haritada ara :   km  
Kulp'da 112 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Ağaçkorur mahalle - Kulp - Diyarbakır
K2008 📖: Beyrok
1917h 📖: Beyrox
E1912 📖: Berok
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 47'' D, 41° 6' 17'' K
Ağaçlı mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h K2008 📖 📖: Cıxsî [ Kürtçe cixsê "kireçli" ]
E1445 E1912 📖: Gazge/Kazge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Derareş (`Kara kilise`) dağının eteğindedir. Daha önce Ermeni yerleşimi iken bilinmeyen bir tarihte (belki 19. yy’dan önce) Musullu Şeyh Şeref ve oğulları tarafından ele geçirildiği rivayet edilir. SN
■ Koord: 38° 31' 8'' D, 40° 54' 40'' K
Ağıllı mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1933 📖: Gomak [ Kürtçe goma "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 51'' D, 40° 52' 10'' K
Akbulak mahalle - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Kemîkân [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 35'' D, 40° 59' 33'' K
Akçesir köy - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1960 📖: Akçasır (idari bölge)
E1884 📖: Ardgunk [ Ermenice "tarlalar" ]
E1884 📖: İşxantsor (idari bölge) [ Ermenice "bey deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İşxantsor (`bey vadisi`) deresinin iki kolu üzerinde çok geniş bir alana yayılmış tek haneli mezralardan oluşan bir köydür. Yönetim merkezi Ardgonk adı verilen mahallededir. Mezralardan Avırgıloç, Bervar, Cınek, Cigur, Dağbıner, Dedar, Garitek (Karidag), Geli, Gıdornoç, Giremanos, Güğındoç, Günd, Hahask, Hazruk, Kuç, Kuriz, Küp, Küpovit, Mirangir, Aş. ve Yk. Marnig, Mordung, Sevit, Sıkran, Sulav, Şahmelik, Tekneval, Vırvart, Yezermori, Zerver (Zariver) sayılabilir. Bu isimlerden en aşağıda olan birkaçı Kürtçe, diğerleri Ermenicedir. SN
■ Koord: 38° 29' 59'' D, 41° 11' 36'' K
Akdoruk mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖: Kakvas / Gâğvas
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 54'' D, 40° 55' 53'' K
Alaca mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Nederani Kulb [ Kürtçe nedaran "yoksullar" ]
1916h 📖: Kulb
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kulp ilçesine adını veren eski Kulp bu köyün yukarı kısmındadır. İlçe merkezi daha sonra şimdi bulunduğu Pasur köyüne taşındı. SN
■ Koord: 38° 36' 33'' D, 41° 10' 37'' K
Argün mahalle - Kulp - Diyarbakır
1919h 📖: Kale-i Ulya [ Türkçe "yukarıkale" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 24'' D, 41° 4' 28'' K
Arık mahalle (Konuklu bağ) - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Sadıkan [ Kürtçe "Sadıklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 15'' D, 41° 3' 30'' K
Aşağıelmalı mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1946 📖: Deyyasi aş.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 39'' D, 40° 52' 23'' K
Aşağıpolat mahalle (Bayır bağ) - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Dalît Süfla
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 7'' D, 40° 57' 41'' K
Aygün mahalle - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Memedikan [ Kürtçe "Mehmetçikler" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 10'' D, 41° 15' 5'' K
Ayhan mahalle (Hamzalı bağ) - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
E1884 1928 📖 📖: Bahmıdan/Bahımdan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 36'' D, 41° 9' 41'' K
Bağcılar mahalle - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Hacanan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 18'' D, 40° 57' 51'' K
Baloğlu mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Dümülyan [ Kürtçe "aş." ]
1865h 📖: Dümili
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kefrum kalesi bu köy yakınındadır. SN
■ Koord: 38° 28' 7'' D, 41° 6' 46'' K
Barın mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Barin
E1902 📖: Perm / Permi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 96 hane Ermeni nüfus ve 4 kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 20' 3'' D, 41° 0' 52'' K
Başbuğ mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Reşikan [ Kürtçe "karacalar (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 3'' D, 41° 7' 5'' K
Bayır mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Mala Dinarê/Dinderê [ Kürtçe "Dinar/Dindar oğulları" ]
