haritada ara :   km  
Kulu'da 96 yerleşim bulundu.
sırala 
Kenger mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1665 📖 Kenger
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 17. yy'da Kenger kazası merkezi idi. SN
Yağbastı mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 Yağbastı [ Tr "düşman saldırdı" ]
Hayalli mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 Hayalli
Erenbağı mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 Tekke
Gökçeören mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1530t 1928 Menye
Y75 📖 Maionía [ AnaD ]
■ Maionía esasen Kula yöresinin Antik Çağ'daki adıdır. Aynı adı taşıyan kentin Helenistik döneme ait sikkeleri mevcuttur. SN
Bayramşah mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 Bayramşah
Emre mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891s 📖 Emresultan
Esenyazı mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1530t 1928 Gürnevit
Şeyhli mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891s 📖 Şeyxlü
Börtlüce mah - Kula - Manisa
1928 📖 Börüklüce
■ Daha önce Selendi'ye bağlı iken 1958'de Kula'ya ilhak edildi. SN
Gökdere mah - Kula - Manisa
1928 📖 Gökdere
Ayvatlar mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 Ayvatlar
Çiftçiibrahim mah - Kula - Manisa
1928 📖 Şehidli Çiftçi [ Tr Şehitli "aş." ]
Karaoba mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 Karaoba
Saraçlar mah - Kula - Manisa
1928 📖 Saraçlar
Konurca mah - Kula - Manisa
1928 📖 Konurca
Sandal mah - Kula - Manisa
1712z 📖 Sandal
■ Geç Roma dönemi kaynaklarında anılan Satala kenti olması muhtemeldir. Antik Çağ'da Frigya Katakekaumene bölgesinin başlıca dini merkezi idi. SN
■ © 13.03.1712 Kütahya Sancağı'nın Kula Kazası'ndaki Sandal Karyesi'ndeki Şeyh İbrahim mezrasına Nasuh Camii mütevellisi ... deyar heyran
Ayazören mah - Kula - Manisa
1928 📖 Ayazviran
■ 'Ayaz' adı muhtemelen antik İáza biçiminden evrilmiştir. SN
Kavacık mah - Kula - Manisa
1530t 📖 Kavacık
NarıncalıPıtrak mah - Kula - Manisa
1928 📖 Narıncalı Pıtrak [ Tr Narıncalı "aş." ]
Encekler mah - Kula - Manisa
Alevi (Türk) yerleşimi
Hamidiye mah - Kula - Manisa
1928 📖 Hamidiye
İncesu mah - Kula - Manisa
1730z 📖 Gölde
Y-100~b 📖 Góloida / Kólida [ AnaD ]
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
■ 1891'de burayı ziyâret eden K. Buresch köyde sâdece bir kaç yaşlı kadının konuştuğu bir dili keşfettikten sonra 15 kelimesini kaydetmiştir. 19. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Manav
ÇarıkTekke mah - Kula - Manisa
1928 📖 Tekke [ Tr Çarık "aş." ]
Palankaya mah Hamidiye - Kula - Manisa
1928 📖 Palankaya
Y200~a 📖 Koresa [ AnaD ]
Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308 📖 Kula [ Tr "kule?" ]
Y813 📖 Opsíkion (idari bölge) [ Lat obsequium "maiyet" ]
■ 7. yy'da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da Türklerce 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
Karakoca mah Şeremet - Kula - Manisa
hl 📖 Karıkoca
ÇarıkMahmutlu mah - Kula - Manisa
1928 📖 Çarık Aşireti [ Tr Çarık "aş." ]
İbrahimağa mah - Kula - Manisa
1928 📖 İbrahimağa
Ahmetli mah - Kula - Manisa
1928 📖 Ahmedli
Hacıtufan mah - Kula - Manisa
1928 📖 Şehidli Hacıtufan [ Tr şehitli "aş." ]
Şeritli mah - Kula - Manisa
1928 📖 Şeritli
Şeremet mah - Kula - Manisa
1928 📖 Şeremet
Balıbey mah - Kula - Manisa
1928 📖 Balıbey
Körez mah - Kula - Manisa
1928 📖 Körez
Yeniköy mah - Kula - Manisa
1928 📖 Cedid [ Tr "yeni" ]
■ Alaşehir ilçesine bağlıyken 1959'da Kula ilçesine bağlandı (29 Nisan 1959). Taner A.
