Kurşunlu'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çavundur bld - Kurşunlu (Atkaracalar bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Çavundur [ Tr "aş." ]
  Başovacık köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Başovacık
  Yeşilöz köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Yabani
  Sünürlü köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Sünürlü
  Dağtarla köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 📖 Çiğni
1928 📖 Çiğinli
  Demirciören köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Demirciviran
  Çatkese köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Çatkise [ Tr çatkilise ]
  Dağören köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 📖 Mekören
1928 📖 Mekviran
  Dumanlı bld - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Dumanlı
  Madenli köy - Kurşunlu - Çankırı
Eski adı: -
  Çaylıca köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Yozgad
  Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800~ 📖 Karacaviran
Y400 📖 Anadynata
1530t 📖 Kurşunlu (idari bölge)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
  Taşkaracalar bld - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Taşkaracalar
  Kapaklı köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Kapaklı
  İğdir köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 İğdir [ Tr "aş." ]
  Köpürlü köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Köbürlü
  Bereket köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Bereket
  Hacımuslu bld - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Hacımuslu
  Çukurca köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Çukurca
  Çırdak köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Çırdak
  Hocahasan köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Hocahasan
  Sumucak köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Sumucak
  Sarıalan köy - Kurşunlu - Çankırı
1782z 📖 Sarıalan
■ © 11.06.1782 Şabanözü ve Kurupazarı kazalarındaki Türkmenlar cemaatinden İnallu aşireti, eşkıya ini olan Sarıalan belini ferman mucibince muhafaza ve yolcuların emniyetini temin ettikleri ve bununla beraber avarız ve nüzül bedellerini de eda eyledikleri halde, Ankara ve Çankırı valileri yaylak ve kışlak resmi talebiyle kendilerine musallat olduklarından defini istirham eyledikleri. deyar heyran
  Yeşilören köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Yamukviran
  Sivricek bld - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Sivricek
  Kızılca köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Kızılca
  Ağılözü köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Ağılözü
  Göllüce köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Göllüce
  Eskiahır köy - Kurşunlu - Çankırı
1896s 📖 Eskiahır


Grafik harita göster     haritada ara : km