Kulp'da 89 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karpuzlu mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1869s, 1928k: Herta
■ © 09.07.1889 Bicar ve Herta nahiyelerinin Lice'ye ilhakının kendilerini mağdur edeceğinden... deyar heyran
  Zeyrek mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Zeyrek [ Zaza sêrek "bir kuş türü" ]
  Ağıllı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Goman [ Kürd koman "çiftlikler" ]
  Güllük mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Kokan
E1912: Koknatsor [ Erm "Kokan (?) deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kurudere mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Kerikan [ Kürd "sağırlar" ]
E1912: Kırınkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ağaçlı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
Kr: Cixsê [ Kürd "kireçli" ]
1865h, 1928k: Ciks/Ciksi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken bilinmeyen bir tarihte (belki 19. yy'dan önce) Musul'lu Şeyh Şeref ve oğulları tarafından ele geçirildiği rivayet edilir. SN
  Demirli mah - Kulp - Diyarbakır
Kürd (Sipki) yerleşimi
  Taşköprü mah - Kulp - Diyarbakır
1941ha: Vedürni
1928k: Göderni [ Kürd godernê "tümsekli" ]
Kürd (Sipki) yerleşimi
  Kaynak mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1865h, 1928k: Xarûc/Xaruca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kamışlı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Zillek [ Kürd zîllek "kamışlı" ]
  Uygur mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Havinge [ Kürd havîngê "yazlık" ]
  Özbek mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Şeyxbûban [ Kürd şêxbûban "Şeyh Ebubekirler" ]
  Çukurca mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Narlıca mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Tiyaks/Tiyaxs
1865h: Teyus [ Zaza "akarsu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Karapınar mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Malabazi [ Kürd "şahin evi" ]
  Bağcılar mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Hacanan [ Kürd "aş." ]
  Yolugüzel mah Özbek - Kulp - Diyarbakır
1928k: Avakend
  Düzce mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Malameliki [ Kürd "Melik evi" ]
  Bayır mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: MalaDinarî [ Kürd "Dinar (öz.) evi" ]
■ 1993'te boşaltılıp yakılan köye bir kısım halk geri dönmüştür. SN
  Akbulak mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Kamîkan [ Kürd qemîkan ]
  Yeşilce mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Havrik [ Kürd hewrik "kavacık" ]
E1912: Havırk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kulp ilçe - Kulp - Diyarbakır
1865h, 1928k: Pasur
1869s: Kulb (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kulp idari bölge adı, Pasur kasaba adıdır. SN
■ © 19.08.1894 Talori ve Kulp cihetindeki silahlı Ermeni fesede ve eşkiyasının Favrikad, Bekranlı ve Badikanlı aşiretleri üzerine hücumla mücadele vuku bulduğundan tenkilleri zımnında asakir-i şahanenin hemen sevki. deyar heyran
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Tıltaf
E1912: Tıltav
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten sonra terkedildi. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  ? x - Kulp - Diyarbakır
1928k: Rebet
1916hb: Herbat
E1902: Rabat [ Erm rabat, hırabad "han, manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten sonra terkedildi. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Barın mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Barin
E1902: Perim/Permi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 96 hane Ermeni nüfus ve 4 kilisesi vardı. SN
  Korukçu mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Havingan [ Kürd "yazlıklar" ]
E1902: Havgunk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güleç mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Şavuşan [ Kürd şêwişî/şêwişan "aş." ]
  İnkaya mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Kanikan [ Kürd kanîkan "pınarlar" ]
  Ünal mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Şerefkan [ Kürd "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Karabulak mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Nérçik [ Kürd nêrcik "tekecik?" ]
1865h: Nerciki
  Yaylak mah - Kulp - Diyarbakır
Kr: Eskar
1928k: Askar
  Arık mah Konuklu - Kulp - Diyarbakır
1928k: Sadikan [ Kürd "Sadıklar (aş.)" ]
  Üçkuyu mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Araşkan [ Kürd arajkan "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Karlık mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Hinzi
E1902: Indzakar [ Erm "adak taşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Argun mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Kale yk. [ Tr "yukarıkale" ]
  Karaorman mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Kerran [ Kürd keran "taşlık" ]
Kürd (Badikan) yerleşimi