ÇarıkBallı mah - Kula - Manisa
1928 📖 Çarık Ballı [ Tr Çarık "aş." ]
Başıbüyük mah - Kula - Manisa
1928 📖 Başıbüyük
Kalınharman mah - Kula - Manisa
1928 📖 Kalınharman
Argaç mah Pabuçlu - Kula - Manisa
1928 📖 Argaç
Battalmustafa mah - Kula - Manisa
1928 📖 Battalmustafa
Pabuçlu mah - Kula - Manisa
1928 📖 Pabuçlu
Bebekli mah - Kula - Manisa
1928 📖 Bebekli
Aktaş mah - Kula - Manisa
1928 📖 Akçataş
Şehitlioğlu mah - Kula - Manisa
1928 📖 Şehitlioğlu [ Tr Şehitli "aş." ]
Evciler mah - Kula - Manisa
1928 📖 Evcik?
Sarnıç mah - Kula - Manisa
1928 📖 Sarnıç
Dereköy mah - Kula - Manisa
1928 📖 Dereköy
NarıncalıSüleyman mah - Kula - Manisa
1928 📖 Narıncalı Aşireti
■ 20. yy başına dek göçebe Yörük aşireti iken iskan edildi. SN
Ortaköy mah - Kula - Manisa
Eski adı: Göçmen Mahallesi
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 18.5.1956'da Ortaköy adıyla köy oldu. SN
Tatlıçeşme mah - Kula - Manisa
1928 📖 Tatlıçeşme
Eroğlu mah - Kula - Manisa
1928 📖 Eroğlu
Yurtbaşı mah - Kula - Manisa
1530t 📖 Davala
Y535 📖 Tábala [ AnaD ]
■ 4. yy'dan itibaren Bizans Notitia Episcopatuum'larında kaydedilen ve Gediz kenarında olduğı bildirilen Tabala/Davala kasabasıdır. `Peri Bacaları` ya da Kuladokya adı verilen erozyon vadisi yakındadır. SN
Güvercinlik mah - Kula - Manisa
1928 📖 Güvercinlik
Burgaz mah Güvercinlik - Kula - Manisa
1928 📖 Burgaz
Güzelyayla mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K1997 📖 Yayla Kutê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Sêfkan ) yerleşimi
■ © 1 Kasım 1950 gününden itibaren, Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağının Kerpiç Köyüne bağlı Hasanağayaylası (Kerpiçyaylası), Güzelyayla adiyle bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:7580 1950) deyar heyran
Şerefli mah - Kulu - Konya
K 📖 Serder
1928 📖 Bumsuz Şerefli
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürtçe Serder. Yerleşik yaşama 1845­-1860 yılları arasında geçmişlerdir. Köy Nasirîli aileler olmakla beraber Têrikan aşiretine bağlı aileler de vardır. Sonradan Erzurumdan gelip yerleşen aileler vardır ki bu ailelerin Sefîkan oldukları söylenir. . . © 26.08.1925 Haymana'nın Bumsuzşerefli köyünde kalan Buğurcuoğullarından İbrahim oğlu Hacı Süleyman'ın Takrir-i Sükun Kanunu mucibince İstiklal Mahkemesine verilmesi. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Yeşilyurt mah - Kulu - Konya
1893z 📖 Atkafası
Kürt (Sünni) (Cilikan ) yerleşimi
■ © 02.06.1893 Haymana kazasının Atkafası mevkiine Gürün (Sivas) ve Cebel-i Bereket'ten (Adana vilayeti) gelen nufusun burada haneler inşa etmeleriyle teşkil olunan Karyenin Hamidiye ismiyle isimlendirilerek burada bir cami inşasına müsaade olunması Ankara Vilayetindce taleb olunmuş isede böyle karyelerin isimlendirilmesi ve haritalara işlenmesi için diğer bir büyük şehirlere olan mesafenin belirtilip krokisinin gönderilmesi gerektiği. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Atkafası köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Burunağıl mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
■ © 21.04.1969 Ankara'nın Burunağıl köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Sarıyayla mah - Kulu - Konya
Eski adı: Samsam
Karadağ mah Kozanlı - Kulu - Konya
Kozanlı mah - Kulu - Konya
1720z 📖 Kızanlı? [ Tr "aş." ]
■ Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba nahiyesine bağlı iken 1956'da Kulu ilçesine bağlandı. (Resmi Gazete, 2 Mart 1956) Taner A.
