Kurşunlu'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dağtarla köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 DİE: Çiğni
k1928 K: Çiğinli
  Çatkese köy - Kurşunlu - Çankırı
k1928 K: Çatkise [ Tr çatkilise ]
  Dağören köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 DİE: Mekören
k1928 K: Mekviran
  Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800, k1928 KDem, K: Karacaviran
EYu Peut, TIB 9.171: Anadynata
1530 TT-438: Kurşunlu (idari bölge)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
  İğdir köy - Kurşunlu - Çankırı
k1928 K: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Sarıalan köy - Kurşunlu - Çankırı
1782: Sarıalan
■ © 11.06.1782 Şabanözü ve Kurupazarı kazalarındaki Türkmenlar cemaatinden İnallu aşireti, eşkıya ini olan Sarıalan belini ferman mucibince muhafaza ve yolcuların emniyetini temin ettikleri ve bununla beraber avarız ve nüzül bedellerini de eda eyledikleri halde, Ankara ve Çankırı valileri yaylak ve kışlak resmi talebiyle kendilerine musallat olduklarından defini istirham eyledikleri. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km