haritada ara :   km  
Kurşunlu'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeşilöz köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖: Yabani
Dağtarla köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 📖: Çiğni
1928 📖: Çiğinli
Çatkese köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖: Çatkise [ Tr çatkilise ]
Dağören köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 📖: Mekören
1928 📖: Mekviran
Madenli köy - Kurşunlu - Çankırı
Eski adı: -
Çaylıca köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖: Yozgad
Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
Y400 📖: Anadynata
1530t 📖: Kurşunlu (idari bölge)
1800~ 📖: Karacaviran (kasaba)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
Kapaklı köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖: Kapaklı
İğdir köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: İğdir [ Tr "aş." ]
Bereket köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: Bereket
Çukurca köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: Çukurca
Çırdak köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖: Çırdak
Hocahasan köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: Hocahasan
Sumucak köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: Sumucak
Sarıalan köy - Kurşunlu - Çankırı
1782z 📖: Sarıalan
■ © 11.06.1782 Şabanözü ve Kurupazarı kazalarındaki Türkmenlar cemaatinden İnallu aşireti, eşkıya ini olan Sarıalan belini ferman mucibince muhafaza ve yolcuların emniyetini temin ettikleri ve bununla beraber avarız ve nüzül bedellerini de eda eyledikleri halde, Ankara ve Çankırı valileri yaylak ve kışlak resmi talebiyle kendilerine musallat olduklarından defini istirham eyledikleri. deyar heyran
Kızılca köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: Kızılca
Göllüce köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: Göllüce
Eskiahır köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖: Eskiahır


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.