan - Siirt
Y-399 📖: Kentrítês
A1220 📖: Buxtî / Boxtî (idari bölge)
1891c 📖: Botan (neh)
■ Cizre bölgesinde 13. yy'dan önce egemen olan Kürt Boxtî beyliğinden ötürü Boxtan > Botan Suyu adını almıştır. Ksenofon MÖ 4. yy başına ait Anabasis'te bu çayın Karduxoi ülkesi ile Armenia arasında sınır teşkil ettiğini bildirir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.