Kurşunlu'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çatkese köy - Kurşunlu - Çankırı
1928k: Çatkise [ Tr çatkilise ]
  Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800ç, 1928k: Karacaviran
L400: Anadynata
1530ta, 1764d: Kurşunlu (idari bölge)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
  İğdir köy - Kurşunlu - Çankırı
1928k: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Sarıalan köy - Kurşunlu - Çankırı
1782d: Sarıalan
■ © 11.06.1782 Şabanözü ve Kurupazarı kazalarındaki Türkmenlar cemaatinden İnallu aşireti, eşkıya ini olan Sarıalan belini ferman mucibince muhafaza ve yolcuların emniyetini temin ettikleri ve bununla beraber avarız ve nüzül bedellerini de eda eyledikleri halde, Ankara ve Çankırı valileri yaylak ve kışlak resmi talebiyle kendilerine musallat olduklarından defini istirham eyledikleri. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km