Kulp'da 95 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çağlayan mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Zara
1865h 📖 Zalana
  Çotuk mz - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Maşatak
E1912 📖 Maştak
  Karpuzlu mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1869s 📖 Herta
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Herta meşhur Seyyid Kalike Şeyh Mahmud'un kabrinin olduğu köydür. Buradan nesli Bingöl Genç ve Muş'a kadar yayılmıştır. AHMET ŞEYHAN
■ © 09.07.1889 Bicar ve Herta nahiyelerinin Lice'ye ilhakının kendilerini mağdur edeceğinden... deyar heyran
  Zeyrek mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zeyrek [ Zz sêrek "bir kuş türü" ]
  Karaağaç mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Benin [ Kr ]
  Ağıllı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Goman [ Kr koman "ağıllar" ]
  Aşağıelmalı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1946 📖 Deyyasi aş.
  Güllük mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Kokan
E1912 📖 Koknatsor [ Erm "Kokan (?) deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kurudere mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Kerikan [ Kr "sağırlar" ]
E1912 📖 Kırınkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ağaçlı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h K2008 📖 📖 Cıxsî [ Kr cixsê "kireçli" ]
1865h 📖 Ciks / Ciksi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken bilinmeyen bir tarihte (belki 19. yy'dan önce) Musul'lu Şeyh Şeref ve oğulları tarafından ele geçirildiği rivayet edilir. SN
  Demirli mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Temüran Süfla + Ulya
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Taşköprü mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Göderni [ Kr godernê "tümsekli" ]
1915h 📖 Vedürni
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Akdoruk mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖 Kakvas / Kâğvas
  Kaynak mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Xoroç [ Erm "hendek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kamışlı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zillek [ Kr zîllek "kamışlı" ]
  Kuyucak mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Cibis / Civis
  Uygur mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Havînge [ Kr havîngeh "yazlık" ]
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
E1902 📖 Tıltav / Tıltaf
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten sonra terkedildi. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. 1912 Salmamesi 18 hane Ermeni nüfus kaydeder. SN
  Özbek mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxbûban [ Kr şêxbûban "Şeyh Ebubekirler" ]
  Çukurca mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Çirik [ Er/Kr çrig/çirik "derecik" ]
  Mutlu mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Körikan / Görikan [ Kr ]
  Narlıca mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Tiyas
E1912 📖 Tiyaks / Tıyaxs
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Aşağıpolat mah Bayır - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Da'lît Süfla + Ulya
  Karapınar mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Malabazi [ Kr "şahin evi" ]
  Bağcılar mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Hacanan [ Kr "aş." ]
  Yolugüzel mah Özbek - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Avkend
  Düzce mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Melikân [ Kr "evcikler" ]
  Bayır mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Mala Dinarî [ Kr "Dinar (öz.) evi" ]
1915h 📖 Dinar
■ 1993'te boşaltılıp yakılan köye bir kısım halk geri dönmüştür. SN
  İslamköy mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Köyi İslam
  Korukçu mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Havingan [ Kr "yazlıklar" ]
E1902 📖 Havgunk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dolun mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Arkatîn
  Akbulak mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Kamîkân [ Kr qemîkan ]
  Yeşilce mz - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Havîkan [ Kr ]
E1912 📖 Havırk / Havrik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kulp ilçe - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Pasur | Kulb
1865h 📖 Pasur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Kulp idari bölge adı, Pasur kasaba adıdır. Şimdiki Kulp ilçesi, eski Kulb ve Talori/Talvori kazalarını içerir. SN
■ © 19.08.1894 Talori ve Kulp cihetindeki silahlı Ermeni fesede ve eşkiyasının Favrikad, Bekranlı ve Badikanlı aşiretleri üzerine hücumla mücadele vuku bulduğundan tenkilleri zımnında asakir-i şahanenin hemen sevki. deyar heyran
  Yeşilköy mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Rebet
1916h 📖 Hırbat
E1902 📖 Rabat [ Erm rabat/hrabat "han? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten harap oldu. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Barın mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Barin
E1902 📖 Perim / Permi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 96 hane Ermeni nüfus ve 4 kilisesi vardı. SN
  Güleç mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Şavuşan [ Kr "aş." ]
  İnkaya mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Kanikân [ Kr kanîkan "pınarcıklar" ]
  Ünal mah - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Şerefkan [ Kr "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Karabulak mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Sultanmurat | Nerçik [ Kr nêrcik "oğlakçık?" ]
1865h 📖 Nerciki
  Yaylak mah - Kulp - Diyarbakır
K2008 📖 Eskar
1928 📖 Askar
  Arık mah Konuklu - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Sadıkan [ Kr "Sadıklar (aş.)" ]
  Üçkuyu mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Araşkan [ Kr arajkan "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Çiçekli mah Konuklu - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Şikeftiyan [ Kr "mağaralılar" ]
  Karlık mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Hinzi
E1902 📖 Indzakar / Indzkar [ Erm "adak taşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Argun mah - Kulp - Diyarbakır
1919h 📖 Kale-i Ulya [ Tr "yukarıkale" ]
  Karaorman mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Kerran [ Kr keran "taşlık" ]
Kürt (Sünni) (Badikan) yerleşimi
■ Bu köy tek bir aileden gelmektedir. Mala Salihê ismini taşiyan aile cumhuriyet doneminde Güzel soyadini almiştir. Bu aile uzun sure ve en son olarak da Ahmedi Heso (1894-1964) ve yegeni Musayi Evdila (1904-1978) yasamlari boyunca Badikan aşiretine liderlik yapmişlardir. Osmanli bu aileden hic bir zaman vergi almadigi gibi yerel mirler de bu aileye hurmettte hic bir zaman kusur etmemislerdir. Bu aile soy agacini Hz Hasana dayandırır. kahraman21
  Kepezkaya mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Göçikan
  Savaş mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Babucenk
E1912 📖 Babırcenk gen. Babırcants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kale mv - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Kefrûm [ Sür Kefr Rom "Rum köyü" ]
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
  Şenoba mz - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Şînas? / Şinars
1865h 📖 Şintaz?