1915h 📖: Dinar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 1993’te boşaltılıp yakılan köye bir kısım halk geri dönmüştür. SN
■ Koord: 38° 22' 25'' D, 40° 58' 59'' K
Boğsudik mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 31'' D, 41° 17' 21'' K
Cebeci mahalle (Yakıt bağ) - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Nazırkan/Nasirkan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 31'' D, 41° 5' 37'' K
Çağlayan mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Zara
1865h 📖: Zalana
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 16'' D, 40° 49' 31'' K
Çınarlı mezra (Saltuk bağ) - Kulp - Diyarbakır
Eski adı: Dırb
■ Koord: 38° 27' 56'' D, 41° 16' 12'' K
Çiçekli mahalle (Konuklu bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Şikeftiyan [ Kürtçe "mağaralılar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 1'' D, 41° 4' 9'' K
Çiftlik mezra (Baloğlu bağ) - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
Eski adı: Hayt + Müshayt [ Ermenice "belli + diğer belli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 38 hane Ermeni nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 28' 13'' D, 41° 6' 7'' K
Çotuk mezra (Güldiken bağ) - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Maşatak
E1912 📖: Maştak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 24'' D, 40° 50' 41'' K
Çukurca mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Çirik/Çırsik [ Ermenice/Kürtçe çrig/çirik "derecik" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 35'' D, 40° 56' 35'' K
Demirli mahalle - Kulp - Diyarbakır
K2008 📖: Temirani Kebir
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 48'' D, 40° 54' 41'' K
Derik mezra (Ağaçkorur bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ Koord: 38° 36' 28'' D, 41° 6' 55'' K
Derindere mahalle (Hamzalı bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Pîrebiyan [ Kürtçe "dullar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 52'' D, 41° 11' 54'' K
Dolun mahalle - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Arkatîn/Arxadin
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 10'' D, 40° 59' 26'' K
Düzce mahalle - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Melikân/Milikân [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 49'' D, 40° 58' 10'' K
Ehup mezra - Kulp - Diyarbakır
E1884 E1902 📖 📖: Ehub/İhub
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 32' 41'' D, 41° 3' 8'' K
Ekedun mezra - Kulp - Diyarbakır
E1895 E1895: Ekedun/Egudun [ Ermenice ergu dun "iki hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkiye’nin en ulaşılmaz noktalarından biridir. 1904 Sasun isyanının odağı olan Talvori vadisinin ana yerleşimi idi. Talvori veya Talvorik adıyla da tanınır. SN
■ Koord: 38° 28' 47'' D, 41° 19' 28'' K
Erenler mahalle (Yayık bağ) - Kulp - Diyarbakır
K 📖: Pelîkan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 43'' D, 41° 6' 27'' K
Gerger mezra (Ünal bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ Koord: 38° 16' 45'' D, 41° 4' 41'' K
Gidank mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1884 📖: Gdank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Talvori bölgesindeki tüm Ermeni köylerinin atası olduğu rivayet edilen Zeytunlu Sukyas'ın 19. yüzyıldan önceki bir tarihte yerleştiği yerdir. Ekedun/Egudun köyünün bir mahallesi sayılır. SN
■ Koord: 38° 28' 56'' D, 41° 19' 40'' K
Goma mezra (Baloğlu bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ Koord: 38° 27' 49'' D, 41° 7' 28'' K
Güleç mahalle - Kulp - Diyarbakır
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 38'' D, 41° 1' 12'' K
Güllük mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Kokan/Xoxan [ Kürtçe qoqan ]
E1912 📖: Koknatsor [ Ermenice "Kokan (?) deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 8'' D, 40° 54' 3'' K
Güngeçti mezra - Kulp - Diyarbakır
E1912 1917h 📖 📖: Girekokê/Gırexoxê [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 20'' D, 41° 7' 22'' K
Güznak mezra - Kulp - Diyarbakır
E1884 📖: Inguzak/Inguznak [ Ermenice "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 32' 3'' D, 41° 12' 9'' K
Hakmak mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1885 1928 📖 📖: Hakmank/Hakmak [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 28'' D, 41° 19' 18'' K