■ © 11.12.1720 Karinözü'nde Kızanlı karyesinden Ali'nin Hüseyin Beyoğlu ve Karaoğlu Mehmed tarafından darb olunduğuna dair ... deyar heyran
Kırkpınar mah - Kulu - Konya
K 📖 Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Karacadere mah - Kulu - Konya
1928 📖 Karacadere
Kürt (Sünni) (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Karacadere köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Canımana mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1896z 📖 Canımana [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 12.08.1896 Haymana kazasına tabi Canımana karyesinde bulunan Evliya çeşmesi'nde bir karye teşkil edilerek, Evliya Çeşmesi adı verilmesi. deyar heyran
Doğutepe mah - Kulu - Konya
1954 📖 Kuşca Yaylası
■ 12.7.1954'te Doğutepe adıyla köy oldu. SN
■ 12/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kozanlı Köyüne bağlı Kuşça Yaylası, Doğutepe adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [Rs Gz:8778] deyar heyran
Hisar mah - Kulu - Konya
1928 📖 Hisar
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Hisar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Soğukkuyu mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K 📖 Bîrê Şexo [ Kr "şeyh kuyusu" ]
1928 📖 Evliya Çeşmesi?
Kürt (Sünni) (Şêxbizin ) yerleşimi
Arşıncı mah - Kulu - Konya
1928 📖 Arşuncu
Kürt (Sünni) (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Dipdede mah - Kulu - Konya
1928 📖 Dipdede
Kürt (Sünni) (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Dipdede köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Gökler mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1891z 📖 Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
Türk (Karacakurt) yerleşimi
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
Yaraşlı mah - Kulu - Konya
1928 📖 Yaraşlı
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Yaraşlı köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Seyitahmetli mah - Kulu - Konya
1928 📖 Seyitahmetli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi.
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Seyitahmetli köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Boğazören mah - Kulu - Konya
1928 📖 Köstengil
1904z 📖 Köstendil
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Kürt (Sünni) (Nogay) yerleşimi.
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
Karacadağ mah - Kulu - Konya
1928 📖 Yalınayak
Kürt (Sünni) (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi. © »»» 29.03.1954 Ankara'nın Alahacılı, Çatak, Saatlı, Karacadağ (Yalınayak) köyleri ile Konya'nın Hacıömeroğlu, Ortakışla, Kandil, Çimen ve Kozanlı köyleri arasındaki sınırların tesbiti. deyar heyran
Celep mah - Kulu - Konya
K1997 📖 Sevka [ Kr sêvikan "aş." ]
1928 📖 Celeb
Kürt (Sünni) (Sêfkan) yerleşimi
Tavlıören mah - Kulu - Konya
1928 📖 Tavlıviran [ Tr tavl-ı viran "viranahır" ]
Kürt (Sünni) (Omeran ) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Tavlıviran köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Kömüşini mah - Kulu - Konya
1928 📖 Kömüşini
■ © 30.04.1953 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Kömişini köyü'nün Bala ilçesinin Merkez nahiyesine bağlanması. © »»» 20.09.1958 Ankara'nın Kömüşini köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Altılar mah - Kulu - Konya
1928 📖 Altılar
Kürt (Sünni) (Omeran ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Altılar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Ağrı Direnişinden dolayı buraya Ağrıdan sürgün edilen Celali aşiretinden Kürtler de yaşamaktadır. Mar(d)astan
Ağılbaşı mah - Kulu - Konya
1956 📖 Mandıra [ Tr/Yun ]
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Acıkuyu mah - Kulu - Konya
K 📖 Bîrtalik [ Kr "acıkuyu" ]
Kürt (Sünni) (Omeran ) yerleşimi
■ © »»» 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
Tavşancalı mah - Kulu - Konya
K 📖 Omaran
1913z 📖 Ömeranlı [ Kr "Ömerler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Omeran ) yerleşimi
■ Tavşanlı dağının çalılık kısmında nispeten yeni yerleşimdir. SN
■ Îzolî (İzollu) aşiretine ve Rişvan Kürtlerinin Oxçîyan koluna bağlı aileler de var.
