haritada ara :   km  
Kumru'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
Karacalar mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Karacalı
Çatılı mah - Kumru - Ordu
1455a 1844a : Tevkür [ Tr tekfur? ]
Yenidivan mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Divanı Muhacir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi. Kafkas göçmeni bilgisi yanlıştır. Cihad Gümüs
Divanıtürk mah - Kumru - Ordu
1968 📖: Eski Divan
1928 📖: Divanı Türk
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Konaklı mah - Kumru - Ordu
1844a 1928 192: Konaş
Balı mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Balı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Sünni Türk/Gürcü yerleşimi. Sadece köye bağlı Büyüktepe mahallesi Gürcü'dür. Cihad Gümüs
Büyüktepe Balı mah - Kumru - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Ayvalı mah Kumru - Kumru - Ordu
1844a 1928 192: Gümrük / Kömrük
■ Kumru ilçe adı muhtemelen bu köyün eski adından türemiştir. Bu mevkide `Gümrük` adına anlam vermek güçtür. SN
Kovancılı mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Kovancık
■ Köy halkının soyu Oğuz Boyları'ndan Çepnilere dayanır. Köy günümüzde Çepni Türkmeni köyüdür. Bektaşi
Ortaçokdeğirmen mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Çokdeğirmen Abaza [ Tr "sesli değirmen" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Erikçeli mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Erikceli
Ballık mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Ballık
Alevi-Türk yerleşimi
Eskiçokdeğirmen mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Çokdeğirmen Türk
1455a : Çokdeğirmen [ Tr "sesli değirmen" ]
Samur mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Samur
Ergentürk mah - Kumru - Ordu
1968 📖: Eski Ergen
1928 📖: Ergen Türk
Ortaca mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Gebekise / Gebekse
1455a : Gebekilise
Kumru ilçe - Kumru - Ordu
1928 📖: Karacalı
1522t 📖: Karaca
1928 📖: Kumru (idari bölge)
■ Karacalı köyü merkez olmak üzere 1926'da Kumru nahiyesi, 1960'ta Kumru ilçesi kuruldu. İdari bölge adı ilçenin içinden geçen derenin adından alınmıştır. SN
Yukarıdamlalı mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Fizme yk.
Yeniergen mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Ergen Muhacir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi. Kafkas göçmeni bilgisi yanlıştır. Cihad Gümüs
Duman mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Duman
Yeniçokdeğirmen mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Çokdeğirmen Muhacir [ Tr "sesli değirmen" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi. Kafkas göçmeni bilgisi yanlıştır. Şu anki resmî ismi ''Yemişken''dir. Cihad Gümüs
Akçadere mah - Kumru - Ordu
1844a 1928 192: Kuşnavak [ Erm xoşavank "güzel manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuşnavak veya Kuşfenek kalesi denilen yapı müstahkem bir manastırdır. SN
Kadıncık mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Kadıncık
Yeniakçaalan mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Ağcaalan Muhacir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi Cihad Gümüs
Akçaalantürk mah - Kumru - Ordu
1968 📖: Eski Akçaalan
1928 📖: Ağcaalan Türk
1844a 📖: Ağcaalan
Derbent mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Derbend
Esence mah - Kumru - Ordu
1522t 📖: Pencik [ Tr "beşte bir vergisi, haraç" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Güneycik mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Güneycik
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Sünni Türk/Gürcü yerleşimi. Sadece köye bağlı Yazlık mahallesi Gürcü'dür. Cihad Gümüs
Fizme mah - Kumru - Ordu
1968 📖: Damlalı aş.
1928 📖: Fizme aş.
1455a : Fizme
Yazlık Güneycik mah - Kumru - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Yalnızdam mah - Kumru - Ordu
1837 📖: Nefsi Serkeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy'da, bugünkü Kumru ilçesine tekabül eden Serkis veya Serkeş kazası merkezi idi. Serkeş burada muhtemelen `Keş deresi başı` anlamındadır. SN
Küçükakçakese mah - Kumru - Ordu
1928 📖: Serkeş Ağcakise [ Tr kise "kilise" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Gürcü yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Gürcü yerleşimi
■ Eski Rum köyünün yakınlarına Gürcüler yerleştirildi. Mübadele ile Yunanistan göçmenleri de geldi. Cihad Gümüs
■ Eskiden Rumlar'ın ve Türklerin beraber yaşadığı köye 93 Harbinden sonra Müslüman Gürcüler ve Lazlar'da gelip yerleşti. İlerleyen zamanda mübadele sonrası Rumlar Yunanistan'a gönderildi, onların yerine de Selanik göçmenleri yerleşti. Köy halkı günümüzde Türk, Gürcü, Laz, Selanik göçmenlerinden oluşur. Bektaşi
Karaağaç mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Karaağaç
Tekke mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Tekke
Gökçeli mah - Kumru - Ordu
1844a 📖: Gökçeli


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.