Hamzalı mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxhamzan [ Kürtçe şêxhemzan "şeyhhamza oğulları" ]
E1902 📖: Xiank (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kulp ilçesinin Xiank veya Hamzalı bucağı adı verilen dağlık Batı kesiminin başlıca köyü idi. 19. yüzyılda Xiank ve Talvorik bölgeleri ağırlıkla Ermeni iken güneydeki daha alçak kesim tümüyle Kürt idi. SN
■ Koord: 38° 20' 43'' D, 41° 10' 7'' K
Hartik mahalle - Kulp (Geliguzan bucağı) - Diyarbakır
E1878b 📖: Hartk [ Ermenice "samanlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 12'' D, 41° 21' 19'' K
Heloğink mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1902 📖: Xlovig
E1885 1928 📖 📖: Haloğenk/Hloğink [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 22'' D, 41° 18' 46'' K
Hertğo mezra - Kulp - Diyarbakır
E1878b 📖: Artxonk/Hartxo [ Ermenice hart xoğ? ard xoğ? "düz toprak?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 27' 18'' D, 41° 18' 14'' K
Hesemka mahalle (Tuzlaköy bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Hesemkan
■ Koord: 38° 25' 18'' D, 41° 12' 31'' K
Hosnut mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1884 📖: Hosnud [ Ermenice "akarlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 28' 39'' D, 41° 21' 21'' K
İnkaya mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Kanikân [ Kürtçe kanîkan "pınarcıklar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 41'' D, 41° 2' 21'' K
İslamköy mahalle - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Köyi İslam [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Merkez (Köx), Akın (Vank) ve Huş olmaküzere üç mahalle ve Tur adlı mezradan oluşur. Hatırlanan tarihte köyde bir manastır (vank) ve kilise bulunduğu söylenirse de köyün hangi tarihte İslam ile şereflendiği tespit edilemedi. SN
■ Koord: 38° 34' 36'' D, 40° 58' 20'' K
Kale mevki (Konuklu bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Kefrûm [ Süryanice Kefr Rom "Rum köyü" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
■ Koord: 38° 25' 38'' D, 41° 5' 13'' K
Kamışlı mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zillek [ Kürtçe zîllek "kamışlı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 40'' D, 40° 56' 3'' K
Karaağaç mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Benin [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 51'' D, 40° 51' 54'' K
Karabulak mahalle - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Sultanmurat | Nerçik
1865h 📖: Nerciki [ Kürtçe nêrcikê "oğlakçık?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Telliağa Kasrı adı verilen görkemli yapı esasen Surp Hagop Ermeni kilisesidir. SN
■ Koord: 38° 30' 12'' D, 41° 3' 16'' K
Karaorman mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Gevran [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Badikan) yerleşimi
■ Soyağacını Hz. Hasan’a dayandıran Mala Salihê ailesinin yerleşimidir. Köy halkının tamamı Güzel soyadını taşır. SN
■ Mala Salihê ailesinden son olarak da Ahmedi Heso (1894-1964) ve yegeni Musayi Evdila (1904-1978) yasamlari boyunca Badikan aşiretine liderlik yapmişlardir. Osmanli bu aileden hic bir zaman vergi almadigi gibi yerel mirler de bu aileye hurmettte hic bir zaman kusur etmemislerdir. kahraman21
■ Koord: 38° 17' 27'' D, 41° 4' 48'' K
Karapınar mezra (Bayır bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Malabazi [ Kürtçe "şahin evi" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 4'' D, 40° 58' 25'' K
Karlık mezra (Karabulak bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Hınzê
E1884 📖: Aharonk [ Ermenice "Harunlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 49'' D, 41° 4' 22'' K
Karpuzlu mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1869s 📖: Herta
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Seyyid Kalike Şeyh Mahmud’un kabrinin olduğu köydür. Soyundan gelenler Genç ve Muş’a kadar geniş bir alanda hüküm sahibidir. SN
■ © 09.07.1889 Bicar ve Herta nahiyelerinin Lice'ye ilhakının kendilerini mağdur edeceğinden... deyar heyran
■ Koord: 38° 29' 30'' D, 40° 51' 4'' K
Kayacık mahalle - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: İnikân