Çöpler mah - Kulu - Konya
K1997 📖 Çoplî
Kürt (Sünni) (Omeran ) yerleşimi
Beşkardeş mah - Kulu - Konya
K 📖 Torino [ Kr "soylu" ]
1903z 📖 Beşkardaş
Kürt (Sünni) (Omeran ) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü (Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade talebi. deyar heyran
Kulu ilçe - Kulu - Konya
1816z 📖 Kulu [ Tr "öz." ]
■ 18. yy'da bölgeye hakim olan Kulubey oğulları hanedanı adından. SN
■ © 25.05.1702 Ankara'da Çukurcak kazasına tabi Ahi Çomak Evkafı'nın mütevellileri olan Mustafa Dede, Kulu Dede ile Şaban umur-ı vakfı hüsn-i idare eylediklerinden, cihetin bunlara tevcihi hakkında Kadı Mehmed tarafından yazılan arz. © »»» 27.04.1816 Hadişözü kazasına tabi Kulu ve Kozanlı karyelerinde sakin Kulubeyoğlu voyvoda Seyyid Hüseyin Ağa... deyar heyran
■ İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı Kürd ve Türk'tür. İlçeye daha sonraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Kürt aşiretler (Rişvan aşireti, Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirildiler. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. İlçe halkı Yörükler, Kürtler, Nogaylar, Türkmenlerden oluşur.
Yazıçayırı mah - Kulu - Konya
K 📖 Mêhîna mezin
1782z 📖 Mihyanlı (aş.) [ Kr mêhînan "Maho'lar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Mêhîna) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Yazıçayırı ve Şereflikoçhisar'a baĝlı Aktaş köyü Mêhîna aşîretine mensupturlar. Yazıçayırı'ın Kürtçe adı Mêhîna Mezin, Aktaş'ın Mêhîna Biçûk'dir. Mêhîna Aşireti Reşî Aşiretinin bir alt koludur. abdullah kaya
Zincirlikuyu mah - Kulu - Konya
1956 📖 Gordoğlu
1912hk 📖 Kürdoğlu
Kürt (Sünni) (Sêfkan ) yerleşimi
■ Kasaba ahalisi ağırlıklı olarak Rişvan Kürtlerinden olup 19. yy ortalarında Adıyaman-Maraş bölgesinden buraya iskân edilmişlerdir. SN
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. Tosunburnu-Kırşehir (Pizbênikê Jor) yaylasından buraya göçetmişlerdir. deyar heyran
Dinek mah - Kulu - Konya
YavşanTuzlası mv - Kulu - Konya
1926h 📖 Yavşan Memlahası [ Tr memlaha "tuzla" ]
Köşker mah - Kulu - Konya
1900~ 📖 Köşker
Kürt (Sünni) (Têrikî) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
Tuzyaka mah - Kulu - Konya
1956 📖 Harami Cüdkanlı [ Kr cudikan "aş." ]
Kürt (Sünni) (Cudikan ) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
Kırkkuyu mah - Kulu - Konya
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi.
Bozan mah - Kulu - Konya
1912hk 📖 Cidkâni [ Kr "aş." ]
1769z 📖 Bozanlu
Kürt (Sünni) (Cudikan ) yerleşimi
■ © 22.10.1769 Aksaray, Koçhisar nahiyesi Bozanlu ve yine mezkur sancakta Eyüpeli nahiyesinde Nernak karyelerinde... deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.