■ Bu köy tek bir aileden gelmektedir. Mala Salihê ismini taşiyan aile cumhuriyet doneminde Güzel soyadini almiştir. Bu aile uzun sure ve en son olarak da Ahmedi Heso (1894-1964) ve yegeni Musayi Evdila (1904-1978) yasamlari boyunca Badikan aşiretine liderlik yapmişlardir. Osmanli bu aileden hic bir zaman vergi almadigi gibi yerel mirler de bu aileye hurmettte hic bir zaman kusur etmemislerdir. Bu aile soy agacini Hz Hasana dayandırır. kahraman21
  Savaş mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Babucenk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kale mv - Kulp - Diyarbakır
1928k: Kefrûm [ Süry KefrRom "Rum köyü" ]
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
  Şenoba mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Şînas
1865h: Şintaz
  Konuklu mah - Kulp - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yayıkköy mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
Kr: Hewrê [ Kürd "kavak" ]
1928k: Malağarzi [ Kürd malaxerzê "yeğen evi" ]
  Cebeci mah Yakıt - Kulp - Diyarbakır
1928k: Nasirkan
  Erenler mah Yayık - Kulp - Diyarbakır
Kr: Pelîkan
  Çiçekli mah Konuklu - Kulp - Diyarbakır
1928k: Şikeftiyan
  Baloğlu mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: Dimiliyan [ Kürd dimilî/dimîlyan "Zazalar (aş.)" ]
1865h: Dümili
■ Kefrum Kalesi bu köy yakınındadır. SN
  Yumacık mah Baloğlu - Kulp - Diyarbakır
1928k: Balurkan [ Kürd "boylular" ]
  Çiftlik mz - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Sıldın
E1902: Sağdun
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 38 hane Ermeni nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Başbuğ mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Reşikan [ Kürd reşikan "karacalar (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Uzunova mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Cimar
E1912: Cumara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ağaçkorur mah - Kulp - Diyarbakır
Kr: Beyrok
1916hb: Beyrox
E1912: Berok
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yüklüce mz - Kulp - Diyarbakır
E1902, 1928k: Kéğervank/Keğirvank [ Erm "köyler manastırı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mezranın yeni adı muhtemelen manastırda bulunan veya bulunması umulan menkul değerlere işaret eder. SN
  Kayahan mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
Kr: Xweşikan [ Kürd "güzeller" ]
1928k: Xoşkan
  Yuvacık mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Helin [ Kürd hêlîn "yuva" ]
E1912: Heğin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Salkımlı mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
Kr: Firqê
1865h, 1928k: Farki
E1902: Parka
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni tarihinde Xiank adı verilen bölgenin merkez köyüdür. 1895 öncesinde nahiye nüfusunun üçte ikiden fazlası Ermeni idi. İşxanadzor, Berm, Arxund, Artkunk, Bahmıdank, Batsin, Inguzak, Heğin ve Sağdun köyleri Ermenilerle meskûndu. SN
  Ayhan mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Bahemdan [ Kürd ]
E1900~: Bahmıdank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hamzalı mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Şeyxhamzan [ Kürd şêxhemzan "şeyhhamzalar" ]
  Derindere mah Hamzalı - Kulp - Diyarbakır
1928k: Pîrebiyan [ Kürd ]
  Yarımca mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Cimikan [ Kürd "Cumalar (aş.)" ]
  Yavuz mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Mamikan [ Kürd "amcalar" ]
  Kayacık mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928k: İnigân
E967: İnnagnyan? [ Erm "dokuzgözeler" ]
■ Zenop Klag ve H. Mamigonyan'a atfedilen Daron Tarihi'nde (10. yy) önemli bir rol oynayan İnnagnyan Manastırı'nın burası olması uzak olasılıktır. Ancak isim aynıdır. SN
  Alaca mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: NederaniKulb [ Kürd nedaran "yoksullar" ]
1916hb: Kulb
■ Kulp ilçesine adını veren eski Kulp burasıdır. İlçe merkezi daha sonra Pasur köyüne taşındı. SN
  Tahıldöven mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Gerinkân
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tuzla mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
Kr: Xerzikan [ Kürd "yeğenler" ]
1928k: Ğarzikân
  Aygün mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928k: Memedikan [ Kürd memîkan "aş." ]
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Purx
E1902: Purx
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
E1902, 1928k: Hartik [ Erm hartig "düzce" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Hilorğenk
E1902: Haloğenk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Hakmak
E1902: Hakmank
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928k: Hertexo
E1902: Hartxoy
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saltuk mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928k: Malameliki [ Kürd malamelîkê "melik evi" ]
  Ortaköy mz - Kulp (TalvorikHamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Sévit
E1902: Sevit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek işler halde olan Sevito Surp Asdvadzadzin manastırı vardı. (K&P). SN


Grafik harita göster     haritada ara : km