  Oymak mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Kerindis
  Konuklu mah - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Duderiyân [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şerefname'ye göre Duderîyan Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biridir. SN
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Giremorî [ Kr "böğürtlen tepe" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yakıt mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖 Aqikan
1928 📖 Akikan
  Cebeci mah Yakıt - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Nasirkan
  Yayık mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Malağarzi [ Kr "Garzanlılar ailesi" ]
1915h 📖 Havrî [ Kr "kavak" ]
  Erenler mah Yayık - Kulp - Diyarbakır
K 📖 Pelîkan
  Baloğlu mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Dimiliyan [ Kr "aş." ]
1865h 📖 Dümili
■ Kefrum Kalesi bu köy yakınındadır. SN
  Çiftlik mz - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Sıldın
E1902 📖 Sağdun [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 38 hane Ermeni nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Başbuğ mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Reşikan [ Kr "karacalar (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Uzunova mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Cimar
E1912 📖 Cumara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ağaçkorur mah - Kulp - Diyarbakır
K2008 📖 Beyrok
1917h 📖 Beyrox
E1912 📖 Berok
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Girekokî [ Kr ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Saltan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yüklüce mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Kehirvank
E1902 📖 Keğervank [ Erm "köyler manastırı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mezranın yeni adı muhtemelen manastırda bulunan veya bulunması umulan menkul değerlere işaret eder. SN
  Kayahan mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖 Xweşikan [ Kr "güzeller" ]
1928 📖 Xoşkan
  Yuvacık mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Helin [ Kr hêlîn "yuva" ]
E1912 📖 Heğin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Salkımlı mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖 Firqê
E1902 📖 Parka
1865h 1917h 📖 📖 Firqî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni tarihinde Xiank adı verilen bölgenin merkez köyüdür. 1895 öncesinde nahiye nüfusunun üçte ikiden fazlası Ermeni idi. İşxanadzor, Berm, Arxund, Artkunk, Bahmıdank, Batsin, Inguzak, Heğin ve Sağdun köyleri Ermenilerle meskûndu. SN
  Ayhan mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Bahemdan [ Kr ]
E1912 📖 Bahmıdank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hamzalı mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxhamzan [ Kr şêxhemzan "şeyhhamzalar" ]
  Yumacık mah Baloğlu - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Balurkan [ Kr "boylular" ]
  Yarımca mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Cimikân [ Kr "ikizler" ]
  Yavuz mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Mamikan [ Kr "amcalar" ]
  Kayacık mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 İnikân
E680 📖 İnnagnyan [ Erm "dokuzgözeler" ]
■ Zenop Klag ve H. Mamigonyan'a atfedilen Daron Tarihi'nde (10. yy) önemli bir rol oynayan İnnagnyan Manastırı'nın burası olması uzak olasılıktır. Ancak isim aynıdır. SN
  Alaca mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Nederani Kulb [ Kr nedaran "yoksullar" ]
1916h 📖 Kulb
■ Kulp ilçesine adını veren eski Kulp bu köyün yukarı kısmındadır. İlçe merkezi daha sonra şimdi bulunduğu Pasur köyüne taşındı. SN
  Tahıldöven mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Gerinkân
E1912 📖 Gârınkan / Krinkan [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tuzla mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖 Xerzikan [ Kr "bağlar" ]
1928 📖 Ğarzikân
  Yolaçtı mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Poran
  Derindere mah Hamzalı - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Pîrebiyan [ Kr "dullar" ]
  Sındı mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Sindaya
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Navro
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Kasr
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aygün mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Memedikan [ Kr "Mehmetçikler" ]
  Sudöndü mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Hasankan
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Purx
E1902 📖 Purx [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Stepanos manastırı kısmen ayaktadır. SN
  Ortaköy mz - Kulp (TalvorikHamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Sévit
E1902 📖 Sevit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek işler halde olan Sevito Surp Asdvadzadzin manastırı ve Aziz Mamas ziyareti vardı. (K&P) SN
  Saltuk mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Malameliki [ Kr malamelîkê "melik ailesi" ]
  Koçkar mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖 Tutanan
  Akçasır mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Akçasir
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Hertexo
E1902 📖 Hartxoy [ Erm hartkoğ "samanlık, samanyolu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Hilorğenk
E1902 E1912 📖 📖 Haloğenk / Hloğink [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Zor neh - Kulp (TalvorikHamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Talvori
■ 19. yy'da otoriteye boyun eğmeyen Ermeni dağ halkıyla efsane niteliği kazanan Talvori vadisi, 1930'lu yıllara dek direnişçilerden tam olarak temizlenememişti. Vadideki çok sayıda eski Ermeni yerleşimlerinden günümüze iz kalmamıştır. SN
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Hakmak
E1902 📖 Hakmank [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kulp - Diyarbakır
E1902 1928 📖 📖 Hartik [ Erm hartig "samanlık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km