Kula'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kenger köy - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
eç166 , S: Kenger
Alevi yerleşimi
■ 17. yy'da Kenger kazası merkezi idi. SN
  Yağbastı köy - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
k1928 K: Yağbastı [ Tr "düşman saldırdı" ]
  Gökçeören bld - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891, k1928: Menye
Y75 Pli: Maionía
■ Maionía esasen Kula yöresinin antik çağdaki adıdır. Aynı adı taşıyan kentin Helenistik döneme ait sikkeleri mevcuttur. SN
  Börtlüce köy - Kula - Manisa
k1928 K: Börüklüce
■ Daha önce Selendi'ye bağlı iken 1958'de Kula'ya ilhak edildi. SN
  Gökdere köy - Kula - Manisa
k1928 K: Gökdere
  Çiftçiibrahim köy - Kula - Manisa
k1928 K: ŞehidliÇiftçi [ Tr Şehitli "aş." ]
  Saraçlar köy - Kula - Manisa
k1928 K: Saraçlar
  Konurca köy - Kula - Manisa
k1928 K: Konurca
  Sandal bld - Kula - Manisa
1712: Sandal
■ Geç Roma dönemi kaynaklarında anılan Satala kenti olması muhtemeldir. Antik çağda Frigya Katakekaumene bölgesinin başlıca dini merkezi idi. SN
■ © 13.03.1712 Kütahya Sancağı'nın Kula Kazası'ndaki Sandal Karyesi'ndeki Şeyh İbrahim mezrasına Nasuh Camii mütevellisi ... deyar heyran
  Ayazören köy - Kula - Manisa
k1928 K: Ayazviran
  Kavacık köy - Kula - Manisa
k1928 K: Kavacık
  NarıncalıPıtrak köy - Kula - Manisa
k1928 K: NarıncalıPıtrak [ Tr Narıncalı "aş." ]
  Encekler köy - Kula - Manisa
Alevi yerleşimi
  Hamidiye köy - Kula - Manisa
k1928 K: Hamidiye
  İncesu köy - Kula - Manisa
k1928 K: Gölde
OYu Zg §211: Kólida/Goloida
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
  ÇarıkTekke köy - Kula - Manisa
k1928 K: Tekke [ Tr Çarık "aş." ]
  Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1280 Pach: Kula [ Tr "kule?" ]
OYu: Opsíkion (idari bölge)
■ 7. yy'da kurulan Opsikion (Latince obsequium `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da Türklerce 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Pachymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
  ÇarıkMahmutlu köy - Kula - Manisa
k1928 K: ÇarıkAşireti [ Tr Çarık "aş." ]
  Ahmetli köy - Kula - Manisa
k1928 K: Ahmedli
  Hacıtufan köy - Kula - Manisa
k1928 K: ŞehidliHacıtufan [ Tr Şehitli "aş." ]
  Şeritli köy - Kula - Manisa
k1928 K: Şeritli
  Şeremet köy - Kula - Manisa
k1928 K: Şeremet
  Balıbey köy - Kula - Manisa
k1928 K: Balıbey
  Körez köy - Kula - Manisa
k1928 K: Körez
  Yeniköy köy - Kula - Manisa
k1928 K: Cedid [ Tr "yeni" ]
■ Alaşehir ilçesine bağlıyken 1959'da Kula ilçesine bağlandı (29 Nisan 1959). Taner A.
  ÇarıkBallı köy - Kula - Manisa
k1928 K: ÇarıkBallı [ Tr Çarık "aş." ]
  Argaç mh - Kula - Manisa
k1928 K: Argaç
  Pabuçlu köy - Kula - Manisa
k1928 K: Pabuçlu
  Bebekli köy - Kula - Manisa
k1928 K: Bebekli
  Aktaş köy - Kula - Manisa
k1928 K: Akçataş
  Şehitlioğlu köy - Kula - Manisa
k1928 K: Şehitlioğlu [ Tr Şehitli "aş." ]
  Evciler köy - Kula - Manisa
k1928 K: Evcik?
  Sarnıç köy - Kula - Manisa
k1928 K: Sarnıç
  Dereköy köy - Kula - Manisa
k1928 K: Dereköy
  NarıncalıSüleyman köy - Kula - Manisa
■ 20. yy başına dek göçebe Yörük aşireti iken iskan edildi. SN
  Ortaköy köy - Kula - Manisa
Eski adı: GöçmenMahallesi
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 18.5.1956'da Ortaköy adıyla köy oldu. SN
  Eroğlu köy - Kula - Manisa
k1928 K: Eroğlu
  Yurtbaşı köy - Kula - Manisa
k1928 K: Davala
EYu: Tabala
■ 4. yy'dan itibaren Bizans Notitia Episcopatuum'larında kaydedilen ve Gediz kenarında olduğı bildirilen Tabala/Davala kasabasıdır. İyimser bir ifadeyle `Peri Bacaları` ya da Kuladokya adı verilen erozyon vadisi yakındadır. SN
  Burgaz mah Güvercinlik - Kula - Manisa
  Güzelyayla köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kr birn: YaylaKutê [ Kürd "dövme yayla" ]
Kürd (Sêfkan ) yerleşimi
■ © 1 Kasım 1950 gününden itibaren, Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağının Kerpiç Köyüne bağlı Hasanağayaylası (Kerpiçyaylası), Güzelyayla adiyle bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:7580 1950) deyar heyran
  Şerefli köy - Kulu - Konya
Kr: Serder
k1928 K: BumsuzŞerefli
Kürd yerleşimi
■ Kürtçe Serder. Yerleşik yaşama 1845­-1860 yılları arasında geçmişlerdir. Köy Nasirîli aileler olmakla beraber Têrikan aşiretine bağlı aileler de vardır. Sonradan Erzurumdan gelip yerleşen aileler vardır ki bu ailelerin Sefîkan oldukları söylenir. . . © 26.08.1925 Haymana'nın Bumsuzşerefli köyünde kalan Buğurcuoğullarından İbrahim oğlu Hacı Süleyman'ın Takrir-i Sükun Kanunu mucibince İstiklal Mahkemesine verilmesi. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Yeşilyurt köy - Kulu - Konya
hy1912 k1928 Kiep, K: Atkafası
Kürd (Celîkan ) yerleşimi
■ © 02.06.1893 Haymana kazasının Atkafası mevkiine Gürün (Sivas) ve Cebel-i Bereket'ten (Adana vilayeti) gelen nufusun burada haneler inşa etmeleriyle teşkil olunan Karyenin Hamidiye ismiyle isimlendirilerek burada bir cami inşasına müsaade olunması Ankara Vilayetindce taleb olunmuş isede böyle karyelerin isimlendirilmesi ve haritalara işlenmesi için diğer bir büyük şehirlere olan mesafenin belirtilip krokisinin gönderilmesi gerektiği. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Atkafası köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Burunağıl köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ © 21.04.1969 Ankara'nın Burunağıl köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Burada Sipki aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Sarıyayla köy - Kulu - Konya
Eski adı: Samsam
  Karadağ mah Kozanlı - Kulu - Konya
  Kozanlı bld - Kulu - Konya
1720: Kızanlı? [ Tr "aş." ]
■ Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba nahiyesine bağlı iken 1956'da Kulu ilçesine bağlandı. (Resmi Gazete, 2 Mart 1956) Taner A.
■ © 11.12.1720 Karinözü'nde Kızanlı karyesinden Ali'nin Hüseyin Beyoğlu ve Karaoğlu Mehmed tarafından darb olunduğuna dair ... deyar heyran
  Kırkpınar bld - Kulu - Konya
Kr: Celikan [ Kürd celikî/cêlikan "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Karacadere köy - Kulu - Konya
k1928 K: Karacadere
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Karacadere köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Canımana köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
k1928 K: Canımana [ Kürd "aş." ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © »»» 12.08.1896 Haymana kazasına tabi Canımana karyesinde bulunan Evliya çeşmesi'nde bir karye teşkil edilerek, Evliya Çeşmesi adı verilmesi. deyar heyran
  Doğutepe köy - Kulu - Konya
1954 RG: KuşcaYaylası
■ 12.7.1954'te Doğutepe adıyla köy oldu. SN
■ 12/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kozanlı Köyüne bağlı Kuşça Yaylası, Doğutepe adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [Rs Gz:8778] deyar heyran
  Hisar köy - Kulu - Konya
k1928 K: Hisar
Kürd (Cêlikan/Şêxbizin) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Hisar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Arşıncı köy - Kulu - Konya
k1928 K: Arşuncu
Kürd (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Dipdede köy - Kulu - Konya
k1928 K: Dipdede
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Dipdede köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Gökler köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
k1928 K: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
Kürd yerleşimi
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
  Yaraşlı köy - Kulu - Konya
k1928 K: Yaraşlı
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Yaraşlı köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Seyitahmetli köy - Kulu - Konya
k1928 K: Seyitahmetli
yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Seyitahmetli köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Boğazören köy - Kulu - Konya
k1928 K: Köstengil
1904: Köstendil
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
  Karacadağ bld - Kulu - Konya
k1928 K: Yalınayak
Kürd (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi. © »»» 29.03.1954 Ankara'nın Alahacılı, Çatak, Saatlı, Karacadağ (Yalınayak) köyleri ile Konya'nın Hacıömeroğlu, Ortakışla, Kandil, Çimen ve Kozanlı köyleri arasındaki sınırların tesbiti. deyar heyran
  Celep bld - Kulu - Konya
Kr birn: Sevka [ Kürd sêvikan "aş." ]
k1928 K: Celeb
Kürd (Sêfkan) yerleşimi
  Tavlıören köy - Kulu - Konya
k1928 K: Tavlıviran [ Tr tavl-ı viran "viranahır" ]
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Tavlıviran köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Kömüşini köy - Kulu - Konya
k1928 K: Kömüşini
■ © 30.04.1953 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Kömişini köyü'nün Bala ilçesinin Merkez nahiyesine bağlanması. © »»» 20.09.1958 Ankara'nın Kömüşini köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Altılar köy - Kulu - Konya
k1928 K: Altılar
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Altılar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Ağrı Direnişinden dolayı buraya Ağrıdan sürgün edilen Celali aşiretinden Kürtler de yaşamaktadır. Mar(d)astan
  Ağılbaşı köy - Kulu - Konya
1956 RG: Mandıra [ Tr/Yun ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Acıkuyu köy - Kulu - Konya
Kr: Bîrtalik [ Kürd "acıkuyu" ]
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ © »»» 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Tavşancalı bld - Kulu - Konya
Kr: Omaran
1956 RG: Ömeranlı [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ Tavşanlı dağının çalılık kısmında nispeten yeni yerleşimdir. SN
■ © 29.06.1913 İnevi nahiyesinin İmranlı (=Ömeranlı) karyesinden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Hüseyinin mahdumu Mustafa deyar heyran
  Çöpler köy - Kulu - Konya
Kr birn: Çoplî
Kürd (Omeran ) yerleşimi
  Beşkardeş köy - Kulu - Konya
Kr: Torino [ Kürd "yeğen, yiğit" ]
hy1912 Kiep: Beşkarındaş
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ Torın `yiğit, delikanlı, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü (Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade talebi. deyar heyran
  Kulu ilçe - Kulu - Konya
1807: Kulu
■ 18. yy'da bölgeye hakim olan Kulubey oğulları hanedanı aından. SN
■ © 25.05.1702 Ankara'da Çukurcak kazasına tabi Ahi Çomak Evkafı'nın mütevellileri olan Mustafa Dede, Kulu Dede ile Şaban umur-ı vakfı hüsn-i idare eylediklerinden, cihetin bunlara tevcihi hakkında Kadı Mehmed tarafından yazılan arz. © »»» 27.04.1816 Hadişözü kazasına tabi Kulu ve Kozanlı karyelerinde sakin Kulubeyoğlu voyvoda Seyyid Hüseyin Ağa... deyar heyran
■ İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı Kürd ve Türk'tür. İlçeye daha sonraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Kürt aşiretler (Rişvan aşireti, Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirildiler. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. İlçe halkı Yörükler, Kürtler, Nogaylar, Türkmenlerden oluşur. Türk
  Yazıçayırı köy - Kulu - Konya
Kr: Mehina [ Kürd mehînan "kısraklar (aş.)" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
  Zincirlikuyu bld - Kulu - Konya
1956 RG: Gordoğlu
hy1912 Kiep: Kürdoğlu
Kürd (Sêfkan ) yerleşimi
■ Kasaba ahalisi ağırlıklı olarak Rişvan Kürtlerinden olup 19. yy ortalarında Adıyaman-Maraş bölgesinden buraya iskân edilmişlerdir. SN
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. Tosunburnu-Kırşehir (Pizbênikê Jor) yaylasından buraya göçetmişlerdir. deyar heyran
  Dinek köy - Kulu - Konya
  YavşanTuzlası mv - Kulu - Konya
h1910: YavşanMemlahası [ Tr memlaha "tuzla" ]
  Köşker köy - Kulu - Konya
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
  Tuzyaka bld - Kulu - Konya
1956 RG: Haramicütkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
Kürd (Cudikan ) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
  Kırkkuyu köy - Kulu - Konya
yerleşimi
  Bozan köy - Kulu - Konya
hy1912 Kiep: Cidkâni [ Kürd "aş." ]
1769: Bozanlu
Kürd (Cudikan ) yerleşimi
■ © 22.10.1769 Aksaray, Koçhisar nahiyesi Bozanlu ve yine mezkur sancakta Eyüpeli nahiyesinde Nernak karyelerinde... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km