E680 📖: İnnagnyan [ Ermenice "dokuz gözeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Zenop Klag ve H. Mamigonyan’a atfedilen Daron Tarihi’nde (10. yy) önemli bir rol oynayan İnnagnyan Manastırı’nın burası olması uzak olasılıktır. Ancak isim aynıdır. SN
■ Koord: 38° 33' 5'' D, 41° 11' 22'' K
Kayahan mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖: Xweşikan [ Kürtçe "güzeller" ]
1928 📖: Xoşikan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 11'' D, 41° 8' 31'' K
Kaynak mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Xoroç [ Ermenice xoroç խոռոչ "çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 13'' D, 40° 55' 59'' K
Kepezkaya mezra (Karabulak bağ) - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Göçikan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 37'' D, 41° 4' 55'' K
Koçkar mezra (Saltuk bağ) - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Tutanan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 2'' D, 41° 13' 17'' K
Konuklu mahalle - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Duderik/Duderiyân [ Kürtçe "iki kilise" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şêx Ömer türbesi ve devasa külliyesi bu köyde bulunur. 1990’larda terk edilen köy yeniden canlanmıştır. Şerefname’ye göre Duderîyan Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biri idi. SN
■ Koord: 38° 24' 1'' D, 41° 5' 36'' K
Korukçu mezra (Temren bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Havingan [ Kürtçe "yazlıklar" ]
E1902 📖: Havgunk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 57'' D, 40° 59' 20'' K
Kulp ilçe - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Pasur | Kulb
1865h 📖: Pasur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kulp idari bölge adı, Pasur kasaba adıdır. Şimdiki Kulp ilçesi, eski Kulb ve Talori/Talvori kazalarını içerir. SN
■ © 19.08.1894 Talori ve Kulp cihetindeki silahlı Ermeni fesede ve eşkiyasının Favrikad, Bekranlı ve Badikanlı aşiretleri üzerine hücumla mücadele vuku bulduğundan tenkilleri zımnında asakir-i şahanenin hemen sevki. deyar heyran
■ Koord: 38° 30' 5'' D, 41° 0' 36'' K
Kurudere mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Kerikan/Kerka [ Kürtçe "sağırlar" ]
E1912 📖: Kırınkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 21'' D, 40° 54' 12'' K
Kuyucak mezra (Taşköprü bağ) - Kulp - Diyarbakır
K 📖: Cêvsê
1928 📖: Cibis / Civis
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 3'' D, 40° 56' 5'' K
Mutlu mezra (Çukurca bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Görikan/Garekan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 10'' D, 40° 55' 32'' K
Narlıca mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Tiyas
E1445 E1912 📖: Tiyaks / Tiyaxs
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 29'' D, 40° 56' 56'' K
Ortaköy mezra (Akçesir bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1884 1925 📖 1925: Sevit [ Kürtçe "üç geyik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 20. yy başında aktif olan Sevit Hz. Meryem manastırı ve Aziz Mamas ziyareti vardı. SN
■ Koord: 38° 31' 31'' D, 41° 12' 32'' K
Oymak mezra (Karabulak bağ) - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Girindis/Kerindis
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 5'' D, 41° 5' 25'' K
Özbek mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxbûban [ Kürtçe şêxbûba "Şeyh Ebubekir oğulları" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 51'' D, 40° 56' 36'' K
Purh mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1884 1928 📖 📖: Purx [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Surp Stepanos manastırı kısmen ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 28' 15'' D, 41° 19' 57'' K
Salkımlı mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
E1884 E1902 📖 📖: Parka/Pırukan
1865h 1917h 📖 📖: Firqê
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermeni tarihinde Xiank adı verilen nahiyenin merkez köyüdür. 1895 öncesinde nahiye nüfusunun üçte ikiden fazlası Ermeni idi. İşxanadzor, Berm, Arxund, Artkunk, Bahmıdank, Batsin, Inguzak, Heğin ve Sağdun köyleri Ermenilerle meskûndu. SN
■ Koord: 38° 23' 47'' D, 41° 9' 28'' K
Saltan mezra (Baloğlu bağ) - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Saltan
E1884 📖: Sağdun?
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sağdun köyü Ermeni kaynaklarında kemerli kilisesi ve okulu olan büyük bir köy olarak anılır. Tarif edilen yer şimdiki Saltan mezrası değil Baloğlu (Dümüliyan) köyü olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 26' 55'' D, 41° 7' 47'' K
Saltuk mahalle - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Malamelkê [ Kürtçe "Melik/Melkon soyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 7'' D, 41° 15' 17'' K
Sarıçoban mezra - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Kasır
E1884 📖: Xayser/Gayser
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yüzyıl başında Amarê Mıhe adlı yerel egemenin makamı idi. SN
■ Koord: 38° 24' 56'' D, 41° 14' 44'' K
Sarıtaş mezra - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Navro [ Kürtçe "çatak" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 0'' D, 41° 13' 57'' K
Savaş mezra - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Babucenk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 44'' D, 41° 5' 1'' K
Sılık mezra (Baloğlu bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ Koord: 38° 27' 57'' D, 41° 4' 12'' K
Sındı mezra (Hamzalı bağ) - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Sindaya
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 59'' D, 41° 13' 5'' K
Simetok mezra (Yaylak bağ) - Kulp - Diyarbakır
K 📖: Simetaq
■ Koord: 38° 36' 35'' D, 41° 4' 11'' K
Sivrice mezra - Kulp - Diyarbakır
E1884 1917h 📖 📖: Giremorî [ Kürtçe "böğürtlen tepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 17'' D, 41° 5' 56'' K
Sorevank mezra (Ağaçkorur bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1902 📖: Tsoravank [ Ermenice "dere manastır" ]
■ Koord: 38° 33' 57'' D, 41° 7' 39'' K
Sudöndü mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tapu kaydı Sadündü mezrası'dır. ishak levent
■ Koord: 38° 25' 33'' D, 41° 12' 33'' K
Şenoba mezra (Karabulak bağ) - Kulp - Diyarbakır
K2008 📖: Şirnas
1915h 📖: Şînas?
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 59'' D, 41° 5' 19'' K
Taşköprü mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Göderni [ Kürtçe godernê "tümsekli" ]
1915h 📖: Vedürni
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köyün batısındaki Godernê Boğazında eski kaya yerleşimleri ve bir kaya kilisesinin kalıntıları bulunur. SN
■ Koord: 38° 20' 50'' D, 40° 55' 23'' K
Tekneval mezra (Akçesir bağ) - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
■ Koord: 38° 29' 47'' D, 41° 12' 9'' K
Tevalink mezra (Aygün bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1884 📖: Tvalink/Dvaling [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 27' 55'' D, 41° 19' 32'' K
Tira mezra (Ünal bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ Koord: 38° 16' 45'' D, 41° 4' 7'' K
Tuzla mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Ğarzikan
E1912 📖: Xarzika
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 17'' D, 41° 10' 59'' K
Uygur mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Havînge [ Kürtçe havîngeh "yazlık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 38'' D, 40° 56' 29'' K
Uzunova mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Cimar/Cumar
E1884 📖: Cumara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 28'' D, 41° 7' 14'' K
Üçkuyu mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Araşkan [ Kürtçe arajkan "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 1'' D, 41° 3' 47'' K
Ünal mahalle - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Şerefkan [ Kürtçe "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 42'' D, 41° 3' 3'' K
Vırvart mezra (Akçesir bağ) - Kulp - Diyarbakır
■ Koord: 38° 31' 33'' D, 41° 14' 52'' K
Yakıt mahalle - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖: Aqikan
1928 📖: Akikan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 59'' D, 41° 6' 11'' K
Yarımca mezra (Yayık bağ) - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Cimikân [ Kürtçe "ikizler" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 4'' D, 41° 5' 35'' K
Yavuz mezra (Yayık bağ) - Kulp - Diyarbakır
E1884 1928 📖 📖: Mamıkan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 48'' D, 41° 4' 